Prvý boj čs. jednotky v ZSSR na brehu rieky Mža trval od 8. do 13. marca 1943
obr.0985aa obr.0985ab obr.0985ac obr.0985ad obr.0985ae

Na MDŽ 1943 začal pri Sokolove svoj prvý boj 1. čs. poľný prápor v ZSSR
( modrý text je aj odkazom na externé informácie )

Prvou čs. zahraničnou vojenskou jednotkou, sformovanou na území bývalého Sovietskeho zväzu (ZSSR) bol 1. československý samostatný poľný prápor. Jednotka sa mohla v ZSSR začať formovať až po jeho napadnutí nacistickým Nemecku v lete 1941. Vznikala od 5. februára 1942 v meste Buzuluk z občanov Nemeckom rozbitého Československa, internovaných v ZSSR po porážke Poľska (v septembri 1939) a krajanov žijúcich na územiach bývalého Poľska a ZSSR. Po takmer roku náročného výcviku a previerkach bojaschopnosti bol čs. prápor na žiadosť jeho príslušníkov odoslaný vlakom 30. januára 1943 na front, bojovať po boku sovietskej "Červenej armády" proti vojskám nacistického Nemecka. Viac informácií o vzniku 1. čs. vojenskej jednotky v ZSSR je tu : otvoriť >>>

obr. 0818h obr. 0818i
1. čs. poľný prápor prevzal bojovú zástavu a presunul sa vlakom na front

Celkom 974 československých dobrovoľníkov (z toho 38 žien) sa do 19. februára prepravovalo vlakom z Buzuluku cez Kujbyšev a Penzu do železničnej stanice Valujki. Odtiaľ pokračovali peším pochodom 350 kilometrov v ťažkých zimných podmienkach do predných línií k mestu Charkov. Do Charkova prápor dorazil 1. marca, kde si mal oddýchnuť a prevziať automobilovú techniku a potom mal byť podriadený sovietskej 3. tankovej armáde. Nemci však prešli po predchádzajúcom ústupe do protiútoku v smere na Charkov a po zatlačení pravého krídla sovietskeho Juhozápadného frontu začali prenikať do odkrytého boku Voronežského frontu. Jeho štáb začal v zásadne zmenenej situácii urýchlene organizovať záchytnú obrannú líniu na rieke Mža. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.0985ag obr.0985ah
Pochod 1. čs. poľného práporu na frontu a centrum obrany v Sokolove
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Čs. práporu bol pridelený obranný úsek v pásme sovietskej 25. gardovej streleckej divízie, od ktorej dostal úlohu vybudovať obrannú líniu na ľavom brehu rieky Mža medzi osadami Arťuchovka a Timčenkov. Ako presunuté postavenie na pravom brehu rieky bola zvolená dedinka Sokolovo, ktoré zaujala 1. rota pod velením nadporučíka Otakara Jaroša. V nasledujúcich dňoch čs. jednotka budovala na svojom úseku obranné postavenia pre boj s blížiacim sa nepriateľom. Dňa 5. marca bol čs. prápor odovzdaný 62. divízii a posilnený oddielom raketometov, delostreleckým oddielom, dvomi batériami protitankových kanónov aj oddielom ženistov. V noci zo 7. na 8. marca 1943 bolo čs. práporu pridelených ešte aj 10 tankov, pričom väčšina pridelených posilových prostriedkov zostala rozmiestnená na ľavom brehu zamrznutej rieky.Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.0985ai obr.0985aj
Pre boj s tankami mal prápor 2 protitankové kanóny a 16 protitankových pušiek

K útoku do priestoru Sokolova došlo 8. marca, keď Nemci podnikli výpad skupinou tankov proti pravému boku obrany, po paľbe protitankových diel sa však stiahli. O dve hodiny neskôr sa však už začal sústredený útok na celý perimeter obrany, ktorého sa zúčastnil väčší počet tankov a obrnených transportérov. V odpoludňajších hodinách nemecká pechota prenikli až do Sokolova, kde sa začalo bojovať o jednotlivé domy. Veliteľ práporu vyslal cez rieku Mžu bojujúcej 1. rote posily breh jednu čatu 3. roty a všetkých 10 tankov. Hrubý ľad do tej doby zamrznutej rieky však zmäkol a tanky už neudržal. Bojujúce čs. jednotky v Sokolove mohlo podporovať iba delostrelectvo paľbou z ľavého brehu rieky. Viac informácií a krátke video z filmu "Sokolovo" je tu : otvoriť >>>

obr.0985ma1
Schéma úseku obrany 1. čs. poľného práporu na rieke Mža
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Podvečer 8. marca už neexistovala v Sokolove jednotná línia čs. obrany, odpor nemeckým jednotkám kládli iba jej jednotlivé ohniská. Centrum boja sa presunulo k miestnemu kostolu, kde bolo veliteľské stanovište npor. Jaroša a ošetrovňa. Z dôvodu, že mäkký ľad znemožňoval prechod cez rieku aj nemeckým tankom, boj o Sokolovo stratil opodstatnenie a veliteľ čs. práporu plk. Svoboda nariadil stiahnuť brániace sa jednotky na ľavý breh rieky. Jeho rozkaz však k nim už neprenikol. Nemecké tanky a transportéry prenikli až ju kostolu, kde padol aj npor. Jaroš a jeho zástupca npor. Lom. Prudké boje medzi ruinami Sokolova potom trvali do až polnoci, keď sa časti jednotiek podarilo stiahnuť cez rieku.

obr.0985ma2
Schéma úseku obrany 1. roty 1. čs. poľného práporu v Sokolove
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Stiahnutím 1. roty zo Sokolova sa však boj dedinku neskončil; už v nasledujúci deň podvečer zaútočila na Sokolovo 2. rota čs. práporu, ktorá s podporou sovietskych jednotiek ovládla severozápadnú časť obce. V boji boli zasiahnuté 3 nemecké tanky. V rovnakú dobu prešla rieku aj čs. 3. rota, ktorá mala byť pripravená podporiť útok na Sokolovo. Okolo polnoci boli však obe čs. roty stiahnuté do ich pôvodných postavení na pravom brehu rieky Mža. Boj trval ďalších šesť dní a 1. čs. samostatný poľný prápor vytrval vo svojich postaveniach na rieke Mža až do 13 marca 1943. Najväčšiu zodpovednosť niesla v prvom dni bitky 1. rota práporu pod velením 30 ročného nadporučíka Otakara Jaroša.

obr.0985ak obr.0985al
Veliteľ 1. pešej roty npor. Otakar Jaroš a boj v Sokolove "očami umelca"

V boji utrpel 1. čs. samostatný poľný prápor ťažké straty - 86 mŕtvych a 56 ranených. Mnohí z nich padli do zajatia a boli Nemcami brutálne povraždení, vrátane ranených vojakov aj časti zdravotníkov, ktorí boli sústredení v kostole. Nemecké straty boli odhadnuté na približne 300 až 400 mŕtvych a ranených, asi až 19 zničených tankov a 4 až 6 obrnených transportérov. Sovietska vláda vysoko ocenila hrdinstvo príslušníkov československého práporu. Nadporučík Jaroš bol ako prvý zahraničný vojak vyznamenaný Zlatou hviezdou a titulom Hrdina Sovietskeho zväzu. Veliteľovi práporu, plukovníkovi Ludvíkovi Svobodovi, bol udelený Leninov rad a ďalších 85 vojakov dostalo vysoké vojenské vyznamenania. Svoju prvú bojovú úlohu splnil 1. čs. samostatný poľný prápor so cťou :Videoklip z filmu SOKOLOVO je uverejnený na YouTube

Význam prvého boja 1. čs. samostatného poľného práporu, nasadeného do obrany v tretej bitke o Charkov (9. februára - 15. marca 1943) napriek pokusom o jeho cieľavedomú "revíziu" po roku 1989 bol značný. Boj prvej čs. jednotky v ZSSR po boku Červenej armády pri Sokolove mal predovšetkým veľký morálny hlavne pre jej príslušníkov. Aj napriek veľkým stratám čelili šesť dní útokom veľkej presile skúsených nemeckých jednotiek a svoju prvú úlohu v mimoriadne nepriaznivej situácii splnili so cťou. Väčšina veteránov boja pri Sokolove sa stala jadrom pri formovaní 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR a ta neskôr 1. čs. armádneho zboru, ktorý sa podieľal na oslobodzovaní republiky v rokoch 1944 -1945. Jeho príslušníci si zaslúžia aj v dnešnej dobe našu veľkú úctu a to za ich aktívnu účasť v boji proti nacizmu po boku víťazných Spojencov v druhej svetovej vojne.

Predchádzajúca informácia na www.klubvtn.info je tu :  otvoriť >>>

Súvisiace informácie :

 •  Čs. zahraničné vojsko vo Francúzsku
 •  Čs. zahraničné vojsko vo Veľkej Británii
 •  Československí letci v boji o Britániu
 •  Čs. jednotky na Strednom východe a v severnej Afrike

  Súvisiaca externá informácia ČT24 + video je tu :  otvoriť >>>

  ( administrátor použil foto aj z Wikipédie )


  <<<  späť
  Vložené 8.3.2009 - Aktualizované 25.3.2018