Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Výstava k 80. výročiu vzniku čs. vojska vo Francúzsku v roku 1939
( informácia bude aktualizovaná )

Putovnú výstavu, venovanú 80. výročiu vzniku česko-slovenského vojenského odboja vo Francúzsku v roku 1939 otvoril 4. septembra 2019 v Trenčianskom múzeu Klub vojenskej histórie protifašistického odboja. Centrum čs. odboja proti nacistickému Nemecku vo Francúzsku vytvoril čs. veľvyslanec Štefan Osuský. Vernisáže výstavy sa okrem predstaviteľov samosprávy, štátnej správy, OblV SZPB Trenčín, miestnych klubov a OZ zúčastnili aj veľvyslanci Francúzskej republiky, Českej republiky a prvý tajomník Ruskej federácie v Slovenskej republike :

obr.19411a obr.19411b
Veľvyslanci Francúzskej republiky a Českej republiky,
delegáti profesijných klubov s predsedom KVH - PFO
( foto sa po kliknutí zväčší )

Podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja umožnené odprezentovať putovnú výstavu aj v priestoroch Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Výstava bola otvorená 4. septembra 2019 po skončení oslavy 75. výročia SNP na Brezine, čo umožnilo sa na jej vernisáži zúčastniť aj pozvaným diplomatom a ďalším vzácnym hosťom mesta Trenčín. Otvorenia výstavy sa zúčastnil aj veľvyslanec Francúzskej republiky, Českej republiky, 1. tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie v SR a pozvanie prijal aj doc. Juraj Sarvaš.

obr.19411c obr.19411d
Výstavu otvoril riaditeľ Trenčianskeho múzea,
prítomným ju predstavil predseda KVH - PFO
( foto sa po kliknutí zväčší )

Otvorenia výstavy sa zúčastnil aj veľvyslanec Francúzskej republiky Christophe Léonzi, veľvyslanec Českej republiky Tomáš Tuhý, 1. tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Anatolii Tomnikov a Juraj Sarvaš. Pred otvorením výstavy zazneli tóny pochodu francúzskej cudzineckej légie, v ktorej mohli dočasne slúžiť stovky emigrantov z rozbitej ČSR pred vznikom prvých čs. jednotiek vo Francúzsku. Výstavu otvoril riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko a obsah jej panelov predstavil predseda KVH-PFO Miroslav Ondráš. Obaja veľvyslanci vystúpili s príhovorom.

obr.19411e obr.19411f
K otvoreniu výstavy vydal Klub filatelistov pri PK Trenčín
príležitostný poštový lístok s prítlačou k téme výročia
( foto sa po kliknutí zväčší )

Úvod k výstave KVH - PFO vytvorili panely zapožičané mestečkom Slavičín, obsahujúce zaujímavé informácie o prvých odbojových organizáciách na území Trenčianskeho regiónu. Poskytovali pomoc utečencom z Protektorátu Čechy a Morava. Ich cieľom bolo predovšetkým Francúzsko s centrom čs. zahraničného odboja. Mnohí z nich mohli prejsť cez trenčiansky región až na vtedajšiu štátnu hranicu z Maďarskom iba vďaka pomoci členov siete čs. protifaštického odboja, sformovaného na Slovensku už krátko po rozbití aj Česko-slovenska v marci 1939. Výstavka zo Slavičína bola prezentovaná v PK Trenčín prvý krát v marci 2014. Viac o výstave zo Slavičína je tu : otvoriť >>> 

( Text : M. Ondráš - foto A. Švančara a P. Seriš )

Prezentácie putovnej výstavy KVH - PFO v roku 2019 :

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja prezentoval k 80. výročiu vzniku a formovaniu čs. politického aj vojenského odboja v zahraničí svoju putovnú výstavu Československý vojenský odboj vo Francúzsku 1939 - 1940. V marci 2019 bola súčasťou bloku výstav k 80. výročiu rozbitiu aj druhej republiky Česko-slovenskej v marci 1939 Hitlerom, kde zdokumentovala jeden z cieľov domáceho odboja. Viac o bloku výstav k marcovému výročiu je tu : otvoriť >>> 

obr.19401a2
Otvorenie 1. bloku výstav v PK Trenčín 13.marca 2019
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po prezentácii v Posádkovom klube Trenčín bola výstava premiestnená do Brezovej pod Bradlom a 12. apríla 2019 otvorená v Štefánikovom dome pod názvom "Štefan Osuský a čs. vojsko vo Francúzsku". Diplomat Š. Osuský, rodák z Brezovej, mal veľký podiel na vzniku čs. zahraničného odboja aj podmienok pre vznik čs. vojenských jednotiek vo Francúzsku v roku 1939. Po krátkej prestávke mala výstava v Štefánikovom dome reprízu. Viac o prezentáciách výstavy v Brezovej pod Bradlom je tu : otvoriť >>>

obr.19403 obr.19408i
Otvorenie výstavy v Štefánikovom dome a OÚ Bošáca
( foto sa po kliknutí zväčší )

O výstavu prejavila záujem aj ZO SZPB Bošáca, ktorá pripravila jej prvú prezentáciu ešte pred začiatkom prázdnin v miestnej Základnej škole. Na jej otvorení spoznali na fotografiách výstavy svojho otca predseda ZO SZPB a pani učiteľka aj niekoľko žiakov svojich príbuzných. Nasledujúca druhá prezentácia výstavy v priestoroch Obecného úradu Bošáca vyvolala záujem obyvateľov Bošácej aj obyvateľov z neďalekých obcí v jej okolí. Takmer 400 ich príbuzných bolo príslušníkmi formujúcich sa čs. jednotiek vo Francúzsku. Viac o prezentovaní výstav v Bošácej je tu : otvoriť >>>

Súvisiace informácie : Trenčiansky KVH-PFO vystavuje (2) otvoriť >>>

( administrátor )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vymenené 14.12.2019 - Aktualizované 21.12.2019