Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>


Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 231 až 250 :

250.  Slováci v misii OSN na Cypre a v operácii NATO v Afganistane + video

Obr. 12250 Dňa 19. septembra 2012 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila vernisáž výstavy, konanej pri príležitosti Dňa OS SR a 10. výročia vzniku Veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR. Prostredníctvom fotografií, publicistiky a dokladov poštového spojenia predstavuje našich vojakov v misiách na Cypre aj v Afganistane. Výstava je otvorená denne od 08.00 do 18.00 h až do 26. októbra 2012 :  viac >>>


249.  Augustové aktivity Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja

Obr. 12249 Delegácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín 1 sa v auguste zúčastnili celoslovenských, krajských aj na miestnych oslavách 68. výročia SNP. Najväčší počet členov sa zúčastnil osláv pri pamätníku na Jankovom vršku. Delegácia sa zúčastnila krajských osláv na vrchu Roh a celoslovenských osláv v Banskej Bystrici. V Trenčíne bolo pietne stretnutie pri pamätníku na Brezine :  viac >>> + video


248.  Pamätníky v meste Ovruč sú súčasťou slovenskej vojenskej histórie

Obr. 12248 V parku mesta Ovruč na východnej Ukrajine bol v sobotu 15. septembra 2012 odhalený pamätník sto dvom padlým vojakom slovenskej Zaisťovacej divízie. Po odhalení nového pamätníka sa uskutočnili spomienkové stretnutia pri príležitosti nedožitých stých narodenín brigádneho generála i.m. Jána Nálepku. Po spomienkovych aktoch v Ovruči nasledovala návšteva Múzea partizánskej slávy Polesia v Slovečne :  viac >>> + 3 video


247.  Petržalka bola pripojená k Bratislave pred 93 rokmi

Obr. 12247 Na spomienkovej akcii si pripomenuli dňa 18. augusta 2012 organizátori a návštevníci 93. výročie pripojenia Petržalky k Bratislave a Slovensku. Akt pripojenia uskutočnili v noci 15. augusta 1919 vojaci jednotiek Stráže slobody, zložených najmä z vojakov čs. légií a Sokola. Súčasťou spomienkovej akcie v Mýtnom domčeku pred starým mostom bola aj výstava o histórii čs. jednotiek Stráže slobody a čs. légií :  viac >>>


246.  Víťazstvo v bitke pri Zborove umožnilo sformovať čs.légie

Obr. 12246 Dňa 2. júla 1917 vybojovala čs. strelecká brigáda v Rusku v bitke pri mestečku Zborov čiastkové víťazstvo nad jednotkami Rakúsko-Uhorskej armády, ktoré umožnilo sformovať ďalšie jednotky čs. vojska v zahraničí. Boje čs. dobrovoľníkov po boku armád štátov Dohody prispeli po víťazstve v roku 1918 k zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku nového samostatného štátu Čechov a Slovákov - prvej Československej republiky :  viac >>>


245.  Sviatok Cyrila a Metoda oslávili na hrade Branč

Obr. 12245 Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa 5. júla 2012 uskutočnili na hrade Branč slávnostné bohoslužby so spomienkou na bratov Konštantína a Metoda, a súčasne aj na martýrov evanjelickej a kalvínskej cirkvi, ktorí boli v útrobách hradu v roku 1675 väznení za vieru v časoch protireformácie a na pamiatku Majstra Jana Husa. Branč bol pohraničný hrad, strážiaci po vzniku Uhorska cesty cez Malé Karpaty na Moravu :  viac >>>


244.  Júnové aktivity Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja Trenčín

Obr. 12244 V mesiaci jún 2012 Klub vojenskej histórie – protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín 1 pokračoval v práci na filme o 70. výročí Operácie Antropoid a hrdinskej smrti Jozefa Gabčíka a jeho šiestich spolubojovníkov - čs. parašutistov, ktorí zahynuli v boji proti nacistickým okupantom v Prahe. Koncom mesiaca sa uskutočnilo stretnutie jubilantov narodených v prvom polroku a členská schôdza klubu / ZO SZPB Trenčín 1 :  viac >>>


243.  Päť zastavení zájazdu po stopách operácie Antropoid              Nové + video

Lidická ruža Päť členov klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín sa zúčastnilo zájazdu do Prahy. Zájazd v dňoch 19.-18. júna 2012 zorganizovali vojenskí veteráni v spolupráci s Oblastnou organizáciou SZPB a Klubom vojenských výsadkárov SR v Žiline. Základná organizácia SZPB Trenčín 1 vyslala na zájazd kameramana a redaktorku zdokumentovať účasť delegácie na podujatiach k 70. výročiu operácie Antropoid :  viac >>>


242.  Pietne uctenie pamiatky čs. parašutistov v Bánove                    Nové + video

Pred pamätníkom v Bánove Dňa 15. júna 2012 sa na pozvanie starostu obce Bánov a Klubu výsadkových veteránov Zlín zúčastnila pietneho stretnutia pri pamätníku čs. parašutistu čat. ašp. Josefa Bublíka delegácia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína. Po pietnom stretnutí sa rodáci pplk. i.m. Josefa Bublíka s hosťami zúčastnili otvorenia výstavy o histórii čs. odboja v rokoch druhej svetovej vojny 1939 -1945 :  viac >>>


241.  Stretnutie veteránov výsadkového vojska SR a ČR v Žiline

Stretnutie KVV SR a ČR v Žiline V dňoch 11. až 13. júna 2012 sa v Žiline uskutočnilo “Stretnutie veteránov výsadkového vojska SR a ČR” pri príležitosti „65. výročia vzniku čs. výsadkového vojska, 100. výročia narodenia a 70. výročia smrti plk.i.m. Jozefa Gabčíka“. Organizátorom tohto medzinárodného podujatia bol podujatia Klub vojenských výsadkárov SR v spolupráci s Klubom výsadkových veteránov ČR s podporou OS SR a mesta Žilina :  viac >>>


240.  Po stopách druhej svetovej vojny v západnej Európe (2)

Pamätník na Mont Mouchet Štyria členovia "Klubu priateľov Francúzska a Slovenska Žilina" uskutočnili v dňoch 24. mája až 4. júna 2012 už tretiu cestu v rámci klubového projektu "Po stopách druhej svetovej vojny". Navštívili postupne Salzburg, Freiburg, Konstanz, Basel, až sa dostali do francúzskeho mesta Clermont-Ferrand v regióne Auvergne. Nakoniec vystúpili na Mont Mouchet, ktorý bol v roku 2012 hlavným cieľom výpravy :  viac >>>


239.  Májové aktivity Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja Trenčín

Pred PK Trenčín 7.5.2012 Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja pripravil v máji 2012 spomienkové stretnutie k 67. výročiu skončenia 2. svetovej vojny a prednášku o účasti Slovákov v čs. vojenskom zahraničnom protifašistickom odboji ( 1939-1945 ). Klub sa podieľal aj na príprave výstavy vo VHM Piešťany o K. Pajerovi a 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku. ZO SZPB Trenčín 1 začala práce na filme o 70. výročí Operácie Antropoid : otvoriť >>>


238.  Odkaz mužov odplaty - film o 70. výročí Operácie Antropoid   Nové + video

Cieľ atentátu... Pri príležitosti 70. výročia atentátu na "zastupujúceho ríšskeho protektora" - generála SS a polície Reinharda Heydricha dňa 27. mája 1942 sa konali od 26. mája 2012 v Prahe podujatia, pripomínajúce významný skutok príslušníkov čs. zahraničného aj domáceho odboja. Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja Trenčín vyslal do Prahy dvoch členov, aby zaznamenali priebeh výročia týkajúceho sa aj našich dejín :  viac >>>


