Aktuálne informácie o aktivitách a činnosti Klubu priateľov Francúzska a Slovenska
Zvonica Lannurien znak KPFaS Ronciere Strečno

TVARY A FARBY ŽIVOTA DNES
výstava výberu z diela Štefana Pelikána v Bratislave

Výstava prezentujúca výber z tvorby akademického sochára Štefana Pelikána pod názvom „Tvary a farby života“ bola otvorená 23. apríla 2012 na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave. Napriek množstvu autorských prezentácií od roku 1986 na Slovensku aj v zahraničí je to jeho prvá samostatná výstava v hlavnom meste SR : viac  >>>

12232a
Otvorenie výstavy na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave

Významný slovenský umelec akademický sochár Štefan Pelikán bol delegátmi 10. Kongresu Európskej únie umenia jednohlasne zvolený za čestného člena. Svojim dielom a úsilím sa výrazne zaslúžil o revitalizáciu umeleckých a spoločenských aktivít EUU na Slovensku aj v Česku. Je autorom hlavnej ceny EUU – sošky Zlatá Europea, ktorá sa udeľuje za umeleckú činnosť pre umelcov v odboroch umenia výtvarného, fotografického, literárneho, publikačného či dizajnu : video  >>>

12232b
Výstava Š. Pelikána na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave

Štefan Pelikán je od roku 2009 nositeľom Ceny Európskej únie umenia. V zhodnotení jeho práce pri príležitosti udelenia uvedenej ceny sa uvádza, že jeho tvorba vyrastá z identity národnej slovenskej kultúry a tým prispieva ku kultúre európskej, pričom je oceňovaná najmä jeho práca inšpirovaná protifašistickým odbojom : viac  >>>

obr. 12232c obr. 12232d
Majstrovi Pelikánovi prišli blahoželať okrem organizátorov výstavy aj jeho priatelia
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Akademický sochár Štefan Pelikán bol nominovaný do kategórie Priateľ armády za významný prínos k umeleckému stvárneniu protifašistického odboja Slovákov, za veľký osobný prínos k rozvoju spolupráce medzi priamymi účastníkmi SNP a ich rodinami zo Slovenska a Francúzska a za dlhoročnú a nezištnú spoluprácu s ozbrojenými silami pri prezentovaní historických tradícií protifašistického odboja a za založenie Memoriálu Louisa Crosa, francúzskeho partizána, ktorý bojoval počas SNP na Slovensku : viac  >>>

Súvisiace informácie :

  • Výstava Š. Pelikána v Prahe : Človek a krajina

  • Francúzi na Slovensku - výstava vo Vrútkach

  • Výstava : Na večnú slávu synom Francúzska


    <<< späť na hlavnú stránku
    Aktualizované 18. 5. 2012