Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  a ATV v Trenčíne

  EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 24. 4. 2015 :
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:
História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >

a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 271 až 290 :

290. Stretnutie k 70. výročiu vzniku 2. čs. paradesantnej brigády

Obr.14290 V januári 1944 sa začala formovať 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR, ktorá po nasadení do bojov pod Duklou sa výrazným spôsobom zapojila do SNP. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja vydal k výročiu poštový lístok a pripravil v Posádkovom klube Trenčín stretnutie. Jeho stredobodom bol Štefan Šteflovič, jeden zo svedkov vzniku "parabrigády" a účastník bojov na Dukle : viac >>>


289. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoju činnosť

Obr.14289 V prvú februárovú sobotu sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila výročná členská schôdza Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Jeho členovia 1. februára 2014 privítali medzi sebou aj primátora Mesta Trenčín Richarda Rybníčka a delegácie spriatelených klubov z Trenčína, Slovenska aj Česka. Vyhodnotili činnosť klubu za rok 2013 a stanovili si úlohy na rok 2014 : viac >>>


288. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 92. narodeniny

Obr.14288 Svoje 92. narodeniny oslávil genmjr v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v klube 4.vpr 4. brn a KVV Chrudim. Bývalý parašutista – radista je čestným občanom mesta Chrudim a prejavil záujem osláviť svoje už 92. narodeniny medzi výsadkármi v meste, ku ktorému má vrelý vsťah : viac >>>


287. Trenčianska organizácia SZPB vyhodnotila svoju celoročnú činnosť

Obr.14287 V Posádkovom klube Trenčín sa 28. januára 2014 konala hodnotiaca členská schôdza Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín - 1. Predseda Oblastného výboru SZPB v Trenčíne poďakoval a odovzdal Čestné uznania najaktívnejším členom. Zvýšenie aktivít a rozšírenie činností ZO SZPB Trenčín - 1 umožnila aj významná finančná podpora od Mesta Trenčín : viac >>>


286. Pred 70. rokmi vznikla 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR

Obr.14286 Začiatkom roka 1944 sa na oslobodenom území Ukrajiny začali formovať čs. vojenské zväzky, ktoré neskôr umožnili vznik 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Jedným z prvých bola 2. čs. paradesantná brigáda, ktorá sa v januári 1944 formovala v meste Jefremovo. Jej jadro tvorili príslušníci slovenskej 1. pešej divízie, ktorí boli koncom októbra 1943 zajatí Červenou armádou pri Melitopoli : viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2013 :

285. Tenisový turnaj na počesť umučených v Dušovej doline

Obr.13285 Na počesť obetí, povraždených Nemcami v Dušovej doline a pochovaných v lesoparku na Brezine sa Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín - 1 podieľal na 6. ročníku tenisového turnaja dorastencov. Po otvorení turnaja delegácia hráčok a usporiadateľov pod vedením predsedu Oblastného výboru SZPB v Trenčíne položila kvety k pamätníku obetí na Brezine : viac >>>


284. Nezabudli sme na 90. výročie narodenia čs. parašutistu Dvořáka

Obr.13284 Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR v Trenčíne si 13. novembra 2013 pripomenul 90. výročie narodenia svojho rodáka, nadporučíka i.m. Oldřicha Dvořáka, parašutistu čs. paravýsadku STEEL. Po stretnutí na Farskej ulici pred rodným domom Dvořáka poslali spriateleným klubom na Slovensku aj v Česku poštový lístok s fotografiou mladého parašutistu a pečiatkou na tému výročia : viac >>>


283. Trenčianski jubilanti sa opäť výborne zabavili

Obr. č.13283 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - základná organizácia SZPB Trenčín - 1 pripravila dňa 11. novembra 2013 už druhé stretnutie jubilantov. V tomto roku si svoje „okrúhle“ životné jubileum pripomenulo 80 členov klubu a ZO SZPB Trenčín 1. Tejto novejj aktivity sa zúčastnili aj hostia z oblastného výboru SZPB v Trenčíne, mestského zastupiteľstva a družobných klubov : viac >>>


282. Na Deň vojnových veteránov zaznel zvon aj v Trenčíne

Obr. č.13282 Na trenčianskom vojenskom cintoríne sa o 11,11 hodine 11. novembra 2013 uskutočnilo už tradičné spomienkové stretnutie ku Dňu vojnových veteránov. Účastníci stretnutia si na deň 95. výročia podpisu prímeria a skončenia prvej svetovej vojny pripomenuli pamiatku vojakov pochovaných v Trenčíne aj všetkých našich vojakov, ktorí zahynuli vo vojnách od roku 1914 do súčasnosti : viac >>> + video


280. Spomienka na obete fašistickej okupácie v Křekove

Obr. č.13280 Na pozvanie organizátorov sa pietneho aktu v obci Křekov 27. októbra 2013 zúčastnila aj spoločná delegácia členov Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja a Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína. Občania a rodáci z obce Křekov s členmi družobných klubov z okresu Zlín si na spomienkovom stretnutí uctili pamiatku príbuzných čs. parašutistu J. Valčíka, zavraždených Nemcami : viac >>>


279. Ruský pohľad na Občiansku vojnu a na čs. légie sa mení

Obr.č.13279 Zapojenie sa Československých légií v Rusku do udalostí ruskej občianskej vojny sa začalo prehodnocovať zásluhou ruských historikov, ktorí aj nám sprístupňujú materiály z ich archívov. Donedávna sovietski, českí aj slovenskí historici pod vplyvom "triednej ideológie" a pokynov komunistickej strany udalosti z občianskej vojny v Rusku kreslovali, ako aj falšovali jej príčiny, priebeh a dôsledky : viac >>>


278. Výstava o čs. zahraničnom protifašistickom odboji - 2. časť

Obr.č.13278 V Posádkovom klube Trenčín bola 8. októbra 2013 pre verejnosť otvorená výstava „Československé vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike 1940-1943“. Je venovaná pamiatke československých dobovoľníkov, ktorí na území Palestíny vytvorili 11. čs. peší prápor - Východný. Jeho vojaci bojovali po boku Spojencov proti talianskej a nemeckej armáde aj na severoafrickom bojisku : viac >>>


277.  Púť po stopách československých legionárov v Taliansku

Obr.13277 V lete 1918 boli mnohí českí a slovenskí muži poslaní bojovať na tzv. taliansky front ako vojaci rakúsko-uhorskej armády. Na talianskej strane sa do bojov proti nim zapojili aj československí legionári. Mnohí z nich tam padli a sú aj pochovaní na vojenských cintorínoch v Taliansku. 20. až 24. septembra 2013 po stopách bojov čs. legionárov putovali delegácie Československej obce legionárskej : viac >>>


276.  Výstava CLUB AKTIVITY 2013 v Posádkovom klube Trenčín

Obr.13276 Od 17. do 30. septembra 2013 bola v Posádkovom klube Trenčín posádková prezentácia záujmovej, umeleckej a technickej činnosti "CLUB AKTIVITY 2013". Prezentovala aktivity 19 záujmových klubov, ktoré v PK Trenčín združujú už 1030 členov. Na prezentácii bolo vybraných 13 klubov, ktorých vystavované práce budú reprezentovať PK Trenčín na celorezortnej prehliadke : viac >>> + video


275.  Pri pamätníkoch si pripomíname pamiatku bojovníkov v SNP

Obr.13275 Delegáti Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja a ZO SZPB v Trenčíne sa každoročne zúčastňujú osláv výročí Slovenského národného povstania. V tomto roku sa zúčastnili krajských osláv 69. výročia SNP na Jankovom vršku a na vrchu Roh, ako aj osláv v Trenčíne na cintoríne obetí v lesoparku, povraždených fašistami. Po oslave sa primátor stretol s účastníkmi odboja : viac >>>


273.  Významné udalosti druhej svetovej vojny v roku 1943 (1)

Obr.13273 V januári 1943 sa Spojenci v Casablance dohodli otvoriť druhý front v Európe. Červená armáda prinútila kapitulovať pri Stalingrade nemeckú 6. armádu, nemecké a talianské vojská v severnej Afrike prinútili Spojenci ustupovať tiež. Na Ďalekom východe aj v Tichomorí museli Japonci prejsť do defenzívy. Pri Sokolove 8. marca 1943 podstúpil 1. čs. poľný prápor v ZSSR svoj prvý boj s Nemcami : viac >>>


272.  V roku 1933 získal A. Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku

Obr.13272 Po skončení "Veľkej vojny" víťazné Francúzsko presadilo uložiť Nemecku tak vysoké finančné náhrady, ktoré mu znemožnili jeho povojnovú obnovu. Obrovské hospodárske problémy podporili v Nemecku nárast nacionalizmu a túžby po pomste. V Nemecku na začiatku roka 1933 získal moc A. Hitler a jeho nacistická strana NSDAP. Demagógiou si vytvorili podmienky na rozpútanie novej vojny : viac >>>


 <<< vpred na novšie informácie                                    >>> vzad na staršie informácie
Informácie čís. 271 až 290

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.

Vojny na videách :

2 obludy Smer k druhej
svetovej vojne.


ARCHÍV :

informácie
č. 251 - 270
č. 231 - 250
č. 211 - 230
č. 191 - 210
č. 171 - 190
č. 151 - 170
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 061 - 070
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020