Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste a PK Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Adresa:
Krúžok výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 421 až 440 :

440. Náučno-poznávací zájazd do Dolnej Krupej a Podolia

Obr.21440

ZO SZPB gen. Goliana Trenčín - 1 / KVH-PFO uskutočnil 17. júla 2021 jednodňový naučno-poznávací zájazd. Účasť ponúkol aj členom spolupracujúcich klubov a OZ v meste. Hlavným cieľom zájazdu bola návšteva národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Dolnej Krupej. Kaštieľ je výnimočný z hľadiska architektonického, ako aj sídlo umenia a vedy aj centrum spoločenského života. Viac je tu >>>


439. Stretnutie k 76. výročiu skončenia II. svetovej vojny v Európe

Obr.21439

Posádkový klub Trenčín s jeho Klubom vojenskej histórie protifašistického odboja pripravili 7. mája 2021 tradičné stretnutie k 76. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe kapituláciou nacistického Nemecka. Stretnutia sa zúčastnil primátor mesta Trenčín, dôstojník trenčianskeho útvaru, náčelník Regrutačného strediska, ako aj delegácie pozvaných klubov a občianskych združení. Viac je tu >>>


438. Sté narodeniny nášho člena Karola Steklého v PK Trenčín

Obr.21438

Člen troch klubov a občianskych združení Karol Steklý mal 27. apríla 2021 okrúhlych sto rokov. Po prijatí primátorom mesta mu vedúca Posádkového klubu Trenčín s výborom Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja umožnili sa v objekte stretnúť s delegáciami gratulantov. Z dôvodu platných opatrení proti "nákaze" zabezpečili ich postupný vstup do objektu na vymedzenú dobu. Viac je tu >>>


437. Komorné stretnutie k 76. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

Obr.21437

Trenčania si v lesoparku Brezina pripomenuli 76. výročie oslobodenia svojho mesta na komornom stretnutí 9. apríla 2021. Delegácie pozvané primátorom mesta Trenčín si pri pamätníku obetí nemeckých okupantov uctili aj pamiatku vojakov Červenej armády a Kráľovskej rumunskej armády, ktorí v apríli 1945 padli pri oslobodzovaní mesta Trenčín aj jeho predmestí na oboch brehoch Váhu. Viac je tu >>>


436. Výstava o bojoch čs. 11. pešieho práporu - Východného

Obr.21436 Výstava k 80. výročiu prevelenia "čs. 11. pešieho práporu - Východného" z Palestíny do Egypta, jeho bojov v Sýrii aj v púšti severnej Afriky v roku 1941, bola prezentovaná vo výkladoch Posádkového klubu Trenčín. Spolu s britskými a poľskými jednotkami čs. vojaci ubránili obkľúčený prístav Tobruk od 25. októbra do 10 decembra 1941 proti presile nemeckých a talianskych zväzkov. Viac je tu >>>


435. Boje čs. perutí v RAF vo Veľkej Británii v roku 1941

Obr.10161

V roku 1941 bojovali v Británii už štyri čs. perute a ďalší čs. letci pôsobili aj v iných v perutiach RAF. Keď RAF prešlo okrem ochrany britských a lodných konvojov aj na ofenzívne formy boja, čs. perute sa ich v roku 1941 aktívne zúčastňovali. Lietali aj nad nepriateľským územím. 311. čs. bombardovacia peruť bola po ťažkých stratách prevelená k ochrane dôležitých lodných konvojov. Viac je tu >>>


>>> Vyhodnotenia Plánov práce na rok 2020 troch klubov

Z dôvodu stanovenia prísnych opatrení proti nákaze boli Výročné členské schôdze klubov odložené a preto si niektoré z nich spracovali aj predbežné vyhodnotenia svojich Plánov práce aktivít a činností na rok 2020 :

 • 434. Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR Trenčín
 • 433. Krúžok výpočtovej techniky pôsobiaci pri PK TN
 • 432. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja
  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2020 :

  429. Trenčín si pripomenul 76. výročie SNP 29. augusta 2020

  obr.20429

  29. augusta 2020 si 76. výročie Slovenského národného povstania pripomenul Trenčín pri pamätníku na Brezine. Na pozvanie primátora mesta sa "komorného" stretnutia zúčastnili iba malé delegácie Veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl SR, ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 a Klubu vojenských veteránov Trenčín. K pamätníku však prišlo aj niekoľko návštevníkov lesoparku. Viac je tu >>>


  428. Pripomenuli sme si 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

  obr.20423a Posádkový klub Trenčín pripomenul verejnosti 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy putovnou výstavou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Celkom trinásť panelov výstavy s názvom Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko bolo vo výkladoch PK Trenčín na Hviezdoslavovej ulici čís. 16 od 22. júla až do 31. augusta 2020. Viac je tu >>>


  427. Spoločný výlet trenčianskych klubov v Bošáckej doline

  obr.20427g Klub vojenskej histórie protifašistického odboja s Klubom vojenských veteránov Trenčín uskutočnil dňa 31. júla 2020 poznávací výlet do okolia mesta Trenčín. V Trenčianskom regióne sa narodili, žili, pôsobili a tvorili históriu Slovenska viaceré významné osobnosti. Za niektorými vycestovali do blízkych Trenčianskych Bohuslavíc, Bošáce, Zemianskeho Podhradia a do Novej Bošáce. Viac je tu : otvoriť >>>


  426. 140. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika v Brezovej

  obr.20426 V Brezovej p. Bradlom si 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si pripomenula 20. júla 2020 aj delegácia z Trenčína. Po štátnej hymne, ktorú zaspieval Mužský cirkevný spevokol, si hostia uctili pamiatku gen. M. R. Štefánika položením vencov a kvetov k jeho pamätnej tabuli. Ďalší program slávnostného stretnutia pokračoval v Národnom dome Štefánikovom. Viac je tu : otvoriť >>>


  425. Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali - Výstava HÚ SAV

  obr.20425d V rámci spolupráce s KVH-PFO sprostredkovalo Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom zapožičanie výstavy "Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali" Posádkovému klubu Trenčín. Autorom výstavy je Slavomír Michálek, riaditeľ HÚ SAV. Po jej prezentácii v Archíve mesta Bratislava v januári 2020 bola inštalovaná 18. júna vo výkladoch PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  424. Rokovanie Rady HOSk vojakov 1. ČSA na Slovensku v SNP

  obr.20424 V priestoroch KVH-PFO sa dňa 24. júna 2020 uskutočnilo zasadnutie Rady Historicko-odbojovej skupiny vojakov 1. československej armády na Slovensku v SNP s cieľom vyhodnotiť a spresniť plán aktivít na rok 2020. Pozitívne boli hodnotené putovné výstavy k 75. výročiu konca druhej svetovej vojny, prezentujúce vojenský protifašistický odboj, vystavené vo vestibule PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  423. Nezabudli sme na 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

  obr.20423a Delegácia KVH-PFO TN sa na pozvanie spolupracujúcich inštitúcií a združení zúčastnila v Brezovej pod Bradlom 4. júna 2020 otvorenia výstavy Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko. Jej otvorenie sa začalo kladením vencov k Pamätníku Štefana Osuského, jedného zo signatárov zmluvy. Výstava bude prezentovaná vo výkladoch PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  422. Slávnostné stretnutie k 75. výročiu ukončenia vojny v Európe

  obr.20422b K 75. výročiu skončeniu II. svetovej vojny v Európe sa pred Posádkovým klubom Trenčín konalo stretnutie až 18. mája 2020 - po uvoľnení opatrení. KVH - PFO udelil primátorovi mesta Trenčín Richardovi Rybníčkovi a generálporučíkovi Pavlovi Honzekovi, predsedovi sekcie Klubu generálov SR Sever záslužné medaile za spoluprácu s klubom a ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Viac je tu : otvoriť >>>


  421. Nezabudli sme na 75. výročie oslobodenia svojho mesta

  obr.20421a Trenčín oslobodili jednotky Červenej armády a Rumunskej kráľovskej armády 10. apríla 1945. Na komorné stretnutie k 75. výročiu oslobodenia mesta pozval jeho primátor na Brezinu k pamätníku aj delegáciu vybraných klubov. Mesto inštalovalo na cintoríne obetí nemeckých okupantov novú informačnú tabulu s fotografiami umučených, venovaných ZO SZPB gen. Goliana Trenčín 1. Viac je tu : otvoriť >>>


   <<< vpred na novšie informácie                                  >>> vzad na staršie informácie
  Informácie čís. 421 až 440

 • Prepínač na :


  Mesto Trenčín
  Mesto
  Trenčín

  Posádkový klub Trenčín
  Posádkový klub
  Trenčín

  Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
  Múzeum SNP
  Ban. Bystrica

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  SZPB

  Spoločnosť M.R.Štefánika
  Spoločnosť
  M.R.Štefánika

  VHÚ Bratislava
  Vojenský
  historiský
  ústav

  W-stránka ZV SR
  Zväz vojakov
  SR

  Logo KGSR
  Klub gene-
  rálov SR

  W-stránka KVV BA
  KVV SR

  W-stránka KVV PV
  KVV v Česku

  W-stránka KST
  OKST TJ Dukla Trenčín

  Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
  Ľudové noviny
  Slovákov v HU

  Mesto Kragujevac
  Mesto
  Kragujevac

  W-stránka pre seniorov
  SENIOR.SK

  W-stránka KST
  Klub slovenských turistov

  W-stránka SCK
  Klub slovenských cykloturistov

  W-stránka ZSF
  Zväz slovenských filatelistov

  TRENČAN
  História
  Trenčína  Vojny na video

  2svinfoa
  Cesty k druhej
  svetovej vojne

  2csinfoa
  Cesty k zániku ČSR v r. 1939

  2svinfod
  Tri štáty na-
  padli Poľsko

  0812 11. čs. ppr
  Východný

  2cskdo1a
  DUKLA 1944:
  brána do ČSR

  Výstava na
  pamiatku
  K. Pajera:
  Karol Pajer
  Slovák Pajer bol
  spoluzáchrancom
  stoviek detí a tiež
  vojakom-hrdinom domáceho odboja
  FFI vo Francúzsku.

  ARCHÍV

  informácie:
  č. 401 - 420
  č. 381 - 400
  č. 361 - 380
  č. 341 - 360
  č. 321 - 340
  č. 301 - 320
  č. 281 - 300
  č. 261 - 280
  č. 241 - 260
  č. 221 - 240
  č. 201 - 220
  č. 181 - 200
  č. 161 - 180
  č. 141 - 160
  č. 121 - 140
  č. 101 - 120
  č. 081 - 100
  č. 061 - 080
  č. 041 - 060
  č. 021 - 040
  č. 001 - 020
  1918 - 2008 Pamätník popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
  kov " C.a K. pe-
  šieho pluku 71 "
  v srbskom meste Kragujevac dňa
  8. júna 1918.