Archívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexy :
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |   Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Archív informácií :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.czNa tejto stránke sú informácie čís. 021 až 040 :

040.  Výročie vzniku a bojov čs. zahraničného vojska v Taliansku

Obr.0840 Československé vojsko v Taliansku vzniklo ako posledné, ale malo veľký význam práve na konci roku 1918 a potom v roku 1919 v rámci bojov na Slovensku. V druhej polovici decembra 1918 boli čs.legionári presunutí v 73 vlakových transportoch do ČSR a nasadení proti poľským jednotkám a maďarskej „Červenej armáde“ na Slovensku.  Viac >>> 


039.  Výročie vzniku a bojov čs. zahraničného vojska vo Francúzsku

Obr.0839 Dňa 2. júla 1917 vybojovala čs. strelecká brigáda v bitke pri Zborove nad rakúsko-uhorskými jednotkami víťazstvo, ktoré prispelo ku vzniku čs. vojska aj vo Francúzsku. Dňa 30. júna 1918 zložili prísahu príslušníci čs. streleckého pluku 21. a 22. v Darney. Na výročie bitky pri Zborove bol odoslaný na front 21. a po ňom aj 22. čs. pluk.  Viac >>> 


038.  Denník a pamäti bývalého francúzskeho partizána v SNP

Obr.0838 Francúzsky účastník SNP, učiteľ Louis Cros, venoval svoj denník z povstania rodine jedného z členov Klubu priateľov Francúzska a Slovenska. Klub pripravuje jeho vydanie pri príležitosti otvorenia I. ročníka Memoriálu Louisa Crosa vo francúzskom aj v slovenskom jazyku. Pochod povedie po trase postupu skupiny Francúzov, ktorí utiekli z nasadenia v Dubnici nad Váhom k partizánom.  Viac >>> 


037.  142. výročie Prusko-rakúska vojna roku 1866 a jej dôsledky

Obr.0837 V roku 1866 sa začal konflikt medzi Pruskom a Rakúskom o hegemóniu v strednej Európe. Rakúsko po prehranej vojne stratilo iba oblasť Benátska, Maďari s však presadili vytvorenie dualistickej Habsburskej monarchie, ktorá sa stala spojencom nového Nemeckého cisárstva. Rakúsko-Uhorsko potom v snahe ovládnuť Balkán priviedlo svet až ku vzniku prvej svetovej vojny.  Viac je tu >>> 


036.  Spomienka na 44 v Kragujevaci popravených slovenských vojakov

Obr.0821 90. výročie vzbury a popravy slovenských vojakov v meste Kragujevac si 20. júna 2008 pripomenuli delegácie podpredsedu vlády SR a Ozbrojených síl SR. Pietneho aktu sa zúčastnili tiež veľvyslanci SR v Srbsku aj v Bosne a Hercegovine, delegácie diplomatov akreditovaných v Srbsku, srbského ministerstva obrany, Trenčína a družobného mesta Kragujevac.  Viac >>> 


035.  Odborný seminár k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha

Obr.0835 Veliteľstvo pozemných síl Ozbrojených síl SR, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Vojenský historický ústav, Múzeum SNP a Sekcia pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV usporiadali v utorok dňa 24. júna v priestoroch Veliteľstva pozemných síl OS SR v Trenčíne odborný seminár k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha.

V rámci programu seminára bol vykonaný aj pietny akt položenia venca k pamätnej tabuli gen. Štefana Jurecha, umiestnenej na budove Veliteľstva pozemných síl OS SR v Trenčíne.  Viac >>> .


033.  Spomienka na 90. výročie kragujevackej vzbury v Trenčíne

Obr.0833 V dňoch 4. a 5. júna si v Trenčíne pripomenuli 90. výročie vzbury a popravy 44 Slovákov, vojakov trenčianskeho c. k. pešieho pluku 71 v Kragujevaci (Srbsko). Okrem pietnej spomienky v Kasárňach SNP a na cintoríne sa uskutočnil aj medzinárodný seminár a koncert komorného kvarteta z Kragujevaca. Kin premietlo film "Štyridsaťštyri" a otvorené boli aj dve výstavy o vzbure a I. svetovej vojne.  Viac >>> 


032.  Nezabúdame na akciu ANTROPOID v Prahe

Obr.0832 Každoročne sa dňa 18. júna koná na Resslovej ulici v Prahe pietna spomienka na posledný boj a smrť siedmych čs. vojakov, parašutistov SOE vysadených do protektorátu Čechy a Morava z Veľkej Británie. V krypte pravoslávneho chrámu tam malo úkryt sedem čs. parašutistov, vrátane Josefa Valčíka a Jozefa Gabčíka, ktorí uskutočnili 27. mája 1942 atentát na Reinharda Heydricha.  Viac >>> 


031.  Veteráni opravili "srbskú" kaplnku v Trenčíne

Obr.0831 Partia veteránov, členov Asociácie UN-Veteran Slovakia, vykonalo základné opravy "srbskej" kaplnky na vojenskom cintoríne v meste Trenčín. Veteráni z uvedenej asociácie sa významne podieľali aj na oprave pomníka aj cintorína 44 vojakov bývaleho trenčianskeho C. a K. pešieho pluku 71, popravených dňa 8. júna 1918 za vzburu v srbskom meste Kragujevac.  Viac >>>  Zámysel mesta  je tu >>>


029.  Pripomenuli si posledné výstrely 2. svetovej vojny

Obr.0829 Žulový pamätník pri obci Slivice na Příbramsku pripomína, že tu 12. mája 1945 zazneli jedny z posledných výstrelov 2. svetovej vojny. Cez Česko aj po jej skončení ustupovali smerom na západ nacistické jednotky, ktoré sa snažili dostať do amerického zajatia. Pri Sliviciach im 11. mája 1945 skrížila cestu sovietska divízia. Po krátkom boji tam zajala tisíce nemeckých vojakov. Viac  >>>


028.  Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941-1945
v zrkadle poštovo-filatelistických dokumentov

Obr.0828 Kultúrne a metodické centrum OS SR v Trenčíne s Klubom filatelistov 08 - 37, pôsobiacim pri KaMC OS SR otvorili 9. mája 2008 výstavu na tému "Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941 -1945 v zrkadle poštovo-filatelistických dokumentov". Výstava, ktorú zostavili filatelisti z Trenčína zo svojich súkromných zbierok pri príležitosti 45. výročia založenia KF 08-37 Trenčín - Sihoť ( t.j. v roku 1963 ), bola otvorená pre verejnosť denne od 08.00 - 18.00 h do 30. mája 2008.  Viac  >>>


027.  Výročie vzniku 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku

Obr.10136 S cieľom bojovať proti nacistom a Nemecku vznikla 15. januára 1940 vo Francúzsku 1. čs. pešia divízia. Tvorili ju príslušníci čs. jednotiek formovaných v meste Agde už od 28. septembra 1939 z čs. dobrovoľníkov. Doplnili ich emigranti a krajania zmobilizovaní vo Francúzsku a jeho kolóniách. Skoro polovicu jej vojakov tvorili Slováci. Prvým veliteľom divízie bol div.gen. Rudolf Viest.  Viac >>>


026.  Beseda o knihe "Štefánikovské atribúty v Trenčíne"

Obr.0826 Pri príležitosti 89. výročia tragickej smrti generála Dr. M. R. Štefánika usporiadal dňa 7. mája 2008 Český spolok na Slovensku - regionálna organizácia Trenčín, besedu o novej knihe "Štefánikovské atribúty v Trenčíne". Podujatie sa uskutočnilo v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín. Autor knihy Ivo Veliký venoval najväčšiu pozornosť pomníku gen. M. R. Štefánika - pamätníku čs. légií.


24.  Spomínali na obete 1. svetovej vojny

Obr.0824 Austrália a Nový Zéland si uctili pamiatku vojakov, ktorí padli pred 93 rokmi pri vylodení v Gallipoli. Spoločné austrálske a novozélandské bojové sily ANZACS na tureckom polostrove Gelibolu bojovali od apríla 1915 do januára 1916. Cieľom operácie bolo obsadiť Istanbul a umožniť vojenskú a hospodársku pomoc Rusku. Operácia zlyhala, ťažké straty boli na oboch stranách.  Video >>>


023.  Vznik centra čs. zahraničného odboja vo Francúzsku v roku 1939

Obr.0823 Po rozbití a okupácii aj pomníchovskej ČSR nacistickým Nemeckom odmietol čs. vyslanec v Paríži Š. Osuský odovzdať Nemecku svoj úrad. Vytvorili sa tak podmienky na vznik prvého čs. zahraničného centra odboja. Vďaka úsilu a osobným kontaktom Š. Osuského bola obnovená aj československo-francúzska zmluva o formovaní sa čs. vojska na území Francúzska.  Viac >>>


022.  Účasť na 3. ročníku odomknutia rozhľadne na Veľkom Lopeníku

Obr.0822 Delegácia Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína sa 19. apríla 2008 zúčastnila na pozvanie Klubu výsadkových veteránov Zlín 3. ročníka odomknutia rozhľadne Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkom Lopeníku. Odomkol ju hajtman Zlínskeho kraja Libor Lukáš so starostmi okolitých pohraničných obcí Nová Bošáca, Březová a Lopeník pod dohľadom "horského ducha" Bielych Karpat.  Viac >>>


021.  Prípravy k 90. výročiu kragujevackej vzbury vojakov 71. pluku

Obr.0821 Družobné mestá Trenčín a Kragujevac v Srbsku pripravujú spomienkové stretnutia pri príležitosti 90. výročia vzbury slovenských vojakov trenčianského c.k. pešieho pluku 71 proti vojne a popravy 44 vojakov - Slovákov v Kragujevaci. Informácie o prípravách na výročie, Kragujevskej vzbure, súvisiacich historických udalostiach v roku 1918, ako aj o pamätníku na Stanovljanskom poli v Kragujevaci sú tu >>>


 <<< vpred  na informácie čís. 041 - 060        vzad >>>  na informácie čís. 001 - 020
Informácie čís. 021 až 040

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.