Tolerovanie nedodržiavania medzinárodných zmlúv viedlo k rozpútaniu novej vojny
obr.0852a obr.0852b obr.0852c obr.0852d obr.0852e

Požsko v septembri 1939 napadli tri štáty a zabrali jeho územie
( modrý text je prepínačom na otvorenie informácií )

Na tejto stránke sú zoradené odkazy na informácie o prípravách troch štátov k invázii na susedné Požsko, vpád na jeho územie a zánik Požska ako štátu po rozdelení si jeho územia agresormi.


109.   Prípravy Hitlera na rozbitie a ovládnutie územia Požska

obr.09109 Po pripojení Rakúska a územia čs. pohraničia k Nemecku, rozbití a ovládnutí aj "druhej" republiky česko-slovenskej, obrátil A. Hitler pozornos na susedné Požsko. Usiloval sa od spojenca Nemecka získa komunikácie cez tzv. požský koridor k prepojeniu územia Nemecka s Východným Pruskom, oddeleným koridorom a slobodným mestom Gdaňsk. Na podporu svojich ciežov aktivoval na uvedených územiach nemeckú menšinu k vyvolávaniu napätia a súčasne dal vypracova plán na ozbrojený vpád do Požska : viac >>>


112. Druhá svetová vojna sa začala 1. septembra 1939

obr.09112 Nemecké ozbrojené sily s armádou Slovenskej republiky 1. septembra 1939 napadli spoločne a bez vypovedania vojny susedné Požsko. Vežká Británia zaslala Nemecku ultimátom, požadujúce stiahnutie vojsk z Požska. Po jeho vypršaní 3. septembra vstúpila aj s Francúzskom do vojny s Nemeckom na strane napadnutého Požska. Ich ozbrojené sily však vojenské operácie na hraniciach s Nemeckom nezačali. Keď 17. septembra 1939 napadol Požsko aj Sovietsky zväz, spolu s Nemeckom si rozdelili porazené Požsko: viac >>>


308. Požsko napadli 1. septembra 1939 ozbrojené sily troch štátov

Obr.14308 Po rozbití aj Česko-slovenska a ovládnutí oboch zemí obrátil Hitler pozornos na Požsko. So snahou spoji dve oddelené nemecké územia cez požský koridor a slobodné mesto Gdansk, požadoval ich "odstúpenie" Nemecku. Vopred naplánovaný vpád do Požska odôvodnil zinscenovanou provokáciou jednotky SS. Keď 1. septembra 1939 ozbrojené sily nacistického Nemecka napadli Požsko, západné vežmoci, Vežká Británia a Francúzsko mu ani po vyhlásení vojny Nemecku prakticky nepomohli : viac >>>


114. Požsko 1. septembra 1939 napadli vojská Nemecka a Slovenska

Obr.09114 Po skončení tzv. "malej vojny" s Maďarskom si Slovenský štát vežmi rýchlo sformoval svoje ozbrojené sily, ktoré po mobilizácii mohli vyzbroji až 150 tisíc vojakov. V plánoch Nemecka na prepadnutie Požska malo územie Slovenska tvori len jeden z možných nástupných priestorov pre nemecké ozbrojené sily. Pôvodnou úlohou slovenskej armády chráni územie štátu pred výpadmi požských jednotiek. Po mobilizácii slovenskej armády vyčlenené jednotky vpadli na požské územie 1. septembra 1939 o piatej hodine ráno: viac >>>


Predchádzajúce informačné bloky :

  • Cesty k rozpútaniu 2. svetovej vojny
  • Cesta k rozbitiu Československa

    ( administrátor použil foto a mapy z Wikipedie )

    <<<  spä na hlavnú stránku.
    Vložené 26.02.2015 - Aktualizované 30.09.2019