Aktuálne informácie o činnosti krúžkov v Posádkovom klube Trenčín
obr.24472a obr.24472b obr.24472c obr.24472d obr.24472e

Vyhodnotenie činnosti Krúžku výpočtovej techniky za rok 2023
( súčasťou informácie sú prílohy )

Súčasný Krúžok výpočtovej techniky je nástupcom jedného z prvých záujmových krúžkov, pôsobiacich v súčasnom Posádkovom klube Trenčín. Pod názvom Krúžok mikroelektroniky a výpočtovej techniky (KMaVT) vznikol krátko po otvorení vtedajšieho Okruhového domu armády v Trenčíne. Svoju činnosť začínal s jedným z prvých našich domácich počítačov PM - 85, vyrábaným v Piešťanoch. Jeho členmi sa stalo postupne asi 20 profesionálnych vojakov z posádky Trenčín, ktorí sa zaujímali o možnosti novej generácie tzv. osobných počítačov Personal Computer ( PC ) a ich praktické využitie na svojich pracoviskách. Keď KMAVT splnil svoje pôvodné ciele, jeho odchádzajúci členovia začali posielať do krúžku aj svoje deti. V tej dobe krúžok dosiahol svoj "zlatý vek" a postupne sa vybavoval modernejšími domácimi aj prvými osobnými počítačmi. Jeho ho názov sa zmenil na Comodore club a po postavení si niekoľkých osobných počítačov PC na "Krúžok výpočtovej techniky". Pod týmto názvom pracuje doposiaľ.Video je prevzaté z YouTube

Aktivity a činnosť Krúžku výpočtovej techniky v roku 2023 limitovali po presťahovaní stiesnený priestor klubovne, staršie osobné počítače a zmenené podmienky. Práca v krúžku sa sústredila predovšetkým na tvorbu nových informácií na doméne www.klubvtn.info a na aktualizácie videí aj odkazov v starších informáciách. Mesačne bol na hlavnej stránke aktualizovaný Plán klubovej činnosti Posádkového klubu Trenčín s odkazmi pre v ňom pôsobiace kluby : otvoriť >>>

obr.23462c1 obr.23462f1 obr.23462f2
Položenie venca na Oltár vlasti a k pamätnej tabuli M. R. Štefánika v Ríme
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Aktualizované boli rešerše pre významné výročia v našej histórii na hlavnej stránke, na ktorej pribudlo 12 odkazov na informácie o účasti profesijných a spolupracujúcich klubov na oslavách dôležitých výročí v Trenčíne, v okrese a na Slovensku. Časť z nich tvoria väčšie informačné bloky s viacerými prílohami a videami. Jeden z nich je info č. 462 o aktivitách troch klubov v Taliansku, druhý o zásluhách Klubu vojenských veteránov Trenčín info č. 468 na pripomínaní si "Dňa vojnových veteránov" v meste a tretí o stretnutiach v Trenčíne info č. 467 k výročiu vzniku Československa. Pozornosť si zaslúži aj nový informačný blok info č. 457 o Vladimírovi Chovanovi, takmer neznámom účastníkovi odboja v Trenčíne od roku 1939, vojakovi v SNP aj v bojoch za oslobodenie. Menovanému k jeho 110. výročiu narodenia udelil minister obrany vysoké vyznamenanie in memoriam.

obr.10162bc obr.10162bb obr.10162bd
Vľavo V. Chovan s matkou a jej kníhkupectvo s trafikou pred ev. kostolom
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Štyri informácie sú o činnosti Klubu vojenských veteránov Trenčín a aktivitách Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja. KMAVT spracoval aj rešerše z uvedených informácií na niekoľko plagátov formátu A3, ktoré boli prezentované na nástenkách klubov aj na informačných paneloch Posádkového klubu Trenčín.

obr.23466c obr.23466b obr.23466
Pietne stretnutie na cintoríne ČA v Žiline a pri mohyle Francúzov pod Strečnom
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Od 6. decembra 2024 je KMAVT presťahovaný do nových priestorov, v ktorých si bude môcť v roku 2024 obnoviť podmienky na spracovávanie informácií o činnosti klubov na doméne "www.klubvtn.info" ako aj na spracovávanie videí a grafických dokumentov o činnosti krúžkov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín.

( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 2.2.2024 - Aktualizované 3.2.2024