Aktuálne informácie o aktivitách a činnosti Klubu priateľov Francúzska a Slovenska
jednotka K. Pajera  foto z MACE  portrét K.Pajera znak KPFaS Žilina portrét Ch.B.dr Lannurien  Francúzi v SNP  nemecké tanky pod Strečnom
   Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Stránka KPFaS :

OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

   Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmatikov
  a historikov pri SAV

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV

  Klub priateľov
  (EX) VKK TM


počítadlo.abz.cz


Kontakty :

tel. 041 4649315

Adresa:

Klub priateľov Francúzska
a Slovenska
Kamenná-Štrková 10A
910 01 Žilina

e-mail:
viceprezident klubu


Publikácie klubu :

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >

a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >Prepnuť na ..   Prepnuť na ..


Hlavné aktivity a ciele Klubu priateľov Francúzska a Slovenska
( pracujeme na príprave novej stránky )

Na tejto stránke prezentuje Klub priateľov Francúzska a Slovenska svoje aktivity a činnosť, ako aj výsledky spolupráce s inštitúciami, samosprávami, záujmovými klubmi a občianskymi združeniami na Slovensku aj v zahraničí. Veľkú pozornosť venuje Klub aj zachovaniu pamiatky na spoločné boje a veľké obete našich predkov za slobodu Francúzska a Slovenska vo dvoch svetových vojnách 20. storočia. Za najvýznamnejšie momenty v spoločnej histórii Francúzska a Slovenska klub považuje :

 • Vznik centra čs. zahraničného odboja vo Francúzsku v roku 1915
 • Činnosť M. R. Štefánika na sformovaní čs. zahraničného vojska
 • Aktivity Francúzska na medzinárodnom uznaní Československa
 • Vznik centra čs. zahraničného odboja vo Francúzsku v roku 1939
 • Podiel Š. Osuského na vzniku prvých čs. zahraničných jednotiek
 • Slováci a Francúzi v spoločnom boji proti nemeckým okupantom
 • Medzi hlavné aktivity Klubu priateľov Francúzska a Slovenska sa radia spracovanie a organizácia medzinárodných výstav klubu o francúzskych bojovníkoch v Slovenskom národnom povstaní, o bojoch čs. dobrovoľníkov po boku ozbrojených síl Francúzska vo dvoch svetových vojnách 20. storočia, spolupráca pri zriaďovaní nových pamätníkov účastníkom národného a protifašistického odboja na Slovensku a vo Francúzsku, ako aj vydávanie publikácií o ich význame v boji za slobodu Francúzska a Slovenska.


  Nasledujúce informačné stránky klubu v súčasnosti postupne aktualizujeme :

    Výstavy s názvom : Na večnú slávu synov Francúzska !

  kpt. G. Barazer de Lannurien Prezident klubu, akad. sochár Štefan Pelikán, zameral časť svojej tvorby pamiatke mladých Francúzov, ktorí bojovali proti nemeckým okupantom v Slovenskom národnom povstaní a po jeho potlačení ako partizáni až do oslobodenia územia Slovenska. Š. Pelikán po vojne pri stretnutiach s nimi vytvoril postupne niekoľko portrétov. 20 obrazov tvorilo od roku 2002 základ prvej skupiny variabilných medzinárodných putovných výstav z tvorby majstra Pelikána, doplnených dokumentmi o účasti Francúzov v Slovenskom národnom povstaní : viac >>>


    Výstavy s názvom : Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu

  Pajer-foto Z iniciatívy JUDr. Ľ. Moncoľa a Dr. D. Halaja PhD. vznikla v r. 2006 za pomoci sponzorov druhá dvojvýstava, venovaná pamiatke mladého slovenského vlastenca Karola Pajera. Budúci učiteľ musel pre svoje antifašistické aktivity emigrovať v roku 1939 do Francúzska, kde sa stal dobrovoľníkom 1. čs. pešej divízie aj bojovníkom francúzskeho hnutia odporu FFI. Pomohol zachrániť stovky detí pred deportáciou a položil život za slobodu Francúzska a Slovenska v bojoch s nacistami pri Mont-Mouchet neďaleko mestečka Pinols v lete 1944 : viac >>>


    Inicializácia zriaďovania pamätníkov a pamätných tabulí

  Michel Bourer de la Ronciére Boje jednotky francúzskych dobrovoľníkov pod velením kpt. G. Ch. Bazarera de Lannurien a mnohých francúzskych bojovníkov v rôznych partizánskych oddieloch pripomína iba niekoľko pamätných tabúľ na rôznych miestach Slovenska. Časť z nich bola zriadená v posledných rokoch v rámci spolupráce klubu so samosprávami obcí a miest nie len na Slovensku, ale aj vo Francúzsku : viac >>>


    Podujatia s názvom : Memoriál Louisa Crosa v Malej Čiernej

  Plaketa L. Crosa Pamätníky na významné udalosti a osoby ktoré sa v nich angažovali, môžu mať rôzne podoby. Do bojov v SNP na strane povstalcov sa zapojili o.i. aj Francúzi z nemeckých fabrík na Slovensku. Mnohým z nich sa už nepodarilo zaradiť do jednotky kpt. de Lannuriena a preto sa pridali k partizánom. Bol medzi nimi aj Louis Cros, ktorý si viedol denník, ktorý sa stal podkladom pre turistický pochod : viac >>>


  Významné výročia spoločných bojov v 20. storočí:

  2014: Vznik centra čs. zahraničného odboja vo Francúzsku v roku 1939

  obr.0823 Keď po rozbití a okupácii aj pomníchovskej ČSR nacistickým Nemeckom čs. vyslanec v Paríži neodovzdal Nemecku svoj úrad, vytvorili sa podmienky na vznik prvého zahraničného centra. Vďaka osobným kontaktom vyslanca Š. Osuského sa mu podarilo obnoviť československo - francúzsku zmluvu o čs. vojsku vo Francúzsku a po vypuknutí vojny s Nemeckom umožniť vznik čs. zahraničných jednotiek v Agde : Viac  >>>


  2015: 75. výročie vzniku 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku

  Obr.10136 S cieľom bojovať proti Nemecku vznikla 15. januára 1940 vo Francúzsku 1. čs. pešia divízia. Jej jadro vytvorili čs. jednotky, sformované z čs. dobrovoľníkov od 28. septembra 1939 v Agde. Doplnili ju emigranti a krajania zmobilizovaní z územia Francúzska a jeho kolónií. Takmer polovicu mužstva divízie tvorili Slováci. Po napadnutí Francúzska nacistickým Nemeckom boli do bojov nasadené aj dva pešie pluky čs. divízie : viac >>>


  Informácie o aktivitách klubu v roku 2015 :

  318. Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na bruntálskom zámku

  Obr.15318 Na zámku v Bruntále otvorili 16. apríla 2015 dva slovenské kluby výstavu o slovenskom učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. 1. pešej divízie vo Francúzsku a jednému zo záchrancov 525 detí vo Francúzsku v rokoch 1940 -1944. Karol Pajer padol ako príslušník jednotky síl francúzskeho domáceho odboja v jednej z najväčších bitiek s nemeckými okupantmi a milíciami domácich kolaborantov pri Mont - Mouchet : viac >>>


  327. Nezabúdajme na hrdinov - 7. ročník Memoriálu Louisa Crosa

  obr.15327 V nedeľu 13. septembra 2015 sa konal 7. ročník Memoriálu Louisa Crosa s podtónom Nezabúdajme na hrdinov ako pamiatka na mladého francúzskeho partizána, ktorému sa v marci 1944 podarilo ujsť z pracovného tábora v Dubnici nad Váhom. Viac ako 600 účastníkov 7. MLC všetkých vekových kategórií si tak uctilo pamiatku francúzskych hrdinov v SNP. Najmladší účastník mal 4 roky, najstarší 82 rokov : viac >>>


  Klub sa pripravuje v nasledujúch mesiacoch prezentovať svoje výstavy aj v ďalších českých mestách a mestečkách...
  Aktualizované 26. 10. 2015

  Prepínač :

  Posádkový klub Trenčín
  Posádkový klub Trenčín

  Spoločnosť M. R. Štefánika
  Spoločnosť
  M. R. Štefánika

  Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
  Múzeum SNP
  Ban. Bystrica

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  SZPB