Výstava je venovaná pamiatke Francúzov, ktorí bojovali na Slovensku v SNP

Francúzi v SNP  plaketa de Lannuriena  Zvonica na známke  plaketa da la Ronciere  nemecké tanky pod Strečnom


OBSAH :

 Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

Logo KP VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska


Kontakty :

tel. 041 7645219

Adresa:

Klub priateľov Francúzska
a Slovenska
Kamenná-Štrková 10A
910 01 Žilina

e-mail:
tajomník klubu

PAMÄTNÉ TABULE FRANCÚZSKYCH BOJOVNÍKOV V SNP
NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A FRANCÚZSKA

Boje statočných francúzskych bojovníkov v SNP pripomínajú na Slovensku mnohé pamätné tabule. Niektoré z nich vytvoril aj prezident klubu, akad. sochár Štefan Pelikán :


Plaketa por. Michaela Bourer de la Ronciére V lete 2004 inicioval náš klub odhalenie pamätnej tabule por. Michelovi Bourerovi de la Ronciére na železničnej stanici v Galante. Pamätná tabuľa tu pripomína miesto prechodu francúzskych zajatcov na Slovensko. Plaketa na tabuli je dielom akad. sochára Štefana Pelikána, prezidenta Klubu priateľov Francúzska a Slovenska.

Odhalenie pam. tabule v Galante.


Odhalenie pam. tabule v Sklabini Pamätná tabuľa s plaketou kpt. Georgesa Bazarera de Lannurien od akad. sochára Štefana Pelikána bola odhalená v Sklabini v roku 2005 pri príležitosti 60. výročia skončenia 2. svetovej vojny víťazstvom spojencov. Po odhalení pamätnej tabule bola v miestnom kultúrnom dome otvorená výstava "Na večnú slávu synom Francúzska !"

Plaketa por. Michaela Bourer de la Ronciére

<<< späť


Aktualizuje Klub výpočtovej techniky pri KaMC OS SR Trenčín

Prepínač na :

KaMC OS SR

Spoločnosť M.R.Štefánika

Múzeum SNP

SZPB