Niektoré výročia z histórie z oboch vojen sú významné a je potrebné si ich pripomínať aj dnes
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výstavy  |  Výročia  |  Aktivity  |  Dejiny  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Výročia v oboch vojnách :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Výročia významných bojov a operácií 1. a 2. svetovej vojny

Úvod

Vývoj spoločnosti v 20. storočí dlhodobo ovplyvnili dve svetové vojny. Prvú rozpútali monarchie Nemecko a Rakúsko-Uhorsko, ktoré ju prehrali a boli tvrdo potrestané. Druhú rozpútalo militaristické Japonsko v Ázii aj Tichomorí, nacistické Nemecko a fašistické Taliansko v Európe, Afrike aj v Stredomorí. Boli porazení spojeneckými vojskami na čele so Sovietskym zväzom, USA a Veľkou Britániou. Agresori aj ich satelity boli znova tvrdo potrestaní a celý svet sa znova zmenil. Na tejto stránke sú zoradené informácie, ktoré sa pokúsili zachytiť kľúčové udalosti na bojiskách 1. a 2. svetovej vojny, najmä tie, ktoré mali vplyv aj na naše dejiny :


0. Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny
Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 1. časť Obr.0852
Nemecký vpád do Poľska 1. septembra 1939 je považovaný za začiatok II. svetovej vojny. Za príčiny k rozpútaniu nového svetového konfliktu je považovaná nespokojnosť niektorých štátov z výsledkami Veľkej vojny, zle nastavené Versailleské mierové zmluvy a celosvetová hospodárska kríza. Tie prispeli k nárastu napätia a vzniku konfliktov vo svete : Viac >>>
Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 2. časť
Obr.0853 Ťažkú ekonomickú situáciu po I. svetovej" vojne využili fašisti v Taliansku a nacisti v Nemecku. Neschopnosť "víťazných veľmocí" aj Spoločnosti národov presadiť dodržiavanie mierových zmlúv využilo Nemecko na obnovenie svojej sily, Japonsko v roku 1933 a Taliansko v roku 1935 na rozpútanie nových konfliktov vo svete. Cesta k novej svetovej vojne sa však začala japonskou okupáciou Mandžuska v roku 1931 : Viac >>>
1. Rozpútanie II. svetovej vojny nacistickým Nemeckom a jeho vazalmi
Prípravy Hitlera na rozbitie a ovládnutie územia Poľska obr.09109
Po pripojení Rakúska a čs. pohraničia k Nemecku, rozbití a ovládnutí aj "druhej" ČSR sa Hitler zameral na Poľsko. Požadoval odovzdať poľský koridor a slobodné mesto Gdaňsk k prepojeniu Nemecka a Východného Pruska. Na podporu jeho žiadosti "aktivoval" nemeckú menšinu v Poľsku a súčasne dal vypracovať plán na vpád do Poľska : viac >>>
Nacistické Nemecko 1. septembra 1939 napadlo Poľsko Obr.09112
Nemecko 1. septembra 1939 napadlo Poľsko. K agresorovi sa pridalo aj Slovensko. Francúzsko a Veľká Británia zaslali Nemecku ultimátum na stiahnutie jeho vojsk z Poľska. Po jeho vypršaní vyhlásili Nemecku vojnu, no operácie proti Nemecku nezačali. 17. septembra napadol Poľsko aj Sovietsky zväz a rozdelili si Poľsko. Začala sa nová vojna : viac >>>
Nacistické Nemecko s jeho spojencami napadlo Sovietsky zväz obr.11197
Útok proti ZSSR sa začal 22. júna 1941 bez vypovedania vojny. Hitler vydal pokyny k jeho príprave už 18. decembra 1940 a vyhlasoval, že to bude ideologický zápas, no jeho hlavným cieľom bolo získať nový "životný priestor" pre nemecký národ. Operácie Barbarossa sa po boku Nemecka a jeho vazalov zúčastnila aj slovenská armáda : viac >>>
Po útoku na Pearl Harbor vypovedali USA vojnu Japonsku obr.11216
Letecký útok Japonska na americkú námornú základňu Pealr Harbor v Tichomorí 7. decembra 1941 vtiahol USA do II. svetovej vojny. Japonci zničili dvanásť kotviacich lodí a zabili asi 3000 amerických námorníkov a civilistov. Lietadlové lode US NAVY však v prístave v čase útoku Japoncov neboli. Japonci súčasne zaútočili aj na Filipíny a Malajziu :  viac >>>
2. Operácie ktoré prispeli k porážke nacistického Nemecka
Nemecký útok na Moskvu bol zastavený v decembri 1941 obr.11215
Plány nemeckého velenia na dobytie Moskvy sa zrútili na začiatku decembra 1941. Na nemecké zväzky zaútočili 5. decembra sovietske zálohy severne aj južne od Moskvy a súčasne partizánske aj výsadkové jednotky začali diverzné boje za frontovou líniou. Začiatkom januára 1942 boli Nemci zatlačení späť ku Smolensku : viac >>>
Vylodenie Spojencov v Normandii vo Francúzsku 6. júna 1944 Obr.14300
Ráno 6. júna 1944 sa vylodili invázne vojská západných Spojencov v Normandii na atlantickom pobreží Francúzska. Operácia Overlord je stále najväčšou výsadkovou operáciou v dejinách vojen. Po vylodení na plážach si invázne vojská vytvorili predmostia, dobyli Normandiu a postupne oslobodili územia Francúzska aj Belgicka : viac >>>
Veľké sovietske ťaženie na východnom fronte v roku 1944 (1) Obr.14303
V novembri 1943 sa uskutočnila v Teheráne prvá konferencia najvyšších predstaviteľov USA, Veľkej Británie a ZSSR. Stanovili si hlavné zásady pre povojnové usporiadania sveta aj koordináciu vojenských akcií na hlavných bojiskách vojny. Západní Spojenci prisľúbili otvoriť druhý front v Európe vylodením v máji 1944 a Stalin veľké ofenzívy Červenej armády na východnom fronte ako podporu invázie vo Francúzsku : viac >>>
Druhá invázia vojsk Spojencov do Francúzska obr.09110
Za 70 dní po invázii v Normandii sa 15. augusta 1944 vylodili Spojenci aj v južnom Francúzsku. Invázne vojska postupujúce od juhu sa spojili s vojskami vylodenými v Normandii už v polovici septembra a vytvorili jediný front od Lamanšského prielivu až po Švajčiarsko. Juhofrancúzskymi prístavmi prúdila už v októbri tretina zásob z USA, potrebná pre ďalší postup Spojencov v rozhodujúcom údere na Nemecko : viac >>>
3. Druhá svetová vojna sa skončila kapituláciou Nemecka a Japonska
V noci z 8. na 9. mája 1945 sa skončila II. svetová vojna v Európe kapituláciou Nemecka Obr.151
V dňoch 8. alebo 9. mája si v pokrokových štátoch pripomínajú výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe víťazstvom Spojencov nad fašizmom aj nacizmom. V bývalom ZSSR a dodnes v Ruskej federácii ju nazývajú Veľkou vlasteneckou vojnou. OSN vyzvala všetky členské štáty, mimovládne organizácie aj jednotlivcov, aby si každoročne pripomínali aj pre súčasnosť významné májové dni z roku 1945 : viac >>>
 Postupimská konferencia zmenila usporiadanie Európy aj sveta obr.10170
Spojenci z 8. / 9. mája 1945 zvíťazili vo vojne s Nemeckom a po šiestich rokoch v Európe zavládol mier. Porážka Nemecka však nastolila celý rad problémov, ktoré sa ZSSR, USA a Británia snažili riešiť prostredníctvom konferencií na najvyššej úrovni. Posledná z nich sa skonala 2. augusta 1945 v nemeckom meste Postupim, ktorá dlhodobo ovplyvnila budúce usporiadanie pomerov v Európe : viac >>>
Začiatkom augusta 1945 zhodilo letectvo USA na Japonsko dve atómové bomby
obr.0850 Na začiatku augusta 1945 "zhodili" USA na Japonsko dve atómové bomby: prvú 6. augusta na mesto Hirošima, kde zahynulo asi 140 tisíc ľudí a druhú 9. augusta na mesto Nagasaki, kde zahynulo okolo 70 tisíc ľudí. Japonsko následne 2. septembra kapitulovalo a II. svetová vojna sa skončila aj v Ázii. Japonsko vo svojej doktríne odmieta nukleárne zbrane a nepripustí ani ich rozmiestnenie na svojom území : viac >>>
Druhá svetová vojna vo svete sa skočila kapituláciou Japonska 2. septembra 1945
obr.10166 Po skončení vojny v Európe Japonsko aj naďalej vzdorovalo postupujúcim ozbrojeným silám USA a Spojencov v Tichomorí aj Ázii. Po odmietnutí ich výzvy na kapituláciu a zastavenie bojov o Japonsko, USA zhodili atómové bomby na mestá Hirošima a Nagasaki. Sovietsky zväz v zmysle dohody zaútočil na japonské vojská v Ázii. Japonsko však podpísalo kapituláciu až 2. septembra 1945 a druhá svetová vojna sa definitívne skončila : viac >>>
Na území Nemecka začal svoju činnosť medzinárodný vojenský Norimberský tribunál
obr.10179 Pred 75. rokmi zriadili víťazní Spojenci vojenské tribunály s cieľom posúdiť vinu politických, vojenských a ekonomických vodcov vo vojne porazeného nacistického Nemecka. Prvý a najdôležitejší proces sa začal v bavorskom meste Norimberg 20. novembra 1945. Na potrestaní vojnových zločincov nacistického Nemecka a jeho satelitov v pakte Osi sa Spojenci dohodli už na stretnutiach v Teheráne a Jalte v roku 1943 a 1945 :  Viac >>>
Pre Ďaleký Východ začal pracovať Tokijský medzinárodný vojenský tribunál
obr.10166f Po skončení druhej svetovej vojny sa Spojenci rozhodli potrestať hlavných vojnových zločincov porazených štátov Osi po posúdení ich viny vojenskými tribunálmi. Pohlavárov nacistického Nemecka súdili Norimberské procesy. Japonských politikov a vojakov, zodpovedných za rozpútanie vojny a zločiny spáchané ich vojskami v Ázii a Pacifiku súdil Tokijský tribunál od 3. mája 1946 do 12. novembra 1948. Externá informácia : viac >>>

Súvisiace informácie: Aktuálne výročia v histórii nášho národa

Stránka bude aktualizovaná postupne
( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 24.08.2019 - Aktualizované 18.09.2021

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 401 - 420
č. 381 - 400
č. 361 - 380
č. 341 - 360
č. 321 - 340
č. 301 - 320
č. 281 - 300
č. 261 - 280
č. 241 - 260
č. 221 - 240
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.