Zostane klenovský rodák Karol Pajer hrdinom boja proti fašizmu iba vo Francúzsku ?
obr.0818a  obr.0810a KPFaSvZA obr.mace  obr.frcomb

Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi v Rimavskej Sobote

Mesto Rimavská Sobota si 4. mája 2018 otvorením výstavy uctilo svojho krajana, Karola Pajera, rodáka z Klenovca, mladého slovenského antifašistu, príslušníka československého zahraničného vojska vo Francúzsku, učiteľa aj vychovávateľa stoviek bezprizorných detí v Nemeckom porazenom Francúzsku a bojovníka francúzskeho hnutia domáceho odporu. Karol Pajer padol v jednom z najväčších stretnutí s nemeckými okupantmi 11. júna 1944 v priestore Mont-Mouchet pri mestečku Pinos v boji proti presile jednotiek SS a milície francúzskych kolaborantov. Po skončení druhej svetovej vojny mu boli udelené vysoké vyznamenania prezidentmi Francúzska aj Československa.

Putovná výstava „Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu“ sa dostala do Rimavskej Soboty po nadviazaní kontaktu D. Rybára s M. Ondrášom a J. Nedorostom koncom roka 2017. Predseda židovskej obce v Rimavskej Sobote Dušan Rybár vo svojom vystúpení na odbornom seminári o extrémizme v Žiline, usporiadanom ŽSK, uviedol, že aj Slovensko má významnú osobnosť, ktorá sa zapísala do dejín podobne ako sir Nicolas Wintona. Je to Slovák Karol Pajer, rodák z Klenovca a rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že o hrdinstve a zásluhách občana Británie pri záchrane stoviek židovských detí vie takmer celý svet, ale o hrdinstve mladého Slováka nevie takmer nikto! Po jeho vstúpení mu na seminári prítomný M. Ondráš z Trenčína zaslal viacero informácií o K. Pajerovi a spoločne s J. Nedorostom zo Žiliny mu ponúkli putovnú výstavu so sprievodnou publikáciou o takmer neznámom slovenskom hrdinovi. Viac je tu : otvoriť >>>

obr.18382a obr.18382
Kurátori výstav pri pamätníku osloboditeľov mesta
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Výstavu o Karolovi Pajerovi - hrdinovi protifašistického odboja a československom vojsku vo Francúzsku 1939-1940 pripravilo pre verejnosť Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Židovskou náboženskou obcou v Rimavskej Sobote a mestom Rimavská Sobota. Obe výstavy vznikli v rámci spolupráce časti aktivistov Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline a Klubu vojenských veteránov v Trenčíne. Kurátori oboch uvedených klubov sa pred otvorením oboch výstav zúčastnili na pozvanie Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spomienkového stretnutia pri pamätníku osloboditeľov mesta Rimavská Sobota. Po jeho skončení pozvali organizátori účastníkov podujatia do múzea na návštevu expozície o protifašistickom odboji v regióne a na vernisáž výstavy o Karolovi Pajerovi.

Po prehliadke jedinečnej stálej expozície o odboji v regióne a privítaní hostí aj návštevníkov výstavy Oľgou Bodorovou, riaditeľkou Gemersko-malohontského múzea požiadala o úvodné slovo kurátorov oboch výstav. Ako prvý vystúpil Miroslav Ondráš z Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja. Poukázal na s nosnou výstavou o Karolovi Pajerovi súvisiace panely o Československom vojsku vo Francúzsku v rokoch 1939-1940. Bolo cieľom cesty mnohých vlastencov z Nemeckom rozbitého Československa, ktorí sa rozhodli bojovať proti nacizmu a za slobodu národa v zahraničí po vzore svojich otcov v prvej svetovej vojne. Francúzsko bolo aj cieľom Karola Pajera, ktorý sa stal vojakom na jeho území formovanej 1. čs. pešej divízie. Po kapitulácii Francúzska v lete 1940 sa ocitol na Nemeckom neobsadenom území republiky Vichy, kam smerovali tisíce utečencov z celej Európy. Viac je tu : otvoriť >>>

obr.18382c obr.18382d
Otvorenie dvoch výstav v Gemersko-malohontskom múzeu
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Výstavu o osobnosti Karola Pajera uviedol Juraj Nedorost, ktorý sa ako viceprezident Klubu priateľov Francúzska a Slovenska najviac pričinil o jej vznik. Príbeh antifašistu K. Pajera sa začal po ukončení gymnázia v Lučenci, keď sa stal študentom učiteľského ústavu v Banskej Bystrici. Tam po vzniku vojnového Slovenského štátu aktívne prejavil svoj odpor k šíriacemu sa fašizmu vyhotovovaním a rozširovaním protifašistických letákov. V roku 1939 odhalili ich skupinu orgány štátnej moci a Karola Pajera vylúčili zo štúdia v učiteľskom ústave. Jemu aj ďalším členom skupiny hrozilo stíhanie a väzenie a preto podstúpili cestu až do Francúzska. V meste Agde sa v tom čase formovalo československé zahraničné vojsko a tam sa K. Pajer pripravoval na boj proti nacistickému Nemecku. Po kapitulácii Francúzska odišiel do mesta Marseille, kde sa na Ústredí československej sociálnej pomoci zoznámil s Jozefom Fišerou. Spolu s ďalšími priateľmi vytvorili pomocnú skupinu, ktorá pomáhala prežiť najmä deťom, ženám a raneným utečencom. Z opusteného školského zariadenia pri meste Vence neďaleko Nice vytvorili zariadenia, ktoré nazvali Kresťanský domov detí vo Vence. Po obsadení južnej časti Francúzska nemeckými okupantmi presťahovali zariadenie do hôr v strede Francúzska a Karol Pajer sa stal príslušníkom francúzskej partizánskej skupiny. Cez deň vyučoval deti a v noci sa zúčastňoval na akciách partizánov. V jednom z najväčších stretnutí s nepriateľom v priestore Mont-Mochet pri mestečku Pinos padol 11. júna 1944 v boji s jednotkami SS.



Klip z otvorenia výstavy v Trenčíne je uverejnený na YouTube

Cieľom oboch výstav je ukázať širšej verejnosti a najmä mládeži v celom regióne, že aj ich krajania spoznali pred 80 rokmi nebezpečenstvo fašizmu a rozhodli sa mu postaviť na odpor. Odchádzali do zahraničia nie za lepším životom, ale bojovať sa slobodu a demokraciu svojej krajiny a jej národov so zbraňou v ruke. Uvedená časť našich dejín je súčasnej mládeži a ich učiteľom takmer neznáma, o čom svedčia ich učebnice dejepisu. Kluby, z ktorých iniciatívy obe aj ďalšie podobné výstavy vznikli, oceňujú záujem múzea v Rimavskej Sobote aj podpory aktivistov meste pri prezentácii oboch výstav a radi by pokračovali v ďalšej spolupráci.

Súvisiace informácie :

  • Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu ( pôvodná informácia )
  • Vznik centra čs. zahraničného odboja vo Francúzsku ( 1939 )
  • Formovanie 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku v januári 1940
  • Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na zámku v Bruntále
  • ( administrátor - foto :)


    <<< späť na hlavnú stránku
    Vložené 21. 05. 2018