Informácie o aktivitách klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
   |  Aktuálne  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktivity klubov :

NAŠE KLUBY:

  Informácie klubov
  pôsobiacich v Po-
  sádkovom klube :

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV

  Klub priateľov
  (EX) VKK TM


Kontakty :

pon.- štv.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 24. 4. 2015 :
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:
História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

AKTIVITY ZÁUJMOVÝCH KLUBOV PÔSOBIACICH PRI PK TRENČÍN

324. Spomienkové stretnutie na prieskumníka Jozefa Jablonku

Obr.15324 Trenčianska oblastná pobočka Klubu vojenských výsadkárov SR zorganizovala spomienkové stretnutie na čs. parašutistu Jozefa Jablonku, rodáka z Drietomy. Stretnutie sa konalo dňa 18. júna 2015 od 18,00 hodiny v Kultúrnom dome. Prieskumník Jozef Jablonka bol od začiatku roka 1945 tri krát vysadený do tyla nepriateľa a vždy sa po splnení úlohy vrátil ku svojej jednotke. Bol asi najúspešnejším čs. parašutistom : viac >>>


324. Deň, kedy vytiekla krv štyridsaťštyri slovenských vojakov

Obr.15323 Z iniciatívy Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a Posádkového klubu Trenčín sa dňa 8. júna 2015 uskutočnilo v kasárnih bývalého C.a K. pešieho pluku 71 malé spomienkové stretnutie. Uskutočnilo sa pri príležitosti 97. výročia popravy 44 vojakov doplňovacej formácie pluku v Kragujevci pri pamätníku popravených vojakov. Po návrate z ruského zajatia a doplnení mali byť poslaní ku svojmu pluku na taliansky front : viac >>>


322. Trenčania sa aktívne zúčastnili XXI. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka

Obr.15322 V sobotu 30. mája 2015 sa konal už XXI. ročník populárneho bežeckého podujatia pod názvom “Memoriál Jozefa Gabčíka”. Trať preteku viedla od rodného domu a pamätníka J. Gabčíka z Poluvsia do žilinských kasární. Preteku na 11 kilometrov cross sa zúčastnilo rekordných 244 pretekárov, ktorí boli rozdelení do dvanástich vekových kategórií. Memoriálu sa zúčastnilo aj šesť bežcov a jedna bežkyňa z Trenčína : viac >>>


321. Výsadkoví veteráni na oslavách 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Obr.15321 Delegácie oblastných pobočiek Klubu vojenských veteránov SR sa 8. mája 2015 zúčastnili na cintoríne 1. čs. armádneho zboru pri Liptovskom Mikuláši celonárodnej oslavy ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Po skončení oficiálnej časti stretnutia sa výsadkoví veteráni poklonili pamiatke trinástich príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády, ktorí zahynuli pri lete na pomoc SNP na vrchu Slemä : viac >>>


319. Oslavy 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny v Trenčíne

Obr.15319 Pred pamätnou tabulou vojakov oslobodzovacích armád, ktorí padli v apríli 1945, umiestnenej na Posádkovom klube Trenčín, sa dňa 6. mája 2015 uskutočnilo slávnostné stretnutie k 70. výročiu skončenia II. svetovej vojny. Stretnutie pripravil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ( ZO SZPB Trenčín - 1 ) s organizačnou aj technickou podporou PK Trenčín. Po stretnutí bola v PK otvorená výstava na tému výročia : viac >>>


318. Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na bruntálskom zámku

Obr.15318 Na zámku v Bruntále otvorili dňa 16. apríla 2015 dva dlhodobo spolupracujúce kluby z Trenčína a Žiliny výstavu o slovenskom učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. 1. pešej divízie vo Francúzsku a jednému zo záchrancov 525 detí vo Francúzsku v rokoch 1940-1944. Karol Pajer padol ako bojovník jednotky síl francúzskeho domáceho odboja v jednej z najväčších bitiek s nemeckými okupantmi v bitke pri Mont - Mouchet : viac >>>