237.  XVIII. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 10,5 km - cross

Pamätník J. Gabčíka v Žiline Žilinský pluk Jozefa Gabčíka a Klub vojenských výsadkárov SR v spolupráci s mestom Žilina a Olympijským klubom v Žiline usporiadali dňa 26. mája 2012 XVIII. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 10,5 km (cross). Pretek je organizovaný na počesť vojaka-parašutistu čs. špeciálnych jednotiek vo Veľkej Británii, plk.i.m. Jozefa Gabčíka, účastníka atentátu na R. Heydricha v Prahe dňa 27. mája 1942 :  video >>>


236.   Aktivity trenčianskych numizmatikov a historikov

Otvorenie prednášky Kluby numizmatikov a vojenskej histórie pri Posádkovom klube Trenčín už dlhšie spolupracujú s verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, Trenčianskym múzeom a pobočkou archívu pri organizovaní spoločných akcií. 19. apríla 2012 pozvali na prednášku s besedou doc. PhDr. Vladimíra Segeša, PhD. z Vojenského historického ústavu v Bratislave a 17. mája 2012 PhDr. Janku Karlíkovú z Trenčianskeho múzea :  viac >>>


235.   Výstava o Karolovi Pajerovi bola otvorená s múzejnou sezónou

Vernisáž výstavy Tohtoročnú múzejnú sezónu Vojenského historického múzea v Piešťanoch odštartoval 19. mája 2012 štátny tajomník MO SR Miloš Koterec otvorením výstavy o Karolovi Pajerovi a histórii 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. Výstavu pripravil Posádkový klub Trenčín a Vojenský historický ústav Bratislava v spolupráci s Klubom vojenskej histórie - protifašistického odboja Trenčín a Klubom priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline :  viac >>>


234.   Nezabúdajme na príčiny a dôsledky druhej svetovej vojny

67. výročie konca 2.SV Pri príležitosti 67. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom sa 7. mája 2012 pri pamätnej tabuli na Posádkovom klube Trenčín uskutočnilo spomienkové stretnutie. Popri priamych účastníkoch protifašistického odboja stretnutia sa zúčastnili zamestnanci Posádkového klubu Trenčín, členovia Klubu vojenskej histórie, Klubu vojenských veteránov Trenčín, členovia SZPB a Jednoty dôchodcov na Slovensku :  viac >>>


232.   Výstava Štefana Pelikána v Bratislave

Vernisáž výstavy Prezentáciu výberu z tvorby akademického sochára Štefana Pelikána pod názvom „Tvary a farby života“ otvorili 23. apríla 2012 na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave. Napriek množstvu autorských prezentácií od roku 1986 na Slovensku aj v zahraničí je to prvá samostatná výstava Štefana Pelikána v hlavnom meste SR. Majstrovi Pelikánovi bola pri jej otvorení odovzdaná soška Zlatá Europea :  viac >>>


231.   67. výročie oslobodenia mesta Trenčín

Na Brezine 11.4.2012 Trenčín bol oslobodený sovietskou a rumunskou armádou 10. apríla 1945. Nemci stačili vyhodiť do povetria oba mosty cez rieku Váh a pokračovali v ostreľovaní mesta z druhej strany Váhu ešte dvadsať dní. V bojoch na území vtedajšieho okresu Trenčín padlo 1380 rumunských a 1255 sovietskych vojakov. Zahynulo však aj 171 civilistov. Trenčania si oslobodenie mesta pripomenuli 11. apríla 2012 na cintoríne umučených :  viac >>>


<<<  vpred  na novšiu stránku                                                    >>>  vzad  na staršie stránky
Informácie čís. 231 až 250

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


ĎAKUJEME:

Grand Power
Grand Power s.r.o.

Logo PSS
PSS.SK

Logo Prekop
Autoškola
JP + STK1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


ARCHÍV :

informácie
č. 211 - 230
č. 191 - 210
č. 171 - 190
č. 151 - 170
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 010