Informácie o aktivitách klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výročia  |  Aktivity  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Naše kluby vystavovali :

NAŠE KLUBY :

    Informácie z klu-
    bov v Trenčíne

    Klub výpočtovej
    techniky Trenčín

    Klub vojenských
    veteránov ( TN )

    Klub vojenských
    výsadkárov (TN)

    Klub letcov a pa-
    rašutistov ( SLZ )

    Klub filatelistov -
    KF 52-19 Trenčín

    Klub numizmati-
    kov a historikov

    Kluby vojenskej
    histórie Trenčín


    Klub priateľov
    Francúzska
    a Slovenska ZA

    Klub priateľov
    VKK T.Matliare


Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>

Telefón:
cez pracovné dni
10.00 - 11.30h
0960 333 886

Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PKTN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail: admin >>>
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz


Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 14.04.2019
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

1.ČSAZvZSSR
1.ČSAZ v bojoch
za oslobodenie
ČSR (1944-1945)

je na stiahnutie tu >

VÝSTAVY ZÁUJMOVÝCH KLUBOV PÔSOBIACICH PRI PK TRENČÍN

403. Výstava vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku (1939-1940)

obr.19403 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja zapožičal spolupracujúcemu klubu pre "Štefánikov dom" v Brezovej pod Bradlom výstavu "Československý vojenský odboj vo Francúzsku 1939 -1940". Výstava bola otvorená 12. apríla 2019 pod názvom "Štefan Osuský a čs. vojsko". Diplomat Osuský, rodák z Brezovej, mal veľký podiel na vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>

Repríza výstavy v Brezovej pod Bradlom bola otvorená už pod upraveným názvom Osuský a Česko-Slovenské vojsko. Pozvánka na výstavu bola prezentovaná na TV SEN : otvoriť >>>


401. Výstava o rozbití aj „druhej ČSR“ a vzniku čs. odboja (1939-1940)

obr.19401 13. marca 2019 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril v Posádkovom klube Trenčín svoju výstavu "Československý zahraničný odboj vo Francúzsku (1939 - 1940). Jej súčasťou je aj výstavka o rozbití aj "druhej ČSR" podľa projektu Hitlera, ktorý sa ani po Mníchovskej zrade nevzdal cieľa ovládnuť územie celej ČSR. Mnoho občanov začalo odboj doma aj v zahraničí. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2018 :

382. Výstavu o Karolovi Pajerovi v Gemersko-malohontskom múzeu

obr.18382 Výstavu o Karolovi Pajerovi, hrdinovi protifašistického odboja, ktorý pomohol zachrániť stovky detí vo Francúzsku v 2. svetovej vojne spolu aj s výstavou o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku otvorili v Rimavskej Sobote 4. mája 2018 dvaja kurátori Klubu vojenských veteránov Trenčín a Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Zúčastnili sa aj piety pri pamätníku osloboditeľov mesta. Viac >>>


380. Výstava "Vznik československých légií" vo Francúzku (1914-1918)

obr.18380 K blížiacemu sa 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky zapožičal Francúzsky inštitút na Slovensku pre Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) a Posádkový klub Trenčín výstavu fotografií o vzniku čs. jednotiek a formovaní čs. vojska vo Francúzsku počas 1. svetovej vojny. Pripravila ju inštitúcia "Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale". Viac >>>


378. Výstava o bojoch 1. ČSAZ za oslobodenie ČSR (1944-1945)

Obr.18378 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril dňa 28. februára 2018 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o bojoch 1. československého armádneho zboru (v ZSSR) v bojoch za oslobodenie Československa (1944 - 1945). Jej súčasťou je aj prezentácia publikácie na rovnakú tému. Autorom výstavy aj publikácie je historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2017 :

369. Výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)" v Trenčíne

Obr.17369 Od 14. do 29. septembra 2017 bola v Posádkovom klube Trenčín nainštalovaná výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 -1920)." Putovná výstava Nadácie M. R. Štefánika a Ústavu politických vied SAV je venovaná 100. výročiu prvej svetovej vojny, vzniku a vystúpenia čs. légií - spoločného boja Slovákov a Čechov za slobodu národa, vzniku ČSR a tragickej smrti M. R. Štefánika. Viac o výstave je tu >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2015 :

