Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Májové aktivity Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja Trenčín

V noci z 8. na 9. mája 1945 podpísalo kapituláciu nacistické Nemecko. Podpisom kapitulácie sa skončila 2. svetová vojna v Európe, najväčší a najbrutálnejší vojnový konflikt v dejinách kontinentu. Vojna sa skončila víťazstvom Spojencov a vojenskou porážkou fašizmu a nacizmu :  viac >>>Podpis kapitulácie Nemecka v Berlíne 8. mája 1945
Reportáž je umiestnené na : YouTube

Pri príležitosti 67. výročia skončenia 2. svetovej vojny v Európe sa 7. mája 2012 uskutočnilo z inicatívy Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja ( v 2. svetovej vojne ) a ZO SZPB Trenčín 1 slávnostné spomienkové stretnutie pred pamätnou tabuľou, umiestnenou na Posádkovom klube Trenčín :  viac >>>

obr.12239a obr.12239b

Spomienkové stretnutie pred PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Aktivity Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín 1 boli v máji 2012 zamerané predovšetkým na pripomenutie odvahy a hrdinstva účastníkov protifašistického odboja v 2. svetovej vojne :

K 67. výročiu skončenia 2. svetovej vojny v Európe uskutočnil Klub vojenskej histórie - protifašistiského odboja (v 2. svetovej vojne) dňa 10. mája audiovizuálnu prednášku s besedou na tému čs. vojenský zahraničný odboj. Na prednáške boli prezentované informácie, fotografie a filmové reportáže o vzniku čs. zahraničného vojenského odboja od roku 1939 v Poľsku, vo Francúzsku, na Strednom východe a vo Veľkej Británii :  viac >>>

obr. 12235 obr. 12235b

Otvorenie výstavy vo VHÚ Piešťany
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Klub vojenskej histórie - protifašisstického odboja / ZO SZPB Trenčín-1 sa podieľal na príprave dvoch výstav pre Vojenské historické múzeum v Piešťanoch o Karolovi Pajerovi a 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku. Divízia vznikla 15. januára 1940 vo Francúzsku z príslušníkov čs. jednotiek vytvorených v Agde 28. 9. 1939. Tvorili ju bývalí čs. občania, utečenci, krajania žijúcich vo Francúzsku a jeho kolóniách. Takmer polovica z nich boli Slováci. Prvým veliteľom divízie bol gen. R. Viest a jej vznik bol výsledkom úsilia reprezentantov česko-slovenskej politického odboja. Jej príslušníkom boli aj Karol Pajer a Jozef Gabčík, hrdinovia zahraničného protifašistického odboja :  viac >>>

obr. 12238e obr. 12238a

Fotografia z podujatí v Žiline a Prahe
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Pri príležitosti 100. výročia narodenia plk.v.v. Jozefa Gabčíka, veliteľa čs. výsadku Antropoid, ako aj 70. výročia atentátu na nacistického netvora Heydricha, ako aj smrti čs. výsadkárov 18. júna 1942 v Prahe, ZO SZPB Trenčín 1 začala 26. 5. v Žiline a 27. 5. 2012 v Prahe s natáčaním dokumentárneho filmu o priebehu uvedených výročí. Koncom mája 2012 vznikli nasledujúce reportáže :

  •  XVIII. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 10,5 km cross
  •  Odkaz mužov odplaty - film o 70. výročí Operácie Antropoid

    Československí vojaci-parašutisti, Jozef Gabčík a Jan Kubiš zo skupiny Antropoid, boli vysadení nad "protektorátom Čechy a Morava“ v noci z 28. na 29. 12. 1941. V spolupráci s príslušníkmi českého domáceho odboja vykonali 27. 5. 1942 atentát na tzv. "zastupujúceho ríšskeho protektora" - generála polície a SS R. Heydricha, jedného z najvyšších predstaviteľov nacistického Nemecka :  viac >>>

    ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 2.5.2012 - Aktualizované 2.9.2012