Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Informácie č. 081 - 090 :


NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>


Kontakty :

v pracovné dni
10.00 - 11.30 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
sú na stiahnutie tu >>>

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

Na tejto stránke sú informácie čís. 081 až 100

100. Stretnutie družobných klubov na rieke Morava

Pred plavbou po rieke Morava Delegácie dvoch družobných klubov - Klubu vojenských dôchodcov z Olomouca a Klubu vojenských veteránov / Zväzu vojakov Slovenskej republiky z Trenčína, uskutočnili 24. júna 2009 svoje tradičné stretnutie spoločnou plavbou po rieke Morava. Výmena skúseností z práce klubov sa konala v Muteniciach. Stretnutie pripravil olomoucky klub. Prerokovali aj plán stretnutia na Slovensku. Viac je tu >>>


99. Podpis memoranda k medzinárodnému projektu LÉGIE 100

Logo projektu Dňa 18. júna 2009 bolo v mestečku Hustopeče podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu LÉGIE 100 a pripomenutí si stého výročia vzniku a bojov československých légií v rokoch 1914 - 1920. Na Slovensku sa pilotný projekt spolupráce začne otvorením výstavy Československé légie 1914 - 1920 vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch. Viac je tu >>>


98. Situácia v Európe na prelome 19. a 20. storočia

obr.0998 Na prelome 19. a 20. storočia vlastnili európske veľmoci veľké koloniálne ríše. Ovládali obrovské územia takmer v celej Afrike aj vo veľkej časti Ázie. Nikde inde na svete sa nevyrábalo toľko tovaru ani tak intenzívne neobchodovalo. Prísun lacných surovín a potravín z kolónií zvyšoval blahobyt aj odbyt pre ich výrobky. Zjednotené Nemecko a Taliansko sa pripravovali o nové prerozdelenie sveta. Viac je tu >>>


97. Vo Zvolene si pripomenuli legionára a čs. generála Šnejdárka

obr.0997 90. výročie oslobodenia mesta od maďarských boľševikov československými vojakmi a pripojenia mesta k územiu Slovenska si 15. júna 2009 pripomenuli vo Zvolene. Na Námestí SNP bola čs. armádnemu generálovi Josefovi Jiřímu Šnejdárkovi odhalená pamätná tabuľa na dome č. 26, v ktorom mal v roku 1919 ešte ako a veliteľ 2. divízie čs. dobrovoľníckeho vojska svoj štáb. Viac je tu >>>


96. Zoskoky výsadkových veteránov na 3. Národných leteckých dňoch

obr.0997 V dňoch 13. a 14. júna 2009 sa uskutočnili v Piešťanoch 3. národné letecké dni, dni národnej hrdosti. V ich programe boli aj zoskoky desiatich výsadkových veteránov, členov Klubu vojenských výsadkárov SR z Bratislavy. V sobotu 13. júna ich zoskok zrušili pre silný nárazový vietor. V nedeľu prvým zoskokom otvorili program druhého leteckého dňa a druhý zoskok vykonali pred jeho záverom. Viac je tu >>>


95. Spojenci oslávili 65. výročie vylodenia v Normandii

Veterán pri hrobe priateľa V Normandii na severozápadom pobreží Francúzska sa 6. júna 2009 konali oslavy 65. výročia vylodenia západných Spojencov. Otvorenie "druhého frontu" prispelo k porážke nacistického Nemecka. Zúčastnili sa ich veľké delegácie zo štátov, ktoré sa na operácii podieľali a vojnoví veteráni, účastníci operácie Overlord. Ich predstavitelia vzdali česť spojeneckým vojakom, ktorí tam padli. Viac je tu >>>


94. Trianonská zmluva oslobodila nemaďarské národy Uhorska !

Protest proti Trianou... V paláci Veľký Trianon vo francúzskom Versailles bola 4. júna 1920 podpísaná Trianonská zmluva, ktorá stanovila hranice Maďarska s nástupnickými štátmi Uhorska po I. svetovej vojne. 71,5 % územia bývalého Uhorska bolo pridelené štátom, susediacim s Maďarskom. Zmluva je dodnes pre časť "Maďarstva" traumou, ovplyvňujúcou ich vzťah k dnešným susedným štátom. Viac je tu >>>


93. Odhalenie pamätníka čs. parašutistom v Prahe

Pamätník na mieste atentátu Na miestach kde 27. mája 1942 československí vojaci - parašutisti Jozef Gabčík a Jan Kubiš vykonali atentát na "zastupujúceho ríšskeho protektora" Reinharda Heydricha bol 27. mája 2009 pri križovatke ulíc "V Holešovičkách" a "Zenklova" v Prahe 8 slávnostne odhalený pamätník. V deň výročia boja a smrti čs. parašutistov sa každoročne koná 18. júna v Prahe spomienkové stretnutie. Viac je tu >>>


92. Piešťanské vojenské múzeum opäť otvorené

obr.0992 Dňom 30. mája 2019 začalo Vojenské historické múzeum Piešťany novú múzejnú sezónu. Jej otvorenia sa zúčastnili podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, štátny tajomníka MO SR Daniel Duchoň, pridelenec obrany Česka na Slovensku gen.mjr. Jiří Jančík aj ďalší hostia. Boli otvorené nové priestory múzea a výstava Československé légie 1914-1920 pobočky ČSOL z Olomouca. Viac  je tu >>> 


91. Memoriál Jozefa Gabčíka v behu na 13 km - cross

Odznak členovov Klubu výsadkárov SR V sobotu 30. mája 2009 pluk Jozefa Gabčíka s Klubom vojenských výsadkárov SR a mesto Rajecké Teplice usporiadali 15. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 13 km - cross. Preteky sú organizované na počesť čs. parašutistu plk. i. m. Jozefa Gabčíka. Ako veliteľ skupiny ANTROPOID, vysadenej z Británie na okupované územie Česka, zorganizoval dňa 18. júna 1942 v Prahe atentát na Reinharda Heydricha. Viac a výsledková listina  je tu >>>


89.   Zmena trasy turistického pochodu " Vojenská päťdesiatka "

Pamätná medajla pochodu Odbory turistiky TTS s turistickým oddielom Dukla v Trenčíne zorganizovali 34. ročník "Vojenskej päťdesiatky". 18. apríla 2009 bol však zmenený smer a čiastočne aj trasy pochodu . Prezentácia a štart účastníkov pochodu na 50 a 25 km bol na Jankovom vršku. V Krásnej Vsi bol 1. cieľ a súčasne štart pre 2. trasu pochodu na 25 km. Spoločný cieľ bol v Trenčíne-Kubre. Viac na :video >>>


88.   Výstava "Československé légie 1914 - 1920" v Trenčíne

Čs. legionári v 1. SV Pri príležitosti 90. výročia bojov o Slovensko a tragickej smrti gen. M. R. Štefánika bola dňa 4. mája 2009 otvorená v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín výstava Československé légie 1914-1920. Výstava venovaná je pamiatke tisícom českých a slovenských legionárov, ktorí bojovali za národnú slobodu, pričom ich zásluhy o vznik samostatného štátu boli v minulosti ignorované : viac >>>


87.   Malá vojna ( 1939 ) A magyar–szlovák kis háború

obr.0987 Tzv. Malá vojna bol maďarsko-slovenská vojenský konflikt, rozpútaný Maďarskom voči novému Slovenskému štátu. Maďarsko 23. marca 1939 vtrhlo z Podkarpatskej Rusi, aby získalo časť východného Slovenska s prevážne nemaďarskými obyvateľmi. Na zásah Nemecka sa konflikt skončil, Slovensko prišlo o 10 až 15 km široké územie a podpísalo ochrannú zmluvu s Nemeckom. Viac >>> +video


86.   Je dôvod pripomínať si 70. výročie rozbitia Česko-Slovenska?

obr.0986 Pred sedemdesiatimi rokmi sa v Berlíne za aktívnej účasti A. Hitlera prijímali konečné rozhodnutia o spôsobe rozbitia a zániku Československa. V noci zo 14. na 15. marca 1939 Československá republika po dvadsiatich rokoch existencie zanikla. Išlo o rozbitie, alebo o rozpad krajiny ? Téme bola 11. - 12. marca 2009 v Bratislave venovaná medzinárodná aj vedecká konferencia : viac >>>


85.   Na MDŽ 1943 sa začala bitka pri Sokolove

obr.0985 1. československý samostatný poľný prápor bol prvou čs. zahraničnou jednotkou v ZSSR, ktorá po boku Červenej armády zasiahla do bojov proti nemeckému nepriateľovi na východnom fronte. Čs. prápor o počte 974 českých a slovenských mužov aj 38 žien bol nasadený do boja na žiadosť jeho veliteľa plk. L. Svobodu. Svoj prvý boj pápor podstúpil 8. marca 1943 pri obrane Sokolova. Viac >>>


82.   Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov Trenčín

obr.0982 Dňa 5. februára 2009 sa v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín konala Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov ( KVV ) Trenčín. Rokovania VČS sa zúčastnili hostia zo Slovenského leteckého zväzu, z Ústrednej rady KVV SR a Žilina, z Klubu vojenských veteránov Trenčín, z družobného Klubu výsadkových veteránov Zlín a celkom 18 z 25 členov klubu : viac >>>


81.   Územie Slovenska sa muselo v rokoch 1918 - 1919 vybojovať

obr.0981 Územie Slovenska bolo po vzniku Československa aj od 28. októbra 1918 kontrolované maďarskými úradmi aj jeho vojskom. Maďarská republika existenciu spoločného štátu Čechov a Slovákov ignorovala a nerešpektovala hranice územia Slovenska. Maďarsko ich muselo napokon uznať až po nátlaku štátov Dohody a čs. vojenskej sily : viac >>>


 <<< vpred  na novšiu stránku                                            >>> vzad  na staršie stránky
Informácie čís. 081 až 100

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV Prostějov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


ĎAKUJEME:

Grand Power
Grand Power s.r.o.

Logo PSS
PSS.SK

Logo Prekop
Autoškola
JP + STK
1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


ARCHÍV

informácie:
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020