Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Informácie č. 211 - 230 :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>


Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 211 až 230 :

230.   Spomienka na transporty smrti

Trenčianska synagóga Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Základná organizácia SZPB v Trenčíne s Klubom vojenskej histórie protifašistického odboja, pôsobiacim pri Posádkovom klube Trenčín, spoločne so zástupcami bývalej židovskej obce si 26. marca 2012 pri synagóge pripomenuli 70. výročie vypravenia prvého transportu spoluobčanov z Trenčína a okolia do koncentračných táborov 24. marca 1942 :  viac >>>


229.   V marci 1942 sa začali deportácie Židov zo Slovenska

A takýmto spôsobom deportovali ľudí Slovenský premiér Vojtech Tuka 2. decembra 1941 podpísal v Bratislave s nemeckým vyslancom Ludinom dohodu o odsune slovenských Židov. Na zasadnutí vlády 3. marca 1942 predložil Tuka návrh na vysťahovanie Židov, ktorý bol prijatý. Deportácie zo Slovenska na územie Nemeckom okupovaného Poľska boli zahájené už 25. marca 1942. Od marca do októbra 1942 bolo deportovaných zo Slovenska takmer 58 tisíc ľudí :  viac >>>


228.   Prezentačná výstava Klub Foto 2012

Vedúci klubu fotografov pri PK TN V priestoroch Posádkového klubu Trenčín bola 1. marca 2012 otvorená výstava členov Klubu fotografov. Panely s fotografiami členov klubu pôsobiaceho v PK Trenčín je možné si prehliadnuť vo vonkajších sklenených vitrínach budovy do 28. marca 2012. Činnosť členov klubu v poslednom období prezentuje celkom 114 fotografií. O kvalite činnosti fotografov svedčia aj mnohé ocenenia, získané na celoslovenských výstavách :  viac >>>


226.   V trenčianskej organizácii SZPB vzdali úctu ženám

Účastníci stretnutia KVH-PFO TN Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja, pôsobiaci v Posádkovom klube Trenčín, pripravil 29. februára 2012 tradičnú slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Po otvorení a príhovore vystúpi spevácky súbor seniorov Hornosúčan z Hornej Súče. Medzitým mužská časť organizácie rozdávala oslávenkyniam červené klince – dnes už tradičný kvet medzinárodného sviatku žien :  viac >>>


225.   Výročná členská schôdza Klubu vojenských veteránov Trenčín

VČS klubu v PK Trenčín Dňa 23. februára 2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu vojenských veteránov Trenčín. Cieľom ich rokovania bolo vyhodnotiť prácu Rady klubu za obdobie od minulej výročnej členskej schôdze, vplyv jej činnosti na aktivity a spokojnosť členskej základne, stanoviť nové úlohy a zvoliť novú Radu klubu, ako aj ostatné organizačné orgány klubu na ďalšie štvorročné obdobie :  viac >>>


224.   Výročie vzniku čs. zahraničnej jednotky v Sovietskom zväze

Prehliadka jednotky v Buzuluku Po rozbití Československa sa v zahraničí postupne vytvárali čs. protifašistické politické centrá a vojenské jednotky pre boj proti okupantom. Prvá čs. zahraničná vojenská jednotka vznikla v Poľsku. Keď do vojny s Nemeckom vstúpilo aj Francúzsko a Veľká Británia, vznikli čs. vojenské jednotky aj na ich území a na Strednom východe. Po vzniku Východnej fronty sa 5. februára 1942 sformovala čs. zahraničná jednotka aj v ZSSR :  viac >>>


223.   Výsadkoví veteráni vyhodnotili činnosť svojho klubu

Klubová zástava KVV Trenčín Členovia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR pri Posádkovom klube Trenčín vyhodnotili 4. februára 2012 svoju činnosť v roku 2011. Výročného rokovania klubu sa zúčastnilo jeho 28 členov a 11 hostí zo spriatelených klubov. Rokovania sa zúčastnili aj predsedovia oblastných klubov zo Žiliny a Vrútok, ako aj kolegovia zo spriateleného Klubu výsadkových veteránov ČR v Zlíne a Uherskom Brode :  viac >>>


222.   Genocída Arménov motivovala Hitlera k vojnovým zločinom

Kosti Turkami povraždených Arménov Zverstvá páchané nemeckými nacistami v koncentračných táboroch a na Nemcami okupovaných územiach v rokoch 1933 -1945 sú často považované za prvú genocídu v dejinách 20. storočia. Prvé vyvražďovanie jedného národa iným s politických dôvodov sa však odohralo v Osmanskej ríši v rokoch 1915 -1923. Turci vtedy vyvraždili asi 1,5 milióna Arménov. Masakra vošla do dejín ako "arménska genocída".  Viac + video >>>


221.   Klub letcov a parašutistov vyhodnotil svoju činnosť

Otvorenie VČS KLaP Trenčín Klub letcov a parašutistov pri Posádkovom klube v Trenčíne hodnotil 11. januára 2012 svoju činnosť v roku 2011 ako jednu z najzaujímavejších v existencii klubu. Za úspechy klubu ocenil predsedu klubu Františka Sekereša. Kladne bola hodnotená aj sekcia leteckých modelárov pod vedením. Mgr. Zvaleného a Ing. Kákoša, ktorá dosiahla pozoruhodné úspechy na mnohých domácich aj medzinárodných súťažiach :  viac >>>


220.   Zomrel Ján Samuel Strcula - náš najstarší - 99 ročný generál

genmjr.v.v. Ján S. Strcula - 99. ročný Štyri mesiace pred svojou storočnicou zomrel 11. januára 2012 večer generálmajor v.v. Ján Strcula, najstarší náš generál. Bol tiež najstarším členom Klubu vojenských veteránov Trenčín - aktívnym účastníkom odboja a členom ZO SZPB Trenčín - 1. Narodil sa 4. mája 1912 vo Vyšnej Boci. S našim najstarším generálom sme sa rozlúčili 16. januára 2012 na trenčianskom mestskom cintoríne.  viac + video >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2011 :

219.   70. výročie vysadenia skupín čs. parašutistov z Velkej Británie

Parašutisti Kubiš a Gabčík V noci z 28. na 29. decembra 1941 boli nad "protektorátom" Čechy a Morava vysadené tri výsadky čs. parašutistov : skupina Antropoid, Siver A a Silver B. Medzi siedmimi vysadenými čs. parašutistami boli čs. rotmajstri : Jozef Gabčík a Jan Kubiš zo skupiny Antropoid. Úlohou dvojice parašutistov bolo uskutočniť atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora, veliteľa polície a generála SS Reinharda Heydricha :  viac >>>


218.   Nezabudli na umučených v Dušovej doline

Pamätník v Dušovej doline Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja Trenčín 30. decembra 2011 zorganizoval tradičné stretnutie pri pamätníku účastníkov protifašistického odboja v Dušovej doline. V danej lokalite gestapáci s gardistami v rokoch 1944 a 1945 vraždili svojich väzňov. Po oslobodení Trenčína bolo od 18. mája 1945 na Brezine objavených a exhumovaných celkom 7 masových hrobov, v ktorých bolo 69 surovo umučených obetí :  viac >>>


217.   Stretnutie s odchádzajúcim veliteľom posádky

Generál s manželkou V Posádkovom klube Trenčín sa dňa 9. decembra 2011 konalo zhromaždenie pri príležitosti odchodu generálmajora Ing. Petra Vojteka na inú funkciu. Po oficiálnom ukončení programu sa generál stretol so zástupcami mesta a posádky Trenčín, ako aj s vedúcimi klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín. Generál sa pozvaným poďakoval za ich aktivity a spoluprácu s Veliteľstvom síl a podpory Ozbrojených síl SR :  viac >>>


216.   Po útoku na Pearl Harbor vypovedali USA vojnu Japonsku

Pearl Harbor po útoku Japoncov Prekvapujúci útok Japonska na americkú námornú základňu Pealr Harbor v Tichomorí 7. decembra 1941 vtiahol USA do II. svetovej vojny. Prekvapivým leteckým útokom zničili Japonci dvanásť lodí v prístavoch na Pearl Harbor a zabili celkom asi 3000 amerických námorníkov a civilov. Lietadlové lode však v prístave v času útoku neboli. Japonci zaútočili aj na Filipínach aj v Malajzii, kde zničili dve britské lode :  viac >>>


215.   Nemecký na Moskvu bol zastavený v decembri 1941

Prehliadka síl ČA na obranu Moskvy Plány nemeckého velenia na obkľúčenie a dobytie Moskvy sa definitívne zrútili už začiatkom decembra 1941. Na vyčerpané nemecké zväzky udreli 5. decembra čerstvé sovietske zálohy, útočiace severne a južne od Moskvy - súčasne ich výsadkove a partizánske jednotky zahájili diverzné boje na ciele za frontovou líniou. Začiatkom januára 1942 boli nemeckí agresori zatlačení na pol cesty späť ku Smolensku :  viac >>>


214.   Kontakty s niektorými členmi a príbuznými sa hľadajú ťažko

VČS KVH PFO TN V Posádkovom klube Trenčín sa dňa 29. novembra 2011 uskutočnila výročná členská schôdza základnej organizácie SZPB Trenčín 1 a Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja. Výročná členská schôdza bola schôdzou hodnotiacou pred blížiacim sa XV. zjazdom SZPB v roku 2012. Preto aj správa o činnosti ZO a klubu hodnotila plnenie úloh XIV. zjazdu a vlastných plánov činnosti za uplynulé tri roky :  viac >>>


213.   Hrehor – príbeh vojaka trenčianskeho C.K. pešieho pluku 71

Pamätník v Hornom Sŕní O živote a smrti vojakov, ktorí bojovali a padli na bojiskách 1. svetovej vojny, ich potomkovia zo súčasnej generácie vedia iba veľmi málo. Denisov pradedo Hrehor, vojak trenčianskeho c.k. pešieho pluku 71. pravdepodobne zahynul na niektorom bojisku v severnom Taliansku. Na pamiatku svojho pradeda spracoval Denis Matúš dokumentárny film pod názvom "Hrehor" s ktorým získal 3. miesto v súťaži "VideoAtak 2011" :  viac >>>


212.   Deň vojnových veteránov na vojenskom cintoríne v Trenčíne

Kvety pre Deň vojnových veteránov Deň vojnových veteránov si 11. novembra 2011 o 11. hodine a 11. minúte pripomenulo na vojenskom cintoríne v meste Trenčín niekoľko desiatok občanov, ako aj detí z neďalekej školy. Pred položením vencov k piete a na hrob neznámych vojakov zazneli pri tzv. srbskej kaplnke kostolné zvony a pieseň o flámskych poliach. Účastníci pietneho stretnutia zapálili kahance a deti položili na hroby vojakov symbolické makové kvety :  viac >>>


211.   Výstava "120 rokov turistiky v Trenčíne" mala úspech

Výstava o turistike v Trenčíne Pri príležitosti 120. výročia vzniku a existencie organizovanej turistiky v meste Trenčín, pripravili turistické mestské kluby k tomuto významnému jubileu spoločnú výstavu o svojej činnosti. VV Klubu slovenských turistov (KST) venoval pri príležitosti jubilea RR KST v Trenčíne pamätnú plaketu. Výstava, ktorá bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín 20. októbra 2011, bola prístupná verejnosti až do 27. novembra 2011 :  viac >>>


<<<  vpred  na novšiu stránku                                                    >>>  vzad  na staršie stránky
Informácie čís. 211 až 230

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


ĎAKUJEME:

Grand Power
Grand Power s.r.o.

Logo PSS
PSS.SK

Logo Prekop
Autoškola
JP + STK1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


ARCHÍV :

informácie
č. 191 - 210
č. 171 - 190
č. 151 - 170
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 010