317. Trenčania si pripomenuli 70. výročie oslobodenia svojho mesta

Obr.15317 Mesto Trenčín bolo oslobodené 10. apríla 1945 ráno. Oslavy 70. výročia oslobodenia sa začali 14. apríla 2015 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenením účastníkov protifašistického odboja z celého regiónu. Trenčín oslávil svoje výročie odpoludnia pri Pamätníku umučených na Brezine. Delegáti Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR odovzdali na Mestskom úrade pamätné medaile veteránom vojny : viac >>>


316. Hodnotenie 40. ročníka turistického pochodu "Vojenská 50-ka"

obr.15316 Už 40. ročník turistického pochodu “Vojenská päťdesiatka“ sa konal dňa 11. apríla 2015. Pochod z Trenčína na trase 50 km, z Krásnej Vsi na trase 25 km a od Karolintalu po troch kratších trasách sa končil spoločne na Jankovom vršku. Do Krásnej Vsi a Karolintalu dopravili účastníkov akcie z Trenčína autobusy, ktoré priviezli účastníkov pochodu z cieľa na Jankovho vršku späť do Trenčína : viac >>> Nasleduje 1. hodnotenie pochodu


314. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili činnosť svojho klubu

Obr.15314 Oblastný Klub vojenských výsadkárov v Trenčíne vyhodnotil svoju činnosť v roku 2014. Výročnej členskej schôdze dňa 7. februára 2015 sa zúčastnil aj prezident KVV SR, primátor mesta Trenčín, delegácie KVV Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Zlín. V prednesenej Správe o činnosti boli uvedené aj aktivity členov v iných kluboch a združeniach v Trenčíne a jeho okolí : viac >>> + videoklip z cvičenia " Vltava 1966 "


Informácie o aktivitách klubov v roku 2014 :

312. KVH Protifašistický odboj sa presadzuje vlastnými aktivitami

Obr.14312 V Posádkovom klube Trenčín sa 19. novembra 2014 konala výročná členská schôdza ZO SZPB Trenčín 1 / Klubu vojenskej histórie Protifašistického odboja. Rokovania sa zúčastnili aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, prezident Zväzu vojakov SR Tomáš Švec, vedenie Oblastnej organizácie SZPB Trenčín a predsedovia trenčianskych klubov : viac >>>


311. Deň vojnových veteránov v Trenčíne bol tradične pri srbskej kaplnke

obr.14311 Spomienkové stretnutie na Deň vojnových veteránov pripravilo mesto Trenčín 11. novembra 2014 v spolupráci s veliteľstvom Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky od 11,00 hodiny na vojenskom cintoríne pri kostnici srbských vojakov. Na mestskom cintoríne sa nachádzajú hroby vojakov z viacerých štátov bojujúcich v I. svetovej vojne, ktorí zomreli v trenčianskych vojenských nemocniciach : viac >>> + 2 video


309. Účastníci protifašistického odboja na Dni Ozbrojených síl SR

Obr.14307 Pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR sa 22. septembra 2014 na Veliteľstve pozemných síl OS SR konal slávnostný nástup. Pozvaní boli aj účastníci protifašistického odboja v II. svetovej vojne a delegácia trenčianskych organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Po skončení slávnostného nástupu pozval veliteľ PV OS SR účastníkov protifašistického odboja a delegáciu SZPB na krátke stretnutie : viac >>>


307. Stretnutie k 70. výročiu leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi

Obr.14307 Delegácia členov trenčianskeho Klubu letcov a Klubu vojenskej histórie - Protifašistický odboj sa 31. augusta 2014 zúčastnila spomienkového stretnutia v Slavičíne k 70. výročiu leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi. Po návšteve leteckej expozície v múzeu a bohoslužby v miestnom kostole sa konalo pietne stretnutie pri pamätníku a prvom hrobe 28 amerických letcov zo zostrelených lietadiel, letiacich k Ostravsku : viac >>>


305. Aktivity trenčianskych klubov zamerané na 70. výročie SNP

obr.14305 Pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia Slovenského národného povstania sa členovia väčšiny profesijných klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín zúčastnili slávnostných stretnutí a osláv organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom, Oblastnou organizáciou SZPB, mestom Trenčín, ako aj vládou SR. Tri kluby v spolupráci s PK Trenčín pripravili k 70. výročiu SNP spoločnú výstavu na tému Povstania : viac >>>


304. Seržant Archie LaFond má novú pamätnú tabulu

Obr.14304 Keď sa 7. júla 1944 vracali bombardéry B-24 "Liberator" 454. bombardovacej skupiny 15. leteckej armády USAF z misie na rafinériu Obertal, 20 vracajúcich sa strojov zhodilo bomby aj na zbrojovku v Dubnici na Váhom. Jeden zo štyroch zostrelených B-24 spadol na svahy Inovca. Po opustení lietadla osádkou strelec Stg. Achie M. LaFond si nestihol otvoriť padák. Seržant má od 6. júla 2014 pamätnú tabuľu v obci Dubodiel : viac >>>


302. Po stopách dvoch svetových vojen v západnej Európe

Obr.14302 Skupinka členov Klubu vojenských výsadkárov SR z Martina, Trenčína a Žiliny uskutočnila 3. až 16. júna 2014 ďalšiu cestu po stopách I. aj II. svetovej vojny v západnej Európe. Hlavným cieľom cesty boli oslavy 70. výročia vylodenia v Normandii. Navštívili aj pamätníky konca (pohlavárov) nacizmu v Nemecku, bojiská obidvoch svetových vojen vo Francúzsku, v Belgicku a Holandsku, ako aj ďalšie zaujímavosti a pamiatky : viac >>>


301. Aktivity trenčianskych klubov k výročiam Veľkej vojny

Obr.14301 V trenčianskej kasárni bývalého c.k. pešieho pluku 71 sa dňa 5. júna 2014 uskutočnilo spomienkové stretnutie k 96. výročiu popravy účastníkov Kragujevskej vzbury. Pietny akt sa konal pri pamätníku 44 vzbúrencov z náhradného práporu "drotárskeho" pluku, popravených dňa 8. júna 1918 v Kragujevci. Po stretnutí bola v Posádkovom klube Trenčín otvorená rozsiahla výstava k 100. výročiu vzniku prvej svetovej vojny : viac >>>


299. Slávnostne si pripomenuli koniec druhej svetovej vojny

Obr.14299 Trenčania si 7. mája 2014 pripomenuli 69. výročie ukončenia druhej svetovej vojny na území Európy. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo pred pamätnou tabuľou na budove Posádkového klubu Trenčín z iniciatívy Klubu vojenskej histórie Protifašistický odboj (ZO SZPB Trenčín -1). Po stretnutí sa konala prednáška o ručných palných zbraniach, používaných na východnom fronte s ukážkou ich základných typov : viac >>>


298. Klub vojenskej histórie "Protifašistický odboj" vystavuje (2)"

Obr.14298 Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj / ZO SZPB Trenčín - 1 vymenil v Posádkovom dome Bratislava výstavu o Karolovi Pajerovi za výstavu o 2. čs. vojenskom zahraničnom odboji s názvom "Československý odboj vo Francúzsku (1939-1940)." Vernisáže dňa 29. apríla 2014 sa zúčastnil aj jej autor Jozef Bystrický. Ďalšiu výstavu " Čs. vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike" klub otvoril 2. mája v Pozloviciach : viac >>>


297. Medzinárodná konferencia k 70. výročiu SNP

Obr.14297 V Banskej Bystrici sa v 23. až 25. apríla 2014 uskutočnila prvá z plánovaných akcií k tohtoročnému 70. výročiu Slovenského národného povstania, medzinárodná konferencia pod názvom „SNP - Slovensko a Európa v roku 1944“. Stalo sa už dobrou tradíciou, že na takýchto podujatiach, organizovaných Múzeom SNP v Banskej Bystrici, sa stretávajú veteráni, pamätníci a historici nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia : viac >>>


296. Skončil sa 39. ročník turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka"

obr.14296 Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín, OKST TTS Trenčín, Oblastná organizácia SZPB Trenčín a ZO SZPB Trenčín 1 pripravili 39. ročník turistického pochodu Vojenská päťdesiatka. Pochod sa 12. apríla 2014 začalo pri mohyle na Jankovom vršku a zúčastnilo sa ho 179 turistov. Najmladší účastník pochodu mal 7 a najstaršou bola 89 ročná turistka. Akcia bola súčasťou 69. výročia oslobodenia mesta : viac >>>


295. Spomienkové stretnutie k 69. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

Obr.14295 Trenčania si tradične 10. apríla 2014 pripomenuli 69. výročie oslobodenia svojho mesta pri pamätníku a hroboch okupantmi a gardistami povraždených obetí na Brezine. S príhovorom vystúpil trenčiansky primátor Richard Rybníček a Pavol Liška, účastník SNP. Stretnutia sa okrem delegácií štátnej správy, samosprávy a SZPB zúčastnili aj členovia rôznych klubov a občianskych združení, ako aj deti z okolitých škôl : viac >>>


292. Trenčianska ZO SZPB dôstojne oslávila sviatok MDŽ

Obr.14292 Základná organizácia SZPB Trenčín 1, pôsobiaca ako Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj v Posádkovom klube Trenčín, pripravila pri príležitosti MDŽ pre svoje členky v piatok 15. marca 2014 spoločenské posedenie. Z úcty k ženám sa výbor klubu rozhodol vyčleniť oslavu sviatku žien z prvej členskej schôdze vďaka podpore mesta Trenčín, určenej na rozvoj aktivít a činnosti ZO : viac >>>


291. Klub vojenskej histórie "Protifašistický odboj" vystavuje

Obr.14291 Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj spoločne s klubmi na Morave otvorili svoje výstavy na Slovensku aj na Zlínsku. Mesto Slavičín priviezlo do Trenčína výstavu o protifašistickom odboji, ktorá bude putovať po Považí. Trenčania svoje výstavy inštalovali v Posádkovom klube Bratislava aj v Slavičíne. Tri trenčianske výstavy budú postupne obmieňané a otvárané aj v ďalších mestách Zlínskeho kraja : viac >>>


290. Stretnutie k 70. výročiu vzniku 2. čs. paradesantnej brigády

Obr.14290 V januári 1944 sa začala formovať 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR, ktorá po nasadení do bojov pod Duklou sa výrazným spôsobom zapojila do Slovenského národného povstania. Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj vydal k výročiu poštový lístok a pripravil v Posádkovom klube Trenčín stretnutie. Jeho stredobodom bol Štefan Šteflovič, svedok vzniku "parabrigády" a účastník bojov na Dukle : viac >>>


289. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoju činnosť

Obr.14289 Už po desiaty krát sa v prvú februárovú sobotu v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila výročná členská schôdza Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Členovia klubu 1. februára 2014 privítali medzi sebou primátora Mesta Trenčín Richarda Rybníčka a delegácie spriatelených klubov z mesta Trenčín, Slovenska aj Česka. Vyhodnotili svoje aktivity a činnosť klubu za rok 2013 a stanovili si úlohy na rok 2014 : viac >>>


287. Trenčianska organizácia SZPB vyhodnotila svoju celoročnú činnosť

Obr.14287 V Posádkovom klube Trenčín sa 28. januára 2014 uskutočnila hodnotiaca členská schôdza základnej organizácie SZPB Trenčín - 1 a Klubu vojenskej histórie "Protifašistický odboj". Predseda oblastného výboru SZPB odovzdal Čestné uznania najaktívnejším členkám výboru. Zvýšenie aktivít a rozšírenie činností klubu a ZO SZPB Trenčín - 1 umožnila aj významná finančná podpora od Mesta Trenčín : viac >>>


>>> Prepnúť na  aktivity záujmových klubov v roku 2013

<<<  späť   na hlavnú stránku
Aktualizované 02. 08. 2015

Prepínač na :

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP