Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  a ATV v Trenčíne

  EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 24. 4. 2015 :
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:
História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >

a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 271 až 290 :

290. Stretnutie k 70. výročiu vzniku 2. čs. paradesantnej brigády

Obr.14290 V januári 1944 sa začala formovať 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR, ktorá po nasadení do bojov pod Duklou sa výrazným spôsobom zapojila do Slovenského národného povstania. Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj vydal k výročiu poštový lístok a pripravil v Posádkovom klube Trenčín stretnutie. Jeho stredobodom bol Štefan Šteflovič, jeden z posledných svedkov vzniku "parabrigády" a účastník bojov na Dukle : viac >>>


289. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoju činnosť

Obr.14289 Už po desiaty krát sa v prvú februárovú sobotu v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila výročná členská schôdza Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Členovia klubu 1. februára 2014 privítali medzi sebou primátora Mesta Trenčín Richarda Rybníčka a delegácie spriatelených klubov z mesta Trenčín, Slovenska aj Česka. Vyhodnotili svoje aktivity a činnosť klubu za rok 2013 a stanovili si úlohy na rok 2014 : viac >>>


288. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 92. narodeniny

Obr.14288 Svoje 92. narodeniny oslávil generálmajor v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v klube 4.vpr 4. brn a KVV Chrudim. Bývalý parašutista – radista je čestným občanom města Chrudim a prejavil záujem osláviť svoje 92. narodeniny medzi výsadkármi v meste, ku ktorému má vrelý vsťah : viac >>>


287. Trenčianska organizácia SZPB vyhodnotila svoju celoročnú činnosť

Obr.14287 V Posádkovom klube Trenčín sa 28. januára 2014 uskutočnila hodnotiaca členská schôdza základnej organizácie SZPB Trenčín - 1 a Klubu vojenskej histórie "Protifašistický odboj". Predseda oblastného výboru SZPB odovzdal Čestné uznania najaktívnejším členkám výboru. Zvýšenie aktivít a rozšírenie činností klubu a ZO SZPB Trenčín - 1 umožnila aj významná finančná podpora od Mesta Trenčín : viac >>>


286. Pred 70. rokmi vznikla 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR

Obr.14286 Začiatkom roka 1944 sa začali na oslobodenom ukrajinskom území formovať čs. vojenské zväzky, ktoré neskôr umožnili vznik 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Jednou z prvých bola 2. čs. paradesantná brigáda, ktorá sa v januári 1944 začala formovať v Jefremove. Jadro brigády tvorili bývalí príslušníci slovenskej 1. pešej divízie, ktorí koncom októbra 1943 padli do zajatia Červenej armády pri Melitopoli : viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2013 :

285. Tenisový turnaj na počesť umučených v Dušovej doline

Obr.13285 Na počesť obetí, umučených a povraždených v Dušovej doline a pochovaných v lesoparku Brezina sa Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) podieľal na 6. ročníku tenisového turnaja dorastencov. Po otvorení turnaja delegácia hráčok a usporiadateľov pod vedením predsedu Oblastného výboru SZPB Trenčín položila kvety k pamätníku umučených na Trenčianskej Brezine : viac >>>


284. Nezabudli sme na 90. výročie narodenia čs. parašutistu Dvořáka

Obr.13284 Klub vojenských výsadkárov si 13. novembra 2013 pripomenul 90. výročie narodenia svojho rodáka, nadporučíka i.m. Oldřicha Dvořáka, čs. parašutistu paravýsadku STEEL. Po stretnutí na Farskej ulici pred rodným domom Dvořáka poslali spriateleným klubom na Slovensku aj v Česku poštový lístok s fotografiou mladého parašutistu a pečiatkou na tému výročia. Na realizácii celiny spolupracovali tri kluby veteránov : viac >>>


283. Trenčianski jubilanti sa opäť výborne zabavili

Obr. č.13283 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1 pripravila dňa 11. novembra 2013 už druhé stretnutie s jubilantom. V tomto roku si svoje „okrúhle“ životné jubileum pripomenulo 80 členov klubu a ZO. Tejto tradičnej aktivity sa zúčastnili aj hostia z oblastného výboru SZPB, mestského zastupiteľstva a ďalší : viac >>>


282. Na Deň vojnových veteránov zaznel zvon aj v Trenčíne

Obr. č.13282 Na trenčianskom vojenskom cintoríne sa o 11,11 hodine 11. novembra 2013 uskutočnilo už tradičné spomienkové stretnutie ku Dňu vojnových veteránov. Účastníci stretnutia si na deň 95. výročia podpisu prímeria a formálneho skončenia prvej svetovej vojny pripomenuli pamiatku vojakov pochovaných v Trenčíne a súčasne všetkých našich vojakov, ktorý zahynuli vo vojnových konfliktoch od roku 1914 do súčasnosti : viac >>> + video


