Pripomíname si pamiatku čs. vojakov padlých v bojoch proti fašizmu a nacizmu
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Trenčania na XXI. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka
( v informácii sú odkazy aj na externé webové stránky )

V sobotu 30. mája 2015 sa konal XXI. ročník populárneho bežeckého podujatia pod názvom “Memoriál Jozefa Gabčíka”. Trať preteku viedla od rodného domu a pamätníka J. Gabčíka z Poluvsia do žilinských kasární. Preteku na 11 kilometrov cross sa zúčastnilo rekordných 244 pretekárov, ktorí boli rozdelení do dvanástich vekových kategórií. V kategórii mužov aj žien triumfovali pretekári Anatolij Malyj a Natalia Malaja z Ukrajiny. Preteku sa z mesta Trenčín zúčastnilo celkom 6 bežcov, 1 bežkyňa a delegácia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov.

15322a 15322b
Otvorenie memoriálu pred kasárňami 5. pluku ŠU "Jozefa Gabčíka"
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Memoriál je venovaný pamiatke Jozefa Gabčíka, dobrovoľníka čs. zahraničného vojska a parašutistu jednotiek Special Operations Executive (SOE) vo Veľkej Británii v čase druhej svetovej vojny. Rotmajster Jozef Gabčík bol veliteľom výsadku Antropoid, vysadeného v noci 29. decembra 1941 na nacistickým Nemeckom okupované územie Čechy a Morava. Druhým členom výsadku bol rotmajster Jan Kubiš. S podporou nadporučíka Josefa Valčíka uskutočnili atentát na „zastupujúceho ríšskeho protektora“ Reinharda Heydricha. Generál SS a polície Reinhard Heydrich bol významný nacistický pohlavár Hitlerovej Tretej ríše. Po atentáte rozpútali nacisti v českých zemiach kruté represálie. Na druhej strane britská vláda odstúpila od uznania Mníchovskej dohody, čo malo zádadný vplyv na obnovenie štátnych hraníc pre povojnové Československo - teda aj hranice Slovenska s Maďarskom do roku 1938.

15322c 15322d
Otvorenie memoriálu pred kasárňami 5. pluku ŠU "Jozefa Gabčíka"
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

XXI. ročník memoriálu bol slávnostne otvorený pred pamätníkom Jozefa Gabčíka, ktorý sa nachádza pri bráne do žilinských kasární. Po položení vencov k pamätníku, príhovoroch hostí a organizátorov memoriálu, boli pretekári prepravení pred Gabčíkov rodný dom pri železničnej zastávke Poluvsie. Na rodnom dobe Jozefa Gabčíka bola až do jesene 2014 umiestnená iba skromná pamätná tabuľka. V sobotu 11. októbra 2014 bol pred domom odhalený nový pamätník s informačnou tabuľou, pri ktorom po krátkom spomienkovom stretnutí bol prvý krát odštartovaný memoriálový beh na 11 kilometrov - cross.

15322e 15322f
Pamätník a informačná tabuľa pre rodným domov J. Gabčíka : video >>>
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

O statočnosti, odvahe a hrdinstve čs. parašutistov vysadzovaných v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti z Británie sa na Slovensku ešte donedávna nehovorilo. Hovorilo sa iba o vybraných výsadkoch partizánskych skupín zo Sovietskeho zväzu. Prvou významnou informáciou o čs. parašutistoch a výsadkoch „zo západu“ a ich úlohách v nemeckom tyle, ako aj o poslednom boji siedmych parašutistov v pravoslávnom kostole na Resslovej ulici v Prahe bol čs. film Atentát na Heydricha. Skutočnosť, že medzi nimi bol a slovenský dobrovoľník Jozef Gabčík, veliteľ výsadku a operácie „Antropoid“ si všimlo iba veľmi málo ľudí. Slovensko a jeho historici sa k nemu hlásili iba v tichosti, hanblivo a neverejne. Naše slovenské "mienkotvorné média" o Gabčíkovi neinformovali verejnosť ani pri 100. výročí jeho narodenia, ani pri 70. výročí jeho hrdinskej smrti po atentáte na Heydricha :

 • Prečo kašleme na Gabčíka ?
 • Jozef Gabčík a bieda Slovenska
 • 15322g 15322h
  Otvorenie memoriálu pred kasárňami 5. pluku ŠU "Jozefa Gabčíka"
  ( foto sa po "kliknutí" zväčší )

  Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a jej armády sa k osobnosti Jozefa Gabčíka ako prvý prihlásil súčasný 5. pluk špeciálneho určenia a Klub vojenských výsadkárov SR v Žiline. Práve z ich iniciatívy vznikol aj Memoriál Jozefa Gabčíka a prvý pamätník Jozefa Gabčíka na Slovensku. Veľkú zásluhu na vzniku preteku v behu cross od Gabčíkovho rodného domu do žilinských kasární má aj MUDr. Ján Hanák, chirurg, parašutista, nadšený športovec, aktívny člen Olympijského klubu Žilina. Autorom pamätníka Jozefa Gabčíka pred kasárňami v Žiline je akademický sochár Štefan Pelikán, prezident Klubu priateľov Francúzska a Slovenska, ako aj Klubu vojenských výsadkárov SR. Slovenskí výsadkoví veteráni, členovia KVV SR, sa začali zúčastňovať na spomienkových stretnutiach v Prahe. Veľmi dlho ako jediné delegácie zo Slovenska ! Z iniciatívy členov KVV SR vznikli aj prvé internetové a filmové reportáže zo stretnutí v Prahy :

 • Pripomeňme si informácie o operácii Antropoid
 • Pripomenuli si pamiatku čs. parašutistov v 2. svetovej vojne
 • Výročie vysadenia skupín čs. parašutistov z Veľkej Británie
 • XVIII. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka - cross
 • Odkaz mužov odplaty – film o 70. výročí Operácie Antropoid
 • 15322i 15322j
  Záver a vyhodnotenie MJG bol na štadióne žilinskej v kasárni
  ( foto sa po "kliknutí" zväčší )

  XXI. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka, behu na 11. kilometrov cross prekvapil usporiadateľov prvý krát pri príprave trate - vyžiadala si mnoho práce nie len po daždi, ale aj po stavebnom ruchu okolo trate. Okrem toho bolo potrebné prekonať aj "problém" spojené z uvoľnením jej niektorých častí. Druhým veľkým prekvapením bol doslova rekordná účasť - 244 pretekárov ! Usporiadatelia preto museli predĺžiť čas na registráciu a zabezpečiť aj ich prepravu na miesto štartu. Nakoniec prekvapili aj niektoré dosiahnuté výsledky :

 • výsledková listina XXI. Memoriál Jozefa Gabčíka - celkové poradie bežcov
 • výsledková listina XXI. Memoriál Jozefa Gabčíka - poradie po kategóriách
 • Súvisiaca informácia : XXI. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka s rekordnou účasťou na w-stránke 5. PŠU

  ( administrátor )


  <<<  späť na hlavnú stránku.
  Vložené 10. 6. 2015