Informácie Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne - rok 2012
TN-ský hrad TN-ská brána Znak KVV SR Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV


Kontakty :

tel. 0905 831 452

Adresa:

Klub vojenských výsadkárov SR
v Trenčíne
Hviezdoslavova 16
911 01 Trenčín

e-mail:
predseda klubu


Informácie o aktivitách klubu v roku 2012 :

  V roku 2012 sme si pripomenuli 70. výročie operácie Antropoid + 3 videoklipy

Cieľ pre atentát V decembri 1941 boli na okupované územie Čiech a Moravy vysadení parašutisti čs. vojska vo Veľkej Británii. V máji 1942 uskutočnili za pomoci účastníkov domáceho odboja atentát na Heydricha, vysokého pohlavára nacistického Nemecka. V júni zahynulo v Prahe sedem čs. parašutistov v boji proti presile. Delegácie KVV SR Trenčín sa zúčastnili na spomienkových akciách, usporiadaných v Žiline, Bánove a Prahe : viac >>>


259.  Trenčianski výsadkári-veteráni vyhodnotili rok 2012

Obr. 13259 V sobotu 9. februára 2013 sa v priestoroch Posádkového klubu Trenčín stretli členovia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín, ktorí na "výročnej" členskej schôdzi vyhodnotili svoju činnosť v uplynulom roku. Rokovania VČS sa zúčastnila väčšina členov klubu, predseda a tajomník KVV SR, delegácie troch oblastných klubov zo Slovenska a Klubu výsadkových veteránov zo Zlína :  viac >>>


254.  Spomienkové stretnutie ku Dňu veteránov v Trenčíne + 5 videoklipov

Obr. 12254 Dňa 12. novembra 2012 zazneli na trenčianskom vojenskom cintoríne zvuky "Zvona mieru" mesta Rovereto a piesne "Na flámskych poliach". Piety ku Dňu vojnových veteránov sa aj zúčastnil primátor mesta, delegácie trenčianskej posádky Ozbrojených síl SR, poslancov parlamentu SR a mestského zastupiteľstva, trenčianskych vojenských klubov, občianskych združení SZPB a JDS, ako aj deti z neďalekej školy : viac >>>


253.  Nezabudli sme na 68. výročie ukončenia bojov o Duklu + nové video

Obr. 12253 V piatok 5. októbra 2012 sa uskutočnili oslavy 68. výročia Karpatsko-duklianskej operácie na poľskej a dňa 6. októbra 2012 na slovenskej strane hranice. Pietnych aktov a kladenia vencov na slovenskej strane priesmyku k pamätníkom padlých čs. vojakov generála Ludvika Svobodu a na cintoríne vojakov ČA vo Svidníku sa v sobotu 6. októbra zúčastnili aj členovia Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína :  viac >>>


251.  Stretnutie českých a slovenských výsadkárov v Zákupoch

Obr. 12251 Dňa 1. októbra 1947 bol MNO ČSR zriadený "peší prápor 71 - československých parašutistov." Prvá "výsadková" jednotka povojnovej čs. armády bola dislokovaná v posádkach Zákupy, Stráž pod Ralskem a Hradčany pri Mimoni. Výsadkový prápor nadväzoval na bojové tradície všetkých českých a slovenských parašutistov v 2. svetovej vojne. V Zákupoch sa 8. septembra 2012 konalo spomienkové stretnutie : viac >>>


243.  Päť zastavení zájazdu po stopách operácie Antropoid              Nové + video

Lidická ruža Päť členov klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín sa zúčastnilo zájazdu do Prahy. Zájazd v dňoch 19.-18. júna 2012 zorganizovali vojenskí veteráni v spolupráci s Oblastnou organizáciou SZPB a Klubom vojenských výsadkárov SR v Žiline. Základná organizácia SZPB Trenčín 1 vyslala na zájazd kameramana a redaktorku zdokumentovať účasť delegácie na podujatiach k 70. výročiu operácie Antropoid : viac >>>


242.  Pietne uctenie pamiatky čs. parašutistov v Bánove                    Nové + video

Pred pamätníkom v Bánove Dňa 15. júna 2012 sa na pozvanie starostu obce Bánov a Klubu výsadkových veteránov Zlín zúčastnila spomienkoveho stretnutia pri pamätníku čs. vojaka-parašutistu čat.ašp. Josefa Bublíka delegácia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína. Po pietnom stretnutí sa rodáci pplk. i.m. Josefa Bublíka s hosťami zúčastnili otvorenia výstavy o histórii čs. odboja v rokoch druhej svetovej vojny 1939 -1945 : viac >>>


241.  Stretnutie veteránov výsadkového vojska SR a ČR v Žiline

Stretnutie KVV SR a ČR v Žiline V dňoch 11. -13. júna 2012 sa v Žiline uskutočnilo “Stretnutie veteránov výsadkového vojska SR a ČR” pri príležitosti „65. výročia vzniku čs. výsadkového vojska, 100. výročia narodenia a 70. výročia smrti plk.i.m. Jozefa Gabčíka“. Organizátorom medzinárodného podujatia bol Klub vojenských výsadkárov SR s podporou OS SR a mesta Žilina v spolupráci s Klubom výsadkových veteránov ČR : viac >>>


238.  Odkaz mužov odplaty - film o 70. výročí Operácie Antropoid   Nové + video

Cieľ atentátu... Pri príležitosti 70. výročia atentátu na "zastupujúceho ríšskeho protektora" - generála SS a polície Reinharda Heydricha dňa 27. mája 1942 sa konali od 26. mája 2012 v Prahe podujatia, pripomínajúce významný skutok príslušníkov čs. zahraničného aj domáceho odboja. Klub vojenskej histórie-protifašistického odboja Trenčín vyslal do Prahy dvoch členov, aby zaznamenali priebeh výročia týkajúceho sa aj našich dejín : viac >>>


237.  XVIII. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 10,5 km - cross

Pamätník J. Gabčíka v Žiline Žilinský pluk Jozefa Gabčíka a Klub vojenských výsadkárov SR v spolupráci s mestom Žilina a Olympijským klubom v Žiline usporiadali dňa 26. mája 2012 XVIII. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka - behu na 10,5 km ( cross ). Memoriál je organizovaný na počesť vojaka - parašutistu čs. špeciálnych jednotiek vo Veľkej Británii, plk.i.m. Jozefa Gabčíka, účastníka atentátu na Heydricha v Prahe dňa 27. mája 1942 : video >>>


234.   Nezabúdajme na príčiny a dôsledky druhej svetovej vojny

67. výročie konca 2.SV Pri príležitosti 67. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom sa 7. mája 2012 pri pamätnej tabuli na Posádkovom klube Trenčín konalo spomienkové stretnutie. Popri priamych účastníkoch protifašistického odboja stretnutia sa zúčastnil personál Posádkového klubu Trenčín, delegácie Klubu vojenskej histórie, Klubu vojenských veteránov Trenčín, Klubu vojenských výsadkárov, SZPB a JDS : viac >>>


231.   67. výročie oslobodenia mesta Trenčín

Na Brezine 11.4.2012 Trenčín bol oslobodený sovietskou a rumunskou armádou 10. apríla 1945. Nemci stačili vyhodiť do povetria oba mosty cez rieku Váh a pokračovali v ostreľovaní mesta z druhej strany Váhu ešte dvadsať dní. V bojoch na území vtedajšieho okresu Trenčín padlo 1380 rumunských a 1255 sovietskych vojakov, ale aj 171 civilistov. Trenčania si oslobodenie svojho mesta pripomenuli 11. apríla 2012 na cintoríne hrdinov : viac >>>


 <<< predchádzajúce informácie                                              >>>  vzad na staršie stránky
Aktualizované 10. 3. 2013

Prepínač na:
Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV Prostějov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP