Pred 90. rokmi prišla na Slovensko dočasná československá vláda
( modrý text je aj prepínačom na súvisiace informácie )

Dňa 6. novembra 1918 prišli do mesta Skalica štyria oficiálni predstavitelia dočasnej československej vlády, aby prevzali od maďarskej administratívy moc na Slovensku a viedli verejné veci nového štátu. Tento významný deň bol dňom skutočného vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov, samostatnej Československej republiky. Štátu, ktorý vznikol na území v 1. svetovej vojne porazenej a následne rozbitej habsburskej monarchie. Na tomto procese sa aktívne podieľali spoločne Česi aj Slováci. Podrobnejšia externá informácia vo formáte PDF je tu >>>

map0873a
Mapa rozdelenia habsburskej monarchie na následnícke štáty
po prvej svetovej vojne - po "kliknutí" sa mapa zväčší

Dočasná vláda novej republiky, ktorá sa dňa 28. októbra 1918 ujala moci a riadenia štátu, musela v prvých dňoch svojej existencie vybojovať a uhájiť jeho hranice. Najhoršia bola situácia na území dnešného Slovenska, ktorého sa maďarská vláda nechcela za žiadnu cenu vzdať. Jednou z prvoradých úloh dočasnej československej vlády bolo preto začať s oslobodzovaním územia Slovenska spod maďarskej nadvlády a pripojiť ho k územiu prvého samostatného československému štátu.

Obr.0873b
Predseda dočasnej vlády pre Slovensko Dr. Vavro Šrobár, členovia Dr. Pavol Blaho,
Kornel Stodola, Dr. Ivan Dérer, Anton Štefánek a tajomník prezídia Ing. Štefan Janšák
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Príchod československej vlády do mesta Skalica dňa 6. novembra 1918 je možné zaradiť k najvýznamnejším historickým udalostiam v dejinách slovenského národa. V tento deň sa začali ( po odtrhnutí od Rakúsko-Uhorska ) realizovať ďalšie kroky, ktorých cieľom bolo oslobodenie Slovenska spod nadvlády Maďarov a skutočné spojenie sa Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Ďalšia externá informácia je tu >>>

Aby bolo možné náležité doceniť význam príchodu predstaviteľov dočasnej vlády na Slovensko, bude potrebné si aspoň zbežne pripomenúť niektoré historické súvislosti, ktoré vyvrcholili 28. októbra 1918 vznikom samostatnej Československej republiky. Mal to byť spoločný štát Čechov a Slovákov, za ktorého vznik bojovali na bojiskách 1. svetovej vojny po boku štátov a vojsk Dohody.

( Administrátor )

Predchádzajúca informácia : Vznik Československa je súčasťou dejín Slovenska
Nasledujúca informácia : O územie Slovenska sa muselo bojovať už od roku 1918

Súvisiace informácie na stránkach Wikipédie : Prvá československá republika

( Administrátor )


<<<  späť
Vložené 9.11.2008 - Aktualizované 9.11.2016