Archívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexm
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 241 až 260 :

260.  Prednáška o bitke pri Hámroch a Slovákoch v srbskej Pivnici  + video

Obr.11203 Vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne sa 28. februára 2013 uskutočnili dve prednášky Petra Chrastinu. V prvej popísal časový priebeh bitky pri osade Hámry s uvedením bodov v teréne. 305. výročie bitky, v ktorej bol 3. augusta 1708 porazený výkvet povstaleckého vojska Františka II. Rákociho bude v tomto roku. V druhej prednáške hovoril o Slovákoch v dedine Pivnica vo Vojvodine : viac >>>


259.  Trenčianski výsadkári-veteráni vyhodnotili rok 2012

Obr. 13259 V sobotu 9. februára 2013 sa v priestoroch Posádkového klubu Trenčín zišli členovia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín, aby na Výročnej členskej schôdzi vyhodnotili svoju činnosť v roku 2012. Rokovania VČS sa zúčastnilo 20 členov klubu, predseda a tajomník KVV SR, delegácie troch oblastných klubov zo Slovenska a Klubu výsadkových veteránov z Moravy : viac >>>


258.  Prednáška k 93. výročiu obsadeniu Bratislavy čsl. vojskom

Obr. 13258 14. januára 2013 sa k 93. výročiu obsadenia Bratislavy čs. vojskom uskutočnila v Obchodnej akadémii I. Karvaša v Bratislave-Petržalke prednáška k tomuto výročiu, spojená s výstavou o pripojení dnešnej Bratislavy aj Petržalky k formovanému územiu Slovenska a Československa v roku 1919. Prednášky Ferdinanda Vrábela sa zúčastnila aj delegácia klubu vojenskej histórie z Trenčína : viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2012 :

257.  Udalosti druhej svetovej vojny v roku 1942 ( 2.časť ) + video

Obr. 12257 V druhej polovici roka 1942 vybojovali sily Spojencov na frontoch so štátmi Osy čiastkové úspechy. Nemecká letná ofenzíva sa zastavila pri Stalingrade a ich 6. armáda bola obkľúčená. Na severoafrickom bojisku zväzky Talianska a Nemecka bojovali po vylodení vojsk Spojencov v Tunisku na dvoch frontoch. Japonsko v bitke pri Guadalcanale utrpelo od Spojencov ťažké straty : viac >>>


256.  Aktivity Klubu vojenskej histórie v závere roka 2012

Obr. 12256 V závere roka 2012 sa trenčiansky Klub vojenskej histórie a ZO SZPB Trenčín -1 zamerali na uskutočnenie členskej schôdze, stretnutie s jubilantmi a na prípravu plánu činnosti klubu v roku 2013. Delegácie klubu a ZO sa zúčastnili aj oslavy 68. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, Dňa vojnových veteránov, hodnotenia klubov pôsobiacich v PK Trenčín a pietnej spomienky v Dušovej doline : viac >>>


255.  Trenčania si pripomenuli výročie narodenia a smrti Jána Nálepku

Obr. 12255 Na pozvanie Združenia Slovanskej vzájomnosti sa delegáti Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín 1 zúčastnili spomienkového stretnutia k 100. výročiu narodenia a 69. výročiu smrti brigádneho generála i.m. Jána Nálepku v Bratislave. Klub venoval diplomatom a hosťom zo zahraničia po DVD s filmom o návšteve mesta Ovruč 19. septembra 2012 : viac >>>


254.  Spomienkové stretnutie ku Dňu veteránov v Trenčíne + 5 videoklipov

Obr. 12254 12. novembra 2012 zazneli na trenčianskom vojenskom cintoríne zvuky zvona z Rovereta a pieseň "Na flámskych poliach". Piety ku Dňu vojnových veteránov sa zúčastnil primátor mesta, delegácie posádky Ozbrojených síl SR, poslancov Národnej rady SR a mestského zastupiteľstva, členov vojenskych klubov aj občianskych združení SZPB a JDS, ale aj detí z neďalekej školy : viac >>>


253.  Nezabudli sme na 68. výročie ukončenia bojov o Duklu + nové video

Obr. 12253 V piatok 5. októbra 2012 sa uskutočnili oslavy 68. výročia Karpatsko-duklianskej operácie na poľskej a na druhý deň na slovenskej strane hranice. Piety na cintorínoch padlých čs. vojakov na slovenskej strane priesmyku, pri pomníku generála Ludvika Svobodu a na cintoríne vojakov ČA vo Svidníku sa v sobotu 6. októbra zúčastnila aj delegácia Klubu vojenskej histórie a ZO SZPB Trenčín 1 :  viac >>>


252.  Pred 250 rokmi sa narodil slovenský jazykovedec Anton Bernolák

Obr. 12252 Pred 250 rokmi sa narodil významný slovenský Anton Bernolák. Reformy cisára Jozefa II. vytvorili podmienky na vznik bernolákovského hnutia. Bernolákovci pochopili, že šíriť vzdelanie a osvetu medzi pospolitým ľudom ako aj medzi strednými vrstvami je možné len zrozumiteľným a kultivovaným jazykom. Z ich presvedčenia potom vznikla bernolákovčina, prvá spisovná forma slovenčiny : viac >>>


251.  Stretnutie českých a slovenských výsadkárov v Zákupoch

Obr. 12251 1. októbra 1947 bol MNO ČSR zriadený nový "peší prápor 71 čs. parašutistov". Prvá jednotka výsadkárov povojnovej čs. armády bola dislokovaná v posádkach Zákupy, Stráž pod Ralskom a Hradčany pri Mimoni. Výsadkový prápor nadväzoval na tradície českých a slovenských parašutistov v druhej svetovej vojne. V Zákupoch sa 8. septembra 2012 konalo spomienkové stretnutie : viac >>>


250.  Slováci v misii OSN na Cypre a v operácii NATO v Afganistane + video

Obr. 12250 V Posádkovom klube Trenčín bola pri príležitosti "Dňa OS SR" a 10. výročia vzniku Veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR otvorená 19. septembra 2012 výstava. S využitím fotografií, publicistiky ako aj dokladov poštového spojenia predstavila našich vojakov v misiách v Afganistane a na Cypre. Výstava je otvorená denne od 08.00 do 18.00 h až do 26. októbra 2012 :  viac >>>


249.  Augustové aktivity Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja

Obr. 12249 V auguste 2012 sa delegácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín - 1 zúčastnili celoslovenských, krajských aj na miestnych oslavách 68. výročia SNP. Najväčší počet členov sa zúčastnil oslavy na Jankovom vršku. Delegácia sa zúčastnila oslavy na vrchu Roh aj v Banskej Bystrici. V Trenčíne bolo pietne stretnutie tradične pri pamätníku na Brezine :  viac >>> + video


248.  Pamätníky v meste Ovruč sú súčasťou slovenskej vojenskej histórie

Obr. 12248 V parku mesta Ovruč na Ukrajine bol 15. septembra 2012 odhalený pamätník 102 vojakom slovenskej Zaisťovacej divízie. Po jeho odhalení sa konali spomienkové stretnutia pri príležitosti stých narodenín brigádneho generála i.m. Jána Nálepku - Repkina. Po spomienkovych stretnutiach v Ovruči nasledovala návšteva Múzea partizánskej slávy Polesia v Slovečne :  viac >>> + 3 video


247.  Petržalka bola pripojená k Bratislave pred 93 rokmi

Obr. 12247 Na spomienkovej akcii si pripomenuli 18. augusta 2012 organizátori a návštevníci 93. výročie pripojenia Petržalky k Bratislave a Slovensku. Akt pripojenia uskutočnili v noci 15. augusta 1919 vojaci Stráže slobody, vytvorenej z čs. légionárov aj členov Sokola. Súčasťou akcie pri Mýtnom domčeku pred starým mostom bola aj výstava o histórii čs. jednotiek Stráže slobody a čs. légií :  viac >>>


246.  Víťazstvo v bitke pri Zborove umožnilo sformovať čs.légie

Obr. 12246 2. júla 1917 vybojovala čs. strelecká brigáda v Rusku pri mestečku Zborov víťazstvo v boji s jednotkami Rakúsko-Uhorskej armády. Úspech čs. brigády umožnil sformovať jednotky čs. vojska v zahraničí. Boje čs. dobrovoľníkov po boku armád štátov Dohody prispeli v roku 1918 k zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku samostatného štátu Čechov a Slovákov - prvej Československej republiky :  viac >>>


245.  Sviatok Cyrila a Metoda oslávili na hrade Branč

Obr. 12245 Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa 5. júla 2012 uskutočnili na hrade Branč slávnostné bohoslužby so spomienkou na bratov Konštantína a Metoda aj na martýrov evanjelickej a kalvínskej cirkvi, ktorí boli na hrade v roku 1675 väznení za ich vieru v časoch protireformácie a tiež na pamiatku Jana Husa. Branč bol po vzniku Uhorska pohraničným hradom, strážiacim cesty cez Malé Karpaty na Moravu :  viac >>>


244.  Júnové aktivity Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja

Obr. 12244 Počas júna 2012 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín 1 pokračoval v práci na filme o 70. výročí Operácie Antropoid aj hrdinskej smrti Jozefa Gabčíka a jeho šiestich spolubojovníkov - čs. parašutistov, ktorí zahynuli v boji proti nacistickým okupantom v Prahe. Koncom júna sa konalo aj stretnutie jubilantov narodených v prvom polroku a členská schôdza klubu / ZO :  viac >>>


243.  Päť zastavení zájazdu po stopách operácie Antropoid   + video

Lidická ruža Delegáti klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín sa zúčastnili zájazdu do Prahy. Zájazd v dňoch 19.-18. júna 2012 zorganizovali vojenskí veteráni spoločne s Oblastnou organizáciou SZPB a Klubom vojenských výsadkárov SR v Žiline. Základná organizácia SZPB Trenčín 1 vyslala aj kameramana a redaktorku s úlohou zdokumentovať účasť na akciách k 70. výročiu operácie Antropoid :  viac >>>


242.  Pietne uctenie pamiatky čs. parašutistov v Bánove   + video

Pred pamätníkom v Bánove 15. júna 2012 sa na pozvanie starostu Bánova a Klubu výsadkových veteránov Zlín zúčastnila pietneho stretnutia pri pamätníku čs. parašutistu čat. ašp. Josefa Bublíka delegácia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína. Po pietnom stretnutí sa rodáci pplk. i.m. Josefa Bublíka s hosťami zúčastnili otvorenia výstavy o histórii čs. odboja v druhej svetovej vojne 1939 -1945 :  viac >>>


241.  Stretnutie veteránov výsadkového vojska SR a ČR v Žiline

Stretnutie KVV SR a ČR v Žiline V dňoch 11. až 13. júna 2012 sa v Žiline konalo “Stretnutie veteránov výsadkového vojska SR a ČR” k 65. výročiu vzniku čs. výsadkového vojska, 100. výročiu narodenia a 70. výročiu smrti plk.i.m. Jozefa Gabčíka. Organizátorom medzinárodnej akcie bol Klub vojenských výsadkárov SR v spolupráci s Klubom vojenských výsadkových veteránov ČR s podporou OS SR a mesta Žilina :  viac >>>


 <<< vpred na novšiu stránku                                               >>> vzad na staršie stránky
Informácie čís. 241 až 260

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 221 - 240
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.