280. Spomienka na obete fašistickej okupácie v Křekove

Obr. č.13280 Na pozvanie organizátorov sa pietneho aktu v obci Křekov 27. októbra 2013 zúčastnila aj spoločná delegácia členov Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a Klubu vojenských výsadkárov z Trenčína. Občania a rodáci z obce Křekov s členmi spolupracujúcich klubov z okresu Zlín si na spoločnom spomienkovom stretnutí uctili obete nacistickej okupácie, príbuzných čs. parašutistu Jozefa Valčíka : viac >>>


279. Ruský pohľad na Občiansku vojnu a na čs. légie sa mení

Obr.č.13279 Zapojenie sa Československých légií v Rusku do udalostí ruskej občianskej vojny sa začalo prehodnocovať zásluhou ruských historikov, ktorí aj nám sprístupňujú materiály z ruských archívov. Donedávna sovietski, českí aj slovenskí historici pod vplyvom tzv. triednej ideológie a monopolu komunistickej strany vykladali dejiny občianskej vojny skreslene, falšovali jej príčiny aj priebeh a dokonca o jej udalostiach aj klamali : viac >>> + video


278. Výstava o čs. zahraničnom protifašistickom odboji - 2. časť

Obr.č.13278 V Posádkovom klube Trenčín bola 8. októbra 2013 otvorená pre verejnosť výstava „Československé vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike 1940 -1943“. Výstava je venovaná pamiatke českých a slovenských bojovníkov, ktorí na území Palestíny vytvorili 11. čs. peší prápor - Východný. Ako čs. vojaci bojovali po boku Spojencov proti talianskej a nemeckej armáde až do ich porážky v severnej Afrike : viac >>> + video


277.  Púť po stopách československých legionárov v Taliansku

Obr.13277 V lete 1918 boli mnohí českí a slovenskí muži poslaní bojovať na tzv. taliansky front ako vojaci rakúsko-uhorskej armády. Na talianskej strane sa do bojov proti nim zapojili aj československí legionári. Mnohí z nich tam padli a sú pochovaní na vojenských cintorínoch v Taliansku. V dňoch 20. až 24. septembra 2013 sa po stopách bojov čs. legionárov v Taliansku vydala aj delegácie Československej obce legionárskej : viac >>>


276.  Výstava CLUB AKTIVITY 2013 v Posádkovom klube Trenčín

Obr.13276 V Posádkovom klube Trenčín bola od 17. do 30. septembra 2013 otvorená posádková prehliadka záujmovej, umeleckej a technickej činnosti pod názvom CLUB AKTIVITY 2013. Výstava prezentuje aktivity 19 záujmových klubov, ktoré v PK Trenčín združujú celkom 1030 členov. Na prehliadku bolo vybraných 13 klubov. Najlepšie vystavované práce budú reprezentovať PK Trenčín na celorezortnej prehliadke : viac >>> + video


275.  Pri pamätníkoch si pripomíname pamiatku bojovníkov v SNP

Obr.13275 Delegácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín - 1 sa každoročne zúčastňujú osláv výročí Slovenského národného povstania. V tomto roku sa zúčastnili krajských osláv 69. výročia SNP na Jankovom vršku a na vrchu Roh, ako aj osláv v Trenčíne na cintoríne obetí, povraždených v lesoparku Brezina fašistami. Po skončení oslavy sa trenčiansky primátor stretol s účastníkmi odboja : viac >>> + 2x video


273.  Významné udalosti druhej svetovej vojny v roku 1943 (1)

Obr.13273 V januári 1943 sa Spojenci v Casablance dohodli otvoriť druhý front v Európe. Červená armáda ZSSR prinútila kapitulovať pri Stalingrade nemeckú 6. armádu a poľného maršala Paulusa. Na severoafrickom bojisku bol osud nemeckých aj talianskych vojsk už spečatený. Spojenci prinútili v Tichomorí a na Ďalekom východe Japoncov prejsť do defenzívy. Pri Sokolove 8. marca 1943 podstúpil 1. čs. poľný prápor v ZSSR svoj prvý boj na východnom fronte : viac >>> + 2x video


272.  V roku 1933 získal A. Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku

Obr.13272 Po skončení "Veľkej vojny" víťazné Francúzsko presadilo uložiť Nemecku obrovské finančné náhrady, ktoré mu znemožnili jeho povojnovú obnovu. Veľmi zlé hospodárske problémy podporili v Nemecku nárast nacionalizmu a túžby po pomste za porážku. V novom Nemecku začiatkom roka 1933 získal moc A. Hitler a jeho nacistická strana NSDAP. Demagógiou si nacisti vytvorili podmienky na rozpútanie novej vojny : viac >>> + video


 <<< vpred na novšie informácie                                            >>> vzad na staršie informácie
Informácie čís. 271 až 290

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.

Vojny na videách :

2 obludy Smer k druhej
svetovej vojne.


ARCHÍV :

informácie
č. 251 - 270
č. 231 - 250
č. 211 - 230
č. 191 - 210
č. 171 - 190
č. 151 - 170
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 010