Archívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexw :
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |   Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Archív informácií :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú informácie čís. 061 až 080 :

80.   Vyslanie 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR na pomoc SNP

obr.10138 Po bojovom krste v Karpatoch začalo sovietské letectvo 25. septembra 1944 prepravovať na pomoc Slovenskému národnému povstaniu 2. čs. paradesantnú brigádu. Do 17. októbra prepravilo na Slovensko 1739 mužov. Situáciu už nemohli zachrániť ani veľmi dobre vycvičené a po bojoch v Karpatoch stmelené jednotky čs. parabrigády : viac >>>


79.   Vznik politického orgánu čs. zahraničného odboja

Uhorsko muselo byť v roku 1918 rozbité ! Po rozpútaní prvej svetovej vojny vznikli v zahraničí prvé dobrovoľnícke vojenské jednotky a 14. novembra 1915 aj politický orgán - Český zahraničný komitét. Zo Švajčiarska preniesol vo februári 1916 svoju činnosť do Francúzska, kde sa v máji 1916 konštituoval ako Národní rada zemí českých a centrum pre čs. zahraniční odboj.


78.   Blahoželáme Klubu výsadkových veteránov v Zlíne k 10. výročiu

Rokovanie VČS KVV Zlín Dňa 22. novembra 2008 sa delegácie Klubov vojenských výsadkárov SR z Trenčína a Bratislavy zúčastnili rokovania výročnej členskej schôdze Klubu vojenských výsadkových veteránov v Zlíne. K 10. výročiu vzniku klubu otvorili v tzv. Baťovom mrakodrape výstavu o ich činnosti za 10 rokov. Výstava bola prístupná verejnosti do 12.12.2008 : viac >>>


77.   Nežná revolúcia v roku 1989 nám priniesla slobodu aj vlastný štát

17.11.1989 na námestiach 17. novembra 1989 sa české a slovenské mestá zaplnili ľuďmi, ktorí už nesúhlasili s režimom v krajine a žiadali si zmenu. Po demonštráciách nasledovali celospoločenské zmeny vo vláde, ktoré mali postupne transformovať krajinu na trhovú ekonomiku s demokratickým zriadením. Za viac ako tri roky vznikla nová Slovenská republika : viac >>>


76.   Mesto Kyjev oslobodili aj vojaci 1. čs.samostatnej brigády v ZSSR

0876 Oslobode Kyjeva, hlavného mesta Ukrajiny, sa zúčastnili aj vojaci a tanky 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR. Zväzok bol sformovaný v Novochopersku z vojakov čs. jednotiek v ZSSR a Slovenskej armády, zajatých ČA. Brigáda bola po stmelení prepravená na front a dňa 22. novembra 1943 pri meste Kyjev zaradená do zostavy vojsk ČA : viac >>>


74.   Deň vojnových veteránov 2008

červený mak - sybol skončenia a obetí 1.SV Dňa 11. novembra 1918 o 11.01 h. podpísal maršal Foché v železničnom vagóne pri Compiégne na Marne prímerie s Nemeckom. Vždy v jedenásty deň jedenásteho mesiaca o jedenástej hodine sa v mnohých krajinách sveta asi na dve minúty zastaví život. Toho dňa si od roku 1919 pripomínajú pamiatku padlých vo svetových vojnách : viac >>>


73.   Pred 90. rokmi prišla na Slovensko prvá československá vláda

Odišli sme z Rakúsko-Uhorska ! 6. novembra 1918 pricestovali do Skalice štyria oficiálni predstavitelia dočasnej vlády Československej republiky prevzať od maďarskej administratívy územie Slovenska a riadiť veci verejné nového štátu. Od toho dňa sa začalo aj oslobodzovanie územia Slovenska spod moci Maďarska, ktoré si ho nárokovalo aj po rozpade Uhorska : viac


72.   Prvá viedenská arbitráž obrala Slovensko v prospech Maďarska

Mníchovská dohoda s prílohou - mapou Slovenska 2. novembra 1938 bolo vo Viedni ukončené arbitrážne rokovanie o posunutí maďarsko-československej hranice. Po podpise protokolu ČSR odstúpila 5. až 10. novembra 1938 Maďarsku územia južného aj východného Slovenska a juhozápadnú časť Podkarpatskej Rusi. Arbitráž sa stala pokračovaním mníchovskej zrady : viac >>>


71.   Výstava Štefana Pelikána v Prahe

Palác Křížik v Prahe Pri príležitosti 90. výročia vzniku Československa bola 29. októbra 2008 v Paláci "Křížik" otvorená výstava "Človek a krajina" z diel akademického sochára Štefana Pelikána. Výstava je venovaná aj pamiatke Francúzov, ktorí bojovali v SNP za obnovenie Československa a poukazuje tiež na francúzsko-česko-slovenské priateľstvo : viac >>>

70.   Dňa 28. októbra 1918 vznikla Československá republika

Malý znak Česko-Slovenska K vyhláseniu vzniku Československa došlo v Prahe 28. októbra 1918 po spontánnej reakcii ľudí na informácie o prijatí podmienok prezidenta USA pre rokovanie o mieri s Rakúsko-uhorskom. Nový spoločný štát vznikol vyhlásením Národného výboru československého a 30. októbra 1918 Deklarácie slovenského národa v Martine.  Viac >>> 


69.  Filokartistická výstava v Trenčíne

Pamätník M.R.Štefánika na Myjave Pri príležitosti 90. výročia vzniku Československa bola 27. októbra 2008 otvorená v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín filokartistická výstava na téma „Cesty gen. M. R. Štefánika po svete na pohľadniciach “ a filatelistická výstava „Život so známkami“. Obe 2 výstavy boli otvorené denne do 14. novembra 2008 :  Viac >>> 


68.   Nezabúdajú na výsadkárov padlých v SNP

Pri pamätníku na Slemä Dňa 11. októbra 2008 sa uskutočnil už XIV. ročník Výstupu na Slemä k pamätníku padlých vojakov 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády a letcov armády ZSSR, ktorí tam padli v roku 1944 za slobodu a náš dnešný život. Výstup organizuje Klub vojenských výsadkárov SR v spolupráci s 5. plukom ŠU. Akcie sa zúčastnili aj delegácie KVV z Bratislavy, Púchova, Trenčína a Zlína.


67.   Prehliadka 2008 v Prahe

Logo prehliadky v Prahe Pri príležitosti 90. výročia vzniku prvej československej republiky sa 28. októbra 2008 v Prahe konala prehliadka jednotiek Armády Českej republiky (ČR), Hradnej stráže, Polície ČR, Hasičského a záchranného zboru ČR, Mestskej polície hlavného mesta Prahy a Zdravotníckej záchrannej služby hlavného mesta Prahy. Viac >>>


66.   Spomienkové stretnutia v Duklianskom priesmyku

Duklianský pamätník na slovenskom cintoríne Pri príležitosti 64. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa 3. októbra sa konalo spomienkové stretnutie veteránov 2. svetovej vojny na poľskej strane bývalého bojiska. Dňa 4. októbra si pripomenuli nemilosrdné boje pri príležitosti Dňa obetí Dukly vo Svidníku. Rekonštrukcia bojov z jesene roku 1944 sa uskutočnila v Údolí smrti. Viac >>>


65.   Nezabudli sme na 70. výročie Mníchovskej zrady ?

Podpis dohody v Mníchove Dňa 23. septembra 1938 reagovala československá vláda na agresívnu politiku Hitlera vyhlásením mobilizácie. Jedna z najmodernejších armád v Európe bola pripravená na boj s Nemeckom, jej spojenci to nedovolili. 29. septembra 1938 podpísali štyri európske veľmoci v Mníchove dohodu, ktorou Nemecko získalo pohraničné oblasti Čiech, Moravy aj Slovenska - spolu cca 30% územia ČSR : Viac >>>


64.   90. výročie ťažkých bojov čs. légií pri Doss´Alto

Jednotka čs. légií v Taliansku Vláda USA 2. septembra 1918 vydala deklaráciu, ktorou uznala Česko-Slovenskú národnú radu v Paríži za vládu spojeneckého štátu a jeho čs. vojsko (légie) v zahraničí za súčasť armád Dohody. Viac >>> 18. - 24. septembra 1918 sa jednotky čs. légií v Taliansku vyznamenali v bojoch o Doss´Alto pri obrane úseku Altissima. Viac >>>


63.   Československo po Mníchovskom diktáte v októbri 1938

Obr. 0863 Československo po odstúpení svojho pohraničia Nemecku muselo vyhovieť aj požiadavkám Poľska. Tisíce utečencov z nemeckého pohraničia spôsobili ČSR nemalé problémy. Na dlhej hranici z Maďarskom rozpútali hortyovské oddiely teror na podporu územných požiadaviek ich kráľovstva. Na Zakarpatskej Rusi útočili aj teroristi z Poľska. Slovensku bola prisľúbená autonómia v rámci ČSR : Viac >>>


62.   Mníchovský diktát vypracovali politici štyroch mocností

Obr. 0862 Po tzv. "pripojení" Rakúska k nacistickému Nemecku sa Hitler využil "ochotu" politikov Francúzska a Veľkej Británie ustupovať jeho požiadavkám voči ČSR. Dosiahol ich súhlas, že prinútia vládu ČSR, aby odstúpila čs. pohraničie Nemecku. Na ich rokovanie v Mníchove čs. delegáciu už ani neprizvali. Výsledkom ich rokovania bol diktát štyroch veľmocí, ktorý bol vnútený čs. vláde : Viac >>>


61.   Všeobecná mobilizácia čs. armády v roku 1938

Obr. 0861 V prvej polovici septembra 1938 rozpútali tzv. henleinovci malé povstanie za pričlenenie čs. pohraničia obývaného nemeckou menšinou k Nemecku. Armáda ČSR povstanie potlačila, ale Francúzsko a Veľká Británia odporučili ČSR, aby Nemecku odstúpila tie územia, kde žije viac ako 50% obyvateľov nemeckej národnosti. Prezident Beneš nariadil 23. septembra všeobecnú mobilizáciu ČSR :  Viac >>> 


<<< vpred na informácie čís. 081 - 100            vzad >>> na informácie čís. 041 - 060
Informácie čís. 061 až 080

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.