Informácie o niektorých pripravovaných aktivitách našich klubov
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci Brezina PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výstavy  |  Výročia  |  Aktivity  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Pozvánky a avíza :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pon. a stredu
10.00 - 11.30 h
0960 333 852


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google


Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúzs-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Pozvánky na pripravované podujatia a výstavy našich klubov

mesplanpktn

1. Program PK TN na júl 2024 je tu : otvoriť >>>

2. Aktuálne výstavy v PK Trenčín : sú v Programe PK TN na júl 2024.


3. Aktuálne informácie vedenia PK TN :

 • Činnosť klubov a krúžkov bude podľa ich plánov na júl 2024 obmedzená.

 • 4. Aktuálne informácie administrátora :

  Po mnohých rokoch KVT vykonáva postupne kontrolu, aktualizáciu, prípadne aj výmeny časti starších informácií na doméne www.klubvtn.info

  Z uvedeného dôvodu je vyhľadávanie informácií na podstránkach dočasne možné iba z hlavnej stránky. Za pochopenie a trpezlivosť návštevníkov našej domény ďakujeme!

  Stránka bude aktualizovaná postupne
  ( administrátor )

  <<<  späť na hlavnú stránku
  Aktualizované 30. 6. 2024

  Prepínač na :


  Mesto Trenčín
  Mesto
  Trenčín

  Posádkový klub Trenčín
  Posádkový klub
  Trenčín

  Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
  Múzeum SNP
  Ban. Bystrica

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  SZPB

  Múzeum Parti-
  zánskej brigá-
  dy Jana Žižku:

  obr.mpbjmv
  Otvoriť >>>

  Spoločnosť M. R. Štefánika
  Spoločnosť
  M. R. Štefánika

  VHÚ Bratislava
  Vojenský
  historiský
  ústav

  W-stránka ZV SR
  Zväz vojakov
  SR

  Logo KGSR
  Klub gene-
  rálov SR

  W-stránka KVV BA
  KVV SR

  W-stránka KVV PV
  KVV v Česku

  W-stránka SVVZ.CZ
  SVVZ.CZ

  Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
  Ľudové noviny
  Slovákov v HU

  Mesto Kragujevac
  Mesto
  Kragujevac

  W-stránka KST
  OKST TJ Dukla Trenčín

  W-stránka KST
  Klub slovenských turistov

  W-stránka SCK
  Klub slovenských cykloturistov

  W-stránka ZSF
  Zväz slovenských filatelistov

  TRENČAN
  História
  Trenčína


  Vojny na video

  2svinfoa
  Cesty k druhej
  svetovej vojne

  2csinfoa
  Cesty k zániku ČSR v r. 1939

  2svinfod
  Tri štáty na-
  padli Poľsko

  2cskdo1a
  DUKLA 1944:
  brána do ČSR

  ARCHÍV
  článkov :

   č. 331 - 350
   č. 311 - 330
   č. 291 - 310
   č. 271 - 290
   č. 251 - 270
   č. 231 - 250
   č. 211 - 230
   č. 191 - 210
   č. 171 - 190
   č. 151 - 170
   č. 141 - 150
   č. 131 - 140
   č. 121 - 130
   č. 111 - 120
   č. 101 - 110
   č. 091 - 100
   č. 081 - 090
   č. 071 - 080
   č. 061 - 070
   č. 041 - 060
   č. 021 - 040
   č. 001 - 020