Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
  KaMC z hradu TN-ský hrad KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR
 |   Aktuálne  | Video  | Výstavy  |
OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

Logo KP VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Klub vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne, UTV


Kontakty :

pon.- štv.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 836

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 121 až 140 :

140.   Pred 65 rokmi padol čs. pilot v službách RAF Sq.Ldr. Otto Smik, DFC

Sq. Ldr. Otto Smik, DFC 28. novembra 1944 pri útoku na ciele v Holandsku zahynul jeden z najlepších stíhacích pilotov čs. zahraničného vojska v druhej svetovej vojne Squadron Leader Otto Smik, DFC. Iba 22 ročný čs. podporučík O. Smik bol v novembri 1944 vymenovaný za veliteľa britskej 127. stíhacej perute Fighter Command RAF, operujúcej na kontinente. Bol v poradí tretím čs. dôstojníkom na takomto poste v RAF :  viac >>>


139.   V Prahe bola otvorená nová expozícia o čs. parašutistoch SOE

Krypta v kostole sv. Cyrila a Metoda v Prahe Pravoslávny chrám sv. Cyrila Metoda sa zapísal do dejín čs. odboja na jar 1942. V krypte kostola sa po atentáte na R. Heydricha ukrývalo a 18. júna 1942 zomrelo sedem čs. parašutistov, vysadených na územie "protektorátu". Novú expozíciu otvoril 20. januára 2010 minister obrany ČR. V krypte sú umiestnené busty a životopisy čs. parašutistov, vlastná expozícia je v múzeu pri kostole :  viac >>>


138.   Sformovanie 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR

Príslušníci parabrigády s padákmi Začiatkom roka 1944 sa na oslobodenom ukrajinskom území začali formovať čs. vojenské jednotky, ktoré neskôr umožnili vznik 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Jednou z prvých bola 2. čs. paradesantná brigáda, ktorá sa 5. januára 1944 začala formovať v Jefremove. Jadro brigády tvorili príslušníci slovenskej 1. pešej divízie, ktorí v októbri 1943 boli zajatí jednotkami ČA pri Melitopoli :  viac >>>


137.   Trenčianski numizmatici bilancovali ...

Zahájenie VČS Klubu numizmatikov Výročná členská schôdza Klubu numizmatikov - pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri Posádkovom klube Trenčín, sa konala v sobotu 23. januára 2010. Okrem bilancovania činnosti klubu tam odznela aj prednáška "40 rokov organizovanej numizmatiky v Trenčíne". Tajomník ÚV SNS informoval účastníkov členskej schôdze o prítomnosti falzifikátov vzácnych mincí aj na Slovensku :  viac >>>


136.   Výročie vzniku 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku

Slobodník čs. divízie vo Francúzsku S cieľom bojovať proti nacistickému Nemecku vznikla 15. januára 1940 vo Francúzsku 1. čs. pešia divízia. Vznikla z príslušníkov čs. jednotiek v Agde 28. septembra 1939 z čs. občanov, utečencov a krajanov žijúcich vo Francúzsku aj v jeho kolóniách. Takmer polovicu z nich boli Slováci. Prvým veliteľom divízie bol gen. R. Viest a jej vznik bol výsledkom značného úsilia reprezentantov čs. emigrácie :  viac >>>


135.   Dôchodcovia z Trenčína na cestách...

Na prehliadke galérie v Uh. Hradisti Časť členov Jednoty dôchodcov Slovenska nevítala prvé dni roka 2010 doma v papučiach. Členovia ZO JDS v Trenčíne číslo 01, 05 a 27 absolvovali v prvých dňoch roka 2010 víkendový pobyt v Uherskom Hradišti na Morave. Pobyty pre seniorov sú tam organizované pod záštitou Nadácie „Deti - kultúra - sport“ a primátorov miest Trenčín a Uherské Hradište.  viac >>>


134.   Frontové vianočné sviatky v roku 1914

V zákopoch frontu v Karpatoch V decembri 1914 takmer celú Európu pretínali línie frontov a vojnový konflikt zachvátil skoro celý svet. Na vianočné sviatky v roku 1914 stáli proti sebe v zablatených alebo zmrznutých zákopoch milióny vojakov rôznych európskych armád. Rečiam politikov a generálov o skorom víťazstve už radoví vojaci neverili. Na mnohých úsekoch Západného frontu došlo k brataniu sa vojakov oboch strán.  viac >>>


132.   História vzniku a zániku súsošia M. R. Štefánika v Trenčíne

Socha M.R.Štefánika po zhodení zo súsošia... Dňa 17. decembra 2009 sa v Posádkovom klube Trenčín konala prednáška "História vzniku a zániku súsošia gen. M. R. Štefánika" v Trenčíne. Prednášku usporiadali kluby, ktoré vyvíjajú svoju činnosť pri Posádkovom klube Trenčín: Klub numizmatikov, Klub trenčianskych historikov SHS - pobočky Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky SAV.  viac >>>


131.   V Škótsku bol odhalený pamätník čs. parašutistom zo SOE

Autor pamätníka čs. parašutistov v Arisague. V obci Arisaig bol 11. novembra 2009 odhalený pamätník čs. parašutistom, ktorí cez 2. svetovú vojnu absolvovali v severozápadnom Škótsku špeciálny výcvik a boli vysadení na územie nacistami okupovanej vlasti. Asi najznámejšími príslušníkmi špeciálnych jednotiek boli Ján Kubiš a Jozef Gabčík, ktorí spolu s dalšími čs. parašutistami zahynuli po atentáte na Reinhardta Heydricha v Prahe :  viac >>>


130.   Akademický sochár Štefan Pelikán prevzal cenu Európskej únie

Majster Pelikán ( v strede ) po prevzatí ceny Akademický sochár Štefan Pelikán a prezident Klubu priateľov Francúzska a Slovenska, prevzal 27. novembra 2009 na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lietavskej Lúčke cenu Európskej únie umenia. Cenu získal za sochársku a maliarsku tvorbu v kategórii pre umelcov, pracujúcich v odboroch umenia výtvarného, fotografického, publikačného, literárneho či dizajnu :  viac >>>


129.   S výstavou o Karolovi Pajerovi v Cran Gevier vo Francúzsku

Radnica v Cran-Gévier 20. až 25. novembra 2009 sa v Cran-Gévrier, v družobnom meste Trenčína, konal už VII. ročník Festivalu Slovenského a stredoeurópskeho filmu. Zúčastnila sa ho aj delegácia z Trenčína, vedená viceprimátorkou mesta Jankou Fabovou. Delegácia z Trenčína uskutočnila v rámci festivalu niekoľko sprievodných podujatí, ktorými prezentovali vo Francúzsku nie len mesto Trenčín, ale aj Slovensko :  viac >>>


128.   Pripomeňme si Deň vojnových veteránov

Vlčie maky sa stali symbolom 11. novembra. História Dňa veteránov sa viaže k výročiu ukončenia prvej svetovej vojny. 11. novembra 1918 o 11.01 h Nemecko podpísalo v železničnom vagóne pri Compiégne prímerie. Z iniciatívy Francúzska sa 11. november od roku 1919 stal v mnohých krajinách Európy, v USA, Kanade aj Austrálii Dňom vojnových veteránov. Jeho symbolom sa stali kvety vlčích makov a pieseň o nich.  viac >>>


127.   Trenčianska fotoskupina Méta vystavovala

Autori fotofrafií na 46. výstave Méta 2009 V poradí už 46. výstavu tvorivej fotoskupiny Méta si mohli záujemcovia v novembri 2009 prehliadnuť v Trenčíne. Časť výstavnej plochy bola venovaná kolekcii fotografií jedného zo zakladajúcich členov fotoskupiny v Trenčíne, výtvarného fotografa Antona Štubňu (1934 – 1996), ako pripomenutie si jeho nedožitých 75 rokov:  viac >>>


