Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Vyhodnotenie aktivít Oblastného KVV SR Trenčín za rok 2020
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Tak ako každý rok sa vo februári 2020 v Posádkovom klube Trenčín konala Výročná členská schôdza Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne. Na VČS bolo vyhodnotené plnenie úloh stanovených si na rok 2019, ako aj účasť členov klubu na jednotlivých aktivitách. Schválený bol aj "Plán práce na rok 2020". Rokovania sa zúčastnil aj člen prezídia KVV SR Vladimír Schneider a hostia zo spolupracujúcich klubov. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť

obr.20419m
Spoločná fotografia účastníkov VČS Obl. KVV SR v Trenčíne
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Podmienky na aktivity a činnosť klubu podľa prijatého plánu sa zásadne zmenili v polovici marca, keď bol pre vznik pandémie vydaný zákaz organizovania ďalších stretnutí v priestoroch PK TN. Od februárovej Výročnej členskej schôdze klubu až do konca roku 2020 už nebolo možné pre opatrenia proti nákaze organizovať žiadne oficiálne stretnutie. Počas krátkeho uvoľnenia opatrení sa časť členov klubu sa zúčastnilo aktivít spolupracujúcich klubov v Trenčíne, na Slovensku aj v Českej republike :

obr.20420a obr.20420b
Jozef Jablonka po vojne a pri odchode do výslužby
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po predchádzajúcich snahách v roku 2019 sa nám nedarilo presadiť povýšenie kapitána v. v. Jozefa Jablonku do hodnosti plukovníka in memoriam. Povýšenie bolo nakoniec realizované rozkazom MO SR č. 2 / 2020. Dekrét o povýšení máme v pláne odovzdať jeho rodine v obci Drietoma pri príležitosti 76. výročia jej oslobodenia. Dátum konania a formu stretnutia nám spresní starosta obce na základe vývoja epidemiologickej situácie. Na spracovaní podkladov, potrebných dokumentov a oslovovacích listov majú podiel kolegovia Krajčír a Herman. Článok o kpt.v.v J. Jablonkovi, uverejnený v dvojtýždenníku BOJOVNÍK č. 9 / 2020 je vyložený aj na klubovej internetovej stránke tu : otvoriť

obr.20434z
Udeľovanie ocenení na stretnutí v Prostejove

Za aktivity spojené s odhalením pamätnej tabule zakladateľovi "Nadácie Štefana Baniča v USA" Radoslavovi Mulíkovi v jeho rodom Nálepkove, bol Kolega Bočkay odmenený mincou NGŠ Armády ČR za aktívnu a vzornú službu v armáde vo výsadkových jednotkách [*]. Bola mu slávnostne odovzdaná pri príležitosti Stretnutia výsadkových veteránov SR a ČR v Prostějove :

obr.20434x obr.20421b
Kolega Bohuš Bočkay pri preberaní ocenenia
a spoločne s bývalými kolegami - výsadkármi
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Okrem toho sa členovia nášho klubu individuálne zúčastnili aj podieľali na viacerých aktivitách v iných spolupracujúcich kluboch :

obr.20421a obr.20421b
Pietneho stretnutia na Brezine 10. aj 30. mája 2020
sa za KVH-PFO zúčastnili dvaja členovia nášho klubu
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Kolegovia Ondráš a Malay sa ako v delegácii členov KVH PFO zúčastnili „komorného“ stretnutia k 75. výročiu oslobodenia mesta, na ktoré pozval primátor mesta Trenčína k pamätníku na cintoríne obetí umučených nemeckými okupantmi v lesoparku Brezina delegácie vybraných klubov. Obaja menovaní kolegovia sa zúčastnili aj stretnutia na tom mieste k 76. výročiu SNP. Kolega Ondráš sa podieľal na organizácii slávnostného stretnutia k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe pred PK Trenčín. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť

[*] Podrobnejšie informácie sú v článku Stretnutie výsadkových veteránov Českej a Slovenskej republikyv dňoch 02. - 04. 09. 2020, Prostějov v zborníku Spravodajca č. 1 / 2021, str. 10 -12

( text : M. Pivoluska a J. Krajčír, foto: archív klubu )


<<<  späť na stránku KVV SR v Trenčíne
Vložené 8.2.2021 - Aktualizované 16.2.2021