Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
  KaMC z hradu TN-ský hrad KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR
 |   Aktuálne  | A.Fillo  | Výstavy  |

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>


Kontakty :

v pracovné dni
10.00 - 11.30 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
sú na stiahnutie tu >>>

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 101 až 120 :

120. Najväčšia bitka v dejinách ČSR sa odohrala pri Dukle

Označenie dobitej štátnej hranice Dňa 8. septembra 1944 sa pod Duklianskym priesmykom začal najvýznamnejší boj československých zahraničných jednotiek v II. svetovej vojne. Jednotky sovietskej Červenej armády a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR sa prebíjali k štátnej hranici prvej ČSR. Po ťažkých bojoch prekročili čs. vojaci slovenskú hranicu až 8. októbra 1944. V tzv. "údolí smrti" zahynuli tisíce vojakov. Viac je tu >>>.


118. Výstava Čs. légie 1914 - 1920 sa vrátila na Moravu

obr.09118 Výstava Československé légie 1914 - 1920 sa po štyroch mesiacoch vrátila späť na Moravu. 16. septembra 2009 bola prepravená do vojenskej školy v Moravskej Třebovej, nesúcej názov Škola Československé obce legionářské. V tejto najstaršej strednej vojenskej škole v ČR sa 17. a 18. septembra 2009 uskutočnilo o.i. aj republikové stretnutie členov Čs. obce legionárskej. Viac je tu >>>


117. Memoriál Louisa Crosa – 1. ročník

obr.0858 Klub priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny spoločne s obcami Malá Čierna, Súľov-Hradná, Vrchteplá a Bodina usporiadali 13. septembra 2009 Memoriál Louisa Crosa, francúzskeho partizána v Slovenskom národnom povstaní. Prvý ročník turistického podujatia pre milovníkov prírody a peších turistov 13 km - pre cyklistov 24 km, absolvoval aj minister obrany SR Jaroslav Baška. Viac je tu >>>


116. Dve výstavy k 65. výročiu SNP v Trenčíne

obr.09116 Na počesť 65. výročia Slovenského národného povstania boli v Trenčíne otvorené dve výstavy. Prvá bola otvorená 4. septembra 2009 v Posádkovom klube Trenčín a pripravil ju Klub filatelistov. Druhá, zostavená profesionálmi zo širokej palety zbierok dokumentov, zbraní, uniforiem a materiálu, bola otvorená 7. septembra v priestoroch Trenčianskeho múzea. Viac je tu >>>


115. Návšteva priateľov družobného Klubu z Olomouca

Po návšteve Múzea SNP V dňoch 9. a 10. septembra 2009 sme privítali v Trenčíne bývalých kolegov - účastníkov zájazdu družobného Klubu vojenských dôchodcov Olomouc. Traja členovia rady Klubu vojenských veteránov Trenčín s nimi absolvovali naučnú a poznávaciu cestu do Banskej Bystrice, k pamätníku a do múzea v Nemeckej, do kúpeľov Sliač a Zvolena s vopred dohovoreným programom. Viac je tu >>>


114. Memoriál zakladateľov výsadkového vojska a Štefana Baniča

Odznak členovov Klubu výsadkárov SR Klub vojenských výsadkárov SR Bratislava s partnerským klubom z Českej republiky a obcou Smolenice usporiadali 5. septembra už 5. ročník 2009 Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska v čs. armáde a 1. ročník Memoriálu vynálezcu padáka Štefana Baniča konaný formu viacboja pre výsadkových veteránov nad 60 rokov. Podujatie bolo súčasťou osláv 65. výročia SNP. Viac je tu >>>


113. Kluby vojenskej histórie otvorili oslavy SNP na Jankovom vŕšku

obr.09113 Oslavy 65. výročia Slovenského národného povstania 30. 8. 2009 na Jankovom vŕšku otvorila ukážka bojov z druhej svetovej vojny v podaní Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk z Trenčína. V okolí Uhrovca pôsobila partizánska brigáda Jana Žižku s asi 1 600 partizánmi. Na Jankovom vŕšku Nemci zajali sedem ranených bojovníkov, ktorých za živa upálili v jednom bunkri. Viac je tu >>>


112. Druhá svetová vojna sa začala 1. septembra 1939

obr.09112 Nemecko 1. septembra 1939 napadlo susedné Poľsko – k agresorovi sa vzápätí pridalo Slovensko. Veľká Británia a Francúzsko zaslali Nemecku ultimátom požiadajúce, aby stiahlo svoje sily z Poľska. Po jeho vypršaní 3. septembra vstúpili do vojny na strane Poľska, vojenské akcie však nezačali. 17. septembra napadol Poľsko aj Sovietsky zväz a spolu s Nemeckom si rozdelili Poľsko. Viac je tu >>>


111. Slovensko oslávilo 65. výročie SNP

obr.09111 29. augusta sme si pripomenuli 65. výročie Slovenského národného povstania. V radoch povstaleckých síl bojovali aj príslušníci 30 národov Európy, Ameriky aj Austrálie. Dva mesiace bránili veľké povstalecké územie v tyle sovietsko-nemeckého frontu. SNP bolo jedným z veľkých ozbrojených vystúpení antifašistov v Európe a preto musí zostať jednou z kľúčových udalostí našich dejín. Viac je tu >>>

110.   Druhá invázia spojencov do Francúzska

Spojenecké tanky v Marseille. Za 70 dní po invázii v Normandii sa 15. augusta 1944 vylodili Spojenci aj v južnom Francúzsku. Vojska postupujúce od juhu sa spojili s vojskami vylodenými v Normandii už v polovici septembra a vytvorili jediný front od Lamanšského prielivu až po Švajčiarsko. Juhofrancúzskymi prístavmi prúdila už v októbri tretina zásob z USA, potrebná pre ďalší postup Spojencov v rozhodujúcom údere na Nemecko :  viac >>>