126.   Vznik Československa je významnou súčasťou dejín Slovenska

Malý znak Česko-Slovenska 28. október 1918 je jedným najvýznamnejších dátumov v modernej histórii Slovenska. Vznik štátu Československo priniesol Čechom návrat štátnosti a Slovákom po odchode z Uhorska možnosť nebývalého kultúrneho rozvoja aj zastavenie ich maďarizácie. Až spoločný štát s Čechmi umožnil Slovákom sa dotvoriť na moderný národ:  viac >>>


125.   Stretnutie priateľov vo Vysokých Tatrách

Na štarte Sherpa Rayle Niekoľko členov Klubu priateľov VKK TM uskutočnilo asi jedno z posledných stretnutí klubu v ( bývalých Vojenských ) Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare. Časť členov klubu počas stretnutia uskutočnilo časť členov niekoľko túr na slovenskej aj poľskej strane Tatier, zúčastnili sa Sherpa rayle aj výstupu na Rysy a večer otvorili malú výstavku zo svojej tvorby a činnosti v priestoroch kúpeľov:  viac >>>


124.   Otvorenie výstavy NATO a Ministerstva obrany SR

Logo pre zasadnutie NATO v Bratislave 22.- 23. októbra 2009. Na otvorení dvoch výstav v Bratislave dňa 20. októbra 2009 použilo MO SR stanicu poľnej pošty OS SR a filatelistické militárie, vydané MO SR pre neformálne stretnutie ministrov obrany členských štátov NATO ( ktoré sa konalo prvýkrát na Slovensku ). Prevádzku prezentačnej stanice poľnej pošty zabezpečili vojenskí veteráni-filatelisti z Trenčína, Oblastné riaditeľstvo pôšt Bratislava a pošta Bratislava 1.  viac >>>


123.   Mesiac úcty k starším v Trenčíne

Tombola na stretnutí seniorov v Trenčíne Deväť trenčianskych základných organizácií JDS ( Jednoty dôchodcov na Slovensku ) v spolupráci s mestom Trenčín pripravili 21. októbra 2009 pre svojich jubilujúcich členov slávnostné podujatie, spojené s odovzdávaním darčekov a gratulačných listov :  1. video. Na druhý deň usporiadal Klub vojenských veteránov Trenčín stretnutie seniorov, ktorého sa zúčastnili o.i. aj predstavitelia samosprávy :  2. video.


122.   Letectvo 1. čs. povstaleckej armády v SNP

La-5FN Krátko po vypuknutí Slovenského národného povstania vznikla na povstaleckom území Kombinovaná letka na letisku Tri duby. Významnou pomocou pre SNP bol 17. septembra 1944 prílet 1. československého stíhacieho pluku z územia ZSSR, ktorý bol prvou čs. jednotkou, presunutou na Slovensko zo zahraničia. Pluk pôsobil v tyle nepriateľa až do 25. októbra 1944 najskôr z poľného letiska Zolná a neskôr z letiska Tri duby :  viac >>>


121.   Účasť na oslavách 65. výročia bojov o Dukliansky priesmyk

... Pred 65 rokmi Červená armáda a 1. čs. armádny zbor v ZSSR dosiahli hranice Slovenska a začali sa prebíjať na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. 6. októbra 1944 vstúpili čs. vojaci na naše územie. Na Slovensku si tento deň pripomíname ako Deň obetí na Dukle. Spomienkových osláv Karpatsko-duklianskej operácie sa zúčastňujú aj delegácie Klubu vojenských výsadkárov SR :  viac >>>


 <<<  vpred  na novšiu stránku                                          >>>  vzad  na staršie stránky
Informácie čís. 121 až 140

Prepínač na www:

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KVV BA
Červené barety

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.

ARCHÍV

informácie :
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020