Informácie Klubu výpočtovej techniky pri Posádkovom klube Trenčín
  kvtn-hlava

O B S A H :

   Informácie z klu-
   bov v Trenčíne

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub filatelistov
   KF 52 - 19 ( TN )

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

   Klub priateľov
   Francúzska
   a Slovenska

   Kluby vojenskej
   histórie Trenčín

   Organizácie JDS
   v Trenčíne +ATV

Kontakty :
( po - st - so )
15.30 -17.00h
tel : 0960 333 888


e-mail : klubvtn
správca


Poštový styk :

Posádkový klub Trenčín
Klub výpočtovej techniky
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín
KLUB VÝPOČTOVEJ TECHNIKY TRENČÍN

Na tejto stránke sú prezentované informácie o aktivitách a činnosti Klubu výpočtovej techniky, pôsobiaceho v Posádkovom klube Trenčín. V súčasnosti je Klub výpočtovej techniky aj správcom internetovej stránky klubvtn.info, na ktorú umiestňuje informácie o činnosti niektorých klubov ( pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín ) a občianskych združení v meste : ich názvy sú umiestnené na prepínačoch v ľavom stĺpci tejto stránky.


  Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server :  viac >>>
  Vševedko :  Tu získate "náhľad" na vybranú lokalitu alebo objekt z výšky:  viac >>>
  Informácie o novinkách z oblasti informačnej techniky (aj na video) sú tu :  viac >>>
205.   Prezentačná výstava klubov v Trenčíne

Jedna časť výstavy Prvá spoločná výstava CLUB ACTIVITY 2011, ktorá prezentuje činnosť jednotlivých klubov, krúžkov a sekcií pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín, bola otvorená 9. septembra 2011. V posádkovom klube pracuje 19 klubov s celkovým počtom 980 členov z radov vojenskej aj civilnej verejnosti. Na výstave sa prezentoval Klub výpočtovej techniky informáciami o svojej činnosti od doby vzniku klubu :  viac >>>


201.   Čo spôsobilo prvé PC za 30 rokov vo svete počítačov

PC model IBM 5150.1 12. august roku 1981 sa stal pre svet počítačov prelomovým. Doslova revolúciu v používaní osobných počítačov spôsobila spoločnosť IBM predvedením svojho PC (Personal Computer) IBM 5150. Jeho modulová architektúra zahájila novú éru rozvoja osobných počítačov. V tej dobe sa užívatelia počítačov delili na priaznivcov rôznych výrobcov a značiek, ktoré neboli vzájomne kompatibilné hardwarom ani softwarom :  viac >>>


186.   Výstava RETRO 2011 v posádkovom klube Trenčín

RETRO 2011 V Posádkovom klube Trenčín bola 4. februára 2011 otvorená výstava RETRO 2011. Výstava vznikla z iniciatívy súčasných a bývalých zamestnancov, členov klubov a krúžkov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín. Výstava predstavila verejnosti techniku, používanú v domácnostiach od začiatku 20. storočia. Niekoľko ešte stále funkčných "domácich" počítačov zo svojej zbierky vystavoval aj Klub výpočtovej techniky :  viac >>>


Aktualizované 2. 11. 2011

Prepínač
na www :

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV Prostějov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

Povážska župa M.R.Š.
Povážska župa M.R.Štefánika

Grand Power
Grand Power s.r.o.