Aktuálne informácie o činnosti piatich profesijných klubov v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána Štúrovci Štúrovci PK OS SR TN

Deň vojnových veteránov si Trenčania pripomenuli 10. a 11. novembra 2023
( súčasťou informácie sú aj prílohy a odkazy na súvisiace informácie )

Deň vojnových veteránov si v meste Trenčín pripomenuli na dvoch vojenských cintorínoch z I. svetovej vojny netradične už 10. novembra a 11. novembra 2023. 10. novembra na vojenskom cintoríne v mestskej časti Kubra-Zábranie, kde bolo pietne stretnutie prvý krát sprístupnené aj širokej verejnosti v dobe od 11:00 do 15:00 h. Cintorín bol po zrekonštruovaní členmi Klubu generálov SR vyhlásený v roku 2009 za národnú kultúrnu pamiatku. Externá reportáž zo stretnutia je tu : otvoriť  >>>

obr.468a obr.468b
Vojenská časť v mestskom cintoríne dňa 1. a 2. novembra
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

10. novembra o 12:00 h usporiadal pietne stretnutie Srbsko - Slovenský spolok SLOGA pietne stretnutie pri pravoslávnej kaplnke Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. V kostnici za kaplnkou sú uložené truhličky obetí Veľkej vojny, ktoré zahynuli v Trenčíne na choroby a zranenia v rokoch Veľkej vojny. Srbskí členovia spolku SLOGA, žijúci v okolí mesta Trenčín kaplnku zrekonštruovali a nechali ju znova posvätiť. Piety pred kaplnkou sa aj napriek dažďu okrem Srbov zúčastnili zástupca TSK, srbský konzul, vojenskí veteráni a trenčianska verejnosť položením kvetov, vencov a zapálením sviečok. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť  >>>

obr.468c obr.468d
Deň vojnových veteránov na cintoríne Zábranie v roku 2021
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V sobotu 11.11.2023 sa pri príležitosti 105. výročia ukončenia I. svetovej vojny uskutočnilo o 11:11 h spomienkové stretnutie v mestskej časti Záblatie. Stretnutie sa uskutočnilo pri kríži na mieste bývalého cintorína v Sigôtkach, ktorý na znak úcty a spomienku pre budúce generácie postavili občania svojim rodákom, ktorí padli vo Veľkej vojne. Stretnutie pripravili miestni aktivisti a poslanci Mesta Trenčín. Podrobnejšie informácie sú tu: otvoriť  >>>

obr.468e obr.468f
Deň vojnových veteránov v Záblatí 11. novembra 2023
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V meste Trenčín sú dva veľké vojenské cintoríny z rokov I. svetovej vojny 1914 -1918. Prvý a starší sa nachádza na mestskom cintoríne, v ktorom tvorí jeho samostatnú časť. Ta má dva vchody – prvý je od dolného vchodu a vedie od neho schodisko k hornému, pri ktorom je pravoslávna kaplnka bývalého Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov s kostnicou. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť  >>>

OTVORENIE CINTORÍNA NA ZÁBRANÍ V ROKU 2018videoklip je umiestnený na : You Tube

Druhý a väčší vojenský cintorín sa nachádza vo vojenskom objekte Zábranie v mestskej časti Kubra. Je na ňom pochovaných 771 vojakov z oboch vo Veľkej vojne bojujúcich strán - Slovákov, Čechov, Maďarov, Rumunov, Poliakov, Rusov, Rakúšanov, Nemcov, Talianov aj Turkov. Tí všetci zomreli na zranenia a choroby v nemocničných a týfusových barakoch v meste Trenčín do roku 1920, t.j. ešte aj po skončení Veľkej vojny. Cintorín bol po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 2009 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť  >>>

obr.10178z obr.282c
Deň vojnových veteránov v Trenčíne v roku 2010 a 2011
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Trenčania si výročia ukončenia I. svetovej vojny pripomínajú už tradične ako Deň vojnových veteránov od stretnutia v roku 2011 pripraveného Klubom vojenských veteránov Trenčín. Vtedajší predseda klubu plk.v.v. Peter Forgáč po stretnutí na Deň vojnových veteránov v roku 2010 sformuloval výzvu pre všetky kluby dôchodcov, zabezpečil vyhotovenie nahrávky piesne o červených makoch Na Flámskych poliach v slovenčine, ktorá bola prvý krát prezentovaná na Deň vojnových veteránov pri kaplnke SHS, pripravenom už v spolupráci s Mestom Trenčín. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť  >>>

Súvisiace prílohy :

  • V Trenčíne si pripomenuli "Deň vojnových veteránov"
  • Vojnovým veteránom sme venovali pietnu spomienku
  • POZNÁMKA: Staršie informácie, na ktoré sú vložené odkazy z tejto stránky, budú postupne znova po rokoch aktualizované.

    ( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 25.11.2023 - Aktualizované 6.12.2023