Archívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexz :
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |   Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Archív informácií :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.czNa tejto stránke sú informácie čís. 001 až 020 :

020.  Výročie oslobodenia je potrebné pripomínať najmä mladým

obr.0820 Trenčania si 10. apríla 2008 pripomenuli pri pamätníku na Brezine už 63. výročie oslobodenia mesta od nacistických okupantov. Vencami a kvetmi si účastníci stretnutia uctili obete povraždené okupantmi v Dušovej doline. Chorálom "Kto za pravdu horí" sa pietny akt skončil. Stretnutia pri pamätníku sa zúčastnili aj delegácie členov trenčianskych klubov, OZ, ZO JDS a SZPB. Viac je tu >>>


019.  Medzinárodná vedecká odborná konferencia o holokauste

Obr.0819 V Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl SR Trenčín sa v dňoch 27. a 28. marca 2008 uskutočnila Medzinárodná vedecká odborná konferencia pod názvom "Fenomén Holokaustu - ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky". Záštitu nad konferenciou prevzal podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny : viac >>>


018.  Prvá čs. jednotka v ZSSR vznikla až vo februári 1942

Obr.0818 Časť čs. dobrovoľníkov, nachádzajúcich sa v Poľsku po napadnutí Nemeckom dňa 1. septembra 1939 ustupovala pred nemeckou armádou do Rumunska. Väčšina z nich bola zajatá Červenou armádou, ktorá 17. septembra 1939 vpadla do Poľska z východu. Po napadnutí ZSSR 22. júna 1941 Nemeckom vytvorili jadro prvej čs. jednotky v ZSSR, ktorá podstúpila svoj prvý boj pri Sokolove. Viac je tu >>>


017.  Vznik prvých centier čs. zahraničného odboja v roku 1939

Obr. 0817 Nie všetci občania prvej ČSR sa po vzniku Slovenského štátu a okupácii českých krajín Nemeckom zmierili aj so zánikom tzv. Druhej Česko-slovenskej republiky. Mnohí sa rozhodli emigrovať a bojovať za obnovu demokratického štátu v zahraničí. Dôvody k ich emigrácii boli rôzne - vo väčšine prípadov to bola hlavne ich nenávisť k okupantom alebo ich neochota žiť v totalitnom štáte. Viac je tu >>>


016.  Memoriál Jozefa Gabčíka v behu na 13 km - cross

Odznak KVV SR Dňa 24. mája 2008 žilinský pluk Jozefa Gabčíka, Klub vojenských výsadkárov SR s mestom Rajecké Teplice usporiadali XIV. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 13 km cross. Memoriál sa uskutočnil na počesť čs. parašutistu rtm. Jozefa Gabčíka, rodáka z obce Poluvsie, veliteľa "Operácie Antropoid" a organizátora atentátu na generála SS a polície R. Heydricha v Prahe. Viac je tu >>>


015.  V roku 1918 muselo čs. vojsko v Rusku bojovať aj proti boľševikom

Obr.0815 Po tzv. októbrovej revolúcii v roku 1917 sa čs. vojsko v Rusku snažilo rešpektovať vládu "sovietov" a nezasahovať do vnútorných bojov o moc v Rusku. Po uzatvorení "brest-litovského mieru" ruskou vládou s Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom zaujali boľševici proti čs. vojsku nepriateľský postoj. Po konflikte v Čeliabinsku čs. vojsko ovládlo stred Povolžia, Ural a magistrálu do Vladivostoku. Viac je tu >>>


014.  Turistický pochod " Vojenská päťdesiatka "

Obr.0814 Odbory turistiky TTS Trenčín a Dukla Trenčín 12. apríla 2008 zorganizovali 33. ročník turistického pochodu pod názvom "Vojenská päťdesiatka" na 2-och trasách, ktorých cieľ bol na Jankovom vršku. Trasa na 50 km sa začínala v Trenčíne, trasa na 25 km v Krásnej Vsi. Na Jankovom vršku účastníci pochodu s organizátormi a delegáciou SZPB položili kvety k pamätníku SNP. Viac je tu >>>


013.  Prezentácia knihy "Slovenské modré barety v službe mieru"

Obr.0813 Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne bola 27. februára 2008 miestom prezentácie novej knihy Jozefa Koreného s názvom „Slovenské modré barety v službách mieru.“ Kniha dokumentuje 55 ročnú záslužnú činnosť československých a od roku 1993 aj slovenských vojakov pri udržiavaní mieru a poriadku vo svete v službách OSN. Pozvanie na prezentáciu prijalo aj niekoľko členov misií. Viac je tu >>>


012.  V auguste príde do kín slovensko-český vojnový film Tobruk

Obr.0812 Najmä mladých ľudí chce do kín prilákať český režisér V. Marhoul spoločným slovensko-českým výpravným filmom Tobruk. Film zachytáva osudy príslušníkov 11. čs. pešieho práporu "Východného" pri meste Tobruk v líbyjskej púšti, ktorí po boku vojsk Spojencov na jeseň roku 1941 bránili strategický prístav s jeho perimetrom pred nemeckými a talianskymi jednotkami na severe Líbye. Viac je tu >>>


010.  Vznik čs. protinacistického odboja na Slovensku v roku 1939

Obr.0810 Po rozbití aj Česko-slovenska nacistickým Nemeckom sa začali formovať na okupovaných územiach Česka aj tzv. "Slovenského štátu" prvé štruktúry domáceho odporu. Ich významnou úlohou sa stalo zabezpečenie prechodov čs. dobrovoľníkov do zahraničia, kde vznikali centrá odboja s cieľom sformovať čs. vojenské jednotky pre boj za obnovu ČSR. Vznikli zásluhou čs. diplomatov a vojakov : viac >>>


009.  Otvorenie dvoch výstav v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Obr.0809 Od 14. februára do 16. marca 2008 bola v Múzeu SNP v Banskej Bystrici otvorená autorská výstava výtvarných diel akad. sochára Štefana Pelikána "Na večnú slávu synom Francúzska" a dokumentárna výstava "Francúzi v SNP". Cieľom výstavy bolo ukázať, ako udalosti 2. svetovej vojny a boj národov proti fašizmu ovplyvnili tvorbu Š. Pelikána a jej spätosť so Slovenským národným povstaním : viac >>>


007.  Boľševický prevrat v Rusku menil od októbra 1917 dejiny civilizácie

obr.07007 Zo 6. na 7. októbra 1917 uskutočnili boľševici prevrat v hlavnom meste Ruskej ríše. Po zatknutí Dočasnej vlády, vytvorenej po februárovej revolúcii, prevzal moc v Rusku "Petrohradský Soviet" ovládnutý boľševikmi pod vedením V.I. Uľjanova-Lenina. Nenápadný prevrat, nazývaný neskôr "Veľká októbrová socialistická revolúcia" zásadne zmenil spoločenský vývoj v Rusku aj vo svete. Viac je tu >>>


006.  Prezentácia publikácie Štefánikovské atribúty v Trenčíne

Obr.0806 Súčasťou slávnostného stretnutia k 75. výročiu založenia "Štefánikovej spoločnosti" v Trenčíne bola 7. novembra 2007 aj prezentácia malej, ale veľmi zaujímavej publikácie "Štefánikovské atribúty v Trenčíne" od Iva Velikého. Po jej prezentácii bola otvorená výstava, prezentujúca činnosť pobočky "Spoločnosti M. R. Štefánika" v Trenčíne.


005.  Výstava "Slovenské modré barety v službe mieru"

LPP k výstave [ Banská Bystrica - 9. 10. 2007 ] V priestoroch ústredia Slovenskej pošty a.s. - Poštové múzeum, bola pod týmto názvom otvorená výstava. Autorom expozície je nprap.v.v. Jozef Korený, člen Klubu vojenských veteránov ZV SR a Klubu filatelistov KF 52-19 pri KaMC OS SR v Trenčíne. Usporiadateľom výstavy je Poštové múzeum a KaMC OS SR Trenčín a otvorená bola do 15. 3. 2008. Viac je tu >>>


002.  XII. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň

Obr.0802 [ Vysoké Tatry - 25. 08. 2007 ] Na vrchol Kriváňa vystúpilo celkom 735 turistov zo Slovenska a zo 7 štátov Európy. Najmladší účastník výstupu mal 5 a najstarší takmer 80 rokov. Výstup organizoval Zväz vojakov SR s podporou ministra obrany. Na Kriváň vystúpili o.i aj členovia Klubu vojenských veteránov z Trenčína a Klubu priateľov VKK Tatranské Matliare z celého Slovenska. Viac je tu >>>

Pre širokú verejnosť boli na troch Regrutačných strediskách pripravené lístky poľnej pošty OS SR s prítlačou a pečiatky ( kašety ) na tému výstupu. Podaj lístkov poľnej pošty zabezpečovala už tradične pošta Štrbské pleso. Viac je tu >>>


001.  Dvojvýstava vo Francúzskom inštitúte v Bratislave

Obr.0801 [ Bratislava - 21.08.2007 ] V galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave sa prezentovali súčasne dve putovné výstavy. Prvá je venovaná slovenskému hrdinovi boja proti fašizmu Karolovi Pajerovi, rodákovi z Klenovca, druhá francúzskym bojovníkom v SNP. Výstavy pri príležitosti 63. výročia SNP pripravil Klub priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny, FI v Bratislave a ÚR SZPB. Viac je tu >>>

Pre vernisáž výstavy pripravila POFIS príležitostnú poštovú pečiatku, KaMC OS SR Trenčín publikácie k výstavám a lístky poľnej pošty OS SR s prítlačou na tému výstav. Výstava venovaná pamiatke vlastenca K. Pajera putovala do Bánoviec nad Bebravou a jej kópia do VKK Tatranské Matliare Matliarov. Viac je tu >>>


<<<  vpred na novšie stránky
Informácie číslo 001 až 020


Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.