Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  a ATV v Trenčíne

  EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 24. 4. 2015 :
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:
História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >

a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 291 až 310 :

309. Účastníci protifašistického odboja na Dni Ozbrojených síl SR

Obr.14307 Pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR sa 22. septembra 2014 na Veliteľstve pozemných síl OS SR konal slávnostný nástup. Pozvaní boli aj účastníci protifašistického odboja v druhej svetovej vojne a delegácia organizácií SZPB v Trenčíne. Po skončení slávnostného nástupu pozval veliteľ PV OS SR priamych účastníkov protifašistického odboja na krátke spoločenské stretnutie :  viac >>>


308. Poľsko napadli 1. septembra 1939 armády troch štátov + 3 videoklipy

Obr.14308 Po rozbití Česko-Slovenska a ovládnutí oboch zemí obrátil Hitler pozornosť na Poľsko. S cieľom spojiť dve oddelené nemecké územia cez tzv. poľský koridor a mesto Gdansk, požadoval ich odstúpenie Nemecku. Vopred naplánované napadnutie Poľska odôvodnil zinscenovanou provokáciou. Keď 1. septembra 1939 Nemecké ozbrojené sily vpadli do Poľska, západné veľmoci Poľsku nepomohli : viac >>>


307. Stretnutie k 70. výročiu leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi

Obr.14307 Delegácia trenčianskeho Klubu letcov a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja sa dňa 31. augusta 2014 zúčastnila spomienkového stretnutia v mestečku Slavičín k 70. výročiu leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi. Stretnutie sa konalo po návšteve múzea a bohoslužby v kostole pri pamätníku 28 amerických letcov zo zostrelených lietadiel, letiacich na ciele v okolí Moravskej Ostravy :  viac >>>


306. Málo známe fakty o Trenčíne a Slovenskom národnom povstaní

obr.14306 V Trenčíne sa pripomína Slovenské národné povstanie na viacerých pamätných tabuliach. Mnohí okolo nich iba prejdú a ani si neprečítajú, komu sú venované. Často iba tušia, že sú venované pamiatke ľudí, ktorí zahynuli pre niečo v čase vojny, ale iba málo kto sa už o nich zaujíma. 70 rokov od vypuknutia SNP je príležitosťou si pripomenúť aj občanov mesta, ktorí položili život za slobodu národa :  viac >>>


305. Aktivity trenčianskych klubov zamerané na 70. výročie SNP

obr.14305 Pri príležitosti 70. výročia SNP (Slovenského národného povstania) sa delegácie väčšiny klubov pôsobiacich v PK Trenčín zúčastnili niekoľkých slávnostných stretnutí a osláv. Okrem účasti na akciách zorganizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom, Oblastnou organizáciou SZPB, mestom Trenčín, ako aj vládou SR, pripravili tri kluby k 70. výročiu SNP spoločnú výstavu v PK Trenčín :  viac >>>


304. Seržant Archie LaFond má novú pamätnú tabulu

Obr.14304 Keď sa 7. júla 1944 vracali bombardéry B-24 "Liberator" 454. bombardovacej skupiny 15. leteckej armády USAF z misie na rafinériu Obertal, 20 vracajúcich sa strojov zhodilo bomby aj na zbrojovku v Dubnici na Váhom. Jeden zo zostrelených B-24 spadol na svahy Inovca. Po opustení lietadla si Stg. Achie M. LaFond nestihol otvoriť padák. Od 6. júla 2014 má pamätnú tabuľu v obci Dubodiel :  viac >>>


302. Po stopách dvoch svetových vojen v západnej Európe

Obr.14302 Päť členov Klubov vojenských výsadkárov SR z Martina, Trenčína a Žiliny uskutočnilo 3. až 16. júna 2014 ďalšiu cestu "po stopách svetových vojen" v západnej Európe. Hlavným cieľom cesty boli oslavy 70. výročia vylodenia v Normandii. Navštívili aj miesta konca pohlavárov nacizmu v Nemecku, bojiská oboch svetových vojen vo Francúzsku, v Belgicku aj Holandsku a ďalšie pamiatky :  viac >>>


301. Aktivity trenčianskych klubov k výročiam Veľkej vojny

Obr.14301 V trenčianskej kasárni bývalého C.a K. pešieho pluku 71 sa 5. júna 2014 uskutočnilo spomienkové stretnutie k 96. výročiu popravy účastníkov Kragujevskej vzbury. Pietny akt sa konal pri pamätníku 44 vojakov "drotárskeho" pluku, popravených 8. júna 1918 v Kragujevci. Po stretnutí bola v Posádkovom klube Trenčín otvorená rozsiahla výstava k 100. výročiu vzniku prvej svetovej vojny :  viac >>>


300. Od vylodenia spojencov v Normandii uplynulo 70 rokov

Obr.14300 Pred 70 rokmi sa ráno 6. júna 1944 vylodili invázne vojská západných spojencov v Normandii na atlantickom pobreží Francúzska. Operácia Overlord spojeneckých vojsk bola doposiaľ najväčšou kombinovanou výsadkovou operáciou v dejinách. Po úspešnom vylodení na štyroch plážach sa začala bitka o Normandiu. Vojská západných spojencov oslobodili postupne celé Francúzsko a Belgicko :  viac >>>


299. Slávnostne si pripomenuli koniec druhej svetovej vojny

Obr.14299 Trenčania si dňa 7. mája 2014 pripomenuli 69. výročie konca druhej svetovej vojny na území Európy. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo pred pamätnou tabuľou na budove Posádkového klubu Trenčín z iniciatívy Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1. Po stretnutí sa konala prednáška o ručných palných zbraniach používaných v druhej svetovej vojne s ukážkou : viac >>>


298. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja vystavuje (2)"

Obr.14298 Trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja nahradil v Posádkovom dome Bratislava výstavu o Karolovi Pajerovi za výstavu o druhom čs. vojenskom zahraničnom odboji. Výstava s názvom "Československý odboj vo Francúzsku (1939 -1940)" bola otvorená 29. apríla 2014. Výstavu o pokračovaní čs. odboja otvoril klub 2. mája v Pozloviciach : viac >>>


297. Medzinárodná konferencia k 70. výročiu SNP

Obr.14297 V Banskej Bystrici sa v 23. až 25. apríla 2014 uskutočnila jedna z akcií k už 70. výročiu Slovenského národného povstania, medzinárodná konferencia pod názvom „SNP - Slovensko a Európa v roku 1944“. Stalo sa veľmi dobrou tradíciou, že na podujatiach organizovaných Múzeom SNP v Banskej Bystrici, sa stretávajú s veteránmi a pamätníkmi historici zo Slovenska aj zo zahraničia : viac >>>


296. Skončil sa 39. ročník turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka"

obr.14296 Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín, OKST TTS Trenčín, Oblastná organizácia SZPB Trenčín a ZO SZPB Trenčín - 1 zorganizovali 39. ročník turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka". Pochod sa 12. apríla 2014 začal pri mohyle na Jankovom vršku a zúčastnilo sa ho celkom 179 turistov. Najmladší účastník mal 7 a najstarší 89 rokov. Pochod je súčasťou výročia oslobodenia mesta : viac >>>


295. Spomienkové stretnutie k 69. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

Obr.14295 Trenčania si dňa 10. apríla 2014 tradične pripomenuli 69. výročie oslobodenia svojho mesta pri pamätníku a hroboch okupantmi a gardistami povraždených obetí na Brezine. S príhovorom vystúpil primátor Richard Rybníček a Pavol Liška, účastník SNP. Stretnutia sa okrem delegácií štátnej správy, samosprávy a SZPB zúčastnili aj členovia klubov, združení a deti z okolitých škôl : viac >>>


293. Udalosti súvisiace so vznikom Slovenského štátu v marci 1939

Obr.14293 Po Mníchovskej "dohode" a viedenskej arbitráži musela ČSR odstúpiť svoje pohraničné územia. "Druhej republike" zostal iba úzky pruh územia o dĺžke asi 900 a šírke 100 kilometrov. Po dosiahnutí autonómie Slovenska získali v krajine moc sily, ktoré A. Hitler využil k rozloženiu Česko-Slovenska a ovládnutiu Česka. Už 23. marca 1939 vpadli maďarské vojská na územie Slovenska : viac >>>


292. Trenčianska ZO SZPB dôstojne oslávila sviatok MDŽ

Obr.14292 Základná organizácia SZPB Trenčín - 1 ( pôsobiaca ako Klub vojenskej histórie protifašistického odboja pri PK Trenčín ) pripravila pri príležitosti MDŽ pre svoje členky v piatok 15. marca 2014 spoločenské posedenie. Z úcty k ženám sa výbor klubu rozhodol vyčleniť oslavu sviatku žien z prvej členskej schôdze vďaka podpore mesta Trenčín, určenej na rozvoj aktivít a činnosti ZO : viac >>>


291. Klub vojenskej histórie "Protifašistický odboj" vystavuje

Obr.14291 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja spoločne s klubmi na Morave otvorili svoje výstavy na Slovensku aj na Zlínsku. Mestečko Slavičín priviezlo do PK Trenčín výstavu o pomoci Slovákov protifašistickému odboju v ich regióne po rozbití aj "druhej" ČSR Hitlerom v roku 1939. Trenčania prezentovali postupne za sebou tri výstavy v Posádkovom klube Bratislava aj v moravskom Slavičíne : viac >>>


 <<< vpred na novšie informácie                                  >>> vzad na staršie informácie
Informácie čís. 291 až 310

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


Vojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

ARCHÍV
článkov :
č. 271 - 290
č. 251 - 270
č. 231 - 250
č. 211 - 230
č. 191 - 210
č. 171 - 190
č. 151 - 170
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 020