Informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistický odboj v II. svetovej vojne
kvhpfo-xa kvhpfo-xb kvhpfo-xd kvhpfo-xy kvhpfo-xz

PREPÍNAČ NA :

   Informácie z klu-
   bov v Trenčíne

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub filatelistov
   KF 52 - 19 ( TN )

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

   Klub priateľov
   Francúzska
   a Slovenska

   Klub vojenskej
   histórie DP TN

   Organizácie JDS
   v Trenčíne +ATV

Kontakty :
v pracovnú stredu
09.30 - 11.30 h
tel : 0960 339 713


e-mail : kvh.pfo.tn@zoznam.sk
vedúci klubu


Poštový styk :

Posádkový klub Trenčín
Klub vojenskej histórie -
protifašistického odboja
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

Protifašistický odboj v II. svetovej vojne

Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja ( v II. svetovej vojne ) 1939 - 1945 spracoval niekoľko informácií o priebehu II. svetovej vojny v Európe, ktorej priebeh a dôsledky ovplyvnili a dodnes ovplyvňujú udalosti v Európe, a teda aj na Slovensku. Informácie o priebehu II. svetovej vojny, ktoré zasiahli do našich dejín a informácie o účasti občanov Slovenska v bojoch proti Nemecku a jeho vazalom po boku Spojencov sú zoradené do nasledujúcich kapitol :

1. Významné udalosti v priebehu II. svetovej vojny
2. Slováci v čs. zahraničnom odboji po boku Spojencov
3. Oslobodzovanie Slovenska v II. svetovej vojne
4. Informácie súvisiace s čs.zahraničným odbojom

V 1. kapitole sú uvedené informácie o významných udalostiach II. svetovej vojny, majúcich vplyv na jej ďalší priebeh. Do 2. kapitoly sú zaradené informácie o vzniku čs. vojenských jednotiek v zahraničí a informácie o ich bojovej účasti proti nacistickému Nemecku a jeho vazalom v Európe, ako aj proti zoskupeniu vojsk fašistického Talianska a nacistického Nemecka na bojiskách v Levante a severnej Afrike. V 3. kapitole sú zoradené informácie o oslobodzovaní územia Slovenska od konca roka 1944 až do apríla 1945. Do tretej kapitoly sú zaradené aj informácie o Slovenskom národnom povstaní, ako aj informácie o partizánskom hnutí na území Slovenska.


Významné udalosti II. svetovej vojny

166. Druhá svetová vojna sa skončila až kapituláciou Japonska

... Po skončení vojny v Európe Japonsko aj naďalej vzdorovalo postupujúcim ozbrojeným silám USA v Tichomorí a Ázii. Po odmietnutí amerických ponúk na kapituláciu a zastavenie bojov o Japonsko, zhodili USA atómovú bombu na mestá Hirošima a Nagasaki. Sovietsky zväz napadol podľa dohody japonské vojská v Ázii. Japonci podpísali kapituláciu 2. septembra 1945 a druhá svetová vojna sa definitívne skončila : viac >>>


50.  V auguste 1945 zhodili USA na Japonsko dve atómové bomby

Atomóvý výbuch na Japonskom V auguste 1945 zhodili USA na stále bojujúce Japonsko dve atómové bomby: prvú bombu 6. augusta na mesto Hirošima, kde zahynulo okolo 140 tisíc ľudí, druhú 9. augusta na mesto Nagasaki, kde zahynulo asi 70 tisíc ľudí. Následne Japonsko kapitulovalo, čím sa skončila 2. svetová vojna aj v Tichomorí. Japonsko prijalo doktrínu, ktorá odmieta nukleárne zbrane a nepripúšťa ani ich umiestnenie na svojom území.  Video >>> 


