Informácie o niektorých pripravovaných aktivitách našich klubov
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výstavy  |  Výročia  |  Aktivity  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Pozvánky a avíza :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pon. a stredu
10.00 - 11.30 h
0960 333 852


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google


Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúzs-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Pozvánky na pripravované podujatia a výstavy našich klubov

1. Program PK TN na september 2023 je tu : otvoriť >>>

2. Aktuálne výstavy v PK Trenčín : sú v Programe PK TN na september 2023


3. Aktuálna informácia vedenia PK TN :
Činnosť krúžkov bola obnovená 9. januára 2023.
4. Informácia administrátora:

Po mnohých rokoch vykonáva KVT postupnú kontrolu, aktualizáciu, opravy, výmeny starších informácií aj spôsob ich prezentácie na doméne klubvtn.info. Z uvedeného dôvodu je dočasne prístup k informáciám a podstránkam možný iba z hlavnej stránky. Za pochopenie aj trpezlivosť našim návštevníkov ďakujeme.

Stránka bude aktualizovaná postupne
( administrátor )

<<<  späť na hlavnú stránku
Aktualizované 7.11.2023

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka SVVZ.CZ
SVVZ.CZ

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína


Vojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV
článkov :

 č. 331 - 350
 č. 311 - 330
 č. 291 - 310
 č. 271 - 290
 č. 251 - 270
 č. 231 - 250
 č. 211 - 230
 č. 191 - 210
 č. 171 - 190
 č. 151 - 170
 č. 141 - 150
 č. 131 - 140
 č. 121 - 130
 č. 111 - 120
 č. 101 - 110
 č. 091 - 100
 č. 081 - 090
 č. 071 - 080
 č. 061 - 070
 č. 041 - 060
 č. 021 - 040
 č. 001 - 020