Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Aktivity Klubu vojenskej histórie v závere roka 2012

V poslednom štvrťroku 2012 sa činnosť výboru Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín 1 sústredila na uskutočnenie členskej schôdze, stretnutia s jubilantmi, vyhodnotenie aktivít v uplynulom roku a spracovanie plánov klubu a ZO na rok 2013.

Koncoročnej členskej schôdzi predchádzalo stretnutie jubilantov - členov klubu a ZO, narodených v druhom polroku. Stretnutia dňa 9. novembra sa okrem jubilantov, členov klubu a ZO, zúčastnil aj primátor mesta Trenčín, poslanci parlamentu SR a mesta Trenčín, predseda a podpredseda Oblastného výboru SZPB Trenčín, predseda Klubu vojenských veteránov a organizátori akcie so súborom ľudových piesní : viac >>>

obr. 12256a obr. 12256v

Novembrové stretnutie jubilantov sa zúčastnili aj vážení hostia
( foto sa po kliknutí zväčší )

Koncoročná členská schôdza klubu a ZO sa uskutočnila 22. novembra v Posádkovom klube Trenčín. Na schôdzi boli vyhodnotené aktivity spojené s oslavami 68. výročia SNP a činnosť výboru pri aplikovaní zjazdových dokumentov a uznesení Oblastného výboru SZPB Trenčín v podmienkach klubu a ZO. Výbor klubu a ZO sa rozhodol, že členskú schôdzu, na ktorej budú vyhodnotené aktivity za celý rok 2012, sa uskutoční v druhej polovici februára 2013 : viac >>>

obr. 12256x obr. 12256f

Účastníci koncoročnej členskej schôdze klubu a ZO SZPB Trenčín 1
( foto sa po kliknutí zväčší )

Delegácia klubu a ZO sa dňa 5. októbra zúčastnila osláv 68. výročia Karpatsko- duklianskej operácie na Duklianskom vojenskom cintoríne, pri pomníku čs.arm.gen. Ludvika Svobodu a na vojenskom cintoríne Červenej armády vo Svidníku. O priebehu osláv a najmä o význame oslobodzovacích bojov v závere druhej svetovej vojny pre súčasnosť vznikla z iniciatívy klubu a ZO aj filmová reportáž, ktorú odvysielala Trenčianska televízia :Videoklip je uložený na YouTube

Pri príležitosti 94. výročia vzniku ČSR sa členovia klubu a ZO 26. októbra zúčastnila zájazdu na pamätné miesta II. svetovej vojny pri Valašských Kloboukoch v Zlínskom okrese. Položili kvety na pamätník venovaný dvanástim slovenským partizánom v lesíku Březina pri obci Poteč a tiež v Národnej kultúrnej pamiatke Ploština pri Drnoviciach so spomienkou na fašistami zavraždených občanov 19. apríla 1945 :

obr. 12256t obr. 12256u

Účastníci poznávacieho zájazdu pri pamätníku v Březine a Ploštine
( foto sa po kliknutí zväčší )

Pietneho stretnutia ku Dňu veteránov 12. novembra na vojenskom cintoríne v Trenčíne sa zúčastnila aj delegácia klubu a ZO. Na decembrovom stretnutí vedúcich klubov pôsobiacich v PK Trenčín, odovzdal predseda Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a ZO ako dar pre trenčiansku posádkovú knižnicu knihu „ Kapitán Nálepka - Repkin “. Knihu klub získal 19. septembra na stretnutí s jej autorom, mladším bratom brig.gen.i.m. Jána Nálepku v Bratislave : viac >>>

obr. 12256y obr. 12256z

Odovzdanie knihy "Ján Nálepka - Repkin" pre posádkovú knižnicu
a časť účastníkov pietneho stretnutia na Brezine dňa 30. decembra
( foto sa po kliknutí zväčší )

Ako poslednú aktivitu roka zorganizoval výbor klubu a ZO tradičné spomienkové stretnutie v Dušovej doline pri pomníku na mieste masových hrobov obetí, ktoré pred oslobodením mesta Trenčín a jeho okolia povraždili nacistickí okupanti so slovenskými gardistami v zime na prelome rokov 1944 -1945 pred oslobodením mesta Trenčín a jeho okolia : viac >>>

Súvisiace informácie :

  • Trenčania nezabudli na 68. výročie ukončenia bojov o Duklu
  • Spomienkové stretnutie ku Dňu vojnových veteránov v Trenčíne
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 6.1.2013 - Aktualizované 8.1.2013