319. Oslavy 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny v Trenčíne

Obr.15319 Pri pamätnej tabuli umiestnenej na Posádkovom klube Trenčín, venovanej vojakom oslobodzovacích armád, ktorí padli v bojoch o mesto a jeho okolie v apríli 1945 sa dňa 6. mája 2015 uskutočnilo slávnostné stretnutie k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny. Stretnutie pripravil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 a PK Trenčín. Po stretnutí bola v PK otvorená výstava k téme výročia : viac >>>


318. Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na bruntálskom zámku

Obr.15318 Na zámku v Bruntále otvorili 16. apríla 2015 dva dlhodobo na Slovensku spolupracujúce kluby výstavu o slovenskom učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. 1. pešej divízie vo Francúzsku a jednému zo záchrancov 525 detí vo Francúzsku v rokoch 1940-1944. Karol Pajer padol v bitke skupín francúzskeho domáceho odboja s nemeckými okupantmi a tzv. milíciami domácich kolaborantov pri Mont-Mouchet : viac >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2014 :

298. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja vystavuje (2)"

Obr.14298 Trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja nahradil v Posádkovom dome Bratislava výstavu o Karolovi Pajerovi za výstavu o druhom čs. vojenskom zahraničnom odboji. Výstava s názvom "Československý odboj vo Francúzsku (1939 -1940)" bola otvorená 29. apríla 2014. Výstavu o pokračovaní čs. odboja otvoril klub 2. mája v Pozloviciach : viac >>>


291. Klub vojenskej histórie "Protifašistický odboj" vystavuje

Obr.14291 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja spoločne s klubmi na Morave otvorili svoje výstavy na Slovensku aj na Zlínsku. Mestečko Slavičín priviezlo do PK Trenčín výstavu o pomoci Slovákov protifašistickému odboju v ich regióne po rozbití aj "druhej" ČSR Hitlerom v roku 1939. Trenčania prezentovali postupne za sebou tri výstavy v Posádkovom klube Bratislava aj v moravskom Slavičíne : viac >>>


278. Výstava o čs. zahraničnom protifašistickom odboji - 2. časť

Obr.č.13278 V Posádkovom klube Trenčín bola 8. októbra 2013 pre verejnosť otvorená výstava „Československé vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike 1940-1943“. Je venovaná pamiatke československých dobrovoľníkov, ktorí na území Palestíny vytvorili 11. čs. peší prápor - Východný. Jeho vojaci bojovali po boku Spojencov proti talianskej a nemeckej armáde aj na severoafrickom bojisku : viac >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2013 :

276.  Výstava CLUB AKTIVITY 2013 v Posádkovom klube Trenčín

Obr.13276 Od 17. do 30. septembra 2013 bola v Posádkovom klube Trenčín posádková prezentácia záujmovej, umeleckej a technickej činnosti "CLUB AKTIVITY 2013". Prezentovala aktivity 19 záujmových klubov, ktoré v PK Trenčín združujú už 1030 členov. Na prezentácii bolo vybraných 13 klubov, ktorých vystavované práce budú reprezentovať PK Trenčín na celorezortnej prehliadke : viac >>> + video


265.  Filatelisti v Trenčíne oslávili 50. výročie klubu výstavou   + video

Obr.13265 Filatelistická výstava inštalovaná k 50. výročiu založenia Klubu filatelistov 52-19 Trenčín pod názvom LAUGARICIO 2013 bola otvorená dňa 26. marca 2013 v Posádkovom klube Trenčín. Výstava prezentovala známkovú tvorbu Slovenskej republiky od roku 1993, poštové dokumenty vzťahujúce sa k obdobiu 2. svetovej vojny, známky štátov z celého sveta a ocenené poštové známky Slovenskej republiky na svetových fórach : viac >>>


250.  Slováci v misii OSN na Cypre a v operácii NATO v Afganistane + video

Obr. 12250 Dňa 19. septembra 2012 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila vernisáž výstavy, konanej pri príležitosti Dňa OS SR a 10. výročia vzniku Veliteľstva Sil výcviku a podpory OS SR. Prostredníctvom fotografií, publicistiky a dokladov poštového spojenia predstavuje našich vojakov v misiách na Cypre aj v Afganistane. Výstava je otvorená denne od 08.00 do 18.00 h až do 26. októbra 2012 :  viac >>>


>>> Ďalej na informácie o výstavách klubov do roku 2012

  <<< späť  na hlavnú stránku www.klubvtn.info
Aktualizované 25. augusta 2019

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína