Spomienky na službu vo výsadkových a špeciálnych jednotkách

Stovky mladých mužov, dnes už starších pánov, odslúžili si "povinnú" základnú vojenskú službu v jednotkách 22. výsadkovej brigády a výsadkového pluku, 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia, v prieskumných práporoch - t.j. v ich skupinách hĺbkového prieskumu, alebo v iných špeciálnych jednotkách. Väčšina z nich je hrdá na to, že prežili 1 alebo až 2 roky v elitných jednotkách bývalej ČSĽA. Mnohí z nich sú dnes členmi KVV SR, alebo "spolkov" výsadkových veteránov v Českej republike. Pre nich, ako aj pre záujemcov o službu výsadkárov, ponúkame niekoľko dokumentov z archívu ČAF na video, prevzatých z YouTube :

obr.22pb01 1. Generácie na padákoch - dokumentárny film
2. Výsadkári Československej ľudovej armády
3. Výsadkári ČSĽA na spojeneckom cvičení VLTAVA 66
4. Naši výsadkári v porade "Brána do histórie"
5. Oblastný KVV SR v Trenčíne privíta návrhy na doplnenie videa aj textu.

Súvisiace externé informácie o výsadkovom vojsku ČSĽA sú tu >>>

( administrátor )


<<<  späť
Upravené 3. 1. 2019