Informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja v II. svetovej vojne
kvhpfo-xa kvhpfo-xb kvhpfo-xd kvhpfo-xy kvhpfo-xz
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Obsah stránky KVH-PFO :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  a ATV v Trenčíne

  EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 19.09.2016
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja

Znak SZPB Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ( v II. svetovej vojne ) 1939 - 1945 pôsobí ako jeden z klubov v Posádkovom klube (PK) Trenčín. KVH PFO Trenčín sa sformoval zo Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín - 1 a je preto aj naďalej členom Oblastnej organizácie SZPB Trenčín. Základné informácie o zameraní činnosti klubu sú tu:  viac >>>
Protifašistický odboj v 2. svetovej vojne

Nacizmus bol porazený Nepremyslene nastavená Versailleská zmluva a tzv. Veľká hospodárska kríza, ktorá oslabila na prelome 20. a 30. rokov mnohé štáty a ich vlády, ako aj slabosť Spoločnosti národov umožnili vzostup fašizmu a nacizmu v Európe. Nacistické Nemecko rozpútalo ďalšiu vojnu, v ktorej bolo za cenu veľkých obetí porazené. Po boku Spojencov bojovali v zahraničí aj doma mnohí občania Slovenska : otvoriť >>>
Vyber z aktivít trenčianskych klubov v roku 2016 a 2015 :

Obr.nové349. Dukliansky priesmyk dobyli hrdinovia, nie obete !

obr.16349 K 72. výročiu prekročenia Duklianskeho priesmyku jednotkami 1. čs. armádneho zboru v ZSSR znova odhalili v Trenčianskych Stankovciach pamätnú tabuľu rodákovi Pavlovi Hudecovi. Po rokoch v depozitári ju umiestnili na budovu Obecného úradu. Čatár Hudec bol za hrdinstvo v bojoch pri Dukle, na Slovensku aj Morave ocenený tromi najprestížnejšími čs. vyznamenaniami. Viac je tu >>>


343. Stretnutie Trenčanov pri pomníku M. R. Štefánika

obr.10165 Trenčania si 21. júla pripomenuli 136. výročie narodenia Dr. M. R. Štefánika, významnej slovenskej osobnosti 20. storočia. Francúzsky generál Dr. Štefánik a podpredseda ČSNR v Paríži sa výrazne zaslúžil o vznik Československa po prvej svetovej vojne. Zahynul 4. mája 1919 pri leteckej katastrofe pri návrate do už oslobodenej vlasti. Generálovu smrť pripomína aj pamätník v parku. Viac je tu >>>


341. Pietna spomienka na 98. výročie Kragujevskej vzbury

obr.14301 V trenčianskych "Kasárňach SNP" sa dňa 8. júna 2016 konala pietna spomienka na 98. výročie vzbury a popravy 44 vojakov náhradného práporu bývalého C. a K. pešieho pluku 71. Pietny akt bol vykonaný pred pamätníkom 44 popravených vzbúrencov. Po akte sa konal nástup zväzku, ktorému prezident SR prepožičal čestný názov „brigáda bojového zabezpečenia Kragujevských hrdinov.“ Viac >>>


340. Rekordná účasť bežcov na XXII. Memoriáli Jozefa Gabčíka

obr.16340 V sobotu 28. mája 2016 sa konal v Žiline XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Na beh vo 12 kategóriách sa prezentovalo rekordných 271 pretekárov. Slávnostný pietny akt kladenia vencov k pamätníku Gabčíka sa konal pred kasárňami v Žiline aj pred jeho rodným domom v Poluvsí, kde bol aj štart preteku. Účastníci memoriálu bežali 11 km - cross z Poluvsia až do kasární 5. PŠU v Žiline : viac >>>


339. Trenčania si pripomenuli 71. výročie ukončenia II. svetovej vojny

obr.16339 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ako ZO SZPB Trenčín 1 s Posádkovým klubom Trenčín usporiadali dňa 10. mája 2016 stretnutie k 71. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe. Pri pamätnej tabuli, venovanej osloboditeľom mesta, pripomenuli význam aj poučenie z porážky Nemecka, nacizmu aj fašizmu. Po stretnutí sa konala prezentácia pamätí Štefana Štefloviča : viac >>>


338. Prieskumníkovi kpt. Jozefovi Jablonkovi odhalili pamätnú tabulu

ob.16338 Súčasťou stretnutia k 71. výročiu oslobodenia Drietomy bolo aj odhalenie pamätnej tabule na obecnom úrade ich rodákovi, čs. kapitánovi Jozefovi Jablonkovi. Prieskumník Jablonka bol celkom tri krát vysadený do nemeckého tyla a tri krát sa po splnení úlohy a prekročení frontovej línie vrátil spať do zostavy vojsk Červenej armády. V rodisku mu 28. apríla 2016 odhalili pamätnú tabulu : viac >>>


337. Stretnutie k 74. výročiu začiatku deportácií Židov z Trenčína

obr.12230 Koncom marca 1942 vypravila vláda vojnovej Slovenskej republiky prvé transporty Židov do koncentračného tábora Osvienčim. Za poplatok vtedajších 500 ríšskych mariek ich odosielala nacistickému Nemecku na otrocké práce a smrť. KVH PFO - ZO SZPB Trenčín 1 a Židovská obec Kehila si 14. apríla 2015 uctili pamiatku 1573 židovských občanov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny : viac >>>


334. Nezabúdajme na hrdinov, ktorí bojovali za slobodu

obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa dňa 26. januára 2016 uskutočnila spomienka na 110. výročie narodenia armádneho generála i.m. Jána Goliana. Dôstojník J. Golian bol hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP, ako aj prvým veliteľom povstaleckej 1. čs. Príslušníci VPS OS SR a delegácia SZPB Trenčín položili vence k pamätnej tabuli na budove veliteľstva : viac >>>


333. Pietne stretnutie na záver Roka Ľudovíta Štúra

ob.16333 Na záver "Roka Ľudovíta Štúra" sa 12. januára 2016 na mestskom evanjelickom cintoríne v Trenčíne uskutočnilo spomienkové stretnutie. Zorganizoval ho Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne pred obnoveným náhrobnom pomníku na krypte rodiny Janka Štúra a jeho syna Karola Emila Štúra. Pomník bol opravený na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne : viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2015 :

331. Činnosť ZO SZPB Trenčín 1 na konci roka 2015

ob.15331 Na členskej schôdzi 19. novembra boli členovia KVH-PFO / ZO SZPB Trenčín - 1 zoznámení so závermi XVI. zjazdu SZPB. V správe o činnosti bolo vyhodnotené plnenie uznesenia z januárovej členskej schôdze. Na záver boli prijaté nové úlohy na rok 2016. Výbor usporiadal dňa 3. decembra stretnutie jubilantov a dňa 30. decembra 2015 pietne stretnutie pri pamätníku v Dušovej doline : viac >>>


330. Trenčania vzdali úctu vojnovým obetiam 10. aj 11. novembra

ob.11212 V dňoch 10. a 11. novembra 2015 sa na vojenských cintorínoch v Trenčíne uskutočnili dve pietne stretnutia k ucteniu pamiatky vojakov, ktorí zomreli v meste cez prvú svetovú vojnu. Na "Deň vojnových veteránov" si Trenčania uctili pamiatku obetí vojen na vojenskej časti cintorína v meste. Deň predtým sa pietny akt konal aj na druhom vojenskom cintoríne v lokalite Trenčín - Zábranie : viac >>>


328. Pripomenuli si štúrovské tradície v obci Uhrovec

Obr.15328 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín - 1 uskutočnil dňa 19. septembra 2015 zájazd do Uhrovca. Návšteva rodiska Ľudovíta Štúra sa konala pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Cieľom zájazdu bola navšteva rodného domu, dnes múzea Ľ. Štúra aj A. Dubčeka, ktorý sa v tom istom dome narodil tiež. Účastníci zájazdu navštívili aj Uhrovské múzeum : viac >>>


327. Nezabúdajme na hrdinov - 7. ročník Memoriálu Louisa Crosa

15327 V nedeľu 13. septembra 2015 sa uskutočnil už VII. ročník "Memoriálu Louisa Crosa" s podtónom "Nezabúdajme na hrdinov" na pamiatku mladého francúzskeho partizána, ktorému sa v marci 1944 podarilo ujsť z tábora nútených prác v Dubnici nad Váhom. Viac ako 600 účastníkov memoriálu všetkých vekových kategórií si uctilo pamiatku Francúzov v Slovenskom národnom povstaní :  viac >>>


326. Oslavy 71. výročia SNP sa konali tradične pri pamätníku na Brezine

Obr.15326 Trenčania si 26. augusta 2015 pripomenuli 71. výročie SNP pri pamätníku obetí povraždených cez zimu 1944 -1945 okupantmi. Občania mesta sa zapojili do protifašistického odboja už v roku 1939 a okrem účasti v SNP získali aj niekoľko dôstojníkov, ktorí sa zapojili do jeho plánovania a prípravy. Po skončení pietneho aktu pozval primátor mesta účastníkov protifašistického odboja a delegáciu SZPB na tradičné stretnutie :   viac >>>


<<<  späť na hlavnú stránku                                                     >>>  nasledujúca stránka
Aktualizované 2. 11. 2016

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaPrepínač na :

1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci
Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


Vojny na videách :

2 obludy Cesty k druhej
svetovej vojne.