Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 161 až 180 :

180.  VIII. Snem Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky

obr.10180 19. novembra 2010 sa konal VIII. Snem Klubu vojenských výsadkárov SR v Žiline, v klubových priestoroch 5. pluku Jozefa Gabčíka. Snemu sa zúčastnili delegáti zo všetkých oblastných klubov na Slovensku, ktorí potvrdili vo funkcii doterajšieho predsedu, zvolili nové predsedníctvo, revíznu komisiu a prijali uznesenie s dôrazom na aktivity v činnosti KVV SR v nasledujúcich dvoch rokoch : viac >>>


179.  Pred 65. rokmi začali činnosť vojenské tribunály v Norimberku

obr.10179 V roku 1945 zriadili Spojenci vojenské tribunály s cieľom posúdiť vinu za rozpútanie vojny politickými, vojenskými ai ekonomickými funkcionármi nacistického Nemecka. Prvý tribunál bol zriadený v Norimbergu už 20. novembra 1945. Potrestať vojnových zločincov Nemecka a štátov Osi sa spojeneckí predstavitelia rozhodli už na ich stretnutiach v Teheráne Jalte v rokoch 1943 a 1945 : Viac >>>


178.  V Trenčíne si pripomenuli Deň vojnových veteránov

obr.10178 11. novembra 2010 si Deň vojnových veteránov delegácia Klubu vojenských veteránov Trenčín v spolupráci s mestom Trenčín pripomenuli pamiatku obetí I. aj II. svetovej vojny. Na vojenskom cintoríne z 1. svetovej vojny položili kvety pri srbskej kaplnke a pietnom kríži, potom na hroboch zapálili sviečky. Klub sa usiluje z 11. novembra vytvoriť v Trenčíne tradíciu, vrátane zvonenia na zvonoch : viac >>>


177.  Na Deň vojnových veteránov sa rozozvučí aj Zvon mieru pri Rovereto

obr.10178 V mnohých zemiach Európy aj v zámorí sa 11. november stal Dňom vojnových veteránov. Symbolom tohto dňa sa stali červené kvety vlčích makov, pieseň Flanderské polia aj sto úderov na "Zvon mieru" nad mestom Rovereto v Taliansku. Údery zvona sa odrážajú od úbočí Monte Balda a Doss Alta aj na pamiatku čs. legionárov a rodákov, ktorí padli v Taliansku počas I. svetovej vojny : viac >>>


176.  Československé légie prispeli k odtrhnutiu Slovenska od Uhorska

obr.10176 19. októbra v 2010 bola v Bratislave, v átriu Univerzitnej knižnice otvorená výstava „Československé légie 1914 - 1920“. Účasť čs. légií v bojoch po boku armád Dohody prispela k vzniku Československa 28. októbra 1918. Čs. légie prispeli k porážke Rakúsko-uhorska aj k odčleneniu územia Slovenska od Maďarska. Výstava bola prístupná verejnosti do 8. novembra 2010 : Viac >>>


175.   Prednáška o nálezoch mincí na Slovensku

obr.10175 14. októbra 2010 pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti ako Klub numizmatikov pri Posádkovom klube Trenčín usporiadal prednášku “Nálezy mincí na Slovensku s dôrazom na Považie“. Prednášajúci PhDr. Ján Hunka, CSc. z archeologického ústavu v Nitre po stručnom úvode o histórii mincovania v Uhorsku zoznámil poslucháčov s nálezmi mincí na našom území : viac >>>


174.  Stretnutie výsadkových veteránov v Prostejove

obr.10174 Vo výcvikovom zariadení 601. skupiny špeciálnych síl na Hámroch sa 15. až 17. septembra 2010 po piatich rokoch konalo tradičné stretnutie výsadkových veteránov Českej a Slovenskej republiky pod názvom "Setkání 2010". Akcie pripravenej Klubom vojenských výsadkových veteránov Prostějov a 601. skss sa zúčastnilo celkom 350 bývalých výsadkárov - veteránov z Česka a Slovenska : viac >>>


173.  Výstup k pamätníku príslušníkov 2. čs. parabrigády na Slemä

obr.10173 9. októbra 2010 vystúpila už 16. krát skupina bývalých aj súčasných výsadkárov zo Slovenska a Moravy na Slemä (1513m n.m.). Pri pamätníku leží časť trosiek sovietskeho dopravného lietadla Li-2, ktoré sa tam zrútilo 13. októbra 1944. V lietadle zahynulo 6 členov sovietskej osádky a 13 príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády. Druhá skupina navštívila vojenský cintorín Háj-Nicovô : viac >>>


172.  Po stopách bojov 2. čs. paradesantnej brigády

obr.10172 Na 66. výročie nasadenia 2. čs. paradesantnej brigády do bojov v Karpatsko-duklianskej operácii sa 5. októbra 2010 zúčastnila aj delegácia Klubu vojenských výsadkárov SR. Pamätníky a cintoríny čs. vojakov v poľských Novosielcoch, Zarszine a Dukle navštívili s replikou bojovej zástavy 2. čs. parabrigády v ZSSR. 6. októbra sa zúčastnili akcií na čs. duklianskom vojenskom cintoríne a vo Svidníku :  viac >>>


171.  Memoriál Louisa Crosa – 2. ročník turistického podujatia

obr.0858 12. septembra Klub priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny s obcami Malá Čierna, Súľov - Hradná, Vrchteplá a Bodina usporiadali druhý ročník Memoriálu Louisa Crosa. Je venovaný pamiatke jedného z francúzskych partizánov, ktorí bojovali v SNP. Ich turistického podujatia sa zúčastnilo celkom 111 milovníkov prírody, peších turistov na 13 km a cyklistov na 24 km dlhej trati : viac >>>


170.  Postupimská konferencia zmenila usporiadanie Európy aj sveta

obr.10170 8. mája 1945 Spojenci zvíťazili vo vojne s Nemeckom a vrátili Európe po šiestich rokoch mier. Porážka Nemecka však nastolila celý rad problémov, ktoré sa ZSSR, USA a Británia snažili vyriešiť aj prostredníctvom konferencií na najvyššej úrovni. Posledná z nich sa skončila 2. augusta 1945 v nemeckom Postupime, ktorá zásadne ovplyvnila budúce usporiadanie pomerov v Európe : viac >>>


169.  XV. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň

obr.10169 Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň sa uskutočnil v sobotu 28. augusta 2010. Na jubilejný XV. ročník výstupu pripravili Vysoké Tatry mimoriadne drsné počasie. Výstupu sa okrem delegácii klubov ZV SR zúčastnili aj delegácie MO SR, OS SR a armád z Česka, Maďarska aj Poľska. Pre účastníkov výstupu boli pripravené účastnícke listy, lístok poľnej pošty OS SR a 3 pečiatky : viac >>>


168.  Rozlúčkové stretnutie členov KP VKK Tatranské Matliare

obr.10168 23. až 29. 8. 2010 sa 16 "skalných" členov KP VKK stretlo na tradičnom stretnutí členov Klubu priateľov (už zrušených) VKK v Tatranských Maliaroch v hoteli HUTNÍK. Netradičné miesto nahradilo za ich materskú základňu VKK Tatranské Matliare, ktorým bola zrušená činnosť. Súčasťou stretnutia bola posledná členská schôdza, ktorá ukončila existenciu klubu : viac >>>


167.  Bojové nasadenie Čs. obrnenej brigády pri Dunkerque

obr.10167 Dňa 1. septembra 1943 vznikla v Británii Československá samostatná obrnená brigáda. Po vylodení sa Spojencov v Normandii, bola koncom augusta 1944 presunutá do Francúzska, kde sa od 8. októbra zúčastnila obliehania prístavu Dunkerque. Až do kapitulácie nemeckej posádky 9. mája 1945 sa zúčastnila bojov v okolí mesta a prístavu, bráneného silnou posádkou : viac >>>


166. Druhá svetová vojna sa skončila až kapituláciou Japonska

obr.10166 Po skončení vojny v Európe Japonsko aj naďalej bojovalo s ozbrojenými silámi USA v Tichomorí aj v Ázii. Po odmietnutí amerických ponúk na kapituláciu a zastavenie bojov o Japonsko, zhodili USA atómovú bombu na mestá Hirošima aj Nagasaki a ZSSR napadol v zmysle dohody japonské vojská v Ázii. Japonci podpísali kapituláciu 2. septembra 1945 a II. svetová vojna sa skončila : viac >>>


165. Uplynulo 130 rokov od narodenia generála Dr. M. R. Štefánika

obr.10165 21. júla 2010 uplynulo už 130 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších slovenských osobností 20. storočia. Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik bol astronóm, vojak a politik, ktorý sa významne zaslúžil o vznik Československa. Bol podpredsedom Národnej rady československej od roku 1916. Zahynul 4. mája 1919 pri leteckej katastrofe pri lete z Talianska na Slovensko : viac >>>


164. Pred 70 rokmi vzniklo čs. zahraničné vojsko v Británii

obr.10164 Československí vojaci po evakuácii z Francúzska v lete 1940 do Veľkej Británie boli sústredení v zámockom parku panstva Cholmondeley. Pri pamätníku o účasti českých a slovenských vojakov v boji proti hitlerovskému Nemecku, sa 4. júla 2010 uskutočnil spomienkový akt delegácií a veteránov z Česka, Slovenska a Británie. Čs. vojaci z Cholmondeley boli jadrom čs. vojska v Británii : viac >>>


163. Pripomenuli si odkaz Konštantína a Metoda na hrade Branč

obr.10163 Dňa 5. júla, na sviatok Cyrila a Metoda, sa na hrade Branč stretávajú Evanjelici. Na hrade pri Senici si pripomínajú pamiatku Konštantína a Metoda, Jána Husa aj martýrov, protestantských kňazov, väznených na Branči. Stretnutia sa okrem evanjelikov zo širokého okolia zúčastnili aj delegácie PZ SR, OS SR s čestnou strážou a Klubu vojenských veteránov Trenčín : viac >>>


162. III. Sokolské telovýchovné slávnosti v Trenčíne

obr.10162 26. a 27. júna sa konali III. Sokolské telovýchovné slávnosti v Trenčíne. Vystúpilo na nich takmer 2 500 "sokolov" zo Slovenska a Česka. V nedeľu 27. júna sa od 14:30 hodiny konal pochod cvičencov cez mesto z Mierového námestia na Mestský futbalový štadión. Na štadióne III. Sokolské slávnosti pokračovali vystúpeniami hromadných skladieb od 15:00 hodín :  viac >>>


161. Československí letci bojovali proti Nemecku vo Veľkej Británii

obr.10161 Po kapitulácii Francúzska v júni 1940 bolo do Anglicka evakuovaných takmer 5000 čs. občanov, z toho bolo asi 900 letcov. Na základe Československo-britskej vojenskej dohody z 25. októbra 1940, boli čs. letci začlenení do kráľovského letectva. Ešte pred uzatvorením zmluvy vznikla 310. čs. stíhacia peruť 12. júla 1940 ktorá sa už 17. augusta zapojila do leteckej bitky o Britániu : viac >>>


 <<<  vpred   na novšiu stránku                                            >>>  vzad na staršie stránky
Informácie čís. 161 až 180

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.