Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste a PK Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Adresa:
Krúžok výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 441 až 460 :

460. V Trenčíne sa konala vedomostná súťaž „Medzníky 2. svetovej vojny“

Obr.23460c

Oblastná organizácia SZPB Trenčín v spolupráci Regionálnym úradom školskej správy Trenčín uskutočnili 20. apríla 2023 v Posádkovom klube Trenčín vedomostnú súťaž Medzníky 2. svetovej vojny. Súťažilo celkom 9 družstiev žiakov 8. a 9. tried z ôsmych škôl v okrese Trenčín a Bánovce nad Bebravou. Na organizácii súťaže sa podielal aj Klub vojenskej histórie protifašistického odboja. Viac je tu : otvoriť >>>


459. Stretnutie k 78. výročiu oslobodenia Trenčína na Brezine

Obr.23459d

K pamätníku na Brezine si 13. apríla 2023 prišla pripomenúť 78. výročie oslobodenia mesta aj delegácia SZPB Trenčín. Po položení vencov delegáciami účastníkov stretnutia k pamätníku obetí nemeckých okupantov vystúpil s príhovorom aj predseda Oblastného výboru SZPB Trenčín Miroslav Malay. Predseda a tajomník KVH - PFO ocenili medailami päť pozvaných hostí za spoluprácu s ich klubom a ZO SZPB. Viac je tu : otvoriť >>>


458. Od narodenia Jozefa Gabčíka uplynulo 111 rokov

Obr.23458

Dňa 8. apríla 2023 uplynulo 111 rokov od narodenia Jozefa Gabčíka, veliteľa skupiny Anthropoid, ktorá vykonala atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora, SS-Obegruppenführera a generála polície Reinharda Heydricha. Uvedena špeciálna operácia čs. zahraničného vojska vo Veľkej Británii je dodnes najznámejším činom čs. odboja v dobe druhej svetovej vojny. Stručná informácia o Jozefovi Gabčíkovi je tu : otvoriť >>>


457. Výročie narodenia trenčianskeho Sokola a odbojára Vladimíra Chovana

obr.10162b

Aktívny funkcionár trenčianskej organizácie Sokol a významný člen odbojovej skupiny v rokoch 1939 - 1945 Vladimír Chovan sa narodil 31. januára 1913. Keď po vzniku Slovenského štátu bola činnosť organizácie Sokol zakázaná, časť Sokolov v Trenčíne sa zapojilo do formujúceho sa domáceho odboja. Úlohou Vladimíra Chovana bolo kontaktovať sa na vojakov a organizovať trenčiansku mládež. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2022 :

456. Pietne stretnutia ku Dňu vojnových veteránov v Trenčíne 2022

Obr.22456i

V Trenčíne si už od roku 2008 pripomíname "Deň vojnových veteránov" na dvoch vojenských cintorínoch, kde sú pochovaní vojaci, ktorí zomreli v meste počas I. svetovej vojny. Prvý je pri "srbskej" kaplnke, druhý je v Kubre-Zábraní. V októbri 2022 pribudol v parku M. R. Štefánika pamätník československým vojakom, ktorí zahynuli po bojoch o Trenčín v československo-maďarskej vojne 1918 - 1919. Viac je tu : otvoriť >>>


455. Stretnutie klubov vojenských výsadkárov SR a ČR v Trenčíne

Obr.22455

Na letisku v Trenčíne sa 24. septembra 2022 stretli delegácie členov Klubov vojenských výsadkárov SR a Klubov vojenských výsadkových veteránov ČR. Stretnutie zorganizovalo prezídium Klubu vojenských výsadkárov SR v súčinnosti s 5. plukom ŠU Žilina a Veliteľstvom síl pre špeciálne operácie Trenčín. Vedľa bývalého vojenského objektu pri kláštore Veľká skalka odhalili pamätnú tabuľu J. Gabčíkovi. Viac je tu : otvoriť >>>


454. Účasť delegácií KVH-PFO na oslavách 78. výročia SNP

Obr.22454

Výbor trenčianskeho Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja zabezpečil účasť členov výboru aj klubu na viacerých oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania na viacerých miestach na Slovensku. Na pozvanie Oblastných výborov SZPB aj klubov sa delegáti KVH-PFO zúčastnili osláv v Senici, na krajských oslavách SNP na Jankovom vŕšku a na vrchu Roh, ako aj v meste Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


453. Cesta po stopách generála Rudolfa Viesta vo Francúzsku a Nemecku

Obr.22453

RTVS pripravuje dokument o armádnom generálovi R. Viestovi, v ktorom uvedie aj podiel generála na formovaní 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. K práci na miestach vzniku čs. jednotiek, ktoré tam v lete 1940 bojovali proti nemeckému agresorovi za slobodu aj pre svoju vlasť, RTVS pozval Klub generálov SR. Ich klub vyzval aj KVH PFO vyslať svoju tiež delegáciu. Viac je tu : otvoriť >>>


452. Vrba a Wetzler informovali o situácii v koncentračnom tábore Osvienčim

obr.22452a

Z koncentračného tábora Auschwitz Birkenau sa podarilo utiecť dvojici slovenských Židov, Alfrédovi Wetzlerovi a Rudolfovi Vrbovi. Po strastiplnej ceste prišli až do Žiliny, kde informovali židovských predstaviteľov o skutočných pomeroch v tábore. Ich výpoveď bola pre svet šokujúcou správou o nacistických vyhladzovacích táborov a hrôzach, ktoré sa v nich dejú. Viac je tu : otvoriť >>>


451. Aprílové aktivity Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja

Obr.22451

Na pozvanie primátora mesta sa 11. apríla stretnutia k 77. výročiu oslobodenia Trenčína od nemeckých okupantov a domácich fašistov zúčastnila aj delegácia KVH - PFO. Predseda klubu 27. apríla blahoželal K. Steklému k 101. narodeninám. 29. apríla bola v gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom otvorená o.i. aj klubová výstava o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


450. Prvá schôdza výboru Klubu letcov a parašutistov Trenčín v roku 2022

Obr.22450

Po uvoľnení "opatrení voči nákaze" sa 21. januára 2022 stretol v Posádkovom klube Trenčín výbor Klubu letcov a parašutistov Trenčín. Na začiatku rokovania člen RV SLZ Herman odovzdal darčekový kôš predsedovi klubu Kamenickému, ktorý mu poslal prezident RV SLZ Takács k 85. narodeninám. Darček veľmi milo prekvapil výbor klubu, ako aj oslávenca. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2021 :

449. Vojnový veterán Štefan Šteflovič oslávil v Trenčíne 100 rokov

Obr.21449

Vojnový veterán Štefan Šteflovič mal 12. novembra 2021 sto rokov. Prezidentka Slovenskej republiky mu odovzdala v Trenčíne Rad Ľudovíta Štúra II. stupňa. Vysoké vojenské vyznamenania mu boli odovzdané aj v Posádkovom klube Trenčín od ministra obrany a Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR. K narodeninám aj k oceneniu svojmu členovi blahoželali delegácie "jeho" klubov. Viac je tu >>>


448. Dve pietne stretnutia ku Dňu vojnových veteránov v Trenčíne

Obr.21448

Dvoch piet k 103. výročiu konca Veľkej vojny sa v Trenčíne zúčastnili o.i. aj delegácie profesijných klubov. Na Deň vojnových veteránov položili veniec na vojenskom cintoríne v Kubre - Zábraní 11. novembra 2021. Na druhý deň sa delegácia KVH-PFO zúčastnila aj piety na mestskom cintoríne pri kaplnke SHS. Na záver bol zasadený strom slovensko-srbského priateľstva. Viac je tu >>>


447. Účasť delegácie Trenčanov na odhalení sochy čs. legionára v Seredi

Obr.21447

26. októbra 2021 bol v Seredi odhalený pomník so sochou čs. legionára na pamiatku čs. legionárov z Talianska, ktorí po vzniku Československého štátu oslobodzovali v zime 1918 - 1919 západné Slovensko. Na pozvanie primátora mesta, aktivistov z Čs. obce legionárskej a Nadácie M. R. Štefánika sa odhalenia pomníka so sochou zúčastnila o.i. aj delegácia dvoch klubov z Trenčína. Viac je tu >>>


446. Účasť na odhalení pomníka M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne

Obr.21446

Na pozvanie primátora mesta Dolný Kubín aj mestských občianskych združení zúčastnila sa odhalenia pomníka s bustou generála a čs. diplomata M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne o.i. aj delegácia klubov z Trenčína. Pamätník, ktorý vznikol z iniciatívy miestnych o.z., bol odhalený 25. októbra 2021 pred 103. výročím vzniku štátu Československo na ulici M. R. Štefánika. Viac je tu >>>


445. Povýšenie kpt.v.v. Jozefa Jablonku do hodnosti plukovník i.m.

Obr.21445

Na slávnostnom stretnutí 25. augusta 2021 v Drietome bol kpt.v.v. Jozef Jablonka ministrom obrany SR povýšený do hodnosti plukovník i.m. Odhalená mu bola tiež pamätná tabuľa o jeho povýšení. Prieskumník-parašutista Jablonka bol jedným z najúspešnejších účastníkov spravodajských výsadkov v závere druhej svetovej vojny v kompetencii 4. ukrajinského frontu Červenej armády. Viac je tu >>>


444. Trenčania oslávili 77. výročie SNP pri pamätníku na Brezine

Obr.21444

Spomienka na 77. výročie SNP sa v Trenčíne konala až 3. septembra 2021, aby sa jej mohli zúčastniť aj študenti a žiaci škôl. Po otvorení stretnutia položili k pamätníku obetí nemeckých okupantov vence delegácie zástupcov štátnej správy a samosprávy, vojenskej posádky, trenčianskych organizácií SZPB, OZ a klubov aj občanov. Všetci sa prišli pokloniť pamiatke účastníkov SNP. Viac je tu >>>


443. Minister obrany povýšil vojnového veterána Štefana Štefloviča

Obr.21443

V Posádkovom klube Trenčín 28. augusta 2021 minister obrany povýšil Štefana Štefloviča do hodnosti "kapitán vo výslužbe". Po prečítaní rozkazu mu Jaroslav Naď osobne odovzdal dekrét o povýšení a náramenníky kapitána. Už 99 ročný kapitán v.v. je mladší z dvoch ešte na Slovensku žijúcich veliteľov rôt, ktoré útočili od poľskej Dukly v smere na Dukliansky priesmyk. Viac je tu >>>


441. Náučno-poznávací zájazd do rodného kraja M. R. Štefánika

Obr.21441

17. augusta 2021 uskutočnil KVH PFO pri PK Trenčín už druhý náučno-poznávací zájazd v roku 2021. Jeho cieľom bolo navštíviť rodný kraj aj miesto posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika. Účastníci zájazdu si prezreli námestie v Brezovej pod Bradlom aj múzeum D. S. Jurkoviča, navštívili mohylu M. R. Štefánika na Bradle a múzeum v Košariskách. Viac je tu >>>


Po mnohých rokoch vykonávame postupnú kontrolu, aktualizáciu, opravy a výmeny starších informácií, ako aj spôsob ich prezentácie na našej stránke. Za pochopenie aj trpezlivosť našim návštevníkov ďakujeme.


 <<< vpred na novšie informácie                                  >>> vzad na staršie informácie
Informácie čís. 441 až 460

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

Výstava na
pamiatku
K. Pajera:
Karol Pajer
Slovák Pajer bol
spoluzáchrancom
stoviek detí a tiež
vojakom-hrdinom domáceho odboja
FFI vo Francúzsku.

ARCHÍV

informácie:

č. 421 - 440
č. 401 - 420
č. 381 - 400
č. 361 - 380
č. 341 - 360
č. 321 - 340
č. 301 - 320
č. 281 - 300
č. 261 - 280
č. 241 - 260
č. 221 - 240
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.