179.   Pred 65. rokmi zahájili činnosť Norimberské tribunály

Norimbergský tribunál Pred 65. rokmi zriadili Spojenci vojenské tribunály s cieľom posúdiť vinu politických, vojenských a ekonomických vodcov porazeného nacistického Nemecka. Prvý a najznámejší z nich bol zahájený v bavorskom meste Norimberg 20. novembra 1945. Na prísnom potrestaní vojnových zločinov nacistického Nemecka a jeho vazalov sa Spojenci zhodli už na stretnutiach v Teheráne a Jalte v roku 1943 a 1945 :  Viac >>>


170.   Postupimská konferencia zmenila usporiadanie Európy aj sveta

Silná trojka v Postupime Spojenci 8. mája 1945 zvíťazili vo vojne proti hitlerovskému Nemecku a navrátili Európe po šiestich rokoch mier. Porážka Nemecka však nastolila celý rad problémov, ktoré sa veľmoci, Sovietsky zväz, Spojené štáty a Veľká Británia, snažili vyriešiť aj prostredníctvom konferencií na najvyššej úrovni. Posledná z nich sa skončila 2. augusta 1945 v nemeckom Postupime a zásadne ovplyvnila budúce usporiadanie Európy :  viac >>>


29. Pripomenuli si posledné výstrely 2. svetovej vojny

Pamätník 2.SV pri obci Slivice Žulový pamätník pri obci Slivice na Příbramsku pripomína miesto, kde dňa 12. mája 1945 zazneli jedny z posledných výstrelov 2. svetovej vojny. Cez Čechy aj po jej skončení vojny ustupovali smerom na západ nacistické jednotky, ktoré sa snažili prebiť do amerického zajatia. Dňa 11. mája 1945 im pri Sliviciach skrížila cestu sovietska divízia a do zajatia tam padli tisíce nemeckých vojakov, ako aj príslušníkov SS :   Viac  >>>


151. Pred 65 rokmi sa skončila druhá svetová vojna v Európe

Nemecko bolo porazené V roku 2010 si svet 8. alebo 9. mája pripomenul 65. výročie skončenia II. svetovej vojny v Európe víťazstvom Spojencov nad fašizmom a nacizmom. Druhú svetovú vojnu v bývalom Sovietskom zväze, v súčasnosti aj v Ruskej federácii, nazývajú Veľkou vlasteneckou vojnou. OSN vyzvala všetky svoje členské štáty, mimovládne organizácie i jednotlivcov, aby si pripomínali každý rok tieto májové dni : viac >>>


122.   Operácia Market Garden mala urýchliť porážku hitlerovského Nemecka

Príchod výsadkárov na letiská 17. septembra 1944 zahájili Spojenci najväčšiu výsadkovú operáciu v 2. svetovej vojne Market Garden. Jej cieľom bolo zaistiť dôležité mosty cez rieky v južnom Holandsku. Operácia, ktorú vypracoval britský poľný maršal Bernard Montgomery, sa však skončila 25. septembra 1944 neúspechom. Z 35 tisíc amerických, britských a poľských výsadkárov bolo za 9 dní operácie 17 tisíc zabitých, zranených alebo zajatých:  viac >>>


112. Druhá svetová vojna sa začala 1. septembra 1939

Nemecké tanky v Poľsku. Nemecko napadlo 1. septembra 1939 Poľsko – k agresorom sa vzápätí pridalo Slovensko. Veľká Británia a Francúzsko zaslali Nemecku ultimátom, žiadajúce stiahnutie jeho vojsk z Poľska. Po jeho vypršaní 3. septembra vstúpili do vojny na strane Poľska, vojenské akcie však už nestihli zahájiť - dňa 17. septembra napadol Poľsko aj Sovietsky zväz, ktorý si rozdelil s Nemeckom porazené Poľsko, ako aj Európu : viac >>>


87.  Malá vojna ( 1939 ) A magyar–szlovák kis háború

Havarovaný pancierový automobil Slovenskej armády Malá vojna alebo maďarsko-slovenská vojna bol vojenský konflikt medzi prvou Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorý trval 23.- 31. marca / 4. apríla 1939. Maďarsko zaútočilo z vtedy už maďarskej Podkarpatskej Rusi a vojnou získalo najvýchodnejší pás východného Slovenska s takmer 70000 obyvateľmi, z ktorých bolo menej ako 4000 Maďarov. Maďari bombardovali Spišskú Novú Ves.  Viac >>> + video


