Výstava "Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu"
jednotka K. Pajera  foto z MACE KaMC OS SR Francúzi v SNP  nemecké tanky pod Strečnom
Prepnuť na F
Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na zámku v Bruntále

Po dvoch výstavách s názvom Karol Pajer - hrdina protifašistického odboja v Českej republike, dňa 29. marca 2011 v Posádkovom klube Olomouc a 15. decembra 2015 v Dome národnostných menšín v Prahe, ju 16. apríla 2015 otvorili na zámku v meste Bruntál dva dlhodobo spolupracujúce slovenské kluby. Umiestnenie výstavy sprostredkoval viceprezident Klubu priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny Juraj Nedorost. Audiovizuálne prednášky súvisiace s témou výstavy, určené pre študentov posledných ročníkov gymnázia a žiakov 9. triedy Základnej školy, pripravil a predniesol Miroslav Ondráš, predseda trenčianskeho Klubu vojenskej histórie "Protifašistický odboj".

obr. 15318a obr. 115318b
Výstava bola inštalovaná v priestoroch bruntálskom zámku
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Výstava na zámku zoznamuje s osudom mladého slovenského hrdinu v boji proti fašizmu Karola Pajera. Návštevníci zámku si ju môžu prehliadnuť v novom výstavnom priestore. Karol Pajer odišiel zo Slovenska v roku 1939, kde mu hrozilo trestné stíhanie za protifašistickú činnosť, do Francúzska. Tam sa stal v marci 1940 dobrovoľníkom čs. 1. pešej divízie. Po kapitulácii Francúzska sa dostal do Marseille, kde začal pracovať pre Ústredie čs. sociálnej pomoci. Vo Francúzsku spoznal Čecha Jozefa Fišeru, s ktorým a ďalšími priateľmi si v apríli 1941 prenajali opustený školský areál v meste Vence neďaleko Nice, kde sa spoločne starali o celkom 525 detí. Podobne ako Nicholas Winton aj oni zachránili pred deportáciou stovky českých, belgických, poľských a židovských detí :  viac >>>

obr. 15318c obr. 115318d
Otvorenie výstavy v priestoroch "kočárovny" na bruntálskom zámku
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Keď sa v novembri 1942 západní Spojenci vylodili v severnej Afrike, na Sicílii, v Taliansku a napokon aj v Normandii, nemeckí okupanti väčšiny regiónov Francúzska sa rozhodli okupovať aj územie tzv. Vichystického Francúzska, presunul personál detského domova MACE ( Maison d’accueil chrétienne pour enfants ) vo Vence deti asi 1000 km severnejšie, do regiónu Auvergne, na farmy v pohorí Centrálny masív. Karol Pajer sa neskôr stal príslušníkom oddielu francúzskeho hnutia odporu a zúčastnil sa už ako bojovník FFI jednej z najdôležitejších a počtom zúčastnených síl aj najväčšej bitky pri Mont - Mouchet. Tam zahynul hrdinskou smrťou 10. júna 1944.

obr. 15318e
Prezentácia výstavy pre študentov posledného ročníka gymnázia

Krátko po vojne uctila pamiatku Karola Pajera udelením francúzskeho Vojnového kríža 1939-1945 so striebornou hviezdou in memoriam. Jeho meno je vyryté na pamätníku bitky pri Mont-Mouchet. Každoročne sa tam konajú spomienkové oslavy, ktorých sa kvôli významu bitky zúčastňujú aj prezidenti Francúzska. Tradíciu osláv na Mont-Mouchet založil hlavný organizátor francúzskeho odboja a prvý povojnový prezident Francúzska generál de Gaulle.

obr. 15318f
Otázky mali predovšetkým niekoľkí študenti maturujúci z dejepisu

Vysoké vyznamenania udelil Karolovi Pajerovi aj čs. prezident Edvard Beneš. Po roku 1948 sa však na osobnosť Karola Pajera a jeho hrdinstvo zabudlo. Výstava na zámku v Bruntále bude prístupná verejnosti do 31. mája 2015. Potom sa uvažuje jej premiestnenie do výstavných priestorov na neďalekom hrade Sovinec.

obr. 15318g
Prezentácia výstavy pre žiakov 8. a 9. triedy Základnej školy

Výstava "Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu" vznikla z iniciatívy bývalého čs. diplomata a klenovského rodáka Ĺubomíra Moncoľa, akademického sochára Štefana Pelikána, prezidenta Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline, vtedajšieho tajomníka klubu Juraja Nedorosta a Obecného úradu v Klenovci. Na odbornej príprave sa podieľali Ĺubomír Moncoľ a Dušan Halaj. Graficky výstavu upravil Martin Halaj a jej výrobu zabezpečil Juraj Nedorost. Verejnosti bola sprístupnená 7. novembra 2006 v Klenovci pri príležitosti prepožičania názvu "Materská škola Karola Pajera Klenovec" tamojšej materskej škole. Od 18. novembra 2006 bola inštalovaná v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici a pri príležitosti "Dňa učiteľov" v priestoroch Posádkového klubu Trenčín do 13. apríla 2007.

obr. 15318h
O výstave uverejnil Bruntálsky denník 5. mája 2015 :  článok >>>

V nasledujúcich rokoch bola postupne bola inštalovaná v niekoľkých mestách na Slovensku a Morave - napr. v univerzitnej knižnici v Bratislave, vo Vojenskom múzeu Piešťany alebo v Posádkovom klube Olomouc. V roku 2009 Juraj Nedorost zabezpečil preklady výstavy do francúzštiny, Trenčania ju vyrobili aj s publikáciu na rovnakú tému. Po prezentácii výstavy v družobnom francúzskom meste Cran-Gévrier v Hornom Savojsku bola umiestnená vo francúzskej verzii na žiadosť mesta Olomouc aj v ich frankofónnom gymnáziu :  viac >>>

Súvisiace informácie :

  • Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu
  • Vznik centra čs. zahraničného odboja vo Francúzsku ( 1939 )
  • Formovanie 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku v januári 1940
  • ( administrátor )


    <<< späť na hlavnú stránku
    Vložené 11. 05. 2015