Informácie o aktivitách klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Avíza  |  Výročia  |  Aktivity  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Naše kluby vystavovali :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Informácie o spolupráci s klubmi a OZ mimo mesto a PK Trenčín

Trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 spolupracuje s vybranými klubmi a OZ na Slovensku aj v zahraničí. Obojstranne sa navštevujeme, požičiavame si výstavy k významným výročiam našej histórie a vymieňame si skúsenosti zo svojej činnosti :


Obr.nové Nová výstava o Štefanovi Osuskom v Brezovej pod Bradlom

obr.Osuský2a Výstava Slovenskej národnej knižnice má 14 panelov s textom v slovenskom aj v anglickom jazyku. Časť fotografií poskytol aj HÚ SAV. Po rozbití aj pomníchovskej, vtedy už druhej Česko-Slovenskej republiky Hitlerom, odmietol čs. vyslanec Štefan Osuský odovzdať nacistickému Nemecku ambasádu ČSR v Paríži a umožnil tak vznik významného centra čs. zahraničného odboja. Viac je tu : otvoriť >>>


avz. Nová výstava o živote a odkaze generála Milana R. Štefánika

obr.10165 18. augusta 2021 otvorila Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika svoju novú putovnú výstavu v múzeu na Brezovej pod Bradlom. Výstava o živote a odkaze generála Dr. M. R. Štefánika je určená predovšetkým pre mládež. Aby mohla byť prezentovaná na viacerých školách súčasne, vyrobili ju celkom štyri krát. Viac o výstave je na prezentačnom videu TVB Brezová tu : otvoriť >>>


Spolok "Nesmrtelný pluk" v Českej republike predstavil film "Cena vítězství"
Obr.20avz75m Spoločenské hnutie "Nesmrtelný pluk" v Českej republike predstavilo k 75. výročiu víťazstva v 2. svetovej vojne film "Cena vítězství". Uvedený film zachytáva spomienky ľudí spojených príbehom boja za oslobodenie od fašizmu v priebehu druhej svetovej vojny. Vo filme vystupujú pamätníci aj potomkovia významných účastníkov oslobodzovacích bojov. Film natočili s podporou dcéry maršala Ivana Koneva. Viac je tu : otvoriť >>> 
Trenčania na prednáške "Caproni Ca-3" v Brezovej pod Bradlom
Obr.caproni-3 Niekoľko našich členov prijalo pozvanie do Brezovej pod Bradlom od p. Ondreja Janštu a zúčastnilo sa aj jeho prednášky o histórii lietadiel firmy "Caproni". Účastníci prednášky v "Národnom dome Štefánika" potleskom privítali nášho člena Karola Steklého (* 1921) ako veľkého znalca lietadla Ca-3 aj osobnosti generála M. R. Štefánika. Prednáška bola rozdelená na dve časti. Podrobnejšie informácie o jej prezentácii sú tu : otvoriť >>> 
408. Výstava v Bošáci k 80. výročia vzniku Čs. vojska vo Francúzsku

obr.19408 Výstava v Bošáci bola otvorená dvakrát. Prvý krát koncom júna v Základnej škole. Už v priebehu vernisáže spoznali na fotografiách svojho otca predseda ZO SZPB, pani učiteľka aj niekoľkí žiaci svojich príbuzných. Druhá prezentácia, na Obecnom úrade, už vyvolala záujem obyvateľov Bošáce aj z obcí v jej okolí. Takmer 400 ich príbuzných bolo príslušníkmi 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


407. Výstava o slovenských partizánoch v Bielorusku (1941 - 1944)

Obr.repkin Výstavu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja požičal Vojenský historický ústav Bratislava. Klubu ju doplnil informáciami o slovenskej Zaisťovacej divízie na území Bieloruska a Ukrajiny aj o pomníkoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli na území okupovaných krajín a sú pochovaní v Ovruči. Výstava bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín do 31. augusta 2019. Viac je tu : Otvoriť >>>


403. Výstava vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku (1939-1940)

obr.19403 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja zapožičal spolupracujúcemu klubu pre "Štefánikov dom" v Brezovej pod Bradlom výstavu "Československý vojenský odboj vo Francúzsku 1939 - 1940". Výstava bola otvorená 12. apríla 2019 pod názvom "Štefan Osuský a čs. vojsko". Diplomat Osuský, rodák z Brezovej, mal veľký podiel na vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>

Repríza výstavy v Brezovej pod Bradlom bola otvorená už pod upraveným názvom Osuský a Česko-Slovenské vojsko. Pozvánka na výstavu bola prezentovaná aj na TV SEN : otvoriť >>>


382. Výstavu o Karolovi Pajerovi v Gemersko-malohontskom múzeu

obr.18382 Výstavu o Karolovi Pajerovi, hrdinovi protifašistického odboja, ktorý pomohol zachrániť stovky detí vo Francúzsku v 2. svetovej vojne spolu aj s výstavou o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku otvorili v Rimavskej Sobote 4. mája 2018 dvaja kurátori Klubu vojenských veteránov Trenčín a Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Zúčastnili sa aj piety pri pamätníku osloboditeľov mesta. Viac >>>


380. Výstava "Vznik československých légií" vo Francúzku (1914-1918)

obr.18380 K blížiacemu sa 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky zapožičal Francúzsky inštitút na Slovensku pre Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) a Posádkový klub Trenčín výstavu fotografií o vzniku čs. jednotiek a formovaní čs. vojska vo Francúzsku počas 1. svetovej vojny. Pripravila ju inštitúcia "Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale". Viac >>>


369. Výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)" v Trenčíne

Obr.17369 Od 14. do 29. septembra 2017 bola v Posádkovom klube Trenčín nainštalovaná výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 -1920)." Putovná výstava Nadácie M. R. Štefánika a Ústavu politických vied SAV je venovaná 100. výročiu prvej svetovej vojny, vzniku a vystúpenia čs. légií - spoločného boja Slovákov a Čechov za slobodu národa, vzniku ČSR a tragickej smrti M. R. Štefánika. Viac o výstave je tu >>>


318. Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na bruntálskom zámku

Obr.15318 Na zámku v Bruntále otvorili 16. apríla 2015 dva dlhodobo na Slovensku spolupracujúce kluby výstavu o slovenskom učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. 1. pešej divízie vo Francúzsku a jednému zo záchrancov 525 detí vo Francúzsku v rokoch 1940-1944. Karol Pajer padol v bitke skupín francúzskeho domáceho odboja s nemeckými okupantmi a tzv. milíciami domácich kolaborantov pri Mont-Mouchet : viac >>>


298. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja vystavuje (2)"

Obr.14298 Trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja nahradil v Posádkovom dome Bratislava výstavu o Karolovi Pajerovi za výstavu o druhom čs. vojenskom zahraničnom odboji. Výstava s názvom "Československý odboj vo Francúzsku (1939 -1940)" bola otvorená 29. apríla 2014. Výstavu o pokračovaní čs. odboja otvoril klub 2. mája v Pozloviciach : viac >>>


291. Klub vojenskej histórie "Protifašistický odboj" vystavuje

Obr.14291 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja spoločne s klubmi na Morave otvorili svoje výstavy na Slovensku aj na Zlínsku. Mestečko Slavičín priviezlo do PK Trenčín výstavu o pomoci Slovákov protifašistickému odboju v ich regióne po rozbití aj "druhej" ČSR Hitlerom v roku 1939. Trenčania prezentovali postupne za sebou tri výstavy v Posádkovom klube Bratislava aj v moravskom Slavičíne : viac >>>


  <<< späť  na hlavnú stránku www.klubvtn.info
Aktualizované 17. októbra 2021

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína