Informácie o aktivitách klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Aktivity našich klubov

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
cez pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0960 333 886


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúzs-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

AKTIVITY ZÁUJMOVÝCH KLUBOV PÔSOBIACICH PRI PK TRENČÍN

416. Pamätná medaila "Partizánska brigáda Jana Žižku" pre 31 vojakov

obr.19416 Ozbrojené sily SR si v Banskej Bystrici 9. augusta 2019 uctili účastníkov SNP vojenskou prehliadkou. Pochodový celok brigády bojového zabezpečenia tvorilo celkom 31 jej príslušníkov. Na slávnostnom nástupe jednotiek zväzku 26. novembra 2019 v Trenčíne odovzdal pamätné medaile Klub vojenskej histórie protifašistického odboja všetkým jeho pochodujúcim príslušníkom. Viac je tu : otvoriť >>>


415. Pamätná medaila "Partizánska brigáda Jana Žižku" pre Júliusa Kusého

obr.19415 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja udelil k 75. výročiu SNP svoju pamätnú medailu "Partizánska brigáda Jana Žižku" Júliusovi Kusému, jednému z jej ešte žijúcich bojovníkov. Pretože sa nemohol zúčastniť oslavy 75. výročia SNP na Jankovom vršku, bola mu odovzdaná v Bánovciach nad Bebr. Medailu mu na stretnutí odovzdali predseda a tajomník klubu. Viac je tu : otvoriť >>>


410. Oslava 75. výročia SNP v Trenčíne bola pri pamätníku na Brezine

obr.19410 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1) a Klub vojenských veteránov Trenčín sa 4. septembra 2019 zúčastnili oslavy 75. výročia SNP. Usporiadal ju MsÚ Trenčín pri pamätníku na cintoríne 69 obetí v lesoparku Brezina, popravených nemeckými okupantmi. Oslavy sa v tom termíne mohli zúčastniť aj žiaci ZŠ. Viac je tu : otvoriť >>>


406. Stretnutie k 74. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

obr.19406 Slávnostné stretnutie k 74. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe usporiadali 6. mája 2019 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov "generála Goliana" Trenčín - 1 a Posádkový klub Trenčín. Po stretnutí bola v Posádkovom klube otvorená výstavka s prednáškou na tému výročia. Viac je tu : otvoriť >>>


405. Spoločný zájazd z Trenčína na Bradlo 4. mája 2019

obr.19405 Členovia Klubu vojenských veteránov Trenčín v spolupráci s členmi Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Trenčín, Klubu filatelistov a Klubu vojenskej histórie uskutočnili na 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika zájazd na miesto jeho posledného odpočinku k Mohyle na Bradle. Po skončení oficiálneho pietneho stretnutia položili k mohyle spoločný veniec. Viac je tu : otvoriť >>>


404. Účasť členov KVV SR na stretnutí k dvom výročiam v Drietome

obr.19404 Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce Drietoma od nemeckých vojsk sa 25. apríla 2019 stretli predstavitelia obce, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína aj ďalších organizácií a združení spoločne s občanmi obce pred dvomi pamätnými tabulami ich rodákov, ktorí bojovali proti okupantom a fašizmu. Viac je tu : otvoriť >>>


402. Slávnostné stretnutie k 74. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

obr.19402 Trenčín a jeho okolie po Váh oslobodili jednotky "Červenej armády" ZSSR a Kráľovskej rumunskej armády 10. apríla 1945. Na 74. výročie oslobodenia mesta Trenčín sa dňa 10. apríla 2019 konala v lesoparku Brezina spomienka pri pamätníku na cintoríne 69 obetí, zavraždených nemeckými okupantmi v zime 1944-1945. K výročiu sa 13. apríla konal 44. ročník turistického pochodu. Viac je tu : otvoriť >>>


398. Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov v Trenčíne

obr.19398 V sobotu 9. februára 2019 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila v poradí už 15. výročná schôdza oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Klub vznikol v apríli 2003 a za 15. rokov sa dostal do povedomia vojenskej aj civilnej verejnosti. Viceprezident KVV SR odovzdal expredsedovi klubu Jozefovi Krajčírovi certifikát o udelení titulu „Čestný predseda oblasti Trenčín“. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2018 :

393. Odhalenie pamätnej tabule na "srbskej" kaplnke v Trenčíne

0831o Pamätnú tabuľu obetiam "Veľkej vojny" odhalili na kaplnke "kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov" v Trenčíne pred Dňom vojenských veteránov 9. novembra 2018. V kostnici za kaplnkou je uložených 172 kostier obetí z Balkánu, ktoré zomreli na zranenia a choroby v Trenčíne v prvej svetovej vojne. Tabuľa bola odhalená z iniciatívy srbských združení a spolkov na Slovensku. Viac je tu : otvoriť >>>


392. V Drietome bola odhalená pamätná tabula čs. legionárovi

obr.18392 V obci Drietoma, v okrese Trenčín, si 25. októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku Československa aj zásluh čs. légií na vybojovaní územia štátu Čechov a Slovákov. Na záver podujatia bola odhalená pamätná tabula čatárovi Jánovi Minárikovi, príslušníkovi 22. čs. streleckého pluku, ktorý bojoval na fronte vo Francúzsku v rokoch 1917-1918 a účastníkovi bojov o štátne hranice ČSR : otvoriť >>>


391. Oslavy dvoch významných výročí v Brezovej po Bradlom

obr.18391 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín 1 uskutočnil 22. septembra 2018 zájazd na oslavy dvoch výročí v Brezovej pod Bradlom. Bolo to 170. výročie víťazstva slovenských dobrovoľníkov nad presilou jednotiek maďarskej milície dňa 22. októbra 1848 a 25. výročie Dňa Ozbrojených síl SR. Účastníci zájazdu navštívili aj Múzeum M.R. Štefánika a jeho mohylu na Bradle. Viac >>> + video


389. Spomíname a nezabúdame na vojakov, ktorí bojovali v SNP

obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa 29. augusta 2018 konala spomienka na armádneho generála i.m. Jána Goliana. Ešte ako dôstojník sa Golian stal hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP aj prvým veliteľom povstaleckej 1. československej armády. Členovia HOS 1. ČSA na Slovensku v SNP položili veniec k pamätnej tabuli na budove VPS OS SR : viac >>>


387. Trenčania na slávnostnej členskej schôdzi ZO SZPB Očová

obr.18387 Na pozvanie Oblastného KVV SR Banská Bystrica sa delegácia členov KVV SR Trenčín a ZO SZPB Trenčín -1 zúčastnila slávnostnej členskej schôdze ZO SZPB Očová. Na schôdzi prijali názov „ZO SZPB generálmajora Juraja Pivolusku Očová“. Schôdzi predchádzalo pietne stretnutie, venované príslušníkom 2. čs. samostatnej "parabrigády" v ZSSR a osádke Li-2, ktoré spadlo pri Očovej. Viac >>>


385. Spomienkové stretnutie k 100. výročiu Kragujevskej vzbury

obr.18385 Mesto Trenčín s veliteľstvom Posádky Trenčín pripravili vo štvrtok 7. júna 2018 v bývalých kasárňach "drotárskeho" c.k. pešieho pluku 71 spoločné stretnutie k 100. výročiu vzbury jeho slovenských vojakov v Kragujevci. Stretnutie pri pamätníku tam popravených 44 vojakov pluku sa konalo po slávnostnom nástupe posádky Trenčín. K 100. výročiu sa uskutočnili aj ďalšie podujatia v Trenčíne. Viac je tu >>>


384. Stretnutie k 73. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

obr.384 V dňoch 8. alebo 9. mája si pokrokové štáty pripomenuli 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe aktom bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka v Berlíne dobytom Červenou armádou. Spojenci v nej porazili nacizmus aj fašizmus. OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne organizácie aj jednotlivcov, aby si pripomínali tieto dva dni. Trenčania si výročie pripomenuli 9. mája 2018 : viac >>>


383. Odhalenie pamätníka pilotovi RAF Antonovi Vankovi v rodnej obci

obr.18383 V obci Lednické Rovne bol 7. mája 2018 odhalený pamätník československému letcovi v Kráľovskom letectve Británie Antonovi Vankovi. Zahynul 8. decembra 1944 ako pilot 312. československej stíhacej perute v Spitfire pri štarte k operačnému letu. V roku 1946 mu bol udelený Československý vojnový kríž 1939 a povýšený do hodnosti podplukovník in memoriam bol v roku 1991. Viac >>>


379. Mesto Trenčín si pripomenulo 73. výročie oslobodenia od krutovlády

obr.18379 Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 14. apríla 2018 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Turistické podujatie je už tradičnou súčasťou osláv oslobodenia mesta Trenčín a jeho okolia od nemeckých okupantov aj slovenských "ľudákov" a kolaborantov 10. apríla 1945. Viac je tu : otvoriť >>>


377. Vyhodnotenie činnosti Klubu výsadkárov za rok 2017 na VČS

Obr.18377 V súlade s plánom činnosti oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, konala sa v Posádkovom klube Trenčín v sobotu 3. februára 2018 výročná členská schôdza. Na rokovaní bola vyhodnotená práca výboru a účasť členov na aktivitách klubu v roku 2017. Správa o činnosti potvrdila, že úlohy boli splnené so cťou. Po diskusii bolo doplnené uznesenie aj Plán činnosti na rok 2018. Viac je tu >>>


375. Prednáška o histórii výsadkového vojska ČSLA

Obr.18375 V rámci pravidelných stretnutí trenčianskeho Klubu letcov a parašutistov dňa 10. januára 2018 predniesol člen Klubu vojenských výsadkárov kol. B. Bočkay prednášku na tému História vzniku a činnosti čs. výsadkového vojska "a to, čo ich spája letcov a výsadkárov je aj padák. Bratstvo týchto zbraní je preto pochopiteľné, aj v tomto duchu treba chápať túto prednášku" uviedol. Viac je tu >>>


Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2017 :

374. Aktivity Klubu vojenskej histórie - ZO SZPB Trenčín 1 v decembri 2017

Obr.17374 V decembri 2017 poslednými aktivitami Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 boli stretnutie jubilantov a pietne stretnutie pri pamätníku obetí nemeckých okupantov v lesoparku na trenčianskej Brezine. Ešte pred Vianocami sa výboru podarilo dokončiť 6 panelov na tému 1. čs. armádny zbor v bojoch za oslobodenie ČSR (1944 -1945). Viac je tu >>>


362. Spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury

obr.14301 V trenčianskych Kasárňach SNP sa 8. júna 2017 konalo spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury vojakov náhradného práporu vtedajšieho c.k. pešieho pluku 71. Stretnutie sa konalo pred pamätníkom popravených 44 slovenských vojakov z "drotárskeho" pluku. História pluku, v ktorom slúžila asi väčšina pradedov a starých otcov rodín z Turca, Oravy a Horného Považia je tu : otvoriť >>>


360. Trenčania si slávnostne pripomenuli koniec druhej svetovej vojny

Obr.17360 v utorok 9. mája 2017 sa pri pamätnej tabuli venovanej osloboditeľom mesta v 2. svetovej vojne, umiestnenej na Posádkovom klube Trenčín, konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Slávnostnú akciu pripravili Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín. Viac je tu >>>


359. Slávnostné stretnutie k dvom výročiam v Drietome

Obr.17359 Delegácia trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR sa 24. apríla 2017 zúčastnila na slávnostnom stretnutí k 72. výročiu oslobodenia obce Drietoma. Na stretnutí položili venček aj pamätnej tabuli parašutistu kapitána Jablonku, rodáka z Drietomy, úspešného prieskumníka sovietskej armády v dobe druhej svetovej vojny. Trenčiansky KVV SR sa podieľal na jej odhalení v roku 2016. Viac je tu >>>


358. Trenčania si pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta

obr.17358 Pri pamätníku na trenčianskej Brezine si mesto Trenčín 10. apríla 2017 pripomenulo 72. výročie oslobodenia mesta v druhej svetovej vojne. Trenčín oslobodili vojaci sovietskej a rumunskej armády. V bojoch o mesto a okolité obce padlo 1380 rumunských a 1255 sovietskych vojakov, zahynulo aj 171 civilistov. Po oslobodení objavili na Brezine 69 obetí umučených nemeckými okupantmi. Viac je tu : otvoriť >>>


357. 42. ročník pochodu "Vojenská päťdesiatka" sa vydaril

1. medaila pre V-50-ku Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 8. apríla 2017 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Podujatie bolo súčasťou osláv 72. výročia oslobodenia mesta Trenčín od nemeckých okupantov a miestnych kolaborantov 10. apríla 1945. Vyhodnotenie pochodu je tu : otvoriť >>>


>>> Ďalej na informácie o aktivitách klubov v roku 2016 a 2015

  <<< späť  na hlavnú stránku www.klubvtn.info
Aktualizované 27. 12. 2019

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka SVVZ.CZ
SVVZ.CZ

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína