Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
  KaMC z hradu TN-ský hrad KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR
  |  Aktivity  |  Infovii  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Počítače  |  Všeličo  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne, UTV


Kontakty :

pon.- štv.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>


Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 171 až 190 :

190.   Klub filatelistov pri Posádkovom klube Trenčín hodnotil

Výstava KF v PK TN Dňa 21. februára 2011 sa konala výročná členská schôdza Klubu filatelistov 52 -19, pôsobiaceho pri Posádkovom klube Trenčín. Na schôdzi členovia klubu vyhodnotili svoje aktivity, ako aj činnosť klubu v uplynulom roku 2010 a stanovili si úlohy na rok 2011. Predseda Klubu filatelistov Ing. Dominik Slezák vo svojej správe konštatoval, že uplynulý rok 2010 bol jedným z najúspešnejších v celej histórii klubu :  viac >>>


189.   Trenčiansky Klub vojenských veteránov bilancoval

Na VČS Klubu VV TN Členovia trenčianskeho Klubu vojenských veteránov sa 17. februára 2011 stretlo v Posádkovom klube Trenčín na výročnej členskej schôdzi, aby bilancovali svoje minuloročné aktivity. Trenčiansky klub je najstarší a najväčší klub Zväzu vojakov SR. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 374 členov, ostatní sa ospravedlnili. Rady klubu v minulom roku navždy opustilo 17 členov :  viac >>>


188.   Vznik čs. dobrovoľníckeho vojska v cárskom Rusku

Čs. dobrovoľníci v Rusku Krátko po vstúpení Ruska do vojny vznikla už 12. augusta 1914 v Kyjeve "Česká družina" - jednotka vytvorená zo 720 krajanov českej a slovenskej národnosti, žijúcich v Rusku. "Družina" sa osvedčila v bojoch a bola postupne, po doplnení dobrovoľníkmi z radov zajatcov, koncom roka 1915 rozšírená, v roku 1916 po vytvorení dvoch čs. streleckých plukov zreorganizovaná na čs. streleckú brigádu - základ čs. zahraničného vojska :  viac >>>


187.   Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov Trenčín

Na VČS Obl.KVV TN Klub vojenských výsadkárov v Trenčíne vyhodnotil svoju činnosť v roku 2010 na výročnej členskej schôdzi 5. februára 2011 v priestoroch Posádkového klubu Trenčín. Rokovania VČS sa zúčastnilo 17 hostí z KVV zo Slovenska, Česka a PK Trenčín. Trenčianski výsadkoví veteráni na záver rokovania VČS rozšírili rady svojho klubu o ďalšieho výsadkového veterána a schválili plán aktivít klubu na rok 2011 :  viac >>>


186.   Výstava RETRO 2011 v posádkovom klube Trenčín

RETRO 2011 V Posádkovom klube Trenčín bola 4. februára 2011 otvorená výstava RETRO 2011. Výstava, ktorá je dielom súčasných a bývalých zamestnancov, členov klubov a krúžkov pôsobiacich pri Posádkovom klube v Trenčíne, predstavuje verejnosti časť techniky, používanej v domácnostiach od začiatku minulého 20. storočia. Niekoľko funkčných "domácich" počítačov vystavuje aj Klub výpočtovej techniky :  viac >>>


185.   Spomienka na statočného generála Jána Goliana

Pri pamätnej tabuli Z iniciatívy Oblastnej organizácie SZPB v Trenčíne sa 26. januára 2011 uskutočnil pietny akt pri pamätnej tabuli venovanej dôstojníkom, ktorí v budove súčasného Veliteľstva pozemných síl OS SR ilegálne pripravovali odboj vrcholiaci Slovenským národným povstaním. 105. výročie narodenia generála Jána Goliana si spoločne s odbojármi pripomenuli aj členovia klubov, pôsobiacich pri PK Trenčín :  viac >>>


184.   Propagačná filatelistická výstava zo zbierok Iva Velikého

Príhovor pani Velikej Pri príležitosti nedožitých 70-tych narodenín aktívneho filatelistu, recitátora, publicistu a organizátora mnohých aktivít v Trenčíne Iva Velikého, pripravil Klub filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín propagačnú filatelistickú výstavu MOJA POCTA POŠTOVEJ ZNÁMKE. Výstavu ku svojim sedemdesiatinám pripravoval sám zberateľ, ktorý sa žiaľ jej otvorenia nedožil - zomrel nečakane 1. decembra 2010 :  viac >>>


183.   Výročná členská schôdza Slovenského leteckého zväzu v Trenčíne

Príhovor vedúceho PK TN Výročná členská schôdza Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M.R.Štefánika - pobočky Trenčín sa uskutočnila 12. januára 2011 v Posádkovom klube Trenčín. Na schôdzi sa zúčastnil aj viceprezident SLZ M.R.Š, vedúci PK Trenčín a predsedovia klubov vojenských veteránov, vojenských výsadkárov, leteckých modelárov, numizmatikov, filatelistov a historikov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín :  viac >>>


182.   Propagačná filatelistická výstava v Trenčíne

Viceprimátorka z Cran-Gevier s autormi výstavy Pri otvorení Týždňa francúzskeho filmu v Trenčíne bola 18. 11. 2010 v priestoroch Klientskeho centra v Trenčíne otvorená propagačná filatelistická výstava troch členov Filatelistického klubu FK 52 -19 pri Posádkovom klube Trenčín. Výstava bola zameraná na spoločnú históriu Francúzska a Slovenska a na zaujímavosti poštovej prevádzky a regiónu Trenčína v minulom storočí. Výstava potrvá do 10. januára 2011 :  viac >>>


181.   Výstavka súťažných prác členov záujmových klubov v PK Trenčín

Autori výstavka v PK Trenčín V Posádkovom klube Trenčín bola 30. 11. 2010 otvorená výstavka členov záujmových klubov a pracovníkov tohto PK, ktorí v mesiaci september a október 2010 predstavili svoju tvorbu na celorezortnej súťaži MO SR v oblasti literárnej, výtvarnej, fotografickej a video tvorby. Súťaž bola vyhodnotená 19. 10. 2010 v Posádkovom klube v Liptovskom Mikuláši, v objekte Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika :  Viac >>>


180.   VIII. Snem Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky

Predsedníctvo KVV SR Dňa 19. novembra 2010 sa v Žiline konal už VIII. Snem Klubu vojenských výsadkárov SR. Snemu, ktorý sa konal v klubových priestoroch v kasárni 5. pluku Jozefa Gabčíka, sa zúčastnili delegácie zo všetkých oblastných klubov na Slovensku. Potvrdili vo funkcii doterajšieho predsedu, zvolili si nové predsedníctvo, revíznu komisiu a prijali uznesenie s dôrazom na aktivity v činnosti KVV SR v nasledujúcich dvoch rokoch :  viac >>>


179.   Pred 65. rokmi zahájili činnosť Norimberské tribunály

Norimbergský tribunál Pred 65. rokmi zriadili Spojenci vojenské tribunály s cieľom posúdiť vinu politických, vojenských a ekonomických vodcov porazeného nacistického Nemecka. Prvý a najznámejší z nich bol zahájený v bavorskom meste Norimberg 20. novembra 1945. Na potrestaní vojnových zločincov nacistického Nemecka a jeho spojencov sa spojenci už na stretnutiach v Teheráne a Jalte v roku 1943 a 1945 :  Viac >>>


178.   V Trenčíne si pripomenuli Deň vojnových veteránov

Vojenský cintorín v Trenčíne 11.11.2010 Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov 11. novembra 2010 si delegácia Klubu vojenských veteránov v spolupráci s mestom Trenčín pripomenuli pamiatku obetí prvej aj druhej svetovej vojny. Na vojenskom cintoríne z 1. svetovej vojny položili kvety pri srbskej kaplnke a pietnom kríži, potom na hroboch zapálili sviečky. Klub sa usiluje zo dňa 11. novembra vytvoriť v meste Trenčín tradíciu, vrátane zvonenia na zvony :  viac >>>


177.   Na Deň vojnových veteránov sa rozozvučí aj Zvon mieru pri Rovereto

Zvon mieru nad Roveretto V mnohých zemiach Európy, v USA a Kanade sa 11. november stal Dňom vojnových veteránov. Symbolom tohto dňa sa stali kvety vlčích makov, pieseň Flanderské polia a sto úderov Zvona mieru pri meste Rovereto v Taliansku. Ozvena úderov zvona sa odráža od úbočí Monte Balda a Doss Alta aj na pamiatku čs. legionárov a našich rodákov, ktorí padli v Taliansku počas Prvej svetovej vojny :  viac >>>


176.   Československé légie prispeli k odtrhnutiu územia Slovenska od Uhorska

Otvorenie výstavy 19. októbra v 2010 bola v átriu Univerzitnej knižnice v Bratislave otvorená výstava „Československé légie 1914-1920“. Vojenská účasť čs. légií po boku Dohodových mocností prispela k vzniku Československa 28. októbra 1918. Čs. légie prispeli k porážke rakúsko-uhorskej monarchie, k rozbitiu Uhorska a odčleneniu územia dnešného Slovenska od Maďarskej republiky. Výstava bude prístupná verejnosti do 8. novembra 2010.  Viac >>>


175.   Prednáška o nálezoch mincí na Slovensku

Keltské mince Klub numizmatikov pri Posádkovom klube Trenčín v spolupráci s Pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti usporiadal dňa 14. októbra 2010 prednášku na tému “Nálezy mincí na Slovensku s dôrazom na Považie“. Prednášajúci PhDr. Ján Hunka, CSc. z archeologického ústavu v Nitre po stručnom úvode o histórii mincovania v Uhorsku zoznámil poslucháčov s nálezmi mincí na našom území:  viac >>>


174.   Stretnutie výsadkových veteránov v Prostejove

Delegácia Oblastného KVV SR z Trenčína V priestoroch výcvikového zariadenia 601. skupiny špeciálnych síl na Hámroch sa 15. - 17. septembra 2010 po piatich rokoch konalo už tradičné stretnutie výsadkových veteránov Českej a Slovenskej republiky pod názvom "Setkání 2010". Akcie, ktorú s podporou príslušníkov 601. skss pripravil Klub výsadkových veteránov Prostějov, sa zúčastnilo 350 výsadkových veteránov z Česka a Slovenska :  viac >>>


173.   Výstup k pamätníku príslušníkov 2. čs. parabrigády na Slemä

Na vrchu Slemä Dňa 9. októbra 2010 vystúpila už po 16. krát skupina bývalých aj súčasných výsadkárov zo Slovenska a Moravy k pamätníku na vrchu Slemä (1513m n.m.). Pri pamätníku dodnes leží časť trosiek sovietskeho lietadla Li-2, ktorá sa na Slemä zrútilo 13. októbra 1944. V lietadle zahynulo 6 členov sovietskej osádky a 13. príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády. Druhá skupina navštívila vojenský cintorín v Liptovskom Mikuláši :  viac >>>


172.   Po stopách bojov 2. čs. paradesantnej brigády

V obci Nowosielce (PL) Na 66. výročie nasadenia 2. čs. paradesantnej brigády do bojov v Karpatsko-duklianskej operácii sa 5. októbra zúčastnila delegácia Klubu vojenských výsadkárov SR. K pamätníkom a na cintoríny čs. vojakov v poľských obciach Novosielce, Zarszin a Dukla prišli s replikou bojovej zástavy 2. čs. parabrigády v ZSSR. 6. októbra sa zúčastnili pietnych akcií na duklianskom vojenskom cintoríne a vo Svidníku :  viac >>>


171.   Memoriál Louisa Crosa – 2. ročník

Priestor a trasa Memoriálu L. Crosa Klub priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny s obcami Malá Čierna, Súľov - Hradná, Vrchteplá a Bodina, usporiadali dňa 12. septembra 2010 už druhý ročník Memoriálu Louisa Crosa. Je venovaný pamiatke jedného z francúzskych partizánov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní. Tohto turistického podujatia sa zúčastnilo celkom 111 milovníkov prírody, peších turistov na 13 km a cyklistov na 24 km dlhej trati :  viac >>>


<<<  vpred  na novšiu stránku                                                    >>>  vzad  na staršie stránky
Informácie čís. 171 až 190

Prepínač na :

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka JDS
Zväz vojakov
SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV Prostějov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

Povážska župa M.R.Š.
Povážska župa M.R.Štefánika

Grand Power
Grand Power s.r.o.1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


ARCHÍV :

informácie
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 010