Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Príspevok o priebehu nedožitého 95. výročia narodenia čs. parašutistu pplk. in memoriam Jana Hrubého v jeho rodnom meste Kunovice nám zaslal kolega Josef Zámečník, člen zo spriateleného Klubu výsadkových veteránov Zlín. Čatár Jan Hrubý bol členom paraskupiny BIOSCOP, vysadenej na územie tzv. "protektorátu" Čechy a Morava :  viac >>>

V Kunovicích si připoměli 95. výročí narození čs. parašutistu
pplk. in memoriam Jana Hrubého

Dne 3. března 2010 byla v Kunovicích u Uherského Hradiště Klubem výsadkových veteránů uspořádána výstava k nedožitým 95. narozeninám rodáka Jana Hrubého, podplukovníka in memoriam. Parašutista Jan Hrubý zahynul spolu s dalšími sedmi spolubojovníky dne 18. 6. 1942 po téměř sedmihodinovém boji v kryptě pod kostelem sv. Cyrila a Metoděje (tehdy sv. Karla Boromejského) v Resslově ulici v Praze.

... ... ...
Pietní akt při rodném domě Jana Hrubého

Přijetí hostů, mimo jiné starostů obcí Vlčnov a Bánov, členů Klubu výsadkových veteránů Zlín a Klubu vojenských výsadkářů Slovenské republiky ze Žiliny a Trenčína bylo na Městském úřadě. Poté se konal pietní akt u pamětní desky Jana Hrubého na jeho rodném domě, kde položili květiny zástupci města a KVV.

... ... ...
Vernisáž výstavy věnované Janovi Hrubému

V budově Městského úřadu pak byla zahájena vernisáž k výstavě, kterou uvedla paní Májíčková, místostarostka města Kunovice. Ing. Deml zasvěceně pohovořil o životě Jana Hrubého a pak si přítomní prohlédli mimo jiné panely s dokumenty a fotografiemi atentátu na Heydricha, fotografie Jana Hrubého od dětství až po jeho bojové nasazení a dále dokumenty a fotografie o činnosti KVV Zlín. O výstavě, kterou z velké části připravili členové KVV Zlín, zejména kolegové Šulák, Kolář a Martinec se přítomní vyjádřili pochvalně.


Súvisiace informácie :  čís. 143 >>> a   čís. 139 >>> a   čís. 131 >>>

<<<  späť na klubovú stránku.
<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 7. 3. 2010