72.   Prvá viedenská arbitráž obrala Slovensko v prospech Maďarska

Mníchovská dohoda s prílohou - mapou Slovenska Dňa 2. novembra 1938 bolo vo Viedni ukončené arbitrážne rokovanie o maďarsko-československej hranici. Po podpise protokolu, muselo Československo v dňoch 5.-10. novembra 1938 odstúpiť Maďarsku značnú časť územia ( južného a východného ) Slovenska a juhozápadnú časť Podkarpatskej Rusi. Arbitráž vychádzala z mníchovskej dohody.  Viac >>> 


86.   Je dôvod pripomínať si 70. výročie rozbitia Česko-Slovenska?

Stretnutie Tisa s Hitlerom v Berlíne Pred sedemdesiatimi rokmi sa v Berlíne za aktívnej účasti A. Hitlera prijímali konečné rozhodnutia o spôsobe rozbitia a zániku Československa. V noci zo 14. na 15. marca 1939 Československá republika po dvadsiatich rokoch existencie zanikla. Išlo o rozbitie, alebo o rozpad krajiny ? Téme bola 11. a 12. marca 2009 v Bratislave venovaná medzinárodná aj vedecká konferencia.  Viac >>> 


65.   Uplynulo 70 rokov od podpisu Mníchovskej dohody a zrady

Podpis dohody v Mníchove Dňa 23. septembra 1938 reagovala československá vláda na agresívnu politiku Hitlera vyhlásením mobilizácie. Jedna z najmodernejších armád v Európe bola pripravená na boj s Nemeckom, ale politici jej to nedovolili - 29. septembra 1938 podpísali štyri európske veľmoci v Mníchove dohodu, ktorou Nemecko získalo pohraničné oblasti Čiech a Moravy, Devín a Petržalku - spolu cca 30% územia ČSR.  Viac >>> 

Späť na začiatok článku.


Slováci v čs. zahraničnom odboji v priebehu II. svetovej vojny

155. V bojoch po boku víťazných spojencov ( 1939 - 1945 )

Veliteľ 1. ČSAZ v ZSSR Od prvých dní druhej svetovej vojny sa časť občanov rozbitého Československa zapojila na rôznych bojiskách do bojov proti silám nacistického Nemecka a jeho satelitov v čs. vojenských jednotkách postupne sformovaných v zahraničí, na Slovensku v povstaleckej 1. čs. armáde alebo v partizánskych oddieloch, v armádach iných štátov protifašistickej koalície a v hnutiach odporu na územiach fašistami okupovaných krajín : viac >>>


136.   Výročie vzniku 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku

Slobodník čs. divízie vo Francúzsku S cieľom bojovať proti nacistickému Nemecku vznikla 15. januára 1940 vo Francúzsku 1. čs. pešia divízia z príslušníkov čs. jednotiek vytvorených v Agde 28. 9. 1939 z čs. občanov, utečencov a krajanov žijúcich vo Francúzsku a jeho kolóniách. Necelú polovicu z nich tvorili Slováci. Prvým veliteľom divízie bol gen. R. Viest a jej vznik bol výsledkom značného úsilia reprezentantov československej emigrácie :  viac >>>


161. Československí letci vo Veľkej Británii

Príslušníci RAF Po kapitulácii Francúzska v júni 1940 bolo do Veľkej Británie evakuovaných takmer 5000 čs. občanov, z toho asi 900 letcov. Na základe Československo-britskej vojenskej dohody z 25. októbra 1940, boli čs. letci začlenení do kráľovského letectva. Ešte pred uzatvorením zmluvy vznikla 12. júla 1940 v Duxforde 310. čs. stíhacia peruť, ktorá sa už 17. augusta 1940 zapojila do legendárnej leteckej bitky o Britániu :  viac >>>


