Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>


Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 251 až 270 :

270.  Uctili si jubilujúcich členov, ktorým patrí úcta, láska a vďaka

Obr.13270 Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj a ZO SZPB Trenčín 1 uskutočnil 21. júna 2013 pre svojich jubilujúcich členov prvé tohtoročné spoločenské stretnutie. Tradičnej aktivity sa zúčastnila väčšina členov klubu a ZO, jubilujúcich v prvom polroku. Výbor na akciu prizval okrem hostí z radov priateľov a sympatizantov ZO aj zástupcov MsÚ Trenčín, ktorý podporuje podobné aktivity pre svojich občanov : viac >>>


269.  Trenčania nezabudli na 95. výročie popravy vojakov v Kragujevci

Pamätník popraveným v Kasárni SNP Dňa 8. júna 2013 uplynulo 95. rokov od popravy 44 slovenských vojakov trenčianskeho CaK pešieho pluku 71 v srbskom meste Kragujevac. Výstavka o histórii "drotárskeho" pluku, príčinách vzbury a priebehu popravy bola nainštalovaná vo vstupnej hale Posádkového klubu Trenčín. Pietne stretnutie k výročiu sa konalo v kasárni pluku (dnes Kasárne SNP) dňa 10. júna 2013 pri pamätníku 44 popravených vojakov : viac  >>> + video


267.  Trenčania si 9. mája pripomenuli koniec II. svetovej vojny v Európe

Obr.13267 Pri pamätnej tabuli umiestnenej pri vchode do Posádkového klubu Trenčín si 9. mája 2013 členovia Klubu vojenskej histórie "Protifašistický odboj" a ZO SZPB Trenčín 1, Klubu vojenských veteránov Trenčín, občianskych združení Jednoty dôchodcov na Slovensku a Akadémie tretieho veku, ako aj obyvatelia mesta Trenčín pripomenuli 68. výročie ukončenia Druhej svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom : viac >>>


266.  Pocta štrnástim veteránom odboja z Buchlovíc na Morave

Obr.13266 Okresný výbor Českého zväzu bojovníkov za slobodu a Mestský úrad v mestečku Buchlovice sa rozhodli "splatiť dlh" štrnástim rodákom - vojakom zapojeným v odbojovej organizácii Obrana národa, ktorí na prelome rokov 1939 a 1940 ušli za hranice a bojovali proti nacistickým okupantom na rôznych frontoch druhej svetovej vojny. Odhalenia pamätníka v Buchloviciach sa 30. apríla 2013 zúčastnila aj delegácia z Trenčína :  viac >>>


265.  Filatelisti v Trenčíne oslávili 50. výročie klubu výstavou   + video

Obr.13265 Filatelistická výstava inštalovaná k 50. výročiu založenia Klubu filatelistov 52-19 Trenčín pod názvom LAUGARICIO 2013 bola otvorená dňa 26. marca 2013 v Posádkovom klube Trenčín. Výstava prezentovala známkovú tvorbu Slovenskej republiky od roku 1993, poštové dokumenty vzťahujúce sa k obdobiu 2. svetovej vojny, známky štátov z celého sveta a ocenené poštové známky Slovenskej republiky na svetových fórach : viac >>>


264.  Konal sa 38. ročník pochodu " Vojenská päťdesiatka "  + video

1. medajla pre Vojenskú 50-ku Kluby slovenských turistov OKST Dukla Trenčín a OKST TTS Trenčín v spolupráci s Oblastnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín a ZO SZPB Trenčín 1 pripravili 38. ročník turistického pochodu s názvom Vojenská päťdesiatka. V sobotu 13. apríla 2013 na štyroch pripravených trasách o dĺžke 50, 25 a 15 km pochodovalo alebo bežalo viac ako 180 turistov a milovníkov prírody : viac >>>


263.  Pri pamätníku na Brezine kladieme vence, nezabúdame !  + video

Obr.13263 Trenčania si 10. apríla 2013 položením vencov pri Pamätníku umučených na Brezine pripomenuli 68. výročie oslobodenia ich mesta od nemeckých okupantov. Spomienkového stretnutia sa popri predstaviteľoch miestnej a krajskej samosprávy, posádky OS SR zúčastnili aj ešte žijúci priami účastníci protifašistického odboja, delegácie SZPB, spoločenských organizácií a detí z trenčianskych základných škôl : viac >>>


262.  Spomienka na židovské transporty smrti v Trenčíne

Obr.13262 Členovia Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a základnej organizácie SZPB Trenčín 1 si dňa 27. marca 2013 pripomenuli 71. výročie vypravenia transportu so židovskými spoluobčanmi do koncentračných táborov dňa 24. marca 1942. Po príhovoroch umiestnili venček pod pamätnú tabuľu na synagóge, pripomínajúcu deportácie 1573 obyvateľov z mesta a okresu Trenčín : viac >>>


261.  Členovia trenčianskej organizácie SZPB vyhodnotili rok 2012

Obr.13261 V Posádkovom klube Trenčín sa 20. marca 2013 uskutočnila výročná členská schôdza základnej organizácie SZPB 1 - Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja, ktorej sa ako hostia zúčastnili predseda s tajomníčkou Oblastného výboru SZPB v Trenčíne, poslanec NR SR Jaroslav Baška, prvý viceprimátor Mesta Trenčín s poslancom mestského zastupiteľstva Trenčín a ďalší pozvaní hostia : viac >>>


260.  Prednáška o bitke pri Hámroch a Slovákoch v srbskej Pivnici  + video

Obr.11203 V trenčianskej Verejnej knižnici M. Rešetku sa 28. februára 2013 uskutočnili dve prednášky Petra Chrastinu. V prvej prednáške prednášajúci popísal časový priebeh bitky pri osade Hámry s uvedením bodov v teréne. 305. výročie bitky, v ktorej bol 3. augusta 1708 porazený výkvet povstaleckého vojska Františka II. Rákociho si pripomenieme v tomto roku. V druhej prednáške hovoril o slovenskej menšine, žijúcej v srbskej dedine Pivnica vo Vojvodine : viac >>>


259.  Trenčianski výsadkári-veteráni vyhodnotili rok 2012

Obr. 13259 V sobotu 9. februára 2013 sa v priestoroch Posádkového klubu Trenčín zišli členovia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín, aby na Výročnej členskej schôdzi vyhodnotili svoju činnosť v roku 2012. Rokovania VČS sa zúčastnilo 20 členov klubu, predseda a tajomník KVV SR, delegácie troch oblastných klubov zo Slovenska a Klubu výsadkových veteránov z Moravy : viac >>>


258.  Prednáška k 93. výročiu obsadeniu Bratislavy čsl. vojskom

Obr. 13258 Pri príležitosti 93. výročia obsadenia Bratislavy čsl. vojskom sa 14. januára 2013 uskutočnila v Obchodnej akadémii I. Karvaša v Bratislave - Petržalke prednáška k tomuto výročiu, spojená s prehliadkou výstavy o pripojení Bratislavy a dnešnej Petržalky k územiu Slovenska a Československa v roku 1919. Prednášky historika Ferdinanda Vrábela sa zúčastnila aj delegácia klubu vojenskej histórie z Trenčína : viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2012 :

257.  Udalosti druhej svetovej vojny v roku 1942 ( 2.časť ) + 7 video

Obr. 12257 V druhej polovici roka 1942 vybojovali ozbrojené sily Spojencov na frontoch so štátmi Osy čiastkové úspechy. Nemecká letná ofenzíva bola zastavená pri Stalingrade a ich 6. armáda bola obkľúčená. Na africkom bojisku museli na západ ustupujúce sily Nemecka a Talianska bojovať po vylodení vojsk Spojencov v Tunisku na dvoch frontoch. Japonsko v bitke pri Guadalcanale utrpelo od Spojencov ťažké straty : viac >>>


256.  Aktivity Klubu vojenskej histórie v závere roka 2012

Obr. 12256 V závere roka 2012 sa trenčiansky Klub vojenskej histórie a ZO SZPB Trenčín -1 zamerali na uskutočnenie členskej schôdze, stretnutie s jubilantmi a na prípravu plánu činnosti klubu v roku 2013. Okrem toho sa delegácie klubu a ZO zúčastnili osláv 68. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, pietneho stretnutia ku Dňu veteránov, vyhodnotenia činnosti klubov pôsobiacich v PK Trenčín a pietnej spomienky v Dušovej doline : viac >>>


255.  Trenčania si pripomenuli výročie narodenia a smrti Jána Nálepku + video

Obr. 12255 Na pozvanie Združenia Slovanskej vzájomnosti sa delegáti Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín 1 zúčastnili spomienkového stretnutia k 100. výročiu narodenia a 69. výročiu smrti brigádneho generála i.m. Jána Nálepku v Bratislave. Klub venoval diplomatom a hosťom zo zahraničia po DVD s dokumentárnym filmom o návšteve mesta Ovruč 19. septembra 2012 : viac >>>


254.  Spomienkové stretnutie ku Dňu veteránov v Trenčíne + 5 videoklipov

Obr. 12254 Dňa 12. novembra 2012 zazneli na trenčianskom vojenskom cintoríne zvuky zvona z mesta Rovereto a pieseň "Na flámskych poliach". Piety ku Dňu vojnových veteránov sa zúčastnil primátor mesta, delegácia trenčianskej posádky Ozbrojených síl SR, poslancov parlamentu SR a mestského zastupiteľstva, členovia vojenskych klubov a občianskych združení SZPB a JDS, ako aj deti z neďalekej školy : viac >>>


253.  Nezabudli sme na 68. výročie ukončenia bojov o Duklu + nové video

Obr. 12253 V piatok 5. októbra 2012 sa uskutočnili oslavy 68. výročia Karpatsko-duklianskej operácie na poľskej a dňa 6. októbra 2012 na slovenskej strane hranice. Pietnych aktov a kladenia vencov k pamätníkom padlých čs. vojakov na slovenskej strane priesmyku, generála Ludvika Svobodu a na cintoríne vojakov ČA vo Svidníku sa v sobotu 6. októbra zúčastnila aj delegácia Klubu vojenskej histórie a ZO SZPB Trenčín -1 :  viac >>>


252.  Pred 250 rokmi sa narodil slovenský jazykovedec Anton Bernolák

Obr. 12252 Pred 250 rokmi sa narodil významný slovenský jazykovedec Anton Bernolák. Reformy cisára Jozefa II. vytvorili podmienky na vznik bernolákovského hnutia. Bernolákovci pochopili, že šíriť vzdelanie a osvetu medzi pospolitým ľudom a strednými vrstvami možno len zrozumiteľným a kultivovaným jazykom. Z ich presvedčenia potom vznikla prvá spisovná forma slovenčiny – bernolákovčina : viac >>>


251.  Stretnutie českých a slovenských výsadkárov v Zákupoch

Obr. 12251 Dňa 1. októbra 1947 bol MNO ČSR zriadený nový "peší prápor 71 československých parašutistov". Prvá výsadková jednotka povojnovej čs. armády bola dislokovaná v posádkach Zákupy, Stráž pod Ralskom a Hradčany pri Mimoni. Výsadkový prápor nadväzoval na bojové tradície všetkých českých a slovenských parašutistov v 2. svetovej vojne. V Zákupoch sa 8. septembra 2012 konalo spomienkové stretnutie : viac >>>


<<<  vpred  na novšiu stránku                                                    >>>  vzad  na staršie stránky
Informácie čís. 251 až 270

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


ĎAKUJEME:

Grand Power
Grand Power s.r.o.

Logo PSS
PSS.SK

Logo Prekop
Autoškola
JP + STK1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


ARCHÍV :

informácie
č. 231 - 250
č. 211 - 230
č. 191 - 210
č. 171 - 190
č. 151 - 170
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 010