Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

42. ročník turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka" sa vydaril

Dva kluby slovenských turistov - OKST Dukla Trenčín a OKST TTS Trenčín s Oblastnou organizáciou SZPB Trenčín a Zväzom vojakov SR pripravili na sobotu 8. apríla 2017 42. ročník turistického pochodu s názvom Vojenská päťdesiatka. Pochod je tradičnou súčasťou osláv výročí oslobodenia mesta Trenčín 10. apríla 1945 jednotkami sovietskej a rumunskej armády. Tradíciu turistického pochodu založili mládežníci, vojaci trenčianskej letky s podporou jej vtedajšieho veliteľa pplk. Bedricha Čaplického, priameho účastníka protifašistického odboja, v roku 1973. Turistický pochod sa začínal pri pamätníku na cintoríne nacistami kruto zavraždených obetí v lesoparku na trenčianskej Brezine a končil sa pri Pamätníku SNP - Mohyle na Jankovom vŕšku. Viac je tu : otvoriť >>>

obr. 17357a obr. 17357b obr. 17357c obr. 17357e obr. 17357f
Prezentácia účastníkov pochodu v Trenčíne, kontrola v Krásnej Vsi a štart v osade Karolintál
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Trasa pochodu z trenčianskej Breziny vedie cez Peťovku, Krásnu Ves, Kňaží stôl, Dubničku, Uhrovec až na Jankov vŕšok nad obcou Uhrovec, t.j. miestami, kde v časoch druhej svetovej vojny pôsobila partizánska brigáda Jana Žižku pod velením plk. Teodora Pola. V cieli pochodu sa okrem Pamätníka SNP nachádza aj jej nové múzeum, zriadené z iniciatívy Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne. Medzi múzeom a mohylou pamätníka sa nachádza skanzen s obnovenými bunkrami jedného z oddielov partizánskej brigády J. Žižku. Viac je tu : otvoriť >>>

obr. 17357g obr. 17357h obr. 17357i obr. 17357k obr. 17357l
Účastníci V50-ky na Jankovom vršku navštívili Múzeum PBJŽ položili kvety k pamätníku SNP
( po kliknutí sa foto zväčšia )

42. ročník pochodu bol tento rok úspešnejší ako predchádzajúci, zúčastnilo sa ho 213 turistov, z toho 64 profesionálnych vojakov. Najdlhšiu, 50 kilometrovú trasu si zvolilo 57 účastníkov, trasu na 25 kilometrov z Krásnej vsi do cieľa prešlo 41 turistov a najkratšie trasy od Uhroveckého hradu si zvolilo 51 turistov. Najmladším, 12 ročným "mužským" turistom, bol Tomáš Hugo, ktorý prešiel trasu 25 km. Najmladšou, 13 ročnou "ženskou" turistkou bola Erika Hubčíková, ktorá prešla 15 kilometrovú trasu. Najstarším účastníkom pochodu (ročník 1935) bol p. Ferko Macka, najstaršou ženskou účastníčkou bola p. Erika Gelienová. Podľa zápisov z registrácie sa 42. ročníka pochodu zúčastnili turisti z Čadce, Považskej Bystrice, Ilavy, Myjavy, Novákov, Nových Zámkov, Púchova, Bratislavy, Margecian, Senca, Hlohovca a Topoľčian. Zahraničie zastupoval pár turistov z Budapešti. Nedá sa nespomenúť najrýchlejšieho bežca Samuela Valúcha z Dubnice nad Váhom, ktorý štartoval o 6:40 h na 50 kilometrovú trasu a do cieľa dorazil o 12:20 h. To je 5 hodín a 40 minút čistého času! KVH PFO Trenčín aj touto formou ďakuje v mene usporiadateľov všetkým zúčastneným a je presvedčená že sa spoločne budeme tešiť aj o rok na 43. ročník Vojenskej päťdesiatky, ktorá sa bude konať 14. marca 2018.

Externé informácie :

 • Vyhodnotenie pochodu na webe OKST Dukla Trenčín
 • Fotoreportáž dvoch účastníkov pochodu z Maďarska
 • Všetkým registrovaným účastníkom pochodu bol po jeho skončení a ohlásení príchodu do cieľa na Jankovom vršku odovzdaný pamätný list, pero a malé občerstvenie. Popis všetkých tratí pochodu po turistických značkách je tu >>>

  Keď "V-50-ke" hrozil zánik z dôvodov straty podpory pôvodných sponzorov, usporiadatelia zmenili smer pochodu pri príprave 34. ročníku - štart trasy 50 km bol na Jankovom vršku, trasa na 25 km v Krásnej Vsi a cieľ bol v Trenčíne. 42. ročník sa bude znova začínať v Trenčíne pre trasu na 50 km, v Krásnej Vsi na 25 km a od Karolintálu ( pri Uhrovskom Podhradí ) na 3 kratšie trasy - na 17, 15 a 10 km. Cieľ pre všetkých účastníkov pochodu bude na Jankovom vŕšku pred hotelom Partizán. Tam bude možné až do začiatku pietneho stretnutia o 16,30 h pri Mohyle si prehliadnuť múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku. Po skončení stretnutia budú pristavené autobusy, ktoré odvezú registrovaných účastníkov pochodu späť do Trenčína.

  Súvisiace informácie :

 • Masové hroby a cintorín obetí na Brezine
 • Kto je pochovaný na cintoríne na Brezine
 • Pri pamätníku povraždených kladieme vence, lebo nezabúdame... + video
 • Spomienkové stretnutie k 71. výročiu oslobodenia mesta Trenčín
 • Vyhodnotenie 40. ročníka turistického pochodu "Vojenská 50-tka"

  Na prehliadku pamätihodností obce Uhrovec a jej okolia, vrátane mohyly na Jankovom vŕšku, je možné sa vopred pripraviť napr. aj pomocou virtuálnej prehliadky : otvoriť >>>

  ( administrátor )


  Vložené 26. 4. 2017