12.  V auguste príde do kín slovensko-český vojnový film Tobruk

Príslušníci čsppr 11 - Východný Najmä mladých ľudí chce do kín prilákať český režisér V. Marhoul pripravovaným slovensko-českým výpravným filmom Tobruk. Film zachytáva osudy príslušníkov 11. čs. pešieho práporu Východný v meste Tobruk v líbyjskej púšti, ktorí po boku Spojencov na jeseň roku 1941 bránili strategický prístav na severe Líbye pred nemeckými a talianskymi jednotkami na severe Líbye :   viac  >>>


18.   Čs. jednotka v ZSSR podstúpila svoj prvý boj pri Sokolove 8. marca 1943

Prevzatie bojovej zástavy v Buzuluku Časť čs. dobrovoľníkov, nachádzajúcich sa po 1. 9. 1939 v prepadnutom Poľsku, ustupovala pred nemeckou armádou do Rumunska. Bola však internovaná jednotkami Červenej armády, ktorá vstúpila 17. 9. 1939 do východného Poľska. Po prepadnutí ZSSR 22. 6. 1941 Nemeckom bola z čs. občanov a krajanov, žijúcich na území ZSSR, postavená čs. jednotka. Prvý boj podstúpila pri Sokolove :  viac  >>>


85.   Na MDŽ 1943 sa začala bitka pri Sokolove

Kostol v Sokolove 1. československý samostatný poľný prápor bol prvou zahraničnou jednotkou v ZSSR, ktorá po boku Červenej armády zasiahla do bojov proti fašistickému nepriateľovi na východnom fronte. Samostatný prápor v počte 979 českých a slovenských mužov a 38 žien (!) bol nasadený do boja na žiadosť jeho veliteľa plukovníka Svobodu. Do bojov sa prvý krát zapojil 8. marca 1943 pri obrane Sokolova.  Viac >>> 


138.   Sformovanie 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR

Príslušníci parabrigády s padákmi Začiatkom roka 1944 sa začali na oslobodenom ukrajinskom území formovať čs. vojenské jednotky, ktoré neskôr umožnili vznik 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Jednou z prvých bola 2. čs. paradesantná brigáda, ktorá sa 5. januára 1944 začala formovať v Jefremove. Jadro brigády tvorili bývalí príslušníci slovenskej 1. pešej divízie, ktorí koncom októbra 1943 padli do zajatia Červenej armády pri Melitopoli :  viac >>>


140.   Pred 65 rokmi padol čs. pilot v službách RAF Sq.Ldr. Otto Smik, DFC

Sq. Ldr. Otto Smik, DFC Dňa 28. novembra 1944 zahynul pri leteckom útoku na ciele v Holandsku jeden z najlepších stíhacích pilotov čs. zahraničného vojska v druhej svetovej vojne Squadron Leader Otto Smik, DFC. Iba 22 ročný čs. podporučík bol v novembri 1944 vymenovaný za veliteľa britskej 127. stíhacej perute Fighter Command RAF, operujúcej na kontinente. Bol v poradí tretím čs. dôstojníkom na takomto poste v RAF :  viac >>>

Späť na začiatok článku.


Oslobodzovanie územia Slovenska v II. svetovej vojne

153. Oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 - 1945

Jednotka čs. vojakov 1. ČSAZ v ZSSR Oslobodzovanie územia Slovenska sa začalo 20. septembra 1944, keď jednotky 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu po prekročení štátnej hranice pri Michalovciach oslobodili obec Kalinov a skončilo sa 3. mája 1945 oslobodením obcí Makov a Klokočov po 226 dňoch. Po celý čas bojovala na našom území Červená armáda, 1. čs. armádny zbor v ZSSR od 6. októbra 1944 a od 18. decembra 1944 aj rumunské vojská : viac >>>


111.   Slovensko oslávilo 65. výročie SNP

Povstalcov nastupujú do boja Slovensko si pripomenulo už 65. výročie Slovenského národného povstania (SNP), ktoré vypuklo 29. augusta 1944. V radoch povstalcov bojovali príslušníci 30 národov Európy, Ameriky a Austrálie. Dva mesiace bránili povstalecké územie v tyle sovietsko-nemeckého frontu. SNP bolo jedným z veľkých ozbrojených vystúpení antifašistov v Európe a je preto jednou z kľúčových udalostí našich dejín :  viac >>>


120.   Najväčšia bitka v dejinách ČSR sa odohrala v Duklianskom priesmyku

Označenie dobitej štátnej hranice Od septembra 1944 sa v duklianskom priesmyku odohrávala najväčšia bitka československých zahraničných jednotiek v druhej svetovej vojne. Vojská sovietskej ČA sa tam spolu s 1. československým armádnym zborom v ZSSR snažili prebiť cez línie nemeckej obrany. Až začiatkom októbra po tvrdých bojoch prekročili československí vojaci slovenskú hranicu. V tzv. " údolí smrti " zahynuli desaťtisíce vojakov :  viac >>>


144.   Československí tankisti a letci v ostravsko-opavskej operácii

T-34 Jan Žižka 1.čs.tb v ZSSR Úplnú bojovú pohotovosť dosiala 1. československá tanková brigáda v ZSSR 16. februára 1945 a zahájila presun na front, kde bola nasadená do bojov v ostravsko-opavskej operácii. Do operácie bola nasadená aj 1. československá zmiešaná letecká divízia v ZSSR. Po oslobodení Ostravy 30. apríla 1945 pokračovali brigády 1. čs. armádneho zboru v prenasledovaní ustupujúcich Nemcov až do začiatku mája 1945 :  viac >>>

Späť na začiatok článku.


Informácie súvisiace s čs. zahraničným odbojom

164. Pred 70 rokmi vzniklo čs. zahraničné vojsko v Británii

Cholmondeley - pamätník čs. vojakov Československí vojaci po evakuácii z porazeného Francúzska do Británie, boli v lete 1940 sústredení v zámockom parku Cholmondeley. Pri pamätníku, symbolu účasti slovenských a českých vojakov v boji proti hitlerovskému Nemecku, sa 4. júla 2010 uskutočnil spomienkový akt delegácií a veteránov z Česka, Slovenska a Británie. Vojaci evakuovaní do parku pri Cholmondeley sa stali jadrom čs. vojska v Británii : viac >>>


160. Pamätný deň čs. parašutistov padlých v 2. svetovej vojne

Časť delegácie KVV SR Praha si 18. júna 2010 pripomenula 68. výročie statočného boja a hrdinskej smrti siedmych čs. parašutistov v chráme sv. Cyrila a Metoda. Pietneho aktu pred chrámom na Resslovej ulici a pri pamätníku čs. parašutistov padlých v 2. svetovej vojne v Dejviciach sa zo Slovenska zúčastnila delegácia Klubu vojenských výsadkárov SR z klubov Bratislava, Prešov, Trenčín a Žilina : viac >>> 17. 9. 2010 vložené  video >>>


139.   V Prahe bola otvorená nová expozícia o čs. parašutistoch SOE

Krypta v kostole sv. Cyrila a Metoda v Prahe Pravoslávny chrám sv. Cyrila Metoda sa zapísal do dejín čs. odboja na jar 1942. V krypte kostola sa ukrývalo po atentáte na R. Heydricha a 18. júna 1942 zomrelo sedem parašutistov, vysadených na okupované čs. územie " protektorátu ". Novú expozíciu v múzeu pri kostole otvoril 20. januára 2010 minister obrany ČR. V krypte sú umiestnené iba busty a životopisy čs. parašutistov, vlastná expozícia je v múzeu kostola :  viac >>>

Späť na začiatok článku.


<<<  späť  na stránku KVH PFO TN

Aktualizované 26. 11. 2011

Prepínač na :

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka KVH DP
KVH-DP

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

ĎAKUJEME:

Logo Prekop
Autoškola
JP + STK