109.   Prípravy Hitlera na rozbitie a ovládnutie územia Poľska

obr.09109 Po pripojení Rakúska a územia čs. Sudet k Nemecku, rozbití a ovládnutí aj "druhej" ČSR, obrátil Hitler pozornosť na susedné Poľsko. Usiloval získať sa od svojho "spojenca“ komunikácie cez poľský koridor na prepojenie území Nemecka s Východným Pruskom, ako aj slobodné mesto Gdaňsk. Na podporu svojich cieľov "aktivoval" na uvedených územiach nemeckú menšinu a súčasne dal vypracovať plán na vpád do Poľska :  viac >>>


108.   Maľované svetlo - výstava fotografií Jana Tluku

Sveteľný efekt - J. Tluka Na mestskej veži v Trenčíne bola 7. augusta 2009 otvorená výstavy miestneho amatérskeho fotografa Jana Tluku pod názvom Maľované svetlom. Divákom poskytuje pohľad autora výstavy - fotografa na bežné a všedné veci mestskej krajiny nevšedným spôsobom. Kompozičné variácie so svetlom sú nosnou témou jeho súčasnej tvorby. Výstava bude otvorená denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h.  Viac >>>


107.   Vznik čs. dobrovoľníckych jednotiek v Rusku a Francúzsku

Prísaha Českej družiny v Kieve Predobrazom čs. légií, bojujúcich po boku štátov Dohody za národnú slobodu Čechov a Slovákov, sa stali dobrovoľnícke jednotky z radov českých a slovenských krajanov, ktoré sa sformovali v auguste 1914 v Rusku a Francúzsku. V Rusku vznikla 12. augusta 1914 v Kyjeve Česká družina. V rámci Cudzineckej légie vznikla 23. augusta 1914 vo Francúzsku Rota Nazdar.  Viac >>>


106.   V roku 1914 sa 28. júna začala prvá svetová vojna

... Po atentáte na habsburského následníka trónu v Sarajeve a odmietnutí nesplniteľného ultimáta Srbskom, vyhlásilo mu Rakúsko-Uhorsko pred 90 rokmi dňa 28. júla 1914 vojnu. Konflikt sa rýchlo rozrástol. Vojna, ktorá sa od začiatku stala svetovou, sa skončila podpisom prímeria medzi Dohodou a Trojspolkom až 11. novenbra 1918. Na bojiskách zahynulo viac ako osem a pol milióna vojakov takmer zo všetkých kontinetov sveta :  Viac >>>


105.   Stretnutie veteránov 7. výsadkového pluku ZU v Holešov

Odznak členovov Klubu výsadkárov SR Klub výsadkových veteránov Holešov usporiadal stretnutie bývalých príslušníkov 7. výsadkového pluku ZU ( zvláštneho určenia ) pri príležitosti 40. výročia "rozpustenia" útvaru. V uplynulom roku sa ich stretnutie uskutočnilo pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule v bývalých kasárňach pluku. Stretnutia sa zúčastnili aj bývalí výsadkári-príslušníci pluku zo Slovenska.  Viac >>>


104.   Po stopách 2. svetovej vojny v západnej Európe

Účastníci poznávacej cesty. Päť členov Klubu vojenských výsadkárov SR - z oblastných klubov Martin - Vrútky, Žilina a Trenčín uskutočnilo v dňoch 3. až 15. júna 2009 poznávaciu cestu po vybraných bojiskách v západnej Európe. Postupne navštívili rad významných miest a bojísk na území Česka, Nemecka, Holandska, Belgicka, Francúzska. Cestu za poznaním zakončili v Paríži, kde sa 14. júla zúčastnili tradičnej vojenskej prehliadky.  Viac >>>


103.   Slávnostný umelecký program DAR PÍSMA - Devín 5. júla 2009

Knieža Rastislav V deň 5. júla 2009 sa v devínskom Dome kultúry uskutočnil slávnostný program "Dar písma" ako pokračovanie tradície Devínskych slávností, udržiavaných Združením slovenskej inteligencie. Podujatie sa konalo pri príležitosti 1146. výročia príchodu Konštantína (Cyrila) a Metoda na Veľkú Moravu v dobe vlády Rastislava. Konštantín vytvoril a priniesol prvé písmo na zápis staroslovienčiny.  Viac >>>


102.   Atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka F. d'Este

Zatknutie Gavrila 28. júna 1914 vykonal v Sarajeve člen srbskej organizácie Mladá Bosna Gavrilo Princip úspešný atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželku Žofiu. Rakúsko-Uhorsko využilo atentát k napadnutiu Srbska. Spoločne s Nemeckom rozpútali dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách medzi štátmi tzv. Dohody a Centrálnych mocností.  Viac >>>


101.   Medzinárodný seminár „História špeciálnej techniky“

Prezentácia VHM Piešťany 25.- 26. júna 2009 usporiadala Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka medzinárodný seminár na tému História špeciálnej techniky. Na seminári vystúpili s prednáškami a prezentáciami okrem hostiteľov aj hostia z Brna, Trenčína a Piešťan. Na druhý deň sa účastníci konferencie zúčastnili ukážok v ZŤS Dubnica. Zborník z konferencie má pridelené ISBN.  Viac >>>


<<<  vpred  na novšiu stránku                                            >>>  vzad  na staršie stránky
Informácie čís. 101 až 120

Prepínač na www:

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KVV BA
Červené barety

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


ARCHÍV

informácie
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020