Výstava "Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu"

jednotka K. Pajera  foto z MACE Prepnu na F KaMC OS SR neprepnu na SK Francúzi v SNP  nemecké tanky pod Streènom


OBSAH :

 Informácie z klu-
  bov v Trenèíne

  Klub výpoètovej
  techniky Trenèín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

Logo KP VKK TM

  Klub priate¾ov
  Francúzska
  a Slovenska


Kontakty :

tel. 041 7645219

Adresa:

Klub priate¾ov Francúzska
a Slovenska
Kamenná-Štrková 10A
910 01 Žilina

e-mail:
tajomník klubu

KAROL PAJER - UN HÉROS DE LA LUTTE CONTRE LE FASCISME

Karol Pajer

L'exposition est consacrée a la mémoire de cet enseignant, patriote et combattant slovaque de la résistance française. Il a aidé a sauver de la déportation des centaines d'enfants et a perdu la vie en 1944 au Mont-Mouchet, pres du bourg de Pinols, pour la liberté de la France et de la Slovaquie dans les combats contre les nazis.

Introduction
Karol Pajer - Une courte biographie
Voyage en France
Karol Pajer en France
Combattant pour la liberté de la France
A la mémoire de Karol Pajer

Introduction

Le film "La liste de Schindler", qui parle du sauvetage de prisonniers juifs par le fabriquant Oscar Schindler pendant la 2e guerre mondiale, est bien connu du public slovaque. Grâce a ce film, et a la force d'humanité du metteur en scene Matej Mináè, l'activité de Nicolas Winton qui, en 1939, a sauvé 669 enfants pour la plupart juifs, est entrée dans les esprits. Au rang de telles personnalités, on peut certainement placer le professeur Dr. Jozef Fišera et Karol Pajer. Pendant la guerre en France, ils ont sauvé, a Vence quelques centaines d'enfants. Ceux-ci avaient perdu dans le tourbillon des événements de la guerre, leurs parents et s'étaient retrouvés sur le territoire français dans une situation sans issue. Malgré leur condition pénible ils n'ont pas oublié de les former. Karol Pajer était l'instituteur d'enfants dont la majorité ne parlaient pas français. Son attitude antifasciste fut aussi celle d'un soldat - d'abord en tant que volontaire pour la défense de la France contre les occupants fascistes dans les premieres phases de la 2e guerre mondiale et, plus tard, comme combattant de la résistance française dans le centre de la France. Il est mort en juin 1944 en combattant contre l'ennemi commun aux idéaux de la démocratie et a la liberté de nos nations.

Le nom de Karol Pajer, jeune patriote slovaque, soldat, enseignant et combattant de la résistance française, n'est pas tres connu du public slovaque. L'exposition "Karol Pajer - héros de la lutte contre le fascisme" présente son engagement personnel pour la démocratie et l'humanité en Europe centrale dans le contexte de la 2eme guerre mondiale.

<<< Introduction.

Karol Pajer - Une courte biographie

Karol Pajer est né le 6 novembre 1919 a Klenovec. Il est le deuxieme enfant d'un tailleur. Il avait un frere, Peter, et deux sours, Elza et Cécile. Apres la mort de son pere, sa mere et les enfants ont déménagé a Luèenec ou Karol a fait ses études au lycée local. En mars 1939, apres l'annexion de Luèenec par la Hongrie de Horty, il est parti pour Banská Bystrica. Il y a poursuivi ses études a l'Institut tchécoslovaque d'état de pédagogie. La, il a vécu l'écroulement de la république et la naissance de l'État slovaque indépendant. Ces événements ont considérablement influencé toute la génération de Pajer. A l'âge de vingt ans déja, ce jeune homme aux sentiments patriotiques a remarqué le danger du fascisme. Avec un groupe d'amis, il a activement manifesté sa protestation contre la peste brune qui se propageait - il a lancé la rédaction et la diffusion de tracts antifascistes.

Karol Pajer parmi les sportifs ( assis troisieme a gauche )

Vers la fin de l'année 1939, les organes de l'État ont découvert les activités des jeunes antifascistes et ont interdit Karol Pajer d'études a l'Institut de pédagogie. Lui, ainsi que d'autres membres du groupe, étaient menacés de poursuite pénale et de la prison. C'est pourquoi ils ont décidé de quitter l'État slovaque et de partir pour la France ou se formait l'armée étrangere tchécoslovaque. Karol Pajer, Janka Horváthová, Štefan Gömöri (Gemerský), Karol Jurèák, Gustáv Pietrik, Rudolf Husár et Ján Vojtek ont osé traverser illégalement la frontiere hongroise. Les causes décisives a cette émigration ont été, d'une part la convocation du Tribunal de district de Banská Bystrica dans une affaire pénale contre Karol Pajer, et d'autre part le fait que la gestapo allemande avait découvert les activités du groupe d'étudiants.

<<< Introduction.

Voyage en France

Les jeunes patriotes ont quitté Banská Bystrica le 7 janvier 1940. Ils ont traversé illégalement la frontiere slovaco-hongroise et ont avancé vers Luèenec, occupé par les Hongrois. La-bas, ils ont été accueillis par la sour de Pajer, Elza. De Luèenec, ils sont allés vers Budapest ou ils sont arrivés le 9 janvier. Au Consulat de France, ils ont été enregistrés comme réfugiés voulant émigrer en France. Le consulat a organisé aussi le déplacement des émigrés de guerre, prets a combattre dans les armées alliées, vers la Yougoslavie. Karol Pajer et sa fiancée sont ainsi parvenus a Belgrade avec le premier groupe. La légation française de Belgrade a servi d'intermédiaire pour le déplacement ultérieur des volontaires vers la France par voie maritime. Les femmes n'étant pas autorisées a embarquer a bord des bateaux militaires Karol est parti seul et sa fiancée Janka est rentrée en Slovaquie fin septembre 1940. Le voyage de Pajer vers la France a duré deux mois,passant par la Grece, la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie et jusqu'au port de Marseille.

<<< Introduction.

Karol Pajer en France

Karol Pajer (au milieu) avec ses camarades apres son engagement dans l'armée étrangere tchécoslovaque a Agde en 1940 L'armée étrangere tchécoslovaque a été formée a cette période-la a Agde, ville du midi de la France. Karol Pajer s'y est engagé dans la deuxieme moitié de mars 1940. A Agde, il a suivi l'instruction militaire pour combattre les troupes hitlériennes qui envahissaient progressivement la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et aussi la France en mai 1940. Apres la capitulation de la France et la démobilisation des soldats de l'armée étrangere tchécoslovaque sur le territoire français, Karol Pajer s'est retrouvé a Agde. Il n'a pas réussi a s'embarquer sur le bâteau qui transportait des volontaires depuis le port français de Sete vers l'Angleterre. Il est parti pour Marseille ou, a partir de septembre 1940, il a travaillé au Centre d'Aide Tchécoslovaque. Ce centre était une organisation de bienfaisance privée et la seule institution tchécoslovaque reconnue par les autorités de la zone non-occupée de la France.

Apres la défaite de la France, des milliers de réfugiés de presque toute l'Europe se trouvaient aux alentours de Marseille. Il y avait parmi eux des enfants slovaques, tcheques, belges, polonais et juifs dont les parents avaient été internés ou conduits dans des camps de concentration. Le Centre organisait des départs de soldats vers l'armée étrangere tchécoslovaque, et aidait des gens a acquérir des visas pour l'outre-mer. Le Centre bénéficiait d'une aide financiere venant avant tout d'outre mer, d'organisations américaines, d'amicales de compatriotes et de corps religieux protestants. Plus tard, le gouvernement en exil a Londres finança également les activités du Centre par voie illégale via le Portugal et la Suisse. Le soutien fourni par le Centre a une quantité de réfugiés suffisait a peine a leur survie.

Karol Pajer y a fait connaissance de Jozef Fišera ainsi que d'autres amis avec lesquels ils a créé une filiere d'assistance surtout destinée aux enfants, aux femmes et aux blessés. Ayant appris l'existence d'une infrastructure scolaire désaffectée pres de la ville de Vence non loin de Nice, ils l'ont louée ainsi que des terrains agricoles. Ils y ont emménagé au début d'avril 1941 avec le groupe de premiers volontaires et d'enfants abandonnés. Cet établissement a été appelé "Maison Chrétienne des enfants de Vence et ses entreprises agricoles".

Groupes d'enfants tchécoslovaques avec leur maître Karol Pajer a Vence en France - photographie du 12 janvier 1941

La maison des enfants de Vence s'est progressivement agrandie en une colonie de 23 bâtiments. La plupart des enfants ne parlant pas français et ne pouvant pas fréquenter l'école française éloignée, l'enseignement était directement dispensé dans cette maison. Karol Pajer était également au nombre des enseignants. Il enseignait le slovaque et le tcheque, il leur apprenait a chanter des chansons populaires et patriotiques, il s'exerçait avec eux aux danses populaires et il gérait aussi le foyer. Jusqu'a la fin de la guerre, 525 enfants et environ 126 adultes sont passés par la Maison Chrétienne des enfants de Vence.

Skupina detí s uèite¾om K. Pajerom v MACE Skupina detí s uèite¾om K. Pajerom v MACE

Apres l'occupation de la partie Sud de la France par les troupes italiennes et allemandes, en novembre 1942, les enfants de la Maison de Vence ont été menacés par la déportation. En 1943, avant l'entrée des troupes allemandes dans la ville, on réussit a déplacer tous les occupants de la maison vers des fermes du Massif Central. Le Centre d'Aide Tchécoslovaque y loua sept fermes avec des terres. Pajer aida a déménager le personnel du foyer sur le plateau de Mille Vaches, éloigné de presque 1000 km de la Maison de Vence. Une partie des adultes, y compris Karol Pajer, rejoignirent les partisans.

Mapa s vyznaèením trás sahovania Domova z Vence do hôr na stredné Francúzsko. Na mape je vyznaèené aj rozdelenie územia po porážke Francúzska na jednotlivé zóny.
<<< Introduction.

Combattant pour la liberté de la France

Apres son arrivée dans le centre de la France, Karol Pajer est devenu membre du groupe de combattants FTPF ( Franc Tireurs et Partisans Français). Pendant la journée, il enseignait aux enfants dans une des fermes et, la nuit, il participait aux actions des partisans dans les départements du Cantal et de la Haute Loire. Au cours d'un des plus grands combats contre l'ennemi se déroulant au Mont-Mouchet pres du bourg de Pinols, il est tombé au combat contre les unités SS, le 11 juin 1944.

Les combats du Mont-Mouchet

Le combat du Mont-Mouchet a été l'un des plus importants combats des partisans français, du moins quant au nombre de combattants engagés. Il a été précédé par le largage d'armes et de munitions par des avions alliés, par la destruction et l'obstruction de voies d'acces, par le rassemblement de combattants dans les montagnes et par une forte mobilisation. Le 15 mai 1944, environ 2700 combattants sont venus de plusieurs coins de la région d'Auvergne dans la chaîne de montagnes de Margeride, a 1500 metres d'altitude. Le 20 mai, le colonel Emile Coulaudon (Gaspard), commandant de la région, a lancé un avis de mobilisation sur la base duquel 10 000 autres hommes se sont présentés sous les drapeaux. Coulaudom les a divisés en trois groupements autonomes adjacents tout en gardant 3000 partisans au Mont-Mouchet. Il choisi une grande maison forestiere sur la clairiere de la montagne du Mont-Mouchet comme étant l'endroit stratégiquement le plus pertinent pour installer son poste de commandement et l'état-major.

Mapa bojov pri hore Mont - Mouchet.

Le premier combat auquel a participé Karol Pajer, s'est déroulé le 2 juin 1944. Les Allemands ont sous-estimé le nombre des partisans, leur courage, leur détermination et leur capacité de combattre. L'attaque a débuté par l'engagement d'un bataillon SS de 800 hommes, appuyé par le feu de mortiers. Le combat a été atroce. Les partisans ont refoulé toutes les attaques des SS, sont passés a la contre-attaque et ont forcé les unités allemandes a se replier. C'était la premiere grande victoire des partisans a quatre jours du débarquement des alliés en Normandie.

L'unité des partisans français de Pajer. Les FFI n'étaient armés que d'armes d'infanterie

Dans la période du 3 au 10 juin, les deux parties ont préparé la bataille décisive. A l'aube du 10 juin, une division allemande comptant 11 mille hommes expérimentés, appuyée par des armes lourdes et des véhicules blindés, a attaqué 3 mille combattants au Mont-Mouchet. Les unités françaises ont fait preuve d'un héroisme énorme en forçant quelquefois l'ennemi au repli sur quelques tronçons et en lui infligeant de grandes pertes. Cependant, quand l'ennemi a engagé d'autres renforts venant de Clermont-Ferrand, a 22 heures, le commandant français a ordonné le repli. Un seul chemin libre pour sortir de l'encerclement était celui au sud du bourg de Pinols. La section de Pajer appuyait le repli dans cette direction. Pajer a réussi a tenir cette position avec un courage remarquable au moyen de tir d'armes automatiques et a assurer le repli de ses compagnons d'armes. Il est tombé a son poste de combat - il a donné sa vie pour les idéaux communs des nations luttant contre le fascisme pendant la 2e guerre mondiale.

Národný pamätník francúzskym príslušníkom hnutia odporu na hore Mont-Mouchet vo výške 1465 m.n.m. Les unités françaises se sont repliées d'une façon disciplinée et sans grandes pertes dans la chaîne de montagnes de Lioran ou ils ont poursuivi les combats de partisan. Au cours du seul combat du Mont-Mouchet, les Allemands ont eu 1400 morts et 1700 blessés. Les Français ont eu 160 morts et 100 blessés. Dans les combats de la région voisine de la Truyere, les Allemands ont perdu 3500 soldats, les Français 350. Pour se venger, les Allemands ont brulé le bourg Claviere et ont fusillé 13 de ses habitants. Dans toute la région, ils ont exécuté plus de 100 otages... <<< Introduction.

A la mémoire de Karol Pajer

Peu apres la guerre, le 4 juillet 1945, les Français ont salué le sacrifice du jeune Slovaque Karol Pajer dans l'ordre No 28 du général de division Duché par lequel le commandant de la 13e Région Militaire a décerné une citation a titre posthume a l'ordre de la Division a Karol Pajer, dit "Charles". Le président de la République française a décerné a Karol Pajer la Croix de guerre française 1939-1945 a titre posthume avec l'étoile d'argent.

En février 1947, on a décerné a Karol Pajer la médaille de guerre tchécoslovaque et le président de la République l'a décoré par la Croix de guerre tchécoslovaque. Les citoyens reconnaissants de Klenovec ont dévoilé a leur compatriote une plaque commémorative sur le bâtiment de la municipalité et ils ont appelé l'école maternelle locale " Ecole maternelle Karol Pajer".

Obèania Klenovca si každoroène spomínajú na svojho rodáka Karola Pajera z hosami z Francúzska, ako aj z blízkeho okolia

L'exposition "Karol Pajer - héros de la lutte contre le fascisme" a été une initiative de monsieur JUDr. ¼ubomír Monco¾, né a Klenovec, du Club des amis de la France et de la Slovaquie de Žilina (son président et le sculpteur académique Štefan Pelikán et son secrétaire monsieur Ing. Juraj Nedorost) et de la Minicipalité de Klenovec (dont le maire est Monsieur JUDr. Pavol Struhár). MM. JUDr. ¼ubomír Monco¾ et Dušan Halaj, CSc., se sont chargés de la préparation spéciale (collecte du matériel, sujet et scénario). L'adaptation graphique : chargé de conférence, Ing. Martin Halaj, PhD. La réalisation a été assurée par la firme NEDOROST de Žilina. Cette exposition a été ouverte au public le 7 novembre 2006 a Klenovec, a l'occasion de l'attribution du nom "Ecole maternelle Karol Pajer, Klenovec" a l' école maternelle. Depuis le 18 novembre 2006 et jusqu'a la fin du mois de février 2007, cette exposition a été installée dans les locaux du Musée SNP (Insurrection nationale slovaque) de Banská Bystrica. <<< Introduction.


<<< spä


Aktualizované 25.12.2007

Prepínaè na :

KaMC OS SR

Spoloènos M.R.Štefánika

Múzeum SNP

SZPB