Aktuálne informácie o činnosti vybraných profesijných klubov v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána znakSZPB Štúrovci PK OS SR TN

Vojensko-historická cesta po Taliansku v roku 2023
( súčasťou informácie sú prílohy )

V dňoch 20. až 26. mája 2023 sa uskutočnila vojensko-historická cesta po Taliansku, ktorú pripravil Klub generálov SR a Spoločnosť M. R. Štefánika. Jej cieľom bolo uctiť si pamiatku na počiny našich rodákov v prvej polovici 20. storočia, ktoré na území Talianska pripomínajú pamätníky na boje za slobodu Slovákov a Čechov v prvej svetovej vojne, ale aj na prítomnosť slovenských vojakov v druhej svetovej vojne. Zájazdu sa zúčastnila aj delegácia ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1.

obr.23462a1 obr.23462a2
Položenie vencov k pamätnej tabuli Petra Jurčišina v Cervii
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V mestečku Cervia pri letovisku Milano-Marittima si účastníci zájazdu uctili pamiatku u nás takmer neznámeho slovenského vojaka Petra Jurčišina, ktorý sa významne zapísal do histórie talianskeho protifašistického odboja. Na návrh velenia domáceho protifašistického odboja ho povojnová talianska vláda vyznamenala vysokým vyznamenaním. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.23462b1 obr.23462b2
Položenie vencov k hrobom slovenských vojakov v Cervii
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Druhým cieľom cesty po Taliansku bolo navštíviť aj hroby slovenských vojakov na miestach pôsobenia slovenskej Technickej brigády a 2. Technickej divízie počas ich nasadenia v Taliansku od novembra 1943. Pokloniť sa ich hrobom, uloženým v kolumbáriu na cintoríne v meste Faenze na cintoríne Osservanza, výrazne skomplikovali veľmi veľké záplavy. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.23462c1 obr.23462c2
Delegácie sa zúčastnili položenie venca na Oltár vlasti v Ríme
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Tretím cieľom cesty po Taliansku bola účasť na "Pamätnom dni M. R. Štefánika" v Ríme. 23. mája 2023 na akte položenia venca vďaky na "Oltár vlasti" veľvyslankyňou Slovenskej republiky uctili si 105. výročie prevzatia zástav čs. vojskom od talianskeho ministerského predsedu Vittoria Orlanda aj delegácie zo Slovenska. Bola to významná udalosť v našej histórii, o ktorú sa zaslúžil M. R. Štefánik počas jeho diplomatickej misie v Taliansku. 24. mája 1918 bolo jeho poslanie zavŕšené vznikom zahraničného vojska ešte neexistujúceho spoločného štátu Čechov a Slovákov. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.23462d1 obr.23462d2
Privítanie delegácií na slovenskej ambasáde v Ríme
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po akte položenia venca na Oltár vlasti sa konalo na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ríme slávnostné stretnutie, na ktoré boli pozvané okrem významných osobností v Taliansku aj slovenské delegácie. Po privítaní a príhovoroch boli odovzdané ocenenia talianskym hosťom za ich aktivity a spoluprácu aj predsedami Klubu generálov SR a Spoločnosti M. R. Štefánika.

obr.23462e3 obr.23462e4
Kladenie vencov k pamätníku A. Dubčeka v Ríme
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Nasledovalo zasadenie ruží v parčíku pred slovenskou ambasádou a položenie venca k pamätníku Alexandra Dubčeka v Ríme. Pamätník bol odhalený 21. januára 2011 na priestranstve neďaleko Piazzale della Farnesina, ktoré dostalo názov Bratislavské námestie - Largo Bratislava. Externá informácia je tu : otvoriť >>>

obr.23462f1 obr.23462f2
Kladenie vencov k pamätnej tabuli M. R. Štefánika v Ríme
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

24. mája 2023 si na námestí Piazza Venecia naše delegácie položením vencov k pamätnej tabuli M. R. Štefánika na poisťovni Generali uctili jeho počiny v Taliansku v roku 1918 a následne k hrobke maršala A. Diaza v bazilike Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ktorý ako vrchný veliteľ talianskej armády podporil vznik čs. vojska v Taliansku. Vence položil delegát GŠ OS SR, predseda KG SR a predseda Spoločnosti M. R. Štefánika :

obr.23462g1 obr.23462g2 obr.23462g3
Položenie vencov k hrobke maršala A. Diaza v Ríme
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Pre rekonštrukciu v bazilike sa delegácii sa nedalo položiť veniec aj k hrobke bývalého talianskeho ministerského predsedu Vittoria Orlanda, ktorý odovzdal bojové zástavy česko-slovenskému vojsku v Taliansku pred "Oltárom vlasti" 24. mája 1918 v Ríme. Česko-slovenskí dobrovoľníci v bojoch po boku talianskej armády sa osvedčili tak dobre, že generál Armando Diaz prizval aj ich delegáciu k podpisu prímeria s Rakúsko-Uhorskom. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.08040a obr.08040d
Štefanik na prehliadke čs. jednotiek, ich rovnošata
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Cestou do Padovy sa časť delegácie zastavila v mestečku Rovereto, aby položila veniec k pamätníku Castel Dante, kde je pochovaných aj 151 česko-slovenských dobrovoľníkov / legionárov. Aj keď sa do areálu pamätníka už nedostali, jeho správca prisľúbil položiť veniec na druhý deň k pamätníku čs. legionárov. S časových dôvodov si už delegácia nepozrela ani svetoznámy Zvon mieru. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.23462i2 obr.10177z
Osárium padlých vojakov a Zvon mieru v Roverete
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V piatok 26. mája 2023 ráno v hotelovej hale nám rakúsky generálmajor v.v. Helmut Dörner a poľský plukovník v.v. Stanisław Wójcik priblížili na mapách priebeh oslobodzovacích bojov v druhej svetovej vojne na území Talianska so zameraním ťažkú a veľmi dlhú bitku o Monte Cassino. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

Po prednáškach sme si všetci popriali šťastnú cestu a vyrazili smerom do Rakúska. Tam nás pozval genmjr v.v. H. Dörner s manželkou k ním na obed, po ktorom sme sa po kávičke so zákuskom s nimi rozlúčili tiež a vydali sa na cestu domov.

( Text : M. Ondráš - Foto : členovia delegácie )

Súvisiace externé informácie :

  • Vojensko-historická cesta Klubu generálov SR do Talianska -
        105. výročie odovzdania bojovej zástavy čs. vojakom v Ríme : otvoriť >>>
  • ( Krúžok výpočtovej techniky pri PK Trenčín )

    <<< späť na hlavnú stránku
    Vložené 16.5.2023 - Aktualizované 26.6.2023