Aktuálne informácie o aktivitách a činnosti Klubu priateľov Francúzska a Slovenska
Francúzi v SNP  plaketa de Lannuriena  Zvonica na známke  plaketa da la Ronciere  nemecké tanky pod Strečnom
   Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Stránka KPFaS :

OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

   Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmatikov
  a historikov pri SAV

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV

  Klub priateľov
  (EX) VKK TM


počítadlo.abz.cz


Kontakty :

tel. 041 4649315

Adresa:

Klub priateľov Francúzska
a Slovenska
Kamenná-Štrková 10A
910 01 Žilina

e-mail:
viceprezident klubu


Publikácie klubu :

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >

a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >Prepnuť na ..   Prepnuť na ..


Turistické podujatie " Memoriál Louisa Crosa " v obci Malá Čierna

Plaketa L. Crosa Pamätníky na významné udalosti a na osobnosti, ktoré sa v nich angažovali, môžu mať rôzne podoby. Do bojov v SNP na strane povstalcov sa zapojili o.i. napr. aj Francúzi z nemeckých fabrík na Slovensku. Mnohým z nich sa už nepodarilo zaradiť do jednotky kpt. de Lannuriena a preto sa pridali k partizánom. Bol medzi nimi aj Louis Cros, ktorý si viedol denník no a práve ten sa stal podkladom pre spomienkový turistický pochod - memoriál :

38. Denník a pamäti bývalého francúzskeho partizána v SNP

Baraky Francúzov v Dubnici Bývalý partizán v SNP, Francúz Louis Cros, venoval svoje pamäti rodine jedného z členov Klubu priateľov Francúzska a Slovenska. Klub pripravuje ich vydanie ako v slovenskom, tak aj vo francúzskom jazyku pri príležitosti otvorenia 1. ročníka memoriálu Louisa Crosa. Trať memoriálu povedie po trase postupu skupiny mladých Francúzov, ktorí utiekli z nasadenia v Dubnici nad Váhom k partizánskemu oddielu.  Viac >>> 


58.   Turistické podujatie pre peších aj cyklistov pod Súľovom

Mapka trate memoriálu Overovací 0. ročník Memoriálu Louisa Crosa sa uskutočnil 14. septembra 2008 pri príležitosti 64. výročia Slovenského národného povstania. Štart memoriálu bol o 10.30 hod. pred obecným úradom v Malej Čiernej, kde bola L. Crosovi a jeho francúzskym spolubojovníkom z partizánskej brigády J. Žižku odhalená pamätná tabuľa. Pre akciu boli vydané lístky poľnej pošty OS SR s pečiatkou memoriálu.  Viac >>> 


117.   Memoriál Louisa Crosa – 1. ročník

Priestor a trasa Memoriálu L. Crosa Klub priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny s obcami Malá Čierna, Súľov-Hradná, Vrchteplá a Bodina , usporiadali 13. septembra 2009 Memoriál Louisa Crosa, francúzskeho partizána v Slovenskom národnom povstaní. Prvý ročník turistického podujatia pre milovníkov prírody a peších turistov 13 km - pre cyklistov 24 km, absolvoval aj minister obrany SR Jaroslav Baška.  viac >>>


171.   Memoriál Louisa Crosa – 2. ročník

Priestor a trasa Memoriálu L. Crosa Klub priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny s obcami Malá Čierna, Súľov-Hradná, Vrchteplá a Bodina, usporiadali dňa 12. septembra 2010 už druhý ročník Memoriálu Louisa Crosa. Pochod je venovaný pamiatke jedného z francúzskych partizánov, ktorí bojovali v SNP. Tohto turistického podujatia sa zúčastnilo celkom 111 milovníkov prírody, peších turistov na 13 km a cyklistov na 24 km dlhej trati :  viac >>>


327. Nezabúdajme na hrdinov - 7. ročník Memoriálu Louisa Crosa

znak mlc-15 V nedeľu 13. septembra 2015 sa uskutočnil už siedmy ročník "Memoriálu Louisa Crosa" s podtónom Nezabúdajme na hrdinov ako pamiatka na tohto mladého francúzskeho partizána, ktorému sa podarilo v marci 1944 ujsť z pracovného tábora v Dubnici nad Váhom. Viac ako 600 účastníkov všetkých vekových kategórií si uctilo pamiatku francúzskych hrdinov v SNP. Najmladší účastníci mali 4 roky, najstarší 82 rokov :  viac >>>


 <<< späť
Aktualizované 26. 10. 2015

Prepínač :


Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB