Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

   Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

   Organizácie JDS
  a ATV v Trenčíne

   EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 19.09.2016
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 311 až 330 :

330. Trenčania vzdali úctu vojnovým obetiam 10. aj 11. novembra

ob.11212 V dňoch 10. a 11. novembra 2015 sa na vojenských cintorínoch v Trenčíne uskutočnili dve pietne stretnutia k ucteniu pamiatky vojakov, ktorí zomreli v meste cez prvú svetovú vojnu. Na "Deň vojnových veteránov" si Trenčania uctili pamiatku obetí vojen na vojenskej časti cintorína v meste. Deň predtým sa pietny akt konal aj na druhom vojenskom cintoríne v lokalite Trenčín - Zábranie : viac >>>


328. Pripomenuli si štúrovské tradície v obci Uhrovec

Obr.15328 Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja ( ZO SZPB Trenčín - 1 ) uskutočnil 19. septembra 2015 zájazd do Uhrovca. Návšteva rodiska Ľudovíta Štúra sa konala pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Cieľom zájazdu bola navšteva rodného domu, dnes spoločného múzea Ľ. Štúra aj A. Dubčeka, ktorý sa v tom dome narodil tiež. Účastníci zájazdu navštívili aj Uhrovské múzeum a obzreli si rozpadajúci sa uhrovský kaštieľ : viac >>>


327. Nezabúdajme na hrdinov - 7. ročník Memoriálu Louisa Crosa

15327 V nedeľu 13. septembra 2015 sa konal 7. ročník "Memoriálu L. Crosa" s podtónom "Nezabúdajme na hrdinov" ako pamiatka na mladého francúzskeho partizána, ktorému sa v marci 1944 podarilo ujsť z pracovného tábora v Dubnici nad Váhom. Viac ako 600 účastníkov memoriálu všetkých vekových kategórií si uctilo pamiatku Francúzov v Slovenskom národnom povstaní. Najmladší účastník mal 4 roky a najstarší 82 rokov : viac >>>


326. Oslavy 71. výročia SNP sa konali tradične pri pamätníku na Brezine

Obr.15326 Trenčania si 26. augusta 2015 pripomenuli 71. výročie SNP pri pamätníku obetí povraždených cez zimu 1944 -1945 okupantmi. Občania mesta sa zapojili do protifašistického odboja už v roku 1939 a okrem účasti v SNP získali aj niekoľko dôstojníkov, ktorí sa zapojili do jeho plánovania a prípravy. Po skončení pietneho aktu pozval primátor mesta účastníkov protifašistického odboja a delegáciu SZPB na tradičné stretnutie : viac >>>


324. Spomienkové stretnutie na prieskumníka Jozefa Jablonku

Obr.15324 Trenčianska (oblastná) pobočka Klubu vojenských výsadkárov SR zorganizovala spomienkové stretnutie na čs. parašutistu Jozefa Jablonku, rodáka z Drietomy. Stretnutie sa konalo dňa 18. júna 2015 od 18,00 hodiny v Kultúrnom dome. Prieskumník Jozef Jablonka bol od začiatku roka 1945 tri krát vysadený do tyla nepriateľa a vždy sa po splnení úlohy vrátil ku svojej jednotke. Bol asi najúspešnejším čs. parašutistom : viac >>>


323. Deň, kedy vytiekla krv štyridsaťštyri slovenských vojakov

Obr.15323 Z iniciatívy Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a Posádkového klubu Trenčín sa dňa 8. júna 2015 uskutočnilo v kasárnih bývalého C. a K. pešieho pluku 71 malé spomienkové stretnutie. Uskutočnilo sa pri príležitosti 97. výročia popravy 44 vojakov doplňovacej formácie pluku v Kragujevci pri pamätníku popravených vojakov. Po návrate z ruského zajatia a doplnení mali byť poslaní ku svojmu pluku na taliansky front : viac >>>


322.Trenčania sa aktívne zúčastnili XXI. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka

Obr.15322 V sobotu 30. mája 2015 sa konal už XXI. ročník populárneho bežeckého podujatia pod názvom “Memoriál Jozefa Gabčíka”. Trať preteku viedla od rodného domu a pamätníka J. Gabčíka z Poluvsia do žilinských kasární. Preteku na 11 kilometrov cross sa zúčastnilo rekordných 244 pretekárov, ktorí boli rozdelení do dvanástich vekových kategórií. Memoriálu sa zúčastnilo aj šesť bežcov a jedna bežkyňa z Trenčína : viac >>>


321.Výsadkoví veteráni na oslavách 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Obr.15321 Delegácie oblastných pobočiek Klubu vojenských veteránov SR sa 8. mája 2015 zúčastnili na cintoríne 1. čs. armádneho zboru pri Liptovskom Mikuláši celonárodnej oslavy ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Po skončení oficiálnej časti stretnutia sa výsadkoví veteráni poklonili pamiatke 13 príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v lietadle na vrchu Slemä počas ich prepravy na pomoc SNP : viac >>>


320. Púť Čs. obce legionárskej do Arrasu a Dunkerque

Obr.15320 V dňoch 6. - 10. mája 2015 uskutočnila delegácia členov ČsOL pri príležitosti 100. výročia bojov "Roty Nazdar" pri Arrase a 70. výročia kapitulácie nemeckých vojsk obkľúčených v Dunkerque. Spoločne s českými vojakmi a delegáciou vedenou ministrom obrany ČR sa zúčastnili stretnutí pri pamätníkoch vojakov "Roty Nazdar" a čs. vojakov z oboch svetových vojen na vojenskom cintoríne v La Targette : viac >>>


319. Oslavy 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny v Trenčíne

Obr.15319 Pri pamätnej tabuli venovanej vojakom oslobodzovacích armád, ktorí padli v apríli 1945, umiestnenej na Posádkovom klube Trenčín, sa dňa 6. mája 2015 uskutočnilo slávnostné stretnutie k 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny. Stretnutie pripravil Klub vojenskej histórie "Protifašistický odboj" / ZO SZPB Trenčín - 1 s organizačnou aj technickou podporou PK Trenčín. Po stretnutí bola v PK otvorená výstava k téme výročia : viac >>>


318. Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na bruntálskom zámku

Obr.15318 Na zámku v Bruntále otvorili dňa 16. apríla 2015 dva dlhodobo spolupracujúce slovenské kluby výstavu o slovenskom učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. 1. pešej divízie vo Francúzsku a jednému zo záchrancov 525 detí vo Francúzsku v rokoch 1940 -1944. Karol Pajer padol ako príslušník jednotky síl francúzskeho domáceho odboja v jednej z najväčších bitiek s nemeckými okupantmi a milíciami domácich kolaborantov pri Mont - Mouchet : viac >>>


317. Trenčania si pripomenuli 70. výročie oslobodenia svojho mesta

Obr.15317 Trenčín bol oslobodený 10. apríla 1945 ráno. Oslavy 70. výročia oslobodenia sa začali 14. apríla 2015 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenením účastníkov protifašistického odboja z celého regiónu. Mesto Trenčín oslávilo svoje výročie odpoludnia pri Pamätníku umučených na Brezine. Predstaviteľ Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR odovzdal na Mestskom úrade pamätné medaile veteránom odboja : viac >>>


316. Hodnotenie 40. ročníka turistického pochodu "Vojenská 50-ka"

obr.15316 Už 40. ročník turistického pochodu “Vojenská päťdesiatka“ sa konal dňa 11. apríla 2015. Pochod z Trenčína na trase 50 km, z Krásnej Vsi na trase 25 km a od Karolintalu po troch kratších trasách sa končil spoločne na Jankovom vršku. Do Krásnej Vsi a Karolintalu dopravili účastníkov pochodu z Trenčína autobusy, ktoré priviezli účastníkov pochodu z cieľa na Jankovho vršku späť do Trenčína :  viac >>> Nasleduje 1. hodnotenie pochodu


314. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili činnosť svojho klubu

Obr.15314 Oblastný Klub vojenských výsadkárov v Trenčíne vyhodnotil svoju činnosť v roku 2014. Výročnej členskej schôdze dňa 7. februára 2015 sa zúčastnil aj prezident KVV SR, primátor mesta Trenčín, delegácie KVV Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Zlín. V prednesenej Správe o činnosti boli uvedené aj aktivity členov v iných kluboch a združeniach v Trenčíne a jeho okolí : viac >>> + videoklip z cvičenia " Vltava 1966 "


Informácie o aktivitách klubov v roku 2014 :

312. KVH Protifašistický odboj sa presadzuje vlastnými aktivitami

Obr.14312 V Posádkovom klube Trenčín sa dňa 19. novembra 2014 konala výročná členská schôdza Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1. Schôdze sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, prezident Zväzu vojakov SR Tomáš Švec, delegácia OblO SZPB Trenčín, ATV a predsedovia troch klubov :  viac >>>


311. Deň vojnových veteránov v Trenčíne bol tradične pri srbskej kaplnke

obr.14311 Spomienkové stretnutie v svetový Deň vojnových veteránov pripravilo mesto Trenčín 11. novembra 2014 v spolupráci s veliteľstvom Pozemných síl Ozbrojených síl SR od 11,00 hodiny na vojenskom cintoríne pri "srbskej kaplnke". Na cintoríne sa nachádzajú aj hroby vojakov z viacerých štátov, bojujúcich v I. svetovej vojne, ktorí zomreli v trenčianskych vojenských nemocniciach :  viac >>> + 2 video


 <<< vpred na novšie informácie                                  >>> vzad na staršie informácie
Informácie čís. 311 až 330

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


Vojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

ARCHÍV
článkov :

č. 291 - 310
č. 271 - 290
č. 251 - 270
č. 231 - 250
č. 211 - 230
č. 191 - 210
č. 171 - 190
č. 151 - 170
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 020