Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
  KaMC z hradu TN-ský hrad KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR
 |  Aktuálne  | A.Fillo  | Výstavy  |
OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Klub vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne, UTV


Kontakty :

pon.- štv.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 141 až 150 :

150. Jubilejný 35. ročník turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka"

Štart na Jankovom vršku Odbory turistiky TTS s turistickým oddielom Dukla v Trenčíne uskutočnili už 35. ročník "Vojenskej päťdesiatky". Pochod na 50 a 25 km sa konal v sobotu 10. apríla 2010. Štart na 50 a 25km bol na Jankovom vršku, pre 2. trať na 25 km v Krásnej Vsi. Spoločný cieľ pochodu na 50 a 25 km (2. trať) bol v Trenčíne na Kubranskej ulici. Pochodu sa zúčastnilo približne 120 turistov, z toho 37 na 50 km. Video z 34. ročníka pochodu je  tu >>>


149. V Trenčíne ocenili veteránov druhej svetovej vojny

Pamätné medaile pre vetránov 2.SV Po pietnom akte 9. apríla 2010 bola v predvečer 65. výročia oslobodenia mesta Trenčín otvorená v Posádkovom klube Trenčín výstava. Minister obrany SR Jaroslav Baška udelil 36 odbojárom Pamätné medaile za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti. Pamätné medaile im odovzdal aj zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a predseda SZPB Pavol Sečkár zväzové vyznamenania :  viac >>>


148.   Výstava k 85. výročiu činnosti Klubu filatelistov v Trenčíne

Príležitostná poštová pečiatka Pri príležitosti 85. výročia založenia prvého Klubu filatelistov v Trenčíne ( 1925 ) zostavili dva trenčianske filatelistické kluby propagačnú výstavu zo zbierok ich členov. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 12. marca 2010 v Posádkovom klube Trenčín. Po otvorení filatelistickej výstavy sa v Trenčianskom múzeu konala inaugurácia poštovej známky s fiktívnym portrétom Matúša Čáka Trenčianskeho na keramickom reliéfe :  viac >>>


147.   Ocenenie akademického sochára Štefana Pelikána ministrom obrany

Nominamti ankety Vojenský čin roka 2010 Na vyhodnotenie 13. ročníka prestížnej ankety Vojenský čin roka bol do kategórie Priateľ armády nominovaný akademický sochár Štefan Pelikán, prezident Klubu priateľov Francúzska a Slovenska. Ocenenie v kategórii Priateľ armády je udeľované Ministerstvom obrany SR civilnej osobe alebo kolektívu, ktorí prispeli k upevňovaniu civilno-vojenských vzťahov. Š. Pelikán je nositeľom Ceny Európskej únie umenia :  viac >>>


146.   Výstava k nedožitým 95. narodeninám Jana Hrubého v Kunoviciach

Pred rodným domom J. Hrubého V Kunoviciach pri Uherskom Hradišti si dňa 3. marca 2010 pripomenuli nedožité 95. narodeniny svojho rodáka, pplk. in memoriam Jana Hrubého, člena paraskupiny Bioscop. Čatár Jan Hrubý bol jeden zo siedmich čs. parašutistov, ktorí 18. 6. 1942 padli v boji s nemeckými okupantmi v chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe. Pietneho aktu a otvorenia výstavy o Janovi Hrubom sa zúčastnila aj delegácia KVV SR :  viac >>>


145.   Z dejín Výskumného ústavu ovčiarskeho v Trenčíne

Prednáška Z dejín VÚO v Trenčíne Dňa 18. februára 2010 sa v Posádkovom klube Trenčín od 14.00 do 16.00 hod. konala prednáška Ing. Martina Mikuša na tému " Z dejín Výskumného ústavu ovčiarskeho v Trenčíne ". Prednáška odznela na členskej schôdzi klubov, ktoré vyvíjajú svoju činnosť pri Posádkovom klube Trenčín a spolupracujú s Klubom numizmatikov ( pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti ) v oblasti histórie :  viac + video >>>


144.   Československí tankisti a letci v ostravsko-opavskej operácii

T-34 Jan Žižka 1.čs.tb v ZSSR Úplnú bojovú pohotovosť dosiala 1. československá tanková brigáda v ZSSR 16. februára 1945 a zahájila presun na front, kde ju čakalo bojové nasadenie v ostravsko-opavskej operácii. Do operácie bola nasadená aj 1. československá zmiešaná letecká divízia v ZSSR. Po oslobodení Ostravy 30. apríla 1945 pokračovali brigády 1. čs. armádneho zboru v prenasledovaní ustupujúcich Nemcov až do začiatku mája 1945 :  viac >>>


143.   Bánovčania nezabúdajú na rodákov padlých v 2. svetovej vojne

Pri pamätníku v Bánove (CZ) Pamiatku nedožitých 90. narodenín rodáka, čs. parašutistu SOE, čat.abs. Josefa Bublíka, pplk. pechoty in memoriam, si pripomenuli v jeho rodisku - v moravskom Bánove. Pietnej spomienky a otvorenia výstavy o živote a hrdinskej smrti J. Bublíka, o čs. parašutistoch v 2. svetovej vojne a histórii ich povojnových následníkov, sa zúčastnila aj delegácia z Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína :  viac >>>


142.   Výročná členská schôdza klubu vojenských výsadkárov Trenčín

Z rokovania VČS Klubu letcov a parašutistov V Posádkovom klube Trenčín sa 6. februára 2010 uskutočnila výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov SR - oblastného klubu Trenčín. Rokovania sa zúčastnilo celkom 20 členov oblastného klubu, a traja hostia, 6 členov klubu bolo z rôznych dôvodov ospravedlnených. Tajomník KVV SR MUDr. Ján Hanák odovzdal Ing. Dibalovi pamätnú plaketu Štefana Baniča k 15. výročiu založenia KVV SR :  viac >>>


141.   Vznik 1. československej zmiešanej leteckej divízie v ZSSR

Stíhacie lietadlá LA-5FN čs. stíhacích letec. plukov 1. československá zmiešaná letecká divízia v ZSSR bola sformovaná 25. januára 1944. 1. čs. zmiešaná letecká divízia sa skladala z troch leteckých plukov - z jedného bitevného a dvoch stíhacích. 1. ČS. ZLD bola zaradená do sovietskej 8. leteckej armády gen.por. N. V. Ždanova. V marci a apríli 1945 boli dva pluky 1. ČS. ZLD, 1. čs. stíhací a 3. čs. bitevný letecký pluk, nasadené do bojov pri Ostrave a Opave :  viac >>>


<<<  vpred  na novšiu stránku                                                    >>>  vzad  na staršie stránky
Informácie čís. 141 až 150

Prepínač na www:

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka JDS
Zväz vojakov
SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV Prostějov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

Povážska župa M.R.Š.
Povážska župa M.R.Štefánika

Grand Power
Grand Power s.r.o.1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


ARCHÍV :

informácie
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 010