Achívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexk :
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |   Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Archívne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 281 až 300 :

300. Od vylodenia spojencov v Normandii uplynulo 70 rokov

Obr.14300 Pred 70 rokmi sa ráno 6. júna 1944 vylodili invázne vojská západných spojencov v Normandii na atlantickom pobreží Francúzska. Operácia Overlord spojeneckých vojsk bola doposiaľ najväčšou kombinovanou výsadkovou operáciou v dejinách. Po úspešnom vylodení na štyroch plážach sa začala bitka o Normandiu a vojská západných Spojencov potom oslobodili celé Francúzsko a Belgicko :  viac >>>


299. Slávnostne si pripomenuli koniec druhej svetovej vojny

Obr.14299 Trenčania si dňa 7. mája 2014 pripomenuli 69. výročie konca druhej svetovej vojny na území Európy. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo pred pamätnou tabuľou na budove Posádkového klubu Trenčín z iniciatívy Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1. Po stretnutí sa konala prednáška o ručných palných zbraniach používaných v druhej svetovej vojne s ukážkou : viac >>>


298. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja vystavuje (2)"

Obr.14298 Trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja nahradil v Posádkovom dome Bratislava výstavu o Karolovi Pajerovi za výstavu o druhom čs. vojenskom zahraničnom odboji. Výstava s názvom "Československý odboj vo Francúzsku (1939 -1940)" bola otvorená 29. apríla 2014. Výstavu o pokračovaní čs. odboja otvoril klub 2. mája v Pozloviciach : viac >>>


297. Medzinárodná konferencia k 70. výročiu SNP

Obr.14297 V Banskej Bystrici sa v 23. až 25. apríla 2014 uskutočnila jedna z akcií k už 70. výročiu Slovenského národného povstania, medzinárodná konferencia pod názvom „SNP - Slovensko a Európa v roku 1944“. Stalo sa veľmi dobrou tradíciou, že na podujatiach organizovaných Múzeom SNP v Banskej Bystrici, sa stretávajú s veteránmi a pamätníkmi historici zo Slovenska aj zo zahraničia : viac >>>


296. Skončil sa 39. ročník turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka"

obr.14296 Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín, OKST TTS Trenčín, Oblastná organizácia SZPB Trenčín a ZO SZPB Trenčín - 1 zorganizovali 39. ročník turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka". Pochod sa 12. apríla 2014 začal pri mohyle na Jankovom vršku a zúčastnilo sa ho celkom 179 turistov. Najmladší účastník mal 7 a najstarší 89 rokov. Pochod je súčasťou výročia oslobodenia mesta : viac >>>


295. Spomienkové stretnutie k 69. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

Obr.14295 Trenčania si dňa 10. apríla 2014 tradične pripomenuli 69. výročie oslobodenia svojho mesta pri pamätníku a hroboch okupantmi a gardistami povraždených obetí na Brezine. S príhovorom vystúpil primátor Richard Rybníček a Pavol Liška, účastník SNP. Stretnutia sa okrem delegácií štátnej správy, samosprávy a SZPB zúčastnili aj členovia klubov, združení a deti z okolitých škôl : viac >>>


293. Udalosti súvisiace so vznikom Slovenského štátu v marci 1939

Obr.14293 Po Mníchovskej "dohode" a viedenskej arbitráži musela ČSR odstúpiť svoje pohraničné územia. "Druhej republike" zostal iba úzky pruh územia o dĺžke asi 900 a šírke 100 kilometrov. Po dosiahnutí autonómie Slovenska získali v krajine moc sily, ktoré A. Hitler využil k rozloženiu Česko-Slovenska a ovládnutiu Česka. Už 23. marca 1939 vpadli maďarské vojská na územie Slovenska : viac >>>


292. Trenčianska ZO SZPB dôstojne oslávila sviatok MDŽ

Obr.14292 Základná organizácia SZPB Trenčín - 1 ( pôsobiaca ako Klub vojenskej histórie protifašistického odboja pri PK Trenčín ) pripravila pri príležitosti MDŽ pre svoje členky v piatok 15. marca 2014 spoločenské posedenie. Z úcty k ženám sa výbor klubu rozhodol vyčleniť oslavu sviatku žien z prvej členskej schôdze vďaka podpore mesta Trenčín, určenej na rozvoj aktivít a činnosti ZO : viac >>>


291. Klub vojenskej histórie "Protifašistický odboj" vystavuje

Obr.14291 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja spoločne s klubmi na Morave otvorili svoje výstavy na Slovensku aj na Zlínsku. Mestečko Slavičín priviezlo do PK Trenčín výstavu o pomoci Slovákov protifašistickému odboju v ich regióne po rozbití aj "druhej" ČSR Hitlerom v roku 1939. Trenčania prezentovali postupne za sebou tri výstavy v Posádkovom klube Bratislava aj v moravskom Slavičíne : viac >>>


290. Stretnutie k 70. výročiu vzniku 2. čs. paradesantnej brigády

Obr.14290 V januári 1944 sa začala formovať 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR, ktorá po nasadení do bojov pod Duklou sa výrazným spôsobom zapojila do SNP. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja vydal k výročiu poštový lístok a pripravil v Posádkovom klube Trenčín stretnutie. Jeho stredobodom bol Štefan Šteflovič, jeden zo svedkov vzniku "parabrigády" a účastník bojov na Dukle : viac >>>


289. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoju činnosť

Obr.14289 V prvú februárovú sobotu sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila výročná členská schôdza Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Jeho členovia 1. februára 2014 privítali medzi sebou aj primátora Mesta Trenčín Richarda Rybníčka a delegácie spriatelených klubov z Trenčína, Slovenska aj Česka. Vyhodnotili činnosť klubu za rok 2013 a stanovili si úlohy na rok 2014 : viac >>>


288. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 92. narodeniny

Obr.14288 Svoje 92. narodeniny oslávil genmjr v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v klube 4.vpr 4. brn a KVV Chrudim. Bývalý parašutista – radista je čestným občanom mesta Chrudim a prejavil záujem osláviť svoje už 92. narodeniny medzi výsadkármi v meste, ku ktorému má vrelý vsťah : viac >>>


287. Trenčianska organizácia SZPB vyhodnotila svoju celoročnú činnosť

Obr.14287 V Posádkovom klube Trenčín sa 28. januára 2014 konala hodnotiaca členská schôdza Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín - 1. Predseda Oblastného výboru SZPB v Trenčíne poďakoval a odovzdal Čestné uznania najaktívnejším členom. Zvýšenie aktivít a rozšírenie činností ZO SZPB Trenčín - 1 umožnila aj významná finančná podpora od Mesta Trenčín : viac >>>


286. Pred 70. rokmi vznikla 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR

Obr.14286 Začiatkom roka 1944 sa na oslobodenom území Ukrajiny začali formovať čs. vojenské zväzky, ktoré neskôr umožnili vznik 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Jedným z prvých bola 2. čs. paradesantná brigáda, ktorá sa v januári 1944 formovala v meste Jefremovo. Jej jadro tvorili príslušníci slovenskej 1. pešej divízie, ktorí boli koncom októbra 1943 zajatí Červenou armádou pri Melitopoli : viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2013 :

285. Tenisový turnaj na počesť umučených v Dušovej doline

Obr.13285 Na počesť obetí povraždených nemeckými okupantami a zahrabaných v lesoparku Brezina sa Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín - 1 podieľal na 6. ročníku tenisového turnaja dorastencov. Po otvorení turnaja delegácia hráčok a usporiadateľov pod vedením predsedu Oblastného výboru SZPB v Trenčíne položila kvety k pamätníku na Brezine : viac >>>


284. Nezabudli sme na 90. výročie narodenia čs. parašutistu Dvořáka

Obr.13284 Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR v Trenčíne si 13. novembra 2013 pripomenul 90. výročie narodenia svojho rodáka, nadporučíka i.m. Oldřicha Dvořáka, parašutistu čs. paravýsadku STEEL. Po stretnutí na Farskej ulici pred rodným domom Dvořáka poslali spriateleným klubom na Slovensku aj v Česku poštový lístok s fotografiou mladého parašutistu a pečiatkou na tému výročia : viac >>>


283. Trenčianski jubilanti sa opäť výborne zabavili

Obr. č.13283 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - základná organizácia SZPB Trenčín - 1 pripravila dňa 11. novembra 2013 už druhé stretnutie jubilantov. V tomto roku si svoje „okrúhle“ životné jubileum pripomenulo 80 členov klubu a ZO SZPB Trenčín 1. Tejto novejj aktivity sa zúčastnili aj hostia z oblastného výboru SZPB v Trenčíne, mestského zastupiteľstva a družobných klubov : viac >>>


282. Na Deň vojnových veteránov zaznel zvon aj v Trenčíne

Obr. č.13282 Na trenčianskom vojenskom cintoríne sa o 11,11 hodine 11. novembra 2013 uskutočnilo už tradičné spomienkové stretnutie ku Dňu vojnových veteránov. Účastníci stretnutia si na deň 95. výročia podpisu prímeria a skončenia prvej svetovej vojny pripomenuli pamiatku vojakov pochovaných v Trenčíne aj všetkých našich vojakov, ktorí zahynuli vo vojnách od roku 1914 do súčasnosti : viac >>> + video


 <<< vpred na novšie informácie                                    >>> vzad na staršie informácie
Informácie čís. 281 až 300

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 261 - 280
č. 241 - 260
č. 221 - 240
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
č. 001 - 010
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.