Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Informácie č. 081 - 090 :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

   Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

   Klub vojenských
  veteránov ( TN )

   Klub vojenských
  výsadkárov SR

   Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

   Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

   Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

   Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

   Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia


90.   19. ročník Ceny Karla Čapka v Trenčianskych Tepliciach

Privítanie ocenených V Trenčianskych Tepliciach udelili dňa 25. mája 2009 "Cenu Karla Čapka" za rok 2008. Cenu udeľujú mesto Trenčianske Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. a Klub priateľov českej kultúry za propagáciu diela bratov Čapkovcov na Slovensku a uplatňovanie česko-slovenskej vzájomnosti v praxi. Cenu prevzali Miloš Pohorský z Prahy a Marián Labuda, herec z Bratislavy :  1. video a   2. video


89.   Zmena trasy turistického pochodu " Vojenská päťdesiatka "

Pamätná medajla pochodu Odbory turistiky TTS s turistickým oddielom Dukla v Trenčíne zorganizovali 34. ročník "Vojenskej päťdesiatky". 18. apríla 2009 bol však zmenený smer a čiastočne aj trasy pochodu . Prezentácia a štart účastníkov pochodu na 50 a 25 km bol na Jankovom vršku. V Krásnej Vsi bol 1. cieľ a súčasne štart pre 2. trasu pochodu na 25 km. Spoločný cieľ bol v Trenčíne-Kubre. Viac na :video >>>


88.   Výstava "Československé légie 1914 - 1920" v Trenčíne

Čs. legionári v 1. SV Pri príležitosti 90. výročia bojov o Slovensko a tragickej smrti gen. M. R. Štefánika bola dňa 4. mája 2009 otvorená v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín výstava Československé légie 1914-1920. Výstava venovaná je pamiatke tisícom českých a slovenských legionárov, ktorí bojovali za národnú slobodu, pričom ich zásluhy o vznik samostatného štátu boli v minulosti ignorované : viac >>>


87.   Malá vojna ( 1939 ) A magyar–szlovák kis háború

obr.0987 Tzv. Malá vojna bol maďarsko-slovenská vojenský konflikt, rozpútaný Maďarskom voči novému Slovenskému štátu. Maďarsko 23. marca 1939 vtrhlo z Podkarpatskej Rusi, aby získalo časť východného Slovenska s prevážne nemaďarskými obyvateľmi. Na zásah Nemecka sa konflikt skončil, Slovensko prišlo o 10 až 15 km široké územie a podpísalo ochrannú zmluvu s Nemeckom. Viac >>> +video


86.   Je dôvod pripomínať si 70. výročie rozbitia Česko-Slovenska?

obr.0986 Pred sedemdesiatimi rokmi sa v Berlíne za aktívnej účasti A. Hitlera prijímali konečné rozhodnutia o spôsobe rozbitia a zániku Československa. V noci zo 14. na 15. marca 1939 Československá republika po dvadsiatich rokoch existencie zanikla. Išlo o rozbitie, alebo o rozpad krajiny ? Téme bola 11. - 12. marca 2009 v Bratislave venovaná medzinárodná aj vedecká konferencia : viac >>>


85.   Na MDŽ 1943 sa začala bitka pri Sokolove

obr.0985 1. československý samostatný poľný prápor bol vôbec prvou zahraničnou jednotkou v ZSSR, ktorá po boku Červenej armády zasiahla do bojov proti fašistickému nepriateľovi na východnom fronte. Samostatný prápor v počte 974 českých a slovenských mužov a 38 žien (!) bol nasadený do boja na žiadosť jeho veliteľa plukovníka L. Svobodu. Do bojov sa čs. jednotka prvý krát zapojila 8. marca 1943 pri obrane Sokolova. Viac >>>


83.   Zomrel frontový pilot plukovník v.v. František Cyprich

V roku 2007 oslávil F. Cyprich 90. rokov 31. januára 2009 zomrel vo veku 91 rokov frontový pilot-stíhač, plukovník v.v. František Cyprich (14,5 zostrelov). Bol dvojnásobným nositeľom „Československého vojnového kríža 1939“, „Radu SNP 1. triedy“ a mnohých ďalších vyznamenaní. Posledná rozlúčka so zosnulým pilotom sa konala v Trenčíne dňa 5. februára 2009.


82.   Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov Trenčín

obr.0982 Dňa 5. februára 2009 sa v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín konala Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov ( KVV ) Trenčín. Rokovania VČS sa zúčastnili hostia zo Slovenského leteckého zväzu, z Ústrednej rady KVV SR a Žilina, z Klubu vojenských veteránov Trenčín, z družobného Klubu výsadkových veteránov Zlín a celkom 18 z 25 členov klubu : viac >>>


81.   Územie Slovenska sa muselo v rokoch 1918 - 1919 vybojovať

obr.0981 Územie Slovenska bolo po vzniku Československa 28. októbra 1918 naďalej kontrolované maďarskými úradmi a vojskom, ktoré existenciu nového spoločného štátu Čechov a Slovákov ignorovali a odmietali odísť za južnú hranicu územia Slovenska. To sa od Maďarska oddelilo po nátlaku štátov Dohody aj vojenskou silou : viac >>>


<<< vpred    na novšiu stránku                                          >>> vzad   na staršie stránky
Informácie čís. 81 až 90

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV Prostějov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


ĎAKUJEME:

Grand Power
Grand Power s.r.o.

Logo PSS
PSS.SK

Logo Prekop
Autoškola
JP + STK1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


ARCHÍV :

